SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.137 11.065 0,65
VIOP 12.088 12.029 0,50
USD/TRY 33,0833 32,9927 0,27
BIST BANKS 16.142 15.828 1,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.591 18.748 -0,84
GOLD 2.452,69 2.422,36 1,25
BRENT 84,12 84,85 -0,86

Hub Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | HUBVC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,07 13,3 3,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,1 74,3 66,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hub Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 25.09.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0212)9630021
Faks (0212)9630069
Adres Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İs Merkezi No.6/1 Şişli / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar576,9654,7
Ödenmiş Sermaye70,070,0
Net Kâr-77,912,5

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 1,7
Piyasa Değeri 931,0 mnTL
Net Borç -19,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 84,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 7,34 21,02 22,36 75,00
USD 7,15 19,99 20,14 56,53
Göreceli 6,94 18,69 11,16 18,15

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00 154.440 47
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00 300.000 50
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,00 60.000 66
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00154.44047
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00300.00050
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,0060.00066

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.524.05932.239.67521.039.73923.303.091
Nakit ve Nakit Benzerleri253.04917.490.60918.172.47920.561.898
Finansal Yatırımlar18.758.080005.113
Ticari Alacaklar13.831.06514.511.0472.741.8312.586.235
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar69580010.65513.511
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar681.170237.219114.774136.334
(Ara Toplam)33.524.05932.239.67521.039.73923.303.091
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar547.179.583624.208.010310.498.289310.459.733
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.75010.0668.7508.750
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar546.993.429623.927.809310.285.032310.285.032
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar135.807249.65551.52658.578
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.69217.26617.27019.533
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.9053.214135.71187.840
TOPLAM VARLIKLAR580.703.642656.447.685331.538.028333.762.824
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.432.9681.335.9871.250.680989.460
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar42.02830.661263.509309.156
Diğer Borçlar2.067.435452.316227.405219.371
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları937.170542.790516.108341.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler386.335310.220243.658119.226
(Ara Toplam)3.432.9681.335.9871.250.680989.460
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler328.434363.496328.469258.277
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar328.434363.49600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00328.469258.277
Özkaynaklar576.942.240654.748.202329.958.879332.515.087
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar576.942.240654.748.202329.958.879332.515.087
Ödenmiş Sermaye70.000.00070.000.00070.000.00070.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.124.1581.124.158332.665332.665
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.176.2505.176.250520.988520.988
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları298.414.808284.007.342267.361.201263.841.934
Dönem Net Kar/Zararı-77.904.96214.407.466-8.134.609-2.109.368
Diğer Özsermaye Kalemleri280.131.986280.032.986-121.366-71.132
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR580.703.642656.447.685331.538.028333.762.824
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri07.204.1774.662.8894.662.889
Satışların Maliyeti (-)0-7.204.177-4.662.889-4.662.889
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.607.089-22.300.459-12.629.332-8.761.064
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri13.289.55246.362.7464.298.5116.491.901
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-21.278-3.363.409-2.411-1.180
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.661.18520.698.878-8.333.232-2.270.343
Net Faaliyet Kar/Zararı-5.607.089-22.300.459-12.629.332-8.761.064
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.661.18520.698.878-8.333.232-2.270.343
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler66.141430.321224.573173.752
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-85.632.288-8.607.892-25.951-12.777
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-77.904.96212.521.307-8.134.610-2.109.368
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-77.904.96212.521.307-8.134.610-2.109.368
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-77.904.96212.521.307-8.134.610-2.109.368
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-77.904.96212.521.307-8.134.610-2.109.368
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri21.246124.33427.94818.632
Kıdem Tazminatı075.167-88.98774.747
Finansman Giderleri-85.632.288-8.607.892-25.951-12.777
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu13.831.23127.468.34220.620.16522.839.696
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu13.831.23127.468.34220.620.16522.839.696
Net YPP (Hedge Dahil)13.831.23127.468.34220.620.16522.839.696
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-17.330.982-4.961.539-8.623.560-6.196.492
Düzeltme Öncesi Kar-77.904.96212.521.308-8.134.609-2.109.368
Düzeltmeler:458.318-7.702.530-2.250.734-2.349.046
Amortisman & İtfa Payları0124.33427.94818.632
Karşılıklardaki Değişim458.3180463.149218.557
Diğer Gelir/ Gider0-7.826.864-2.741.831-2.586.235
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-77.446.6444.818.778-10.385.343-4.458.414
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler60.117.789-9.780.3171.761.783-1.738.078
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-17.328.855-4.961.539-8.623.560-6.196.492
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-2.127000
Sabit Sermaye Yatırımları93.422000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-4.150.6553.952.4983.952.498
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit93.422-4.150.6553.952.4983.952.498
Serbest Nakit Akım-17.237.560-9.112.194-4.671.062-2.243.994
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit00198.624160.975
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit00198.624160.975
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-17.237.560-9.112.194-4.472.438-2.083.019
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0-12.999.68200
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-17.237.560-22.111.876-4.472.438-2.083.019
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler17.490.60937.312.69122.644.91722.644.917
Dönem Sonu Nakit253.04915.200.81518.172.47920.561.898

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HUBVC 13,3 A/D A/D A/D 1,6 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HUBVC 13,30 0,11 0,30 18,66 0,22
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi