SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.771 10.740 0,29
VIOP 11.750 11.725 0,21
USD/TRY 32,8221 32,8097 0,04
BIST BANKA 15.552 15.272 1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.164 18.254 -0,50
ALTIN 2.322,05 2.360,00 -1,61
BRENT 85,02 85,71 -0,81

Icu Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | ICUGS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,22 17,05 3,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,0 106,6 103,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Icu Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 18.04.1996
Faal Alanı SPK’nun risk sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, faaliyet esasları, yönetim ilkeleri ve tasfiyelerine dair hususlarda yukarıda tanımlanan tebliğ ile belirlenmiş olan mevzuat hükümlerine tabidir.
Telefon (0232)4049090
Faks (0232)4049191
Adres Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/1 İç Kapı No:2203 Bayraklı / İZMİR

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar373,053,0
Ödenmiş Sermaye69,541,5
Net Kâr-12,5-7,4

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 20,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,58
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,4
Piyasa Değeri 927,8 mnTL
Net Borç -151,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 56,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,83 -0,37 -6,32 29,11
USD 0,19 -1,34 -8,20 15,94
Göreceli 0,54 -3,15 -5,21 -10,46

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ICUGS27.03.20027,330,550055,0055,00 495.000 A/D
ICUGS27.03.20027,330,550055,0055,00495.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar171.267.115217.301.24523.727.88132.819.430
Nakit ve Nakit Benzerleri24.529.65527.557.24522.779.63931.412.898
Finansal Yatırımlar143.053.577186.897.96400
Ticari Alacaklar1.320.7381.399.18200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.403.3111.128.168590.599651.651
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar959.834318.686357.643754.881
(Ara Toplam)171.267.115217.301.24523.727.88132.819.430
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar256.329.241101.449.31064.589.21650.550.826
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar29.9693.308.05457.32628.274
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar65.175.97068.901.4845.998.6045.777.210
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar407.837430.824659.665418.137
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.5808.9393.6605.032
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar190.711.88528.800.00957.869.96144.322.173
TOPLAM VARLIKLAR427.596.356318.750.55588.317.09783.370.256
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler54.547.80445.402.68334.185.08265.542.945
Finansal Borçlar37.560.59139.683.51632.158.10230.402.183
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.6663.66200
Diğer Borçlar14.400.4222.283.835329.16033.206.435
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü696.589801.52300
Borç Karşılıkları1.443.2911.729.7471.528.5691.468.246
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler445.245900.400169.251466.081
(Ara Toplam)54.547.80445.402.68334.185.08265.542.945
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler73.627220.354.77139.982.575382.805
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0220.315.93539.500.0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar73.62738.836482.575382.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar372.974.92552.993.10114.149.44017.444.506
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar372.974.92552.993.10114.149.44017.444.506
Ödenmiş Sermaye69.500.00041.550.00041.550.00041.550.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.910.2543.910.254616.645616.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-825.002.309-816.468.182-56.744.379-56.744.379
Dönem Net Kar/Zararı-12.464.253-8.534.127-5.823.641-2.564.970
Diğer Özsermaye Kalemleri1.137.031.233832.535.15634.550.81534.587.210
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR427.596.356318.750.55588.317.09783.370.256
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri013.214.90900
Satışların Maliyeti (-)0-5.100.00000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)08.114.90900
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)08.114.90900
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.249.888-10.276.414-5.428.312-2.947.169
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri395.0394.295.1102.775.9851.699.617
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.751.540-17.710.575-11.167.053-8.308.306
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-7.606.389-15.576.970-13.819.380-9.555.858
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.249.888-2.161.505-5.428.312-2.947.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler01.200.0001.200.0001.200.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-6.358.393-8.752.477-4.488.378-4.610.321
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-13.964.782-23.129.447-17.107.758-12.966.179
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler39.851.02322.702.75612.184.84510.726.299
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-38.350.494-6.293.986-900.728-325.090
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler01.200.0001.200.0001.200.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.464.253-6.720.677-5.823.641-2.564.970
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0-696.58900
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-696.58900
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-12.464.253-7.417.266-5.823.641-2.564.970
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-12.464.253-7.417.266-5.823.641-2.564.970
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-12.464.253-7.417.266-5.823.641-2.564.970
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri28.34455.05372.0361.230.396
Kıdem Tazminatı23.025-265.114185.701123.618
Finansman Giderleri-38.350.494-6.293.986-900.728-325.090
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu103.013.853176.280.693-8.242.2552.247.272
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu103.013.853176.280.693-8.242.2552.247.272
Net YPP (Hedge Dahil)103.013.853176.280.693-8.242.2552.247.272
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-374.027.333212.654.69336.863.08728.442.556
Düzeltme Öncesi Kar-12.464.253-7.417.266-5.823.641-2.564.970
Düzeltmeler:-152.703.496140.271.9003.056.932-2.503.574
Amortisman & İtfa Payları28.34455.05372.0361.230.396
Karşılıklardaki Değişim-248.808-1.562.14280.520-75.981
Diğer Gelir/ Gider-152.483.032141.778.9892.904.376-3.657.989
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-165.167.749132.854.634-2.766.709-5.068.544
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-208.721.53878.989.43239.664.64133.477.112
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-373.889.287211.844.06636.897.93228.408.568
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-138.046810.627-34.84533.988
Sabit Sermaye Yatırımları0-299.456-315.489-1.947.744
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit376.287.607-213.811.548-51.381.974-30.718.701
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit376.287.607-214.111.004-51.697.463-32.666.445
Serbest Nakit Akım2.260.274-1.456.311-14.834.376-4.223.889
Finansal Borçlardaki Değişim-2.122.925-4.513.2718.488.1326.732.213
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit442.8121.757.046963.853742.544
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.680.113-2.756.2259.451.9857.474.757
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış580.161-4.212.536-5.382.3913.250.868
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-3.607.751-18.241.11000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-3.027.590-22.453.646-5.382.3913.250.868
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler27.557.24546.403.13928.162.03028.162.030
Dönem Sonu Nakit24.529.65523.949.49322.779.63931.412.898

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ICUGS 13,4 A/D A/D A/D 20,1 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ICUGS 13,35 0,59 0,58 -0,83 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi