SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3495 8,3479 0,02
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,63 1.813,64 0,00
BRENT 73,23 73,09 0,19

GSD Holding A.Ş. Hisse Senedi | GSDHO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,74 2,09 0,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,2 240,5 236,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı GSD Holding A.Ş.
Kuruluş 08.10.1986
Faal Alanı Çeşitli sektörlerdeki şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirketlerin kuruluşlarını gerçekleştirmek, v.b. holding faaliyetleri.
Telefon (0216)5879000
Faks (0216)4899795
Adres Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sk.GSD Binası No:14 34854 Küçükyal,Maltepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.865,31.718,1
Ödenmiş Sermaye450,0450,0
Net Kâr90,948,5

Cari Değerler

F/K 8,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 6,53
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,5 / 18,6
Piyasa Değeri 841,5 mnTL
Net Borç -152,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,19 5,65 2,75 -25,50
USD 2,56 8,04 6,42 -34,11
Göreceli 1,70 1,83 1,06 -21,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GSDHO24.06.201620,170,240024,0020,40 60.000.000 27
GSDHO29.07.201516,000,240024,0020,40 60.000.000 2.731
GSDHO30.05.20051,340,01451,451,30 1.159.939 13
GSDHO24.06.201620,170,240024,0020,4060.000.00027
GSDHO29.07.201516,000,240024,0020,4060.000.0002.731
GSDHO30.05.20051,340,01451,451,301.159.93913

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.349.098.0001.350.331.0001.285.307.0001.126.070.000
Nakit ve Nakit Benzerleri135.023.000109.142.000125.594.00057.533.000
Finansal Yatırımlar533.776.000568.326.000598.996.000579.971.000
Ticari Alacaklar45.848.00043.400.00041.023.00037.433.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar615.043.000611.056.000493.848.000434.349.000
Diğer Alacaklar11.706.0009.567.00013.318.0003.576.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.965.0003.251.0004.812.0004.481.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.425.0005.277.0007.404.0008.415.000
(Ara Toplam)1.348.786.0001.350.019.0001.284.995.0001.125.758.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar312.000312.000312.000312.000
Duran Varlıklar1.171.657.0001.024.287.0001.144.518.0001.019.499.000
Ticari Alacaklar291.410.000256.918.000312.320.000273.688.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar3.770.0004.529.0004.745.0005.942.000
Diğer Alacaklar4.0004.0004.0004.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14.179.000000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.557.0005.208.0006.078.0007.841.000
Maddi Duran Varlıklar841.408.000754.188.000818.011.000728.749.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar322.000355.000395.000436.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.760.0002.699.0002.580.0002.457.000
Diğer Duran Varlıklar12.247.000386.000385.000382.000
TOPLAM VARLIKLAR2.520.755.0002.374.618.0002.429.825.0002.145.569.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler378.874.000405.177.000453.499.000377.329.000
Finansal Borçlar83.136.000114.817.000196.543.000154.934.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar611.0002.127.0003.075.0002.785.000
Diğer Borçlar15.574.00010.741.00015.530.0009.431.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar245.461.000252.663.000204.978.000144.406.000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.480.0004.144.0001.071.0001.033.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.683.00013.684.00025.812.00058.916.000
Borç Karşılıkları6.906.0006.977.0006.228.0005.804.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.00024.000262.00020.000
(Ara Toplam)378.874.000405.177.000453.499.000377.329.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler203.581.000188.648.000215.887.000186.132.000
Finansal Borçlar187.654.000174.103.000195.024.000167.326.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.975.0004.855.0004.436.0004.312.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10.952.0009.690.00016.427.00014.494.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.938.300.0001.780.793.0001.760.439.0001.582.108.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.865.276.0001.718.130.0001.708.638.0001.538.926.000
Ödenmiş Sermaye450.000.000450.000.000450.000.000450.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri103.422.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları332.657.0000313.981.000259.510.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler79.920.00079.920.000110.379.000131.232.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları762.130.000717.734.000707.275.000686.422.000
Dönem Net Kar/Zararı90.895.00048.507.00054.990.0004.202.000
Diğer Özsermaye Kalemleri46.252.000421.969.00072.013.0007.560.000
Azınlık Payları73.024.00062.663.00051.801.00043.182.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.520.755.0002.374.618.0002.429.825.0002.145.569.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri60.348.000124.687.00076.165.00041.793.000
Satışların Maliyeti (-)-36.230.000-125.395.000-94.449.000-57.252.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)24.118.000-708.000-18.284.000-15.459.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler53.695.000143.603.000108.366.00067.362.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-11.262.000-42.874.000-31.935.000-19.549.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)42.433.000100.729.00076.431.00047.813.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)66.551.000100.021.00058.147.00032.354.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-13.381.000-54.883.000-42.811.000-30.133.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri12.984.00025.822.00024.988.00017.403.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.313.000-3.867.000-898.000-875.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)64.841.00067.093.00039.426.00018.749.000
Net Faaliyet Kar/Zararı53.170.00045.138.00015.336.0002.221.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler49.744.00088.291.000112.185.00052.089.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-1.442.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.679.000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı116.264.000155.384.000151.611.00069.396.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.936.000-23.067.000-18.896.000-14.769.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler49.744.00088.291.000112.185.00050.647.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)113.328.000132.317.000132.715.00054.627.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-19.546.000-88.224.000-80.926.000-53.091.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-18.335.000-105.853.000-91.751.000-65.757.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.211.00017.629.00010.825.00012.666.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI93.782.00044.093.00051.789.0001.536.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)93.782.00044.093.00051.789.0001.536.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları2.887.000-4.414.000-3.201.000-2.666.000
Ana Ortaklık Payları90.895.00048.507.00054.990.0004.202.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri14.720.00047.282.00036.238.00023.225.000
Kıdem Tazminatı154.000595.000333.000381.000
Finansman Giderleri-2.936.000-23.067.000-18.896.000-14.769.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.093.121.000962.299.00099.113.0001.343.117.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu226.100.000193.773.000126.536.000100.817.000
Net YPP (Hedge Dahil)1.342.901.0001.182.514.0001.225.370.0001.343.117.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GSDHO 1,9 8,4 A/D A/D 0,5 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GSDHO 1,87 6,53 6,54 0,32 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi