SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1234 8,1495 -0,32
BIST BANKS 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
GOLD 1.745,89 1.732,88 0,75
BRENT 63,87 63,28 0,93

Hub Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | HUBVC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,47 19,36 3,89
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,8 140,3 131,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hub Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 25.09.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0216)4523624
Faks (0216)3771136
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No : 201 Daire : 84 Kat : 4 Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar85,057,1
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr26,2-1,7

Cari Değerler

F/K 17,7
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,0 / 7,1
Piyasa Değeri 464,1 mnTL
Net Borç -4,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,78 -8,57 -14,72 -15,00
USD -1,42 -8,46 -20,68 -22,51
Göreceli -1,96 -5,77 -3,65 -8,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00 154.440 47
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00 300.000 50
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,00 60.000 66
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00154.44047
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00300.00050
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,0060.00066

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.209.9255.113.9135.620.0746.734.875
Nakit ve Nakit Benzerleri5.052.1723.524.0334.053.9314.841.334
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.2331.427.9141.380.6201.538.785
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar153.520161.966185.523354.756
(Ara Toplam)5.209.9255.113.9135.620.0746.734.875
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar80.408.08152.538.52852.642.46951.793.570
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.7508.7508.7508.750
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar80.161.00052.288.34952.375.25051.779.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları149.361184.343215.0660
Maddi Duran Varlıklar46.80249.42835.4620
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.1687.6587.9415.570
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR85.618.00657.652.44158.262.54358.528.445
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler510.739425.294446.180173.065
Finansal Borçlar124.441122.828118.0820
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.5181.14373.49126.475
Diğer Borçlar20.274206.997157.312110.324
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları53.6861.3831.3831.383
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler304.82092.94395.91234.883
(Ara Toplam)510.739425.294446.180173.065
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler70.43198.303125.95420.115
Finansal Borçlar34.24267.714100.4340
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar36.18930.58925.52020.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar85.036.83657.128.84457.690.40958.335.265
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.036.83657.128.84457.690.40958.335.265
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri130.402000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler520.988520.988520.988520.988
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları28.166.24128.166.24128.166.24128.166.241
Dönem Net Kar/Zararı26.236.358-1.670.771-1.109.018-465.671
Diğer Özsermaye Kalemleri-17.153112.386112.198113.707
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR85.618.00657.652.44158.262.54358.528.445
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.655.26588.77500
Satışların Maliyeti (-)0-89.00000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.655.265-22500
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.655.265-22500
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.065000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.097.893-2.204.480-1.274.480-432.496
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri28.151.908495.748193.50736.352
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-666.140-99.275-86.137-31.451
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)26.041.075-1.808.232-1.167.110-427.595
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.444.693-2.204.705-1.274.480-432.496
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı26.041.075-1.808.232-1.167.110-427.595
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler270.128206.917122.71121.006
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-74.845-69.456-64.619-59.082
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.236.358-1.670.771-1.109.018-465.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI26.236.358-1.670.771-1.109.018-465.671
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)26.236.358-1.670.771-1.109.018-465.671
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları26.236.358-1.670.771-1.109.018-465.671
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Dipnot
Amortisman Giderleri98.44365.20831.70294
Kıdem Tazminatı006.3342.453
Finansman Giderleri-74.845-69.456-64.619-59.082
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu5.043.6272.539.7242.139.9192.085.120
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.043.6272.539.7242.139.9192.085.120
Net YPP (Hedge Dahil)5.043.6272.539.7242.139.9192.085.120

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HUBVC 15,5 17,7 A/D A/D 5,5 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HUBVC 15,47 0,06 0,06 -0,30 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi