SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKS 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
GOLD 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık Hisse Senedi | IDEAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 38,92 56,2 17,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,3 67,5 65,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık
Kuruluş 10.06.2005
Faal Alanı Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek.
Telefon -
Faks -
Adres Yıldız Cd. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar16,517,8
Ödenmiş Sermaye9,59,5
Net Kâr1,31,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 25,0
FD/Satışlar 17,1
Yabancı Oranı (%) 0,04
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 0,9
Piyasa Değeri 412,5 mnTL
Net Borç -15,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,18 0,42 -13,16 222,59
USD -3,30 -3,55 -21,75 149,66
Göreceli -1,83 -4,35 -17,41 221,88

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10 431.844 32
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18 308.460 32
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98 359.870 33
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55 154.230 13
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10431.84432
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18308.46032
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98359.87033
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55154.23013

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.775.13619.992.92015.530.72612.862.133
Nakit ve Nakit Benzerleri8.195.8939.909.8114.453.5902.098.264
Finansal Yatırımlar8.646.9277.402.2798.617.2626.288.130
Ticari Alacaklar1.979.7972.258.1042.328.9534.406.389
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar513.545120.0334.4990
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.438.974302.693126.42269.350
(Ara Toplam)20.775.13619.992.92015.530.72612.862.133
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar12.594.3704.595.1244.626.0763.752.013
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar49.67549.67542.37347.293
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8.190.050000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.267.6801.203.3491.267.960440.481
Maddi Duran Varlıklar739.681999.944989.231972.766
Şerefiye2.282.7062.282.7062.282.7062.282.706
Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.73231.15835.5838.767
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar37.84628.2928.2230
TOPLAM VARLIKLAR33.369.50624.588.04420.156.80216.614.146
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler14.478.8264.709.0463.046.4022.295.777
Finansal Borçlar244.770367.440335.273144.445
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.820.7051.967.3681.606.686875.569
Diğer Borçlar5.320.383303.178249.952127.889
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.187.3441.346.855448.55111.907
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü443.492382.993106.598207.185
Borç Karşılıkları297.450135.069234.348160.919
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler164.682206.14364.994767.863
(Ara Toplam)14.478.8264.709.0463.046.4022.295.777
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.198.5562.081.5971.831.205826.345
Finansal Borçlar974.429765.265838.965337.950
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0004.800
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar513.444410.785324.406144.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü710.683905.547667.834339.525
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar16.692.12417.797.40115.279.19513.492.024
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.497.83317.775.61315.279.19513.492.024
Ödenmiş Sermaye9.500.0009.500.0009.500.0009.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri02.717.9832.717.9830
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler757.541757.541757.541757.541
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.691.4281.691.428-501.071-501.071
Dönem Net Kar/Zararı1.285.6821.471.6182.192.4991.210.136
Diğer Özsermaye Kalemleri3.263.1821.637.043612.2432.525.418
Azınlık Payları194.29121.78800
TOPLAM KAYNAKLAR33.369.50624.588.04420.156.80216.614.146
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri12.775.9217.100.38318.679.9278.186.855
Satışların Maliyeti (-)-6.223.121-3.203.543-11.763.478-5.190.433
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.552.8003.896.8406.916.4492.996.422
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.552.8003.896.8406.916.4492.996.422
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-12.677-3.179
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.260.082-2.314.409-6.202.124-2.857.377
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri378.082383.045474.681394.794
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-415.967-366.920-491.278-95.473
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.254.8331.598.556685.051435.187
Net Faaliyet Kar/Zararı1.292.7181.582.431701.648135.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler979.928506.4401.658.5691.041.055
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-453.974-471.70800
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.780.7871.633.2882.343.6201.476.242
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler432.560147.653541.065248.400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-286.398-35.529-192.579-42.227
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler525.95434.7321.658.5691.041.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.926.9491.745.4122.692.1061.682.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-896.976-364.506-499.607-472.279
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-837.366-382.993-135.337-235.116
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-59.61018.487-364.270-237.163
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.029.9731.380.9062.192.4991.210.136
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.029.9731.380.9062.192.4991.210.136
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-255.709-90.71200
Ana Ortaklık Payları1.285.6821.471.6182.192.4991.210.136
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri274.428133.178434.47474.677
Kıdem Tazminatı323.858166.646191.348-32.320
Finansman Giderleri-286.398-35.529-192.579-42.227
Yurtiçi Satışlar12.683.0497.023.80618.548.8657.878.700
Yurtdışı Satışlar374.899178.131214.84118.570
Net Yabancı Para Pozisyonu389.725372.797171.1672.636.499
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-389.725-372.797-153.1672.636.499
Net YPP (Hedge Dahil)389.725372.797175.5042.636.499
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit12.486.3986.107.9854.808.4382.360.238
Düzeltme Öncesi Kar1.029.9731.380.9062.192.4991.210.136
Düzeltmeler:136.260-907.912-369.274354.972
Amortisman & İtfa Payları274.428133.178434.47474.677
Karşılıklardaki Değişim252.140-12.900219.809-52.164
Diğer Gelir/ Gider-390.308-1.028.190-1.023.557332.459
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.166.233472.9941.823.2251.565.108
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler10.896.0375.361.9343.002.873644.591
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)12.062.2705.834.9284.826.0982.209.699
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit424.128273.057-17.660150.539
Sabit Sermaye Yatırımları428.508-74.855-896.793-594.401
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-9.228.000-647.50000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-8.799.492-722.355-896.793-594.401
Serbest Nakit Akım3.686.9065.385.6303.911.6451.765.837
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit55.39770.591209.5180
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit55.39770.591209.5180
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış3.742.3035.456.2214.121.1631.765.837
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim3.742.3035.456.2214.121.1631.765.837
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler4.453.5904.453.590332.427332.427
Dönem Sonu Nakit8.195.8939.909.8114.453.5902.098.264

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IDEAS 43,4 A/D A/D 17,1 25,0 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IDEAS 43,42 0,04 0,08 3,87 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi