SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 33,0413 33,0783 -0,11
BIST BANKS 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
GOLD 2.401,11 2.445,34 -1,81
BRENT 82,58 85,11 -2,97

Hitit Bilgisayar Hisse Senedi | HTTBT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 61,85 80,3 18,45
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,0 53,6 47,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hitit Bilgisayar
Kuruluş 06.06.1994
Faal Alanı Yazılım çözümleri
Telefon (0212)2761500
Faks (0212)2761517
Adres Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469/Maslak/Sarıyer/ İstanbul/Turk

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.688,91.497,2
Ödenmiş Sermaye127,5127,5
Net Kâr44,9132,2

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 35,0
PD/DD 5,4
FD/Satışlar 12,4
Yabancı Oranı (%) 27,26
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,9
Piyasa Değeri 9.103,5 mnTL
Net Borç -391,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 26,6

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,18 -0,49 8,10 25,37
USD -1,06 -0,76 6,33 11,83
Göreceli -1,33 -1,31 1,46 -16,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HTTBTAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
HTTBTAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar732.337.800741.667.188584.033.686562.544.767
Nakit ve Nakit Benzerleri165.344.285218.438.89257.922.88344.948.772
Finansal Yatırımlar226.065.309246.873.455286.067.215299.164.926
Ticari Alacaklar232.097.804184.377.893160.710.346151.990.428
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar108.830.40291.976.94879.333.24266.440.641
(Ara Toplam)732.337.800741.667.188584.033.686562.544.767
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.219.488.294988.148.408953.880.061849.937.641
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0091.316.59884.747.670
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar204.214.131151.840.116119.385.216112.133.920
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar918.533.771759.708.182667.582.144589.654.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı16.948.5768.618.5046.371.4625.796.408
Diğer Duran Varlıklar79.791.81667.981.60669.224.64157.604.648
TOPLAM VARLIKLAR1.951.826.0941.729.815.5961.537.913.7471.412.482.408
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler169.158.773152.015.305123.742.986116.511.864
Finansal Borçlar00013.340.007
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar66.543.82570.993.28129.615.97713.818.922
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)32.074.73827.743.82624.864.53226.928.380
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.329.0375.115.44719.793.65534.479.777
Borç Karşılıkları38.877.95022.238.55820.399.06414.954.545
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.333.22325.924.19329.069.75812.990.233
(Ara Toplam)169.158.773152.015.305123.742.986116.511.864
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler93.732.68480.609.65268.679.65466.023.418
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)82.172.15470.038.98361.379.68458.258.799
Uzun vadeli karşılıklar11.560.53010.570.6697.299.9707.764.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.688.934.6371.497.190.6391.345.491.1071.229.947.126
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.688.934.6371.497.190.6391.345.491.1071.229.947.126
Ödenmiş Sermaye127.500.000127.500.000127.500.000127.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri263.039.827263.039.827263.039.827263.039.827
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.506.16212.506.16212.506.16212.506.162
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları207.225.45575.057.09375.057.09375.057.093
Dönem Net Kar/Zararı44.884.320132.168.36286.597.03046.804.548
Diğer Özsermaye Kalemleri1.033.778.873886.919.195780.790.995705.039.496
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.951.826.0941.729.815.5961.537.913.7471.412.482.408
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri215.827.952609.051.324423.189.278247.624.569
Satışların Maliyeti (-)-130.792.360-313.007.451-216.944.633-125.543.887
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)85.035.592296.043.873206.244.645122.080.682
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)85.035.592296.043.873206.244.645122.080.682
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-23.095.802-76.013.405-50.104.018-29.639.656
Genel Yönetim Giderleri (-)-36.162.892-89.924.269-61.341.887-35.788.438
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri15.738.40059.729.50241.441.33519.221.258
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.430.277-49.882.287-36.399.976-14.735.269
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)30.085.021139.953.41499.840.09961.138.577
Net Faaliyet Kar/Zararı25.776.898130.106.19994.798.74056.652.588
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18.399.18382.143.14861.308.4300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00042.513.043
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı48.484.204222.096.562161.148.529103.651.620
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler03.024.3572.441.2921.840.335
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.768.254-53.046.829-41.929.430-30.854.455
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler18.399.18382.143.14861.308.43042.513.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.715.950172.074.090121.660.39174.637.500
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)7.168.370-39.905.728-35.063.361-27.832.952
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-45.245.748-38.688.451-30.912.110
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)7.168.3705.340.0203.625.0903.079.158
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI44.884.320132.168.36286.597.03046.804.548
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)44.884.320132.168.36286.597.03046.804.548
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları44.884.320132.168.36286.597.03046.804.548
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri40.563.477100.598.04067.885.75239.195.529
Kıdem Tazminatı03.609.82100
Finansman Giderleri-10.768.254-53.046.829-41.929.430-30.854.455
Yurtiçi Satışlar87.779.313176.818.437122.498.72177.026.085
Yurtdışı Satışlar146.514.364467.984.222325.028.428187.747.563
Net Yabancı Para Pozisyonu197.423.757194.138.769174.089.283192.368.719
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu197.423.757194.138.769174.089.283192.368.719
Net YPP (Hedge Dahil)197.423.757194.138.769174.089.283192.368.719
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit45.774.754-52.193.37866.015.789-11.124.865
Düzeltme Öncesi Kar44.884.320132.168.36286.597.03046.804.548
Düzeltmeler:67.644.900-46.872.549108.581.67447.467.307
Amortisman & İtfa Payları40.563.477100.598.04067.885.75239.195.529
Karşılıklardaki Değişim15.075.35510.893.6427.090.3422.650.603
Diğer Gelir/ Gider12.006.068-158.364.23133.605.5805.621.175
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)112.529.22085.295.813195.178.70494.271.855
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-65.502.347-71.055.355-69.672.421-82.183.389
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)47.026.87314.240.458125.506.28312.088.466
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.252.119-66.433.836-59.490.494-23.213.331
Sabit Sermaye Yatırımları-158.214.345-255.303.005-163.059.894-95.816.318
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit47.808.840493.076.742129.959.735111.521.598
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-110.405.505237.773.737-33.100.15915.705.280
Serbest Nakit Akım-64.630.751185.580.35932.915.6304.580.415
Finansal Borçlardaki Değişim0-23.777.875-23.777.875-23.777.875
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0-28.561.858-28.561.858-11.801.910
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0-52.339.733-52.339.733-35.579.785
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-64.630.751133.240.626-19.424.103-30.999.370
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi11.536.14428.062.18820.210.90818.812.064
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-53.094.607161.302.814786.805-12.187.306
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler218.438.89257.136.07857.136.07857.136.078
Dönem Sonu Nakit165.344.285218.438.89257.922.88344.948.772

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HTTBT 71,4 A/D 35,0 12,4 5,4 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HTTBT 71,40 27,21 27,26 4,81 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi