SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.103 1.103 0,00
VIOP 1.232 1.232 0,00
USD/TRY 7,6994 7,7009 -0,02
BIST BANKA 1.087 1.087 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.643 12.594 0,39
ALTIN 1.852,35 1.863,45 -0,60
BRENT 41,55 41,77 -0,53

Hedef Girişim Sermayesi Hisse Senedi | HDFGS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,624 4,26 1,636
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,6 257,4 248,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hedef Girişim Sermayesi
Kuruluş 29.03.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0216)5575790
Faks (0216)5575707
Adres Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. Selvilievler sit. 26/4 Üsküdar İST.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar160,3152,5
Ödenmiş Sermaye64,064,0
Net Kâr26,221,2

Cari Değerler

F/K 6,4
FD/FAVÖK 5,6
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 5,1
Yabancı Oranı (%) 5,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,0 / 3,7
Piyasa Değeri 298,2 mnTL
Net Borç -54,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,90 10,08 12,40 78,24
USD 3,50 7,35 7,71 38,27
Göreceli 3,29 10,52 12,99 84,97

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50 420.000 1
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50 300.000 20
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00 400.000 5
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25 250.000 20
HDFGS17.05.20180,860,01501,501,50420.0001
HDFGS14.04.20170,670,01501,501,50300.00020
HDFGS08.04.20161,080,02002,002,00400.0005
HDFGS10.04.20150,680,01251,251,25250.00020

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar56.137.40746.369.67455.057.75540.710.269
Nakit ve Nakit Benzerleri30.211.03226.666.64721.441.19216.095.538
Finansal Yatırımlar24.960.08316.723.77532.862.46120.931.649
Ticari Alacaklar4.24817.93217.9324.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.6002.104.4508.5003.000.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar949.444856.870727.670678.834
(Ara Toplam)56.137.40746.369.67455.057.75540.710.269
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar105.659.028107.730.38480.484.14173.356.438
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar104.089.309105.985.92179.186.12473.073.998
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.004.0651.140.6261.034.1990
Maddi Duran Varlıklar565.654603.837263.818282.440
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR161.796.435154.100.058135.541.896114.066.707
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler489.575519.821464.703132.583
Finansal Borçlar310.504317.008298.1640
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar116.091147.131109.30385.565
Diğer Borçlar44.37231.36940.73647.018
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.60824.31316.5000
(Ara Toplam)489.575519.821464.703132.583
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler982.7331.093.924987.250131.755
Finansal Borçlar808.311929.124832.4390
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar174.422164.80000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00154.811131.755
Özkaynaklar160.324.127152.486.313134.089.943113.802.369
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar160.324.127152.486.313134.089.943113.802.369
Ödenmiş Sermaye64.000.00064.000.00064.000.00064.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri023.84600
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.080.3681.080.3681.080.3681.080.368
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları69.002.51969.002.51938.429.33338.429.333
Dönem Net Kar/Zararı26.234.18421.245.22830.573.18610.279.388
Diğer Özsermaye Kalemleri7.056-2.865.6487.05613.280
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR161.796.435154.100.058135.541.896114.066.707
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri27.585.72614.848.31730.117.3449.178.048
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)27.585.72614.848.31730.117.3449.178.048
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0-20.03400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0-20.03400
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)27.585.72614.828.28330.117.3449.178.048
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.847.235-1.147.280-3.548.250-2.576.224
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.541.396777.6564.026.8413.872.983
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)26.279.88714.458.65930.595.93510.474.807
Net Faaliyet Kar/Zararı24.738.49113.681.00326.569.0946.601.824
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0536.569108.7440
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)06.250.0000-195.419
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı26.279.88721.245.22830.704.67910.279.388
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-45.7030-131.4930
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler06.786.569108.744-195.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.234.18421.245.22830.573.18610.279.388
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI26.234.18421.245.22830.573.18610.279.388
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)26.234.18421.245.22830.573.18610.279.388
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları26.234.18421.245.22830.573.18610.279.388
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri137.52065.267119.49190.993
Kıdem Tazminatı42.02517.65258.30342.289
Finansman Giderleri-45.7030-131.4930
Yurtiçi Satışlar27.585.72614.848.31730.117.3449.178.048
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HDFGS 4,3 6,4 5,6 5,1 1,9 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HDFGS 4,26 3,20 5,07 186,26 1,99
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi