SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKS 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
GOLD 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Hedef Girişim Sermayesi Hisse Senedi | HDFGS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,56 2,94 0,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 16,4 147,5 131,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hedef Girişim Sermayesi
Kuruluş 29.03.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0216)5575790
Faks (0216)5575707
Adres Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. Selvilievler sit. 26/4 Üsküdar İST.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar629,3744,6
Ödenmiş Sermaye285,0210,0
Net Kâr97,1210,8

Cari Değerler

F/K 2,4
FD/FAVÖK 1,7
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%) 0,64
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,6 / 7,1
Piyasa Değeri 792,3 mnTL
Net Borç -227,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,36 2,96 1,46 10,32
USD -3,48 -1,11 -8,58 -14,62
Göreceli -2,01 -1,93 -3,51 10,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50 420.000 1
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50 300.000 20
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00 400.000 5
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25 250.000 20
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50420.0001
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50300.00020
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00400.0005
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25250.00020

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar233.951.901222.408.418139.792.84989.940.247
Nakit ve Nakit Benzerleri66.029.18740.090.79524.944.28944.396.249
Finansal Yatırımlar162.005.505181.438.082110.610.66644.429.624
Ticari Alacaklar4.2484.2483.322.2664.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.315.41043.534223.08611.200
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar597.551831.759692.5421.098.926
(Ara Toplam)233.951.901222.408.418139.792.84989.940.247
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar396.877.804523.787.661255.418.885136.603.096
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar395.517.819522.397.312253.962.115135.077.196
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları897.740918.674945.1710
Maddi Duran Varlıklar462.245471.675511.599551.282
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar000974.618
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR630.829.705746.196.079395.211.734226.543.343
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler659.277656.014656.188541.379
Finansal Borçlar236.697257.250336.783324.374
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar329.629314.648214.718143.591
Diğer Borçlar61.40552.57077.84848.553
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31.54631.54626.83924.861
(Ara Toplam)659.277656.014656.188541.379
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler889.871974.988906.844969.050
Finansal Borçlar765.614795.061738.726773.182
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar124.257179.927168.118195.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar629.280.557744.565.077393.648.702225.032.914
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar629.280.557744.565.077393.648.702225.032.914
Ödenmiş Sermaye285.000.000210.000.00070.000.00070.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.639.9635.639.9631.691.0161.691.016
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları242.992.271317.992.27162.391.87162.391.871
Dönem Net Kar/Zararı97.087.259210.795.779259.549.34790.942.971
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.438.936137.06416.4687.056
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR630.829.705746.196.079395.211.734226.543.343
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri104.638.760218.442.413263.115.97093.249.155
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)104.638.760218.442.413263.115.97093.249.155
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)104.638.760218.442.413263.115.97093.249.155
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.061.184-10.099.239-6.526.281-4.477.259
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.915.6972.386.4963.048.5222.238.644
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.366.716-1.265-2170
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)97.126.557210.728.405259.637.99491.010.540
Net Faaliyet Kar/Zararı101.577.576208.343.174256.589.68988.771.896
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar087.30100
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı97.126.557210.815.706259.637.99491.010.540
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-39.298-19.927-88.647-67.569
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)97.087.259210.795.779259.549.34790.942.971
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI97.087.259210.795.779259.549.34790.942.971
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)97.087.259210.795.779259.549.34790.942.971
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları97.087.259210.795.779259.549.34790.942.971
Hisse Başına Kazanç0140
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0101
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri96.37878.009291.934213.797
Kıdem Tazminatı-1.10235.84623.73585.686
Finansman Giderleri-39.298-19.927-88.647-67.569
Yurtiçi Satışlar104.638.760218.529.714263.115.97093.249.155
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-97.399.658-129.003.5973.912.74223.352.450
Düzeltme Öncesi Kar97.087.259210.795.779259.549.34790.942.971
Düzeltmeler:-109.136.338-216.828.388-184.049.759-21.319.746
Amortisman & İtfa Payları96.37878.009291.934213.797
Karşılıklardaki Değişim-43.86111.80922.71941.057
Diğer Gelir/ Gider-109.188.855-216.918.206-184.364.412-21.574.600
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-12.049.079-6.032.60975.499.58869.623.225
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-93.495.159-122.688.746-23.484.604-11.509.759
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-105.544.238-128.721.35552.014.98458.113.466
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit8.144.580-282.242-48.102.242-34.761.016
Sabit Sermaye Yatırımları-60.040-10.998-421.928-412.921
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit04.040.50500
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-60.0404.029.507-421.928-412.921
Serbest Nakit Akım-97.459.698-124.974.0903.490.81422.939.529
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı140.120.596140.120.59600
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.576.000000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit138.544.596140.120.59600
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış41.084.89815.146.5063.490.81422.939.529
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim41.084.89815.146.5063.490.81422.939.529
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler24.944.28924.944.28921.441.19221.441.192
Dönem Sonu Nakit66.029.18740.090.79524.932.00644.380.721

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HDFGS 2,8 2,4 1,7 1,7 1,3 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HDFGS 2,78 0,64 0,83 19,21 0,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi