SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.540 122.540 0,00
VIOP 147.967 147.967 0,00
USD/TRY 5,9321 5,9358 -0,06
BIST BANKA 178.144 178.144 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.388 13.516 -0,94
ALTIN 1.560,35 1.562,45 -0,13
BRENT 62,36 62,04 0,52

 Hub Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | HUBVC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,27 44,56 38,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 121,2 117,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hub Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 25.09.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0216)4523624
Faks (0216)3771136
Adres Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 K:3 Yakacık Kartal-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar45,942,4
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr0,50,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 19,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,13
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,4 / 1,4
Piyasa Değeri 891,2 mnTL
Net Borç -2,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 19,98 80,99 255,91 221,04
USD 20,18 79,46 256,52 222,14
Göreceli 20,18 78,72 225,81 199,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00 154.440 47
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00 300.000 50
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,00 60.000 66
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00154.44047
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00300.00050
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,0060.00066

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.950.5938.402.7198.371.2169.750.481
Nakit ve Nakit Benzerleri293.104494.5632.681.3923.364.263
Finansal Yatırımlar2.000.864000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.916.0177.165.6344.946.3444.946.344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar740.608742.522743.4801.439.874
(Ara Toplam)11.950.5938.402.7198.371.2169.750.481
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar34.148.77634.148.77633.559.20032.156.073
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar34.148.77634.148.77633.559.20032.156.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00073
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR46.099.36942.551.49541.930.41641.906.554
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler178.961175.57010.88515.722
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.54321.6865.5893.275
Diğer Borçlar167.265152.3451.7129.282
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları001.3001.580
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.1531.5392.2841.585
(Ara Toplam)178.961175.57010.88515.722
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler688000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar688000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar45.919.72042.375.92541.919.53141.890.832
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.919.72042.375.92541.919.53141.890.832
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri270000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler520.988421.389421.389421.389
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.369.57421.469.17321.469.173-2.256.610
Dönem Net Kar/Zararı529.062485.09328.69923.725.783
Diğer Özsermaye Kalemleri3.499.826270270270
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR46.099.36942.551.49541.930.41641.906.554
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri26.429.16120.46114.57524.757.907
Satışların Maliyeti (-)-26.387.013-5.8710-3.174.515
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)42.14814.59014.57521.583.392
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)42.14814.59014.57521.583.392
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.899-10.949-9.307-13.536
Genel Yönetim Giderleri (-)-225.717-201.505-129.918-277.947
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.3673.451022.760
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-192.101-194.413-124.65021.314.669
Net Faaliyet Kar/Zararı-196.468-197.864-124.65021.291.909
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-192.101-194.413-124.65021.314.669
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler760.085679.522153.3492.412.635
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-38.922-160-1.521
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)529.062485.09328.69923.725.783
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI529.062485.09328.69923.725.783
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)529.062485.09328.69923.725.783
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları529.062485.09328.69923.725.783
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Amortisman Giderleri737373887
Kıdem Tazminatı51401.3000
Finansman Giderleri-38.922-160-1.521
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0491.7332.679.5232.981.841
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0491.7332.679.5232.981.841
Net YPP (Hedge Dahil)0491.7332.679.5232.981.841
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HUBVC 44,6 A/D A/D A/D 19,4 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HUBVC 44,56 0,13 0,13 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi