SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Hub Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | HUBVC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,0437 32,4678 23,4242
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 253,1 249,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hub Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 25.09.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0216)4523624
Faks (0216)3771136
Adres Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 K:3 Yakacık Kartal-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,445,9
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr6,80,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 11,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,0 / 2,8
Piyasa Değeri 569,4 mnTL
Net Borç -0,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,57 53,06 -17,73 102,13
USD 4,90 54,25 -21,81 86,47
Göreceli 8,61 49,02 6,76 162,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00 154.440 47
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00 300.000 50
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,00 60.000 66
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00154.44047
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00300.00050
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,0060.00066

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.204.29011.950.5938.402.7198.371.216
Nakit ve Nakit Benzerleri424.453293.104494.5632.681.392
Finansal Yatırımlar02.000.86400
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.301.9938.916.0177.165.6344.946.344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar477.844740.608742.522743.480
(Ara Toplam)2.204.29011.950.5938.402.7198.371.216
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar50.036.25034.148.77634.148.77633.559.200
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar50.036.25034.148.77634.148.77633.559.200
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR52.240.54046.099.36942.551.49541.930.416
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.802.086178.961175.57010.885
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.41510.54321.6865.589
Diğer Borçlar1.789.028167.265152.3451.712
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.383001.300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.2601.1531.5392.284
(Ara Toplam)1.802.086178.961175.57010.885
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.60668800
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.60668800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar50.436.84845.919.72042.375.92541.919.531
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.436.84845.919.72042.375.92541.919.531
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri27027000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler520.988520.988421.389421.389
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.369.57421.369.57421.469.17321.469.173
Dönem Net Kar/Zararı6.796.667529.062485.09328.699
Diğer Özsermaye Kalemleri1.749.3493.499.826270270
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR52.240.54046.099.36942.551.49541.930.416
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri96.62526.429.16120.46114.575
Satışların Maliyeti (-)0-26.387.013-5.8710
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)96.62542.14814.59014.575
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)96.62542.14814.59014.575
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-14.910-12.899-10.949-9.307
Genel Yönetim Giderleri (-)-256.393-225.717-201.505-129.918
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.132.8214.3673.4510
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-96.189000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.861.954-192.101-194.413-124.650
Net Faaliyet Kar/Zararı-174.678-196.468-197.864-124.650
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.861.954-192.101-194.413-124.650
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler935.463760.085679.522153.349
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-750-38.922-160
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.796.667529.062485.09328.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.796.667529.062485.09328.699
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.796.667529.062485.09328.699
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.796.667529.062485.09328.699
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri73737373
Kıdem Tazminatı051401.300
Finansman Giderleri-750-38.922-160
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu00491.7332.679.523
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu00491.7332.679.523
Net YPP (Hedge Dahil)00491.7332.679.523

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HUBVC 19,0 A/D A/D A/D 11,3 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HUBVC 18,98 0,06 0,06 0,34 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi