SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.538 1.531 0,46
VIOP 1.625 1.613 0,73
USD/TRY 7,4235 7,4455 -0,30
BIST BANKS 1.417 1.391 1,84
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.080 14.040 0,29
GOLD 1.720,88 1.714,29 0,38
BRENT 67,05 64,07 4,65

Halkbank Hisse Senedi | HALKB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 26.11.2020
  • Hedef Fiyat 8,43
  • Getiri Pot %56

Dr.Bülent Şengönül

Yatırım Teması


Halkbank’ın net faiz marjı yüksek faiz ortamında ve agresif büyüme stratejisi sonucu fonlama maliyetlerinin baskısı ile önemli ölçüde geriledi. Swap pozisyonlarının da artması sonucu bankanın swaplara göre düzeltilmiş marjları %2’nin altına geirledi. Faiz indirimleri sonucunda marjları en fazla rahatlayacak banka olarak Halkbank’ı görüyoruz. Üstelik b8u yavaşlama döneminde bankanın Pazar payını arttırması ilerisi için gelir tabanının çeşitlendirmesi açısından çok önemli bir fırsat sunuyor. Bankanın marjlar anlamında en kötüyü geride bıraktığını ve önümüzdeki bir sene içerisinde marjlarını en az 100 baz puan artırmasını bekliyoruz. Bankanın bir diğer göreceli avantajı ise aktif kalitesinin görece iyi durumda olması. Çeşitlendirilmiş kredi portföyü ve küçük montanlı olması aktif kalitesinde dengeleyici bir rol oynuyor. Bu sene %35 düşmesini öngördüğümüz karın seneye ikiye katlanmasını bekliyoruz.


Katalizör


Kamu bankalarını hükümetçe verilen destekler genişleyerek artabilir, bu da bankanın fonlama maliyetlerinin daha rekabetçi olmasını sağlayacaktır. Bunun yanında Amerika’da süre gelen dava konusunda olumlu gelişmeler hisse senedi fiyatını olumlu etkileyebilir.Önceki Öneri Tarihi 04.09.2020
Önceki Hedef Fiyat 7,17
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,25 5,83 0,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 131,6 3.851,0 3.719,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,9 1,1 1,3

Şirket Künyesi

Ünvanı Halkbank
Kuruluş 26.08.1938
Faal Alanı Kurumsal, bireysel, uluslararası ve yatırım bankacılığı.
Telefon (0316)5037070
Faks (0312)3409399
Adres Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 PK:34746 Ataşehir/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar42.930,541.673,9
Ödenmiş Sermaye2.473,82.473,8
Net Kâr2.600,02.090,2

Özet Finansal Göstergeler

Öz Sermaye 59.126 mn TL
Net Faiz Geliri 21.632 mn TL
Net Kar 6.449 mn TL
Mevduat 572.852 mn TL
ROE (%) 11,7
F/Mevduat 2,3
F/K 2,1
PD/DD 0,2
PD/Net Faiz Geliri 0,6
Öz Sermaye 51.413 mn TL
Net Faiz Geliri 17.758 mn TL
Net Kar 4.960 mn TL
Mevduat 498.132 mn TL
ROE (%) 10,5
F/Mevduat 2,7
F/K 2,7
PD/DD 0,3
PD/Net Faiz Geliri 0,8
Öz Sermaye 42.779 mn TL
Net Faiz Geliri 18.753 mn TL
Net Kar 3.692 mn TL
Mevduat 457.286 mn TL
ROE (%) 9,9
F/Mevduat 2,9
F/K 3,6
PD/DD 0,3
PD/Net Faiz Geliri 0,7
Öz Sermaye 32.197 mn TL
Net Faiz Geliri 10.612 mn TL
Net Kar 2.293 mn TL
Mevduat 297.734 mn TL
ROE (%) 7,4
F/Mevduat 4,5
F/K 5,8
PD/DD 0,4
PD/Net Faiz Geliri 1,3

Cari Değerler

F/K 3,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 6,89
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 60,4 / 49,9
Piyasa Değeri 13.407,9 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -58,6

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,18 0,93 3,04 -2,52
USD -0,23 -1,82 2,76 -1,46
Göreceli 0,03 -2,24 -0,84 -5,98

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
HALKB 5,42
3.691,9
42.778,9
680.026,1
18.753,2
457.286,3
21.01.2021
21.01.2021
16.06.2020
16.11.2020
21.01.2021
16.11.2020
1.069,0
-1.928,4
-25.345,3
488,7
12.104,6
640,2
-1.928,4
-25.345,3
-1.738,8
12.104,6
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
HALKB 26.11.2020 AL 8,43 0,00 AL 8,43 0,00 AL 8,43 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
HALKB 5,42
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0
0,0
Tahmin
Tahmin
Kod Özsermaye (mn TL) Net Kar (mn TL) Mevduat (mn TL) Tahmin/Açıklanan
HALKB 59.125,5 6.448,7 572.852,1 Tahmin
HALKB 51.413,4 4.959,7 498.132,2 Tahmin
HALKB 42.778,9 3.691,9 457.286,3 Açıklanan
HALKB 32.197,4 2.292,9 297.734,2 Açıklanan
Kod F/K F/Mevduat ROE (%) PD/DD Tahmin/Açıklanan
HALKB 2,1 0,0 11,7 0,2 Tahmin
HALKB 2,7 0,0 10,5 0,3 Tahmin
HALKB 3,6 0,0 9,9 0,3 Açıklanan
HALKB 5,8 0,0 7,4 0,4 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HALKB15.08.20182,450,149014,9012,67 186.273.000 5
HALKB12.06.20171,550,204720,4717,40 255.826.500 10
HALKB04.04.20161,810,185218,5215,74 231.531.250 10
HALKB07.04.20151,300,176517,6515,00 220.576.750 10
HALKB07.04.20141,580,220122,0118,71 275.084.375 10
HALKB10.04.20132,010,369236,9231,38 461.474.000 18
HALKB23.05.20122,060,245424,5420,86 306.770.085 15
HALKB27.05.20112,690,316431,6426,89 395.485.955 20
HALKB27.05.20102,280,235123,5119,98 293.820.589 18
HALKB22.05.20093,310,203720,3717,31 254.578.646 25
HALKB23.05.20089,360,678667,8657,68 848.279.550 75
HALKB15.08.20182,450,149014,9012,67186.273.0005
HALKB12.06.20171,550,204720,4717,40255.826.50010
HALKB04.04.20161,810,185218,5215,74231.531.25010
HALKB07.04.20151,300,176517,6515,00220.576.75010
HALKB07.04.20141,580,220122,0118,71275.084.37510
HALKB10.04.20132,010,369236,9231,38461.474.00018
HALKB23.05.20122,060,245424,5420,86306.770.08515
HALKB27.05.20112,690,316431,6426,89395.485.95520
HALKB27.05.20102,280,235123,5119,98293.820.58918
HALKB22.05.20093,310,203720,3717,31254.578.64625
HALKB23.05.20089,360,678667,8657,68848.279.55075

Mali Tablolar

Bilanço
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI63.476.219.00041.373.680.00027.153.164.00023.335.601.000
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net)15.677.521.00016.292.577.00016.290.918.00016.266.913.000
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar0000
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri0000
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0000
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar0000
2.1.4 Diğer Menkul Değerler0000
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans.15.677.521.00016.292.577.00016.290.918.00016.266.913.000
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri15.503.129.00016.105.362.00016.104.522.00016.104.522.000
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.601.000145.601.000145.601.000145.601.000
2.2.3 Krediler0000
2.2.4 Diğer Menkul Değerler28.791.00041.614.00040.795.00016.790.000
III. BANKALAR2.145.651.0003.567.271.0002.219.109.0003.235.374.000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR0000
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar0000
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar0000
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar0000
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0000
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri0000
5.3 Diğer Menkul Değerler0000
VI. KREDİLER449.745.215.000453.924.101.000424.503.686.000347.943.138.000
6.1 Krediler0000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler0000
6.1.2 Diğer0000
6.2 Takipteki Krediler0000
6.3 Özel Karşılıklar (-)0000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI0000
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)0000
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri0000
8.2 Diğer Menkul Değerler0000
IX. İŞTİRAKLER (Net)752.310.000707.471.000604.259.000575.703.000
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler0000
9.2 Konsolide Edilmeyenler752.310.000707.471.000604.259.000575.703.000
9.2.1 Mali İştirakler0000
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler0000
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)5.497.082.0004.720.960.0004.239.376.0003.277.920.000
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.497.082.0004.720.960.0004.239.376.0003.277.920.000
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)0000
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler0000
11.2 Konsolide Edilmeyenler0000
11.2.1 Mali Ortaklıklar0000
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar0000
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR0000
12.1 Finansal Kiralama Alacakları0000
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları0000
12.3 Diğer0000
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)0000
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar0000
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar0000
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar0000
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.877.293.0007.545.632.0007.373.558.0007.326.273.000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)572.925.000562.122.000150.410.000154.168.000
15.1 Şerefiye0000
15.2 Diğer572.925.000562.122.000150.410.000154.168.000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)353.647.000354.324.000354.472.000355.208.000
XVII. VERGİ VARLIĞI326.239.000621.400.000269.861.0000
17.1 Cari Vergi Varlığı326.239.000621.400.00000
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı00269.861.0000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV0002.616.198.000
18.1 Satış Amaçlı0002.616.198.000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0000
XIX. DİĞER AKTİFLER4.395.340.0005.276.233.0005.112.768.0004.208.496.000
AKTİF TOPLAMI680.026.095.000663.674.648.000595.717.133.000491.214.498.000
I. MEVDUAT457.286.295.000440.614.713.000399.932.099.000327.204.978.000
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı0000
1.2 Diğer0000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR0000
III. ALINAN KREDİLER10.386.999.00011.684.914.00010.973.309.00011.337.995.000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR103.956.420.000102.843.651.00077.571.880.00060.309.844.000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar0000
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar0000
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar0000
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13.194.679.00014.173.056.00014.412.475.00013.453.137.000
5.1 Bonolar3.551.547.0004.317.495.0005.404.124.0004.572.270.000
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1.011.622.0001.011.031.0001.010.911.0001.011.368.000
5.3 Tahviller8.631.510.0008.844.530.0007.997.440.0007.869.499.000
VI. FONLAR3.617.303.0003.259.341.0003.125.967.0003.102.535.000
6.1 Müstakriz Fonları0000
6.2 Diğer3.617.303.0003.259.341.0003.125.967.0003.102.535.000
VII. MUHTELİF BORÇLAR0000
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR0000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI0000
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR782.886.000693.361.000652.835.000598.159.000
10.1 Finansal Kiralama Borçları0000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları0000
10.3 Diğer0000
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )0000
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR0000
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar0000
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar0000
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar0000
XII. KARŞILIKLAR2.084.453.0001.847.470.0001.920.622.0001.967.595.000
12.1 Genel Karşılıklar0000
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı0000
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı1.469.151.0001.237.651.0001.127.401.0001.292.115.000
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0000
12.5 Diğer Karşılıklar615.302.000609.819.000793.221.000675.480.000
XIII. VERGİ BORCU1.073.008.0001.499.675.0002.941.790.0001.320.898.000
13.1 Cari Vergi Borcu741.256.000971.897.0002.941.790.000938.179.000
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu331.752.000527.778.0000382.719.000
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ.0000
14.1 Satış Amaçlı0000
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0000
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER14.860.588.00014.704.718.00013.286.751.00012.745.648.000
XVI. ÖZKAYNAKLAR42.930.504.00041.673.871.00041.793.994.00032.910.455.000
16.1 Ödenmiş Sermaye2.473.776.0002.473.776.0002.473.776.0001.250.000.000
16.2 Sermaye Yedekleri6.910.061.0006.888.451.0006.842.474.0001.125.285.000
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri5.776.224.0005.776.224.0005.776.224.0000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları0000
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları0000
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları0000
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları0000
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları0000
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri0000
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)0000
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları0000
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri1.133.837.0001.112.227.0001.066.250.0001.125.285.000
16.3 Kar Yedekleri25.421.933.00025.421.933.00025.421.933.00023.701.624.000
16.3.1 Yasal Yedekler2.418.760.0002.418.760.0002.351.143.0002.274.506.000
16.3.2 Statü Yedekleri0000
16.3.3 Olağanüstü Yedekler22.955.992.00022.955.992.00023.023.609.00021.379.937.000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri47.181.00047.181.00047.181.00047.181.000
16.4 Kar veya Zarar2.600.045.0002.090.167.0001.775.161.0002.545.394.000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı0001.720.309.000
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı2.600.045.0002.090.167.0001.775.161.000825.085.000
16.5 Azınlık Payları0000
PASİF TOPLAMI680.026.095.000663.674.648.000595.717.133.000491.214.498.000
Gelir Tablosu
I. FAİZ GELİRLERİ53.738.351.00038.224.775.00023.994.929.00011.723.099.000
1.1 Kredilerden Alınan Faizler38.123.042.00027.825.578.00017.749.825.0008.787.921.000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.073.000554.000359.000216.000
1.3 Bankalardan Alınan Faizler272.044.000142.923.00065.082.00033.388.000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0000
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler15.269.392.00010.205.835.0006.140.232.0002.867.576.000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan0000
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV2.870.0002.041.000946.000397.000
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan0000
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan0000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri0000
1.7 Diğer Faiz Gelirleri72.800.00049.885.00039.431.00033.998.000
II. FAİZ GİDERLERİ34.985.167.00021.976.139.00013.366.529.0006.435.446.000
2.1 Mevduata Verilen Faizler22.435.747.00014.341.022.0008.885.852.0004.264.539.000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler250.746.000204.177.000138.196.00074.958.000
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler8.715.752.0005.038.520.0002.770.617.0001.362.233.000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler2.467.474.0001.865.412.0001.207.092.000613.793.000
2.5 Diğer Faiz Giderleri1.040.688.000470.312.000325.573.00099.533.000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)18.753.184.00016.248.636.00010.628.400.0005.287.653.000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ2.614.865.0001.959.605.0001.264.458.000721.476.000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar3.577.368.0002.605.474.0001.648.186.000906.804.000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden944.331.000673.901.000398.926.000220.655.000
4.1.2 Diğer2.633.037.0001.931.573.0001.249.260.000686.149.000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar962.503.000645.869.000383.728.000185.328.000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere269.000238.00036.0007.000
4.2.2 Diğer962.234.000645.631.000383.692.000185.321.000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ511.111.000510.776.000507.118.000426.000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net)-5.281.418.000-5.632.152.000-2.434.355.000-1.265.993.000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı55.922.00047.783.00043.450.00079.812.000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar2.725.944.0003.486.976.0001.703.521.0001.292.062.000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı-8.063.284.000-9.166.911.000-4.181.326.000-2.637.867.000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.441.217.0001.117.748.000753.951.000613.196.000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)18.038.959.00014.204.613.00010.719.572.0005.356.758.000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)6.847.999.0005.837.704.0004.472.647.0002.467.487.000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)4.382.265.0003.106.666.0002.056.406.0001.004.367.000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X)3.229.900.0002.554.819.0002.314.636.000989.328.000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0000
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR0000
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI0000
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)3.229.900.0002.554.819.0002.314.636.000989.328.000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)629.855.000464.652.000539.475.000164.243.000
16.1 Cari Vergi Karşılığı491.513.000193.001.0001.110.189.0002.117.000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı138.342.000271.651.000-570.714.000162.126.000
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)2.600.045.0002.090.167.0001.775.161.000825.085.000
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0000
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0000
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir.0000
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0000
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0000
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0000
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları0000
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0000
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)0000
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)0000
21.1 Cari Vergi Karşılığı0000
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı0000
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)0000
DİĞER KAR/ZARAR0000
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)2.600.045.0002.090.167.0001.775.161.000825.085.000
23.1 Grubun Karı/Zararı2.600.045.0002.090.167.0001.775.161.000825.085.000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-)0000
Hisse Başına Kar/Zarar1111

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HALKB 5,4 3,6 A/D A/D 0,3 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HALKB 5,46 6,88 6,67 -21,72 -0,65
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
HALKB 5,42 3,6 -58,6 0,3
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
HALKB 3,6 -13,9 0,3 -77,5
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.