SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Gezinomi Seyahat Hisse Senedi | GZNMI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,4 48,76 33,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 242,5 242,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gezinomi Seyahat
Kuruluş 08.12.2015
Faal Alanı Turizm sektörü
Telefon (0850)4666666
Faks (0242)7638544
Adres Mehmetçik Mah. 1242 Sok. No:3B/2 Muratpaşa / Antalya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar169,331,4
Ödenmiş Sermaye25,015,0
Net Kâr-2,217,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,5
FD/Satışlar 3,4
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,6 / 3,6
Piyasa Değeri 762,5 mnTL
Net Borç -128,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 40,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,78 0,99 1,73 -
USD -0,66 -1,67 -8,14 -
Göreceli -0,29 -1,76 0,87 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GZNMIAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GZNMIAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar344.052.393142.804.775078.546.617
Nakit ve Nakit Benzerleri56.729.8217.875.8500242.159
Finansal Yatırımlar75.009.311903.03100
Ticari Alacaklar26.377.72014.797.570013.186.163
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.115.4336.546.386017.063.476
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar166.820.108112.681.938048.054.819
(Ara Toplam)344.052.393142.804.775078.546.617
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar8.853.4618.215.84403.754.120
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.581.1792.657.37901.535.372
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.135.9082.099.1280882.895
Maddi Duran Varlıklar2.355.8702.004.89001.081.832
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar479.27369.131080.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.268.3581.385.3160173.393
Diğer Duran Varlıklar32.873000
TOPLAM VARLIKLAR352.905.854151.020.619082.300.737
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler182.204.111118.563.796071.884.533
Finansal Borçlar1.608.0481.666.03102.586.002
Diğer Finansal Yükümlülükler985.046369.88400
Ticari Borçlar59.324.12946.543.290027.212.511
Diğer Borçlar1.396.2499.275.377024.299.779
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)117.332.82255.885.98000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü03.766.95600
Borç Karşılıkları536.956420.8940234.777
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.020.861635.384017.551.464
(Ara Toplam)182.204.111118.563.796071.884.533
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.390.9051.049.69109.164.105
Finansal Borçlar1.058.789869.02108.624.972
Diğer Finansal Yükümlülükler000289.663
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar332.116180.6700249.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar169.310.83831.407.13201.252.099
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar169.310.83831.407.13201.252.099
Ödenmiş Sermaye25.000.00015.000.00001.425.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28.44128.44100
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları16.398.658-1.123.5240-1.123.524
Dönem Net Kar/Zararı-2.177.46617.522.1820911.467
Diğer Özsermaye Kalemleri130.061.205-19.967039.156
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR352.905.854151.020.619082.300.737
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri23.422.747169.382.4424.640.74572.222.698
Satışların Maliyeti (-)-23.665.705-137.731.950-4.685.293-59.488.046
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-242.95831.650.492-44.54812.734.652
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-242.95831.650.492-44.54812.734.652
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.863.283-14.436.919-1.459.333-6.319.488
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.909.968-2.461.244-467.399-997.725
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri196.8826.782.075463.254318.742
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-232.690-9.300.489-222.439-3.826.026
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-11.052.01712.233.915-1.730.4651.910.155
Net Faaliyet Kar/Zararı-11.016.20914.752.329-1.971.2805.417.439
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.937.3871.021.18200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-43.064
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-5.114.63013.255.097-1.730.4651.867.091
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.064.78125.826.3653.848.92312.010.705
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.034.905-15.583.862-4.228.370-12.946.845
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.937.3871.021.1820-43.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.084.75423.497.600-2.109.912930.951
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)907.288-5.975.41882.945-19.484
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-7.172.56000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)907.2881.197.14282.945-19.484
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.177.46617.522.182-2.026.967911.467
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.177.46617.522.182-2.026.967911.467
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.177.46617.522.182-2.026.967911.467
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri629.2281.260.3641.029.195820.964
Kıdem Tazminatı220.73044.30572.434189.366
Finansman Giderleri-2.034.905-15.583.862-4.228.370-12.946.845
Yurtiçi Satışlar9.503.664141.257.0432.970.30457.142.041
Yurtdışı Satışlar14.399.44423.480.2722.070.12020.831.407
Net Yabancı Para Pozisyonu34.901.64724.759.109010.626.352
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu34.901.64724.759.109010.626.352
Net YPP (Hedge Dahil)34.901.64724.759.109010.626.352
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-21.777.5299.815.7892.005.197-7.123.523
Düzeltme Öncesi Kar-2.177.46617.522.182-2.026.967911.467
Düzeltmeler:-5.982.14415.320.9942.032.0091.252.406
Amortisman & İtfa Payları629.2281.260.3641.029.195820.964
Karşılıklardaki Değişim372.926280.31686.169199.612
Diğer Gelir/ Gider-6.984.29813.780.314916.645231.830
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-8.159.61032.843.1765.0422.163.873
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-6.445.359-23.027.3872.000.155-9.287.396
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-14.604.9699.815.7892.005.197-7.123.523
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-7.172.560000
Sabit Sermaye Yatırımları-895.966-1.364.570-325.985-546.141
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-67.343.261-100.9763.7831.511.095
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-68.239.227-1.465.546-322.202964.954
Serbest Nakit Akım-90.016.7568.350.2431.682.995-6.158.569
Finansal Borçlardaki Değişim0-10.216.20308.213.217
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı130.000.00012.691.97400
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit8.870.727-3.192.323-1.504.510-1.849.348
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit138.870.727-716.552-1.504.5106.363.869
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış48.853.9717.633.691178.485205.300
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim48.853.9717.633.691178.485205.300
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler7.875.850242.159242.15936.859
Dönem Sonu Nakit56.729.8217.875.850420.644242.159

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GZNMI 30,5 A/D A/D 3,4 4,5 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GZNMI 30,50 0,00 0,02 2,01 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi