SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3534 8,3479 0,07
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,30 73,09 0,29

Hub Girişim Ser. Y.O. Hisse Senedi | HUBVC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,84 15 4,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 71,3 69,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hub Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 25.09.2006
Faal Alanı Menkul kıymet portföy işletmeciliği.
Telefon (0216)4523624
Faks (0216)3771136
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No : 201 Daire : 84 Kat : 4 Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar84,485,0
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr-0,626,2

Cari Değerler

F/K 12,9
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,11
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 4,3
Piyasa Değeri 337,5 mnTL
Net Borç -4,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,09 2,46 -2,09 -38,19
USD 2,46 4,78 1,41 -45,33
Göreceli 1,60 -1,24 -3,70 -34,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00 154.440 47
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00 300.000 50
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,00 60.000 66
HUBVC30.05.20122,340,03003,003,00154.44047
HUBVC17.03.200810,990,100010,0010,00300.00050
HUBVC13.03.20071,900,02002,002,0060.00066

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.369.8685.209.9255.113.9135.620.074
Nakit ve Nakit Benzerleri4.272.1095.052.1723.524.0334.053.931
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar04.2331.427.9141.380.620
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar97.759153.520161.966185.523
(Ara Toplam)4.369.8685.209.9255.113.9135.620.074
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar80.372.76980.408.08152.538.52852.642.469
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.7508.7508.7508.750
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar80.161.00080.161.00052.288.34952.375.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları118.940149.361184.343215.066
Maddi Duran Varlıklar44.17546.80249.42835.462
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.90442.1687.6587.941
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR84.742.63785.618.00657.652.44158.262.543
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler281.571510.739425.294446.180
Finansal Borçlar127.553124.441122.828118.082
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2887.5181.14373.491
Diğer Borçlar10.14120.274206.997157.312
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları53.68653.6861.3831.383
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler89.903304.82092.94395.912
(Ara Toplam)281.571510.739425.294446.180
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler44.35670.43198.303125.954
Finansal Borçlar034.24267.714100.434
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar44.35636.18930.58925.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar84.416.71085.036.83657.128.84457.690.409
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.416.71085.036.83657.128.84457.690.409
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0130.40200
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler520.988520.988520.988520.988
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları54.402.59928.166.24128.166.24128.166.241
Dönem Net Kar/Zararı-618.43026.236.358-1.670.771-1.109.018
Diğer Özsermaye Kalemleri111.553-17.153112.386112.198
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR84.742.63785.618.00657.652.44158.262.543
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri02.655.26588.7750
Satışların Maliyeti (-)00-89.0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)02.655.265-2250
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)02.655.265-2250
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.538-2.06500
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.015.459-4.097.893-2.204.480-1.274.480
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri462.46428.151.908495.748193.507
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-72.573-666.140-99.275-86.137
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-634.10626.041.075-1.808.232-1.167.110
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.023.997-1.444.693-2.204.705-1.274.480
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-634.10626.041.075-1.808.232-1.167.110
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler18.043270.128206.917122.711
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.367-74.845-69.456-64.619
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-618.43026.236.358-1.670.771-1.109.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-618.43026.236.358-1.670.771-1.109.018
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-618.43026.236.358-1.670.771-1.109.018
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-618.43026.236.358-1.670.771-1.109.018
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri34.62698.44365.20831.702
Kıdem Tazminatı5.249006.334
Finansman Giderleri-2.367-74.845-69.456-64.619
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu4.259.0795.043.6272.539.7242.139.919
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.259.0795.043.6272.539.7242.139.919
Net YPP (Hedge Dahil)4.259.0795.043.6272.539.7242.139.919

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HUBVC 11,3 12,9 A/D A/D 4,0 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HUBVC 11,25 0,11 0,19 8,18 0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi