SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.565 1.565 0,00
VIOP 1.690 1.690 0,00
USD/TRY 7,4631 7,4647 -0,02
BIST BANKS 1.566 1.566 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.815 13.848 -0,24
GOLD 1.849,12 1.840,26 0,48
BRENT 56,25 55,90 0,63

Hub Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | HUBVC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,34 20,44 4,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,7 239,3 228,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hub Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 25.09.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0216)4523624
Faks (0216)3771136
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No : 201 Daire : 84 Kat : 4 Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar57,157,7
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr-1,7-1,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 10,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,9 / 8,3
Piyasa Değeri 569,1 mnTL
Net Borç -3,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,64 -7,19 5,98 4,23
USD 1,32 -7,07 9,39 3,81
Göreceli 0,11 -8,11 -4,63 -1,65

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00 154.440 47
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00 300.000 50
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,00 60.000 66
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00154.44047
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00300.00050
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,0060.00066

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.113.9135.620.0746.734.8752.204.290
Nakit ve Nakit Benzerleri3.524.0334.053.9314.841.334424.453
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.427.9141.380.6201.538.7851.301.993
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar161.966185.523354.756477.844
(Ara Toplam)5.113.9135.620.0746.734.8752.204.290
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar52.538.52852.642.46951.793.57050.036.250
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.7508.7508.7500
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar52.288.34952.375.25051.779.25050.036.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları184.343215.06600
Maddi Duran Varlıklar49.42835.46200
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.6587.9415.5700
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR57.652.44158.262.54358.528.44552.240.540
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler425.294446.180173.0651.802.086
Finansal Borçlar122.828118.08200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.14373.49126.4759.415
Diğer Borçlar206.997157.312110.3241.789.028
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.3831.3831.3831.383
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler92.94395.91234.8832.260
(Ara Toplam)425.294446.180173.0651.802.086
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler98.303125.95420.1151.606
Finansal Borçlar67.714100.43400
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar30.58925.52020.1151.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar57.128.84457.690.40958.335.26550.436.848
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.128.84457.690.40958.335.26550.436.848
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000270
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler520.988520.988520.988520.988
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları28.166.24128.166.24128.166.24121.369.574
Dönem Net Kar/Zararı-1.670.771-1.109.018-465.6716.796.667
Diğer Özsermaye Kalemleri112.386112.198113.7071.749.349
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR57.652.44158.262.54358.528.44552.240.540
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri88.7750096.625
Satışların Maliyeti (-)-89.000000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-2250096.625
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-2250096.625
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-14.910
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.204.480-1.274.480-432.496-256.393
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri495.748193.50736.3526.132.821
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-99.275-86.137-31.451-96.189
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.808.232-1.167.110-427.5955.861.954
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.204.705-1.274.480-432.496-174.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.808.232-1.167.110-427.5955.861.954
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler206.917122.71121.006935.463
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-69.456-64.619-59.082-750
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.670.771-1.109.018-465.6716.796.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.670.771-1.109.018-465.6716.796.667
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.670.771-1.109.018-465.6716.796.667
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.670.771-1.109.018-465.6716.796.667
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri65.20831.7029473
Kıdem Tazminatı06.3342.4530
Finansman Giderleri-69.456-64.619-59.082-750
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.539.7242.139.9192.085.1200
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.539.7242.139.9192.085.1200
Net YPP (Hedge Dahil)2.539.7242.139.9192.085.1200

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HUBVC 19,0 A/D A/D A/D 10,0 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HUBVC 18,97 0,06 0,12 6,01 0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi