SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1052 8,1057 -0,01
BIST BANKS 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
GOLD 1.746,48 1.745,25 0,07
BRENT 63,97 63,96 0,02

İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık Hisse Senedi | IDEAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,24 90 76,76
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 21,2 19,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık
Kuruluş 10.06.2005
Faal Alanı Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek.
Telefon -
Faks -
Adres Yıldız Cd. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar15,313,5
Ödenmiş Sermaye9,59,5
Net Kâr2,21,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 39,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 0,5
Piyasa Değeri 741,0 mnTL
Net Borç -11,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,70 -2,50 37,32 479,49
USD -3,34 -2,38 27,72 428,30
Göreceli -3,87 0,48 55,15 520,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10 431.844 32
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18 308.460 32
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98 359.870 33
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55 154.230 13
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10431.84432
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18308.46032
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98359.87033
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55154.23013

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.530.72612.862.13311.886.6339.002.438
Nakit ve Nakit Benzerleri4.453.5902.098.264332.427305.968
Finansal Yatırımlar8.617.2626.288.1307.701.1258.178.537
Ticari Alacaklar2.328.9534.406.3893.804.156439.443
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.499000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar126.42269.35048.92578.490
(Ara Toplam)15.530.72612.862.13311.886.6339.002.438
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.626.0763.752.0133.253.4922.612.777
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar42.37347.29354.56318.145
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.069.469440.481448.5170
Maddi Duran Varlıklar1.187.722972.766454.384292.410
Şerefiye2.282.7062.282.7062.282.7062.282.706
Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.5838.7677.4258.403
Ertelenmiş Vergi Varlığı00011.113
Diğer Duran Varlıklar8.22305.8970
TOPLAM VARLIKLAR20.156.80216.614.14615.140.12511.615.215
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.046.4022.295.7771.745.9861.503.915
Finansal Borçlar335.273144.445127.0160
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.606.686875.569739.676799.883
Diğer Borçlar249.952127.889183.84223.109
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)448.55111.907332.729327.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü106.598207.18546.6380
Borç Karşılıkları234.348160.919153.330168.553
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler64.994767.863162.755184.429
(Ara Toplam)3.046.4022.295.7771.745.9861.503.915
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.831.205826.345766.727459.946
Finansal Borçlar838.965337.950352.7280
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar04.80010.20710.207
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar324.406144.070203.823250.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü667.834339.525199.969198.984
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar15.279.19513.492.02412.627.4129.651.354
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.279.19513.492.02412.627.4129.651.354
Ödenmiş Sermaye9.500.0009.500.0009.500.0005.141.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0001.919.845
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler757.541757.541698.397705.952
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-501.071-501.071-475.4923.865.471
Dönem Net Kar/Zararı2.192.4991.210.13633.565-1.185.542
Diğer Özsermaye Kalemleri3.330.2262.525.4182.870.942-795.372
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR20.156.80216.614.14615.140.12511.615.215
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri18.679.9278.186.85513.262.3422.941.086
Satışların Maliyeti (-)-11.763.478-5.190.433-9.531.438-1.641.674
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.916.4492.996.4223.730.9041.299.412
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.916.4492.996.4223.730.9041.299.412
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.677-3.179-423.265-100.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.202.124-2.857.377-4.166.201-1.909.218
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri474.681394.794294.26533.069
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-491.278-95.473-349.299-134.843
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)685.051435.187-913.596-811.580
Net Faaliyet Kar/Zararı701.648135.866-858.562-709.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.658.5691.041.0551.328.63226.226
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-89.458-8.973
Diğer Gelir ve Giderler000-16.360
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.343.6201.476.242325.578-810.687
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler541.065248.400469.03146.133
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-192.579-42.227-160.053-11.904
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.658.5691.041.0551.239.174893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.692.1061.682.415634.556-776.458
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-499.607-472.279-600.991-409.084
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-135.337-235.116-327.1580
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-364.270-237.163-273.833-409.084
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.192.4991.210.13633.565-1.185.542
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.192.4991.210.13633.565-1.185.542
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.192.4991.210.13633.565-1.185.542
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri434.47474.67761.65061.650
Kıdem Tazminatı191.348-32.32079.774-25.299
Finansman Giderleri-192.579-42.227-160.053-11.904
Yurtiçi Satışlar18.548.8657.878.70013.302.7572.900.288
Yurtdışı Satışlar21518.57050.71346.312
Net Yabancı Para Pozisyonu171.1672.636.4996.17130.276
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-153.1672.636.499-3.445-30.276
Net YPP (Hedge Dahil)175.5042.636.4996.17130.276

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IDEAS 78,0 A/D A/D 39,0 A/D 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi