SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Hürriyet Hisse Senedi | HURGZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,81 2,11 0,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,4 55,2 50,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hürriyet
Kuruluş 15.12.1960
Faal Alanı Gazetecilik, Matbaacılık ve İlancılık.
Telefon (0212)6770000
Faks (0212)6770182
Adres 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78 34204 Bağcılar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar836,0887,7
Ödenmiş Sermaye592,0592,0
Net Kâr-61,455,2

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 1,55
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 1,8
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,20 -2,11 -1,59 4,49
USD - - - -
Göreceli 0,59 2,31 2,57 -20,57

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HURGZ31.05.20106,990,100010,008,50 55.200.000 A/D
HURGZ28.05.20062,300,100110,019,01 41.730.232 48
HURGZ01.05.20051,210,02992,992,69 12.490.542 46
HURGZ15.06.20042,450,100010,009,00 24.518.945 48
HURGZ24.03.19998,060,500050,0050,00 9.626.663 A/D
HURGZ24.04.199711,631,0000100,00100,00 1.974.700 A/D
HURGZ31.05.20106,990,100010,008,5055.200.000A/D
HURGZ28.05.20062,300,100110,019,0141.730.23248
HURGZ01.05.20051,210,02992,992,6912.490.54246
HURGZ15.06.20042,450,100010,009,0024.518.94548
HURGZ24.03.19998,060,500050,0050,009.626.663A/D
HURGZ24.04.199711,631,0000100,00100,001.974.700A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar261.565.249221.974.155307.280.525285.288.809
Nakit ve Nakit Benzerleri14.513.4432.490.12213.285.20313.482.699
Finansal Yatırımlar89.83189.831107.553107.308
Ticari Alacaklar134.267.374131.928.394232.000.288237.939.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar66.067.21049.603.23930.824.1452.838.574
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar32.665.25127.323.93820.334.47019.300.986
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.962.14010.538.63110.728.86611.619.815
(Ara Toplam)261.565.249221.974.155307.280.525285.288.809
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.115.012.0411.108.138.227703.811.795706.297.791
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.228.6269.652.9229.539.23510.134.379
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar313.923313.923313.923313.923
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller289.301.555289.301.555155.257.231158.571.359
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar799.158.004790.156.270524.431.041523.829.308
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.046.56513.602.75412.165.71611.445.757
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.635.6942.396.9281.917.3491.832.265
Diğer Duran Varlıklar1.327.6742.713.875187.300170.800
TOPLAM VARLIKLAR1.376.577.2901.330.112.3821.011.092.320991.586.600
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler375.238.803283.776.854368.867.422301.218.884
Finansal Borçlar11.490.49510.585.7075.522.7185.522.718
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar98.921.926100.820.46971.571.216184.615.408
Diğer Borçlar103.992.17444.321.510194.469.19616.784.511
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.340.4447.556.4097.443.5564.608.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü472.118517.434282.322194.593
Borç Karşılıkları68.833.81462.043.00058.460.59160.098.008
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler82.187.83257.932.32531.117.82329.395.234
(Ara Toplam)375.238.803283.776.854368.867.422301.218.884
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler168.476.244162.674.514118.091.192114.758.675
Finansal Borçlar36.087.92337.210.98810.195.15511.205.231
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar002.843.1990
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)488.4291.344.0591.620.3721.649.522
Uzun vadeli karşılıklar67.532.78558.177.14867.680.05765.262.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü60.173.75960.890.64035.752.40934.963.317
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4.193.3485.051.67901.677.917
Özkaynaklar832.862.243883.661.014524.133.706575.609.041
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar836.023.655887.685.118527.047.296578.351.012
Ödenmiş Sermaye592.000.000592.000.000592.000.000592.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları85.909.65476.135.84160.842.23263.154.201
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.176.268117.176.268117.176.268117.176.268
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-492.691.721-547.909.813-547.909.813-547.909.813
Dönem Net Kar/Zararı-61.435.27655.218.092-98.655.390-49.663.643
Diğer Özsermaye Kalemleri595.064.730595.064.730403.593.999403.593.999
Azınlık Payları-3.161.412-4.024.104-2.913.590-2.741.971
TOPLAM KAYNAKLAR1.376.577.2901.330.112.3821.011.092.320991.586.600
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri108.018.332350.955.516234.836.074153.642.810
Satışların Maliyeti (-)-118.390.162-357.906.887-248.663.578-158.357.457
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-10.371.830-6.951.371-13.827.504-4.714.647
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-10.371.830-6.951.371-13.827.504-4.714.647
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-14.252.592-55.344.235-52.795.192-34.718.172
Genel Yönetim Giderleri (-)-31.832.597-66.394.332-67.925.159-44.253.637
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri11.362.010116.428.23878.855.03252.475.532
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.888.338-41.613.145-27.515.722-18.962.094
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-49.983.347-53.874.845-83.208.545-50.173.018
Net Faaliyet Kar/Zararı-56.457.019-128.689.938-134.547.855-83.686.456
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.387.930141.781.7935.734.2223.464.820
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-678.690-212.394-212.394-71.755
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-49.274.10787.694.554-77.686.717-46.779.953
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.417.237-25.595.076-18.575.146-3.274.422
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler709.240141.569.3995.521.8283.393.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-58.691.34462.099.478-96.261.863-50.054.375
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.350.778-6.418.02632.795797.117
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-472.118-517.434-282.322-194.593
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.822.896-5.900.592315.117991.710
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-56.340.56655.681.452-96.229.068-49.257.258
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-5.238.156-648.707-2.699.634-538.761
DÖNEM KARI (ZARARI)-61.578.72255.032.745-98.928.702-49.796.019
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-143.446-185.347-273.312-132.376
Ana Ortaklık Payları-61.435.27655.218.092-98.655.390-49.663.643
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.169.10819.854.89111.305.1687.465.100
Kıdem Tazminatı9.670.4303.985.35711.807.4968.402.284
Finansman Giderleri-9.417.237-25.595.076-18.575.146-3.274.422
Yurtiçi Satışlar72.641.560264.172.938133.330.838115.614.955
Yurtdışı Satışlar35.376.77286.782.57858.306.60038.027.855
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.974.368-4.661.45213.211.87211.168.093
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.974.368-4.661.45213.211.87211.168.093
Net YPP (Hedge Dahil)-4.974.368-4.661.45213.211.87211.168.093
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit22.383.04189.249.35860.621.70841.168.437
Düzeltme Öncesi Kar-61.578.72255.032.745-98.928.702-49.796.019
Düzeltmeler:35.248.052-30.570.54984.415.40047.064.871
Amortisman & İtfa Payları5.169.10819.854.89111.305.1687.465.100
Karşılıklardaki Değişim17.719.66721.897.44424.432.92621.066.606
Diğer Gelir/ Gider12.359.277-72.322.88448.677.30618.533.165
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-26.330.67024.462.196-14.513.302-2.731.148
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler49.845.17273.861.53676.747.22345.107.060
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)23.514.50298.323.73262.233.92142.375.912
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.131.461-9.074.374-1.612.213-1.207.475
Sabit Sermaye Yatırımları-2.908.560-42.352.432-9.540.145-4.189.953
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit17.5833.667.5573.519.941127.126
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-2.890.977-38.684.875-6.020.204-4.062.827
Serbest Nakit Akım19.492.06450.564.48354.601.50437.105.610
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-10.638.349-22.185.266-22.841.024-7.603.720
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-10.638.349-22.185.266-22.841.024-7.603.720
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış8.853.71528.379.21731.760.48029.501.890
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi3.169.606-30.480.273-23.066.455-20.610.369
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim12.023.321-2.101.0568.694.0258.891.521
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.490.1224.591.1784.591.1784.591.178
Dönem Sonu Nakit14.513.4432.490.12213.285.20313.482.699

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HURGZ 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HURGZ 1,86 1,78 1,55 -23,61 -0,47
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi