SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Hitit Bilgisayar Hisse Senedi | HTTBT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,89 13,78 1,89
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,7 475,6 464,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hitit Bilgisayar
Kuruluş 06.06.1994
Faal Alanı Yazılım çözümleri
Telefon (0212)2761500
Faks
Adres Resitpasa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Ari Teknokent 2 Ic Kapi No: 601 34469 Maslak,Istanbul,Turkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar638,2266,1
Ödenmiş Sermaye127,5100,0
Net Kâr10,323,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 19,0
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 8,4
Yabancı Oranı (%) 7,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,6 / 3,6
Piyasa Değeri 1.561,9 mnTL
Net Borç -241,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 26,6

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,74 1,24 -9,26 -
USD 0,86 -1,42 -18,07 -
Göreceli 1,24 -1,52 -10,02 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HTTBTAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
HTTBTAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar382.846.494124.112.11782.705.8650
Nakit ve Nakit Benzerleri131.298.12466.108.54839.710.9820
Finansal Yatırımlar167.499.829000
Ticari Alacaklar56.734.28336.439.68628.794.5480
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar27.314.25821.563.88314.200.3350
(Ara Toplam)382.846.494124.112.11782.705.8650
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar368.176.885247.081.992160.139.8000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar79.004.611000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar10.241.2277.405.2194.850.7860
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar257.049.724226.593.493143.922.7940
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.673.079339.143663.8630
Diğer Duran Varlıklar20.208.24412.744.13710.702.3570
TOPLAM VARLIKLAR751.023.379371.194.109242.845.6650
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler81.134.01676.637.01649.749.7700
Finansal Borçlar50.162.42546.450.36521.452.6760
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar11.541.35313.942.4407.932.3360
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0010.219.5440
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.207.0067.745.32200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü703.8102.411.18900
Borç Karşılıkları4.941.6613.271.3102.375.9580
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.577.7612.816.3907.769.2560
(Ara Toplam)81.134.01676.637.01649.749.7700
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler31.729.00228.427.75820.517.6280
Finansal Borçlar7.561.43813.694.86800
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)21.485.66712.538.59000
Uzun vadeli karşılıklar2.681.8972.194.3001.316.6640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0019.200.9640
Özkaynaklar638.160.361266.129.335172.578.2670
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar638.160.361266.129.335172.578.2670
Ödenmiş Sermaye127.500.000100.000.000100.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri292.429.353000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler120.347120.34700
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları28.898.1175.546.6005.546.6000
Dönem Net Kar/Zararı10.281.82323.351.51718.144.6060
Diğer Özsermaye Kalemleri178.930.721137.110.87148.887.0610
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR751.023.379371.194.109242.845.6650
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri52.521.681127.424.95981.833.52923.068.146
Satışların Maliyeti (-)-22.080.848-69.346.994-46.244.578-14.765.431
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)30.440.83358.077.96535.588.9518.302.715
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)30.440.83358.077.96535.588.9518.302.715
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.887.124-11.635.575-6.973.129-1.857.855
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.710.010-17.528.618-11.410.310-3.082.609
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.109.2425.871.4805.303.7471.875.990
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.565.482-7.560.252-3.300.164-1.928.043
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)18.387.45927.225.00019.209.0953.310.198
Net Faaliyet Kar/Zararı16.843.69928.913.77217.205.5123.362.251
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.930.647784.261579.269197.245
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı21.318.10628.009.26119.788.3643.507.443
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler358.8292.902.9962.261.5161.190.666
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.860.830-2.064.237-1.692.223-313.045
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.930.647784.261579.269197.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.816.10528.848.02020.357.6574.385.064
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)465.718-5.496.503-2.213.051-752.016
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-771.595-4.980.154-2.156.383-880.503
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.237.313-516.349-56.668128.487
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.281.82323.351.51718.144.6063.633.048
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.281.82323.351.51718.144.6063.633.048
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.281.82323.351.51718.144.6063.633.048
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri10.410.46120.381.9077.062.7723.525.793
Kıdem Tazminatı0674.415194.3090
Finansman Giderleri-11.860.830-2.064.237-1.692.223-313.045
Yurtiçi Satışlar12.388.72230.186.72921.665.6626.322.556
Yurtdışı Satışlar53.231.649108.421.95268.092.31319.146.604
Net Yabancı Para Pozisyonu156.825.083-4.932.37815.314.2690
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu156.825.083-4.932.37815.314.2690
Net YPP (Hedge Dahil)156.825.083-4.932.37815.314.2690
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit9.859.80737.994.00321.116.3062.029.102
Düzeltme Öncesi Kar10.281.82323.351.51718.144.6063.633.048
Düzeltmeler:27.068.48241.566.7556.481.5546.303.072
Amortisman & İtfa Payları10.410.46120.381.90712.887.9643.525.793
Karşılıklardaki Değişim1.764.9231.689.0971.633.224505.731
Diğer Gelir/ Gider14.893.09819.495.751-8.039.6342.271.548
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)37.350.30564.918.27224.626.1609.936.120
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-25.588.249-24.564.902-1.391.253-7.829.770
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)11.762.05640.353.37023.234.9072.106.350
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.902.249-2.359.367-2.118.601-77.248
Sabit Sermaye Yatırımları-20.235.282-47.839.996-31.543.708-8.999.255
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-243.573.793784.261579.269197.245
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-263.809.075-47.055.735-30.964.439-8.802.010
Serbest Nakit Akım-253.949.268-9.061.732-9.848.133-6.772.908
Finansal Borçlardaki Değişim-58.625-11.256.61912.136.20111.944.975
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı319.929.353000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-7.753.365-2.770.278-23.965.073-356.156
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit312.117.363-14.026.897-11.828.87211.588.819
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış58.168.095-23.088.629-21.677.0054.815.911
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi7.021.48138.470.74706.689.609
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim65.189.57615.382.118-21.677.00511.505.520
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0010.661.5570
Dönem Başı Nakit Değerler66.108.54850.726.43050.726.43050.726.430
Dönem Sonu Nakit131.298.12466.108.54839.710.98262.231.950

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HTTBT 12,3 A/D 19,0 8,4 2,4 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HTTBT 12,25 8,25 7,03 -121,60 -1,26
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi