SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.536 1.536 0,00
VIOP 1.637 1.637 0,00
USD/TRY 7,3538 7,3439 0,13
BIST BANKA 1.480 1.480 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.871 13.644 1,66
ALTIN 1.847,07 1.851,44 -0,24
BRENT 55,86 55,64 0,40

İdealist Danışmanlık Hisse Senedi | IDEAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,33 15 5,67
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 16,0 14,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İdealist Danışmanlık
Kuruluş 10.06.2005
Faal Alanı Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek.
Telefon -
Faks -
Adres Yıldız Cd. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar13,512,6
Ödenmiş Sermaye9,59,5
Net Kâr1,20,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 10,0
FD/Satışlar 6,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,3
Piyasa Değeri 135,2 mnTL
Net Borç -7,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,39 1,35 -4,75 5,72
USD -1,53 2,17 -2,56 6,14
Göreceli -1,12 3,26 -11,58 1,63

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10 431.844 32
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18 308.460 32
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98 359.870 33
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55 154.230 13
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10431.84432
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18308.46032
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98359.87033
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55154.23013

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.862.13311.886.6339.002.43810.967.312
Nakit ve Nakit Benzerleri2.098.264332.427305.968956.279
Finansal Yatırımlar6.288.1307.701.1258.178.5379.289.151
Ticari Alacaklar4.406.3893.804.156439.443326.576
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00012.691
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0008.644
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar69.35048.92578.490373.971
(Ara Toplam)12.862.13311.886.6339.002.43810.967.312
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.752.0133.253.4922.612.7772.476.894
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar47.29354.56318.14518.145
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları440.481448.51700
Maddi Duran Varlıklar972.766454.384292.41069.924
Şerefiye2.282.7062.282.7062.282.7062.282.706
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.7677.4258.4038.115
Ertelenmiş Vergi Varlığı0011.11395.765
Diğer Duran Varlıklar05.89702.239
TOPLAM VARLIKLAR16.614.14615.140.12511.615.21513.444.206
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.295.7771.745.9861.503.9151.623.990
Finansal Borçlar144.445127.0160259.133
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar875.569739.676799.883593.865
Diğer Borçlar127.889183.84223.10927.672
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.907332.729327.941276.424
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü207.18546.63800
Borç Karşılıkları160.919153.330168.553135.103
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler767.863162.755184.429331.793
(Ara Toplam)2.295.7771.745.9861.503.9151.623.990
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler826.345766.727459.946360.962
Finansal Borçlar337.950352.72800
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar4.80010.20710.20710.207
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00044.559
Uzun vadeli karşılıklar144.070203.823250.755276.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü339.525199.969198.98430.142
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar13.492.02412.627.4129.651.35411.459.254
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.492.02412.627.4129.651.35411.459.254
Ödenmiş Sermaye9.500.0009.500.0005.141.0005.141.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri001.919.8450
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler757.541698.397705.952687.915
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-501.071-475.4923.865.4711.626.189
Dönem Net Kar/Zararı1.210.13633.565-1.185.5422.257.319
Diğer Özsermaye Kalemleri2.525.4182.870.942-795.3721.746.831
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR16.614.14615.140.12511.615.21513.444.206
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.186.85513.262.3422.941.0869.364.041
Satışların Maliyeti (-)-5.190.433-9.531.438-1.641.674-5.879.332
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.996.4223.730.9041.299.4123.484.709
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.996.4223.730.9041.299.4123.484.709
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.179-423.265-100.000-883.525
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.857.377-4.166.201-1.909.218-4.096.106
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri394.794294.26533.069694.967
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-95.473-349.299-134.843-757.860
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)435.187-913.596-811.580-1.557.815
Net Faaliyet Kar/Zararı135.866-858.562-709.806-1.494.922
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.041.0551.328.63226.2263.317.432
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-89.458-8.973-856
Diğer Gelir ve Giderler00-16.360-42.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.476.242325.578-810.6871.716.323
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler248.400469.03146.1331.115.086
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-42.227-160.053-11.904-210.781
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.041.0551.239.1748933.274.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.682.415634.556-776.4582.620.628
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-472.279-600.991-409.084-363.309
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-235.116-327.1580-252.155
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-237.163-273.833-409.084-111.154
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.210.13633.565-1.185.5422.257.319
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.210.13633.565-1.185.5422.257.319
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.210.13633.565-1.185.5422.257.319
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri74.67761.65061.6509.757
Kıdem Tazminatı-32.32079.774-25.299276.054
Finansman Giderleri-42.227-160.053-11.904-210.781
Yurtiçi Satışlar7.878.70013.302.7572.900.2889.574.137
Yurtdışı Satışlar18.57050.71346.31221.397
Net Yabancı Para Pozisyonu2.636.4996.17130.27617.318
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.636.499-3.445-30.276-17.318
Net YPP (Hedge Dahil)2.636.4996.17130.27617.318

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IDEAS 14,2 A/D A/D 6,9 10,0 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi