SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.057 8.087 -0,37
VIOP 8.673 8.732 -0,67
USD/TRY 28,9144 28,8819 0,11
BIST BANKA 8.856 8.862 -0,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.533 16.405 0,78
ALTIN 2.019,40 2.019,13 0,01
BRENT 77,04 77,05 -0,01

GSD Holding A.Ş. Hisse Senedi | GSDHO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,76 4,93 1,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 62,5 1.303,6 1.241,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı GSD Holding A.Ş.
Kuruluş 08.10.1986
Faal Alanı Çeşitli sektörlerdeki şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirketlerin kuruluşlarını gerçekleştirmek, v.b. holding faaliyetleri.
Telefon (0216)5879000
Faks (0216)4899795
Adres Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sk.GSD Binası No:14 34854 Küçükyal,Maltepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.107,66.029,9
Ödenmiş Sermaye1.000,01.000,0
Net Kâr406,7441,9

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 4,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 8,93
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,3 / 8,1
Piyasa Değeri 4.180,0 mnTL
Net Borç -451,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 60,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,98 2,45 6,36 2,20
USD 3,91 2,48 4,45 -33,81
Göreceli 4,37 2,91 1,72 -30,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GSDHO14.08.20232,110,100010,009,00 100.000.000 7
GSDHO26.08.20225,080,250025,0022,50 112.500.000 21
GSDHO24.06.201620,170,240024,0020,40 60.000.000 27
GSDHO29.07.201516,000,240024,0020,40 60.000.000 2.731
GSDHO30.05.20051,340,01451,451,30 1.159.939 13
GSDHO14.08.20232,110,100010,009,00100.000.0007
GSDHO26.08.20225,080,250025,0022,50112.500.00021
GSDHO24.06.201620,170,240024,0020,4060.000.00027
GSDHO29.07.201516,000,240024,0020,4060.000.0002.731
GSDHO30.05.20051,340,01451,451,301.159.93913

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.025.854.0004.375.457.0004.164.399.0004.308.000.000
Nakit ve Nakit Benzerleri559.117.0001.196.018.0001.156.676.000911.109.000
Finansal Yatırımlar1.503.265.0001.644.729.0001.533.347.0001.316.604.000
Ticari Alacaklar693.908.000650.138.000481.206.000485.268.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.184.359.000821.028.000940.209.0001.541.191.000
Diğer Alacaklar23.825.0003.223.00015.094.00020.487.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar10.522.0009.919.0007.752.0008.417.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar50.782.00050.326.00030.039.00024.848.000
(Ara Toplam)4.025.778.0004.375.381.0004.164.323.0004.307.924.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar76.00076.00076.00076.000
Duran Varlıklar4.420.053.0003.659.038.0002.367.885.0002.302.500.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar296.000697.0006.641.0003.617.000
Diğer Alacaklar26.00026.00026.00026.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları11.994.00011.256.00013.635.0006.466.000
Maddi Duran Varlıklar4.401.419.0003.642.426.0002.342.454.0002.286.451.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar858.000698.000730.000765.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.077.0003.552.0004.017.0004.790.000
Diğer Duran Varlıklar383.000383.000382.000385.000
TOPLAM VARLIKLAR8.445.907.0008.034.495.0006.532.284.0006.610.500.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.169.396.000877.780.000876.669.0001.119.428.000
Finansal Borçlar136.886.000127.801.00096.464.000140.466.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar42.432.00069.664.00016.065.00027.944.000
Diğer Borçlar13.897.00016.143.00011.448.00031.615.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar869.320.000569.030.000657.664.000824.022.000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)26.661.00021.191.00015.119.00031.174.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü56.281.00056.273.00063.928.00046.781.000
Borç Karşılıkları23.919.00017.678.00015.981.00017.426.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)1.169.396.000877.780.000876.669.0001.119.428.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler658.749.000648.668.000505.936.000526.654.000
Finansal Borçlar604.354.000600.129.000467.047.000477.928.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.857.0007.319.0005.774.00012.953.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü46.538.00041.220.00033.115.00035.773.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.617.762.0006.508.047.0005.149.679.0004.964.418.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.107.609.0006.029.944.0004.791.510.0004.616.080.000
Ödenmiş Sermaye1.000.000.0001.000.000.0001.000.000.0001.000.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri84.591.00084.591.00084.591.00084.591.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları2.565.265.0002.360.362.0001.443.668.0001.384.733.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler173.006.000162.333.000162.333.000162.333.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.892.376.0001.993.078.0001.993.111.000634.536.000
Dönem Net Kar/Zararı406.732.000441.859.000117.857.0001.361.766.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-14.361.000-12.279.000-10.050.000-11.879.000
Azınlık Payları510.153.000478.103.000358.169.000348.338.000
TOPLAM KAYNAKLAR8.445.907.0008.034.495.0006.532.284.0006.610.500.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri501.762.000309.746.000151.435.000978.085.000
Satışların Maliyeti (-)-440.341.000-257.120.000-104.396.000-385.046.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)61.421.00052.626.00047.039.000593.039.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler555.733.000302.116.000141.589.000459.653.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-133.852.000-75.771.000-35.647.000-107.082.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)421.881.000226.345.000105.942.000352.571.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)483.302.000278.971.000152.981.000945.610.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-173.112.000-99.790.000-52.010.000-122.342.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri117.359.00092.829.00026.104.00024.103.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.662.000-1.685.000-313.000-1.545.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)419.887.000270.325.000126.762.000845.826.000
Net Faaliyet Kar/Zararı310.190.000179.181.000100.971.000823.268.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler280.275.000282.846.00025.635.000800.207.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-84.463.00000-3.194.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı615.699.000553.171.000152.397.0001.642.839.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-50.007.000-22.102.000-15.220.000-54.643.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler195.812.000282.846.00025.635.000797.013.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)565.692.000531.069.000137.177.0001.588.196.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-150.541.000-84.807.000-16.299.000-152.421.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-140.531.000-77.313.000-17.752.000-125.334.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-10.010.000-7.494.0001.453.000-27.087.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI415.151.000446.262.000120.878.0001.435.775.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)415.151.000446.262.000120.878.0001.435.775.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları8.419.0004.403.0003.021.00074.009.000
Ana Ortaklık Payları406.732.000441.859.000117.857.0001.361.766.000
Hisse Başına Kazanç0003
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0003
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0003
Amortisman Giderleri144.625.00084.875.00029.207.000129.647.000
Kıdem Tazminatı-1.011.000195.0001.255.0001.000.000
Finansman Giderleri-50.007.000-22.102.000-15.220.000-54.643.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu4.946.293.0004.907.328.0003.638.487.0003.447.454.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu448.300.0001.190.924.0001.243.226.0001.145.547.000
Net YPP (Hedge Dahil)5.860.090.0005.694.771.0004.223.448.0004.147.711.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit802.295.000946.074.000614.402.000538.545.000
Düzeltme Öncesi Kar0000
Düzeltmeler:954.927.000542.944.000130.144.000900.057.000
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider954.927.000542.944.000130.144.000900.057.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)954.927.000542.944.000130.144.000900.057.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-573.381.000-338.420.00000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)381.546.000204.524.000130.144.000900.057.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit420.749.000741.550.000484.258.000-361.512.000
Sabit Sermaye Yatırımları-1.100.949.000-429.259.000-33.764.000-103.018.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-38.075.000-98.776.000-183.035.000-326.201.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.139.024.000-528.035.000-216.799.000-429.219.000
Serbest Nakit Akım-336.729.000418.039.000397.603.000109.326.000
Finansal Borçlardaki Değişim62.474.000-108.285.000-140.208.000229.832.000
Temettü Ödemeleri-90.000.00000-101.250.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-63.854.000-32.385.000-20.350.000-68.624.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-91.380.000-140.670.000-160.558.00059.958.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-428.109.000277.369.000237.045.000169.284.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi77.574.00010.611.0007.138.00068.062.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-350.535.000287.980.000244.183.000237.346.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler825.530.000825.530.000825.530.000588.184.000
Dönem Sonu Nakit474.995.0001.113.510.0001.069.713.000825.530.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GSDHO 4,2 4,6 A/D A/D 0,7 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GSDHO 4,18 8,91 8,93 1,71 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi