SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.057 1.034 2,23
VIOP 1.193 1.171 1,86
USD/TRY 7,2054 7,2286 -0,32
BIST BANKS 1.066 1.058 0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.592 12.660 -0,54
GOLD 2.032,62 2.063,23 -1,48
BRENT 44,58 45,09 -1,13

 İdealist Danışmanlık Hisse Senedi | IDEAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,27 4,84 1,57
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,8 2,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İdealist Danışmanlık
Kuruluş 10.06.2005
Faal Alanı Bankacılık, telekomünikasyon, ilaç ve hızlı tüketim mamulleri sektörleri öncelikli olarak özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek.
Telefon -
Faks -
Adres Yıldız Cd. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar12,69,7
Ödenmiş Sermaye9,55,1
Net Kâr0,0-1,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 2,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 41,4 mnTL
Net Borç -7,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,92 -3,33 5,57 31,33
USD -12,06 -6,30 1,00 8,99
Göreceli -4,92 5,32 20,93 45,28

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10 431.844 32
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18 308.460 32
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98 359.870 33
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55 154.230 13
IDEAS20.05.20161,680,08408,407,10431.84432
IDEAS21.05.20151,950,06006,005,18308.46032
IDEAS20.05.20141,780,07007,005,98359.87033
IDEAS31.05.20131,090,03003,002,55154.23013

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.886.6339.002.43810.967.31216.360.338
Nakit ve Nakit Benzerleri332.427305.968956.2791.595.768
Finansal Yatırımlar7.701.1258.178.5379.289.1510
Ticari Alacaklar3.804.156439.443326.5761.484.409
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0012.69113.041.257
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar008.6440
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar48.92578.490373.971238.904
(Ara Toplam)11.886.6339.002.43810.967.31216.360.338
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.282.4242.612.7772.476.894192.403
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar54.56318.14518.1450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları448.517000
Maddi Duran Varlıklar454.384292.41069.9240
Şerefiye2.282.7062.282.7062.282.7060
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.4258.4038.1150
Ertelenmiş Vergi Varlığı28.93211.11395.765192.403
Diğer Duran Varlıklar5.89702.2390
TOPLAM VARLIKLAR15.169.05711.615.21513.444.20616.552.741
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.745.9861.503.9151.623.9904.726.886
Finansal Borçlar127.0160259.133667.538
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar739.676799.883593.8651.074.682
Diğer Borçlar183.84223.10927.6722.186.394
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)332.729327.941276.4240
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü46.638000
Borç Karşılıkları153.330168.553135.10335.313
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler162.755184.429331.793762.959
(Ara Toplam)1.745.9861.503.9151.623.9904.726.886
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler795.659459.946360.9620
Finansal Borçlar352.728000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar10.20710.20710.2070
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0044.5590
Uzun vadeli karşılıklar203.823250.755276.0540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü228.901198.98430.1420
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar12.627.4129.651.35411.459.25411.825.855
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.627.4129.651.35411.459.25411.825.855
Ödenmiş Sermaye9.500.0005.141.0005.141.0005.141.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.919.84501.919.845
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler698.397705.952687.915687.915
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-475.4923.865.4711.626.1891.651.380
Dönem Net Kar/Zararı33.565-1.185.5422.257.3192.989.159
Diğer Özsermaye Kalemleri2.870.942-795.3721.746.831-563.444
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR15.169.05711.615.21513.444.20616.552.741
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri13.262.3422.941.0869.364.0418.416.148
Satışların Maliyeti (-)-9.531.438-1.641.674-5.879.332-5.196.894
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.730.9041.299.4123.484.7093.219.254
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.730.9041.299.4123.484.7093.219.254
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-423.265-100.000-883.525-881.066
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.166.201-1.909.218-4.096.106-2.866.888
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri294.26533.069694.967482.836
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-349.299-134.843-757.860-334.510
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-913.596-811.580-1.557.815-380.374
Net Faaliyet Kar/Zararı-858.562-709.806-1.494.922-528.700
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.328.63226.2263.317.4323.075.687
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-89.458-8.973-8560
Diğer Gelir ve Giderler0-16.360-42.4380
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı325.578-810.6871.716.3232.695.313
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler469.03146.1331.115.086501.730
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-160.053-11.904-210.781-132.201
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.239.1748933.274.1383.075.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)634.556-776.4582.620.6283.064.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-600.991-409.084-363.309-75.683
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-327.1580-252.1550
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-273.833-409.084-111.154-75.683
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI33.565-1.185.5422.257.3192.989.159
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)33.565-1.185.5422.257.3192.989.159
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları33.565-1.185.5422.257.3192.989.159
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri61.65029.9929.757184.686
Kıdem Tazminatı79.774-25.299276.054-32.048
Finansman Giderleri-160.053-11.904-210.781-132.201
Yurtiçi Satışlar13.302.7572.900.2889.574.1378.445.033
Yurtdışı Satışlar50.71346.31221.3978.989
Net Yabancı Para Pozisyonu6.17130.27617.318-325.446
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.445-30.276-17.318-325.446
Net YPP (Hedge Dahil)6.17130.27617.318-325.446

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IDEAS 4,4 A/D A/D 2,6 3,3 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi