SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKS 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
GOLD 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

Hedef Girişim Sermayesi Hisse Senedi | HDFGS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,54 3,4263 0,8863
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,2 131,5 121,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hedef Girişim Sermayesi
Kuruluş 29.03.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0216)5575790
Faks (0216)5575707
Adres Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. Selvilievler sit. 26/4 Üsküdar İST.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar744,6393,6
Ödenmiş Sermaye210,070,0
Net Kâr210,8259,5

Cari Değerler

F/K 1,8
FD/FAVÖK 1,3
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 0,77
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,2 / 7,5
Piyasa Değeri 786,6 mnTL
Net Borç -220,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,73 2,60 9,52
USD 0,95 1,92 6,13 -3,47
Göreceli -0,09 -2,26 1,03 16,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50 420.000 1
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50 300.000 20
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00 400.000 5
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25 250.000 20
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50420.0001
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50300.00020
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00400.0005
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25250.00020

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar222.408.418139.792.84989.940.24756.137.407
Nakit ve Nakit Benzerleri40.090.79524.944.28944.396.24930.211.032
Finansal Yatırımlar181.438.082110.610.66644.429.62424.960.083
Ticari Alacaklar4.2483.322.2664.2484.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.534223.08611.20012.600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar831.759692.5421.098.926949.444
(Ara Toplam)222.408.418139.792.84989.940.24756.137.407
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar523.787.661255.418.885136.603.096105.659.028
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar522.397.312253.962.115135.077.196104.089.309
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları918.674945.17101.004.065
Maddi Duran Varlıklar471.675511.599551.282565.654
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00974.6180
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR746.196.079395.211.734226.543.343161.796.435
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler656.014656.188541.379489.575
Finansal Borçlar257.250336.783324.374310.504
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar314.648214.718143.591116.091
Diğer Borçlar52.57077.84848.55344.372
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31.54626.83924.86118.608
(Ara Toplam)656.014656.188541.379489.575
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler974.988906.844969.050982.733
Finansal Borçlar795.061738.726773.182808.311
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar179.927168.118195.868174.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar744.565.077393.648.702225.032.914160.324.127
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar744.565.077393.648.702225.032.914160.324.127
Ödenmiş Sermaye210.000.00070.000.00070.000.00064.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.639.9631.691.0161.691.0161.080.368
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları317.992.27162.391.87162.391.87169.002.519
Dönem Net Kar/Zararı210.795.779259.549.34790.942.97126.234.184
Diğer Özsermaye Kalemleri137.06416.4687.0567.056
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR746.196.079395.211.734226.543.343161.796.435
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri218.442.413263.115.97093.249.15527.585.726
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)218.442.413263.115.97093.249.15527.585.726
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)218.442.413263.115.97093.249.15527.585.726
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.099.239-6.526.281-4.477.259-2.847.235
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.386.4963.048.5222.238.6441.541.396
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.265-21700
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)210.728.405259.637.99491.010.54026.279.887
Net Faaliyet Kar/Zararı208.343.174256.589.68988.771.89624.738.491
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar87.301000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı210.815.706259.637.99491.010.54026.279.887
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-19.927-88.647-67.569-45.703
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)210.795.779259.549.34790.942.97126.234.184
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI210.795.779259.549.34790.942.97126.234.184
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)210.795.779259.549.34790.942.97126.234.184
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları210.795.779259.549.34790.942.97126.234.184
Hisse Başına Kazanç1400
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Dipnot
Amortisman Giderleri78.009291.934213.797137.520
Kıdem Tazminatı35.84623.73585.68642.025
Finansman Giderleri-19.927-88.647-67.569-45.703
Yurtiçi Satışlar218.529.714263.115.97093.249.15527.585.726
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HDFGS 2,8 1,8 1,3 1,2 1,1 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HDFGS 2,76 0,82 0,77 -4,33 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi