SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.011 2.014 -0,15
VIOP 2.223 2.230 -0,30
USD/TRY 13,4717 13,3767 0,71
BIST BANKA 1.764 1.758 0,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.604 15.912 -1,94
ALTIN 1.832,04 1.838,14 -0,33
BRENT 87,74 88,38 -0,72

İhlas Haber Ajansı Hisse Senedi | IHAAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,07 12,25 8,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,7 301,7 300,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İhlas Haber Ajansı
Kuruluş 06.01.1994
Faal Alanı Medya
Telefon (0212)4543333
Faks (0212)4543335
Adres 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/21 34197 Yenibosna-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar55,556,3
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr8,48,1

Cari Değerler

F/K 37,6
FD/FAVÖK 31,3
PD/DD 13,6
FD/Satışlar 8,2
Yabancı Oranı (%) 31,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,7 / 2,7
Piyasa Değeri 753,9 mnTL
Net Borç -20,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,75 6,90 45,61 24,00
USD -1,45 7,70 41,49 23,26
Göreceli -1,60 10,18 36,98 14,54

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IHAASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IHAASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar62.066.20363.870.99360.575.5460
Nakit ve Nakit Benzerleri25.445.17728.765.86236.518.6370
Finansal Yatırımlar984.453591.574807.2670
Ticari Alacaklar27.878.43923.040.58119.811.9240
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.949.3794.942.9112.776.2130
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.808.7556.530.065661.5050
(Ara Toplam)62.066.20363.870.99360.575.5460
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar20.943.68120.303.22714.733.0830
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar596.153619.905547.9050
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.196.5161.196.5161.196.5160
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.691.9324.603.8794.356.8400
Maddi Duran Varlıklar11.640.56110.846.2386.359.8610
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar294.80270.72040.2810
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.523.7172.965.9692.231.6800
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR83.009.88484.174.22075.308.6290
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.530.04815.257.02915.373.0050
Finansal Borçlar450.805870.660614.8640
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.049.1053.459.2083.983.2970
Diğer Borçlar60.51931.35620.5310
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)251.559000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü01.827.0703.387.1000
Borç Karşılıkları5.117.5604.534.7204.067.5890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.600.5004.534.0153.299.6240
(Ara Toplam)13.530.04815.257.02915.373.0050
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.952.26112.589.31712.452.9890
Finansal Borçlar5.324.4495.996.2935.748.0830
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar8.571.6136.572.4246.704.9060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler56.19920.60000
Özkaynaklar55.527.57556.327.87447.482.6350
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.527.57556.327.87447.482.6350
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri9.800.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0710.54839.4520
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.939.720-6.939.720-18.625.0190
Dönem Net Kar/Zararı8.387.1408.111.89212.356.3950
Diğer Özsermaye Kalemleri2.280.15512.445.15411.711.8070
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR83.009.88484.174.22075.308.6290
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri61.941.23138.011.45271.378.43643.459.495
Satışların Maliyeti (-)-48.038.561-26.654.466-44.741.719-33.701.313
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.902.67011.356.98626.636.7179.758.182
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.902.67011.356.98626.636.7179.758.182
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-689.807-265.858-583.400-486.467
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.408.037-4.618.047-7.341.489-5.582.444
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.867.3932.091.5442.006.917935.288
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.428.639-1.977.295-3.388.221-2.127.582
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.243.5806.587.33017.330.5242.496.977
Net Faaliyet Kar/Zararı5.804.8266.473.08118.711.8283.689.271
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.791.7571.494.697301.51111.031
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-32.430-32.430
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.035.3378.082.02717.599.6052.475.578
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.336.7422.856.5751.498.885592.784
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.621.970-832.547-3.016.091-2.128.782
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.791.7571.494.697269.081-21.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.750.10910.106.05516.082.399939.580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.362.969-1.994.163-3.726.004-263.811
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.569.456-2.911.789-4.123.207-720.474
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.206.487917.626397.203456.663
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.387.1408.111.89212.356.395675.769
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.387.1408.111.89212.356.395675.769
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları8.387.1408.111.89212.356.395675.769
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Dipnot
Amortisman Giderleri2.084.9831.510.2241.883.2031.369.888
Kıdem Tazminatı1.028.157638.6631.040.498494.368
Finansman Giderleri-1.621.970-832.547-3.016.091-2.128.782
Yurtiçi Satışlar43.016.02125.224.86644.041.27530.928.883
Yurtdışı Satışlar20.148.71413.067.20027.611.62512.701.607
Net Yabancı Para Pozisyonu5.240.8552.923.875-372.2810
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.891.5712.072.742-437.2160
Net YPP (Hedge Dahil)5.240.8552.923.875-372.2810
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-7.561.811-4.985.5262.629.357-2.857.471
Düzeltme Öncesi Kar8.387.1408.111.89212.356.395675.769
Düzeltmeler:2.684.6912.054.5558.771.7374.365.264
Amortisman & İtfa Payları2.084.9831.510.2241.883.2031.369.888
Karşılıklardaki Değişim3.014.9041.442.2482.467.0381.588.850
Diğer Gelir/ Gider-2.415.196-897.9174.421.4961.406.526
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)11.071.83110.166.44721.128.1325.041.033
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-12.151.110-10.489.239-16.611.270-7.101.667
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.079.279-322.7924.516.862-2.060.634
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-6.482.532-4.662.734-1.887.505-796.837
Sabit Sermaye Yatırımları-5.425.873-3.874.942-3.032.618-1.409.978
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-5.425.873-3.874.942-3.032.618-1.409.978
Serbest Nakit Akım-12.987.684-8.860.468-403.261-4.267.449
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0037.800.0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit2.090.9311.313.911-1.610.20711.620.971
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit2.090.9311.313.91136.189.79311.620.971
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-10.896.753-7.546.55735.786.5327.353.522
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-10.896.753-7.546.55735.786.5327.353.522
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler36.304.85336.304.853518.321518.321
Dönem Sonu Nakit25.408.10028.758.29636.304.8537.871.843

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IHAAS 11,8 37,6 31,3 8,2 13,6 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IHAAS 11,78 31,01 31,01 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi