SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.126 9.062 0,70
VIOP 9.635 9.606 0,31
USD/TRY 31,2228 31,2017 0,07
BIST BANKS 9.969 9.920 0,49
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.601 17.556 0,25
GOLD 2.031,07 2.033,79 -0,13
BRENT 81,74 82,15 -0,50

Icu Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | ICUGS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,05 17,11 8,06
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,5 51,0 47,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Icu Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 18.04.1996
Faal Alanı SPK’nun risk sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, faaliyet esasları, yönetim ilkeleri ve tasfiyelerine dair hususlarda yukarıda tanımlanan tebliğ ile belirlenmiş olan mevzuat hükümlerine tabidir.
Telefon (0232)4049090
Faks (0232)4049191
Adres Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/1 İç Kapı No:2203 Bayraklı / İZMİR

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar14,117,4
Ödenmiş Sermaye41,541,5
Net Kâr-5,8-2,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,3
Piyasa Değeri 1.131,5 mnTL
Net Borç 9,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 56,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,23 -1,33 2,45 57,45
USD 4,06 -2,00 -0,27 48,92
Göreceli 5,58 1,39 -3,95 29,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ICUGS27.03.20027,330,550055,0055,00 495.000 A/D
ICUGS27.03.20027,330,550055,0055,00495.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar23.727.88132.819.43025.943.83330.155.185
Nakit ve Nakit Benzerleri22.779.63931.412.89823.544.23228.162.030
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar590.599651.6512.249.8571.913.143
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar357.643754.881149.74480.012
(Ara Toplam)23.727.88132.819.43025.943.83330.155.185
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar64.589.21650.550.82620.416.91116.442.439
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar57.32628.2744.134.54819.182
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.998.6045.777.2102.670.6222.807.512
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar659.665418.1371.8596.219
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.6605.0326.5119.576
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar57.869.96144.322.17313.603.37113.599.950
TOPLAM VARLIKLAR88.317.09783.370.25646.360.74446.597.624
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler34.185.08265.542.94524.744.51525.988.725
Finansal Borçlar32.158.10230.402.183023.669.970
Diğer Finansal Yükümlülükler0022.863.5720
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar329.16033.206.435152.361252.671
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0087.1160
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.528.5691.468.2461.435.4431.637.583
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler169.251466.081206.023428.501
(Ara Toplam)34.185.08265.542.94524.744.51525.988.725
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler39.982.575382.805360.057165.448
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar39.500.000000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar482.575382.805360.057165.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar14.149.44017.444.50621.256.17220.443.451
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.149.44017.444.50621.256.17220.443.451
Ödenmiş Sermaye41.550.00041.550.00041.550.00041.550.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0032.490.6760
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler616.645616.645616.645616.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-56.744.379-56.744.379-56.401.602-54.923.613
Dönem Net Kar/Zararı-5.823.641-2.564.970904.605-1.477.989
Diğer Özsermaye Kalemleri34.550.81534.587.2102.095.84834.678.408
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR88.317.09783.370.25646.360.74446.597.624
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.428.312-2.947.169-1.245.087-2.751.886
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.775.9851.699.6171.689.7417.094.883
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.167.053-8.308.306-593.963-12.111.768
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-13.819.380-9.555.858-149.309-7.768.771
Net Faaliyet Kar/Zararı-5.428.312-2.947.169-1.245.087-2.751.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.200.0001.200.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-4.488.378-4.610.321-165.507431.605
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-17.107.758-12.966.179-314.816-7.337.166
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.184.84510.726.2991.490.6217.127.035
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-900.728-325.090-271.200-1.267.858
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.200.0001.200.00000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.823.641-2.564.970904.605-1.477.989
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.823.641-2.564.970904.605-1.477.989
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-5.823.641-2.564.970904.605-1.477.989
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-5.823.641-2.564.970904.605-1.477.989
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri72.0361.230.3967.42513.879
Kıdem Tazminatı185.701123.618101.461227.170
Finansman Giderleri-900.728-325.090-271.200-1.267.858
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.242.2552.247.2724.727.5547.055.882
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-8.242.2552.247.2724.727.5547.055.882
Net YPP (Hedge Dahil)-8.242.2552.247.2724.727.5547.055.882
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit36.863.08728.442.556-3.862.111-2.299.856
Düzeltme Öncesi Kar-5.823.641-2.564.970904.605-1.477.989
Düzeltmeler:3.056.932-2.503.574-707.7871.258.366
Amortisman & İtfa Payları72.0361.230.3967.42513.879
Karşılıklardaki Değişim80.520-75.981-99.415229.850
Diğer Gelir/ Gider2.904.376-3.657.989-615.7971.014.637
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-2.766.709-5.068.544196.818-219.623
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler39.664.64133.477.112-4.034.476-1.902.190
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)36.897.93228.408.568-3.837.658-2.121.813
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-34.84533.988-24.453-178.043
Sabit Sermaye Yatırımları-315.489-1.947.74400
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-51.381.974-30.718.70100
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-51.697.463-32.666.44500
Serbest Nakit Akım-14.834.376-4.223.889-3.862.111-2.299.856
Finansal Borçlardaki Değişim8.488.1326.732.213-806.3989.050.456
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit963.853742.54450.711-875.882
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit9.451.9857.474.757-755.6878.174.574
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-5.382.3913.250.868-4.617.7985.874.718
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-5.382.3913.250.868-4.617.7985.874.718
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler28.162.03028.162.03028.162.03022.254.934
Dönem Sonu Nakit22.779.63931.412.89823.544.23228.129.652

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ICUGS 16,3 A/D A/D A/D A/D 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ICUGS 16,28 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi