SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 33,0423 33,0413 0,00
BIST BANKA 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
ALTIN 2.410,94 2.401,11 0,41
BRENT 82,58 85,11 -2,97

Hedef Girişim Sermayesi Hisse Senedi | HDFGS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,75 2,25 0,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 11,0 114,2 103,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hedef Girişim Sermayesi
Kuruluş 29.03.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0216)9705757
Faks (0216)5575707
Adres İnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.792,61.684,4
Ödenmiş Sermaye565,0565,0
Net Kâr-145,4-321,2

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 1,2
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 0,60
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 1,8
Piyasa Değeri 1.022,6 mnTL
Net Borç -109,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 78,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,56 2,26 -1,63 1,12
USD 0,68 1,98 -3,24 -9,80
Göreceli 0,41 1,42 -7,67 -32,29

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50 420.000 1
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50 300.000 20
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00 400.000 5
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25 250.000 20
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50420.0001
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50300.00020
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00400.0005
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25250.00020

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar114.094.645117.495.103205.213.586215.868.736
Nakit ve Nakit Benzerleri632.539781.653237.1661.518.752
Finansal Yatırımlar109.387.73783.709.129178.293.263120.819.689
Ticari Alacaklar12.00020.0001.390.2702.473.136
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00067.530.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.062.36932.984.32125.292.88723.527.159
(Ara Toplam)114.094.645117.495.103205.213.586215.868.736
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.681.105.0721.570.009.6841.103.982.970812.224.910
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.985.51019.134.83017.794.85516.785.015
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.520.494.8111.446.404.5891.014.974.678793.390.680
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.163.7222.309.6961.346.8821.437.071
Maddi Duran Varlıklar954.043996.701486.201498.764
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar184.652160.952111.704113.380
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar136.322.334101.002.91669.268.6500
TOPLAM VARLIKLAR1.795.199.7171.687.504.7871.309.196.5561.028.093.646
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.650.3062.216.8232.739.105951.961
Finansal Borçlar378.766251.561168.476267.890
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar212.451276.432224.386187.594
Diğer Borçlar283.7821.049.9801.744.429178.314
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları594.783397.820341.495190.559
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler180.524241.030260.319127.604
(Ara Toplam)1.650.3062.216.8232.739.105951.961
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler931.978916.780786.036700.580
Finansal Borçlar423.693558.494598.160636.527
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar508.285358.286187.87664.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.792.617.4331.684.371.1841.305.671.4151.026.441.105
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.792.617.4331.684.371.1841.305.671.4151.026.441.105
Ödenmiş Sermaye565.000.000565.000.000565.000.000325.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri627.657545.487144.442144.442
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler51.382.54944.655.77220.544.5707.778.076
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları53.069.623367.371.606590.571.466843.337.960
Dönem Net Kar/Zararı-145.440.545-321.195.201136.686.813-145.484.097
Diğer Özsermaye Kalemleri1.267.978.1491.027.993.520-7.275.876-4.335.276
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.795.199.7171.687.504.7871.309.196.5561.028.093.646
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri69.513.129438.187.49999.450.559-174.312.468
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)69.513.129438.187.49999.450.559-174.312.468
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)69.513.129438.187.49999.450.559-174.312.468
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.789.965-31.428.509-15.789.108-10.969.437
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri29.455.65482.154.42054.555.22639.858.295
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0-2.978-1.435.9550
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)90.178.818488.910.432136.780.722-145.423.610
Net Faaliyet Kar/Zararı60.723.164406.758.99083.661.451-185.281.905
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33.7221.208.38500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.592000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı90.208.948490.118.817136.780.722-145.423.610
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-235.649.493-811.314.018-93.909-60.487
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler30.1301.208.38500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-145.440.545-321.195.201136.686.813-145.484.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-145.440.545-321.195.201136.686.813-145.484.097
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-145.440.545-321.195.201136.686.813-145.484.097
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-145.440.545-321.195.201136.686.813-145.484.097
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri186.997563.052356.029130.425
Kıdem Tazminatı31.974407.640156.03734.311
Finansman Giderleri-235.649.493-811.314.018-93.909-60.487
Yurtiçi Satışlar69.513.129099.450.5590
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu17.794.85519.135.03417.798.03716.785.015
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu17.794.85520417.798.03716.785.015
Net YPP (Hedge Dahil)17.794.85519.135.03417.798.03716.785.015
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit214.324-145.050.139753.5441.582.431
Düzeltme Öncesi Kar-145.440.545-321.195.201136.686.813-145.484.097
Düzeltmeler:-18.091.995-457.923.334117.736.48112.977.810
Amortisman & İtfa Payları186.997563.052356.029130.425
Karşılıklardaki Değişim255.150-183.79995.020-136.656
Diğer Gelir/ Gider-18.534.142-458.302.587117.285.43212.984.041
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-163.532.540-779.118.535254.423.294-132.506.287
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler163.748.291633.921.151-258.100.966134.088.718
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)215.751-145.197.384-3.677.6721.582.431
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.427147.2454.431.2160
Sabit Sermaye Yatırımları-5.808-211.240-118.743-64.304
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-97.134.6694.714.1522.161.210
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-5.808-97.345.9094.595.4092.096.906
Serbest Nakit Akım208.516-242.396.0485.348.9533.679.337
Finansal Borçlardaki Değişim39.22806.00016.602
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0240.000.00000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-514.603-376.703-7.274.940-4.334.340
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-475.375239.623.297-7.268.940-4.317.738
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-266.859-2.772.751-1.919.987-638.401
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-266.859-2.772.751-1.919.987-638.401
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler899.3983.554.4042.157.1532.157.153
Dönem Sonu Nakit632.539781.653237.1661.518.752

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HDFGS 1,8 A/D 1,2 1,2 0,6 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HDFGS 1,81 0,60 0,82 21,71 0,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi