SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
ALTIN 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

GSD Holding A.Ş. Hisse Senedi | GSDHO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,64 4,96 2,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 36,9 386,2 349,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı GSD Holding A.Ş.
Kuruluş 08.10.1986
Faal Alanı Çeşitli sektörlerdeki şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirketlerin kuruluşlarını gerçekleştirmek, v.b. holding faaliyetleri.
Telefon (0216)5879000
Faks (0216)4899795
Adres Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sk.GSD Binası No:14 34854 Küçükyal,Maltepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.102,92.756,8
Ödenmiş Sermaye450,0450,0
Net Kâr215,2624,0

Cari Değerler

F/K 2,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,7 / 6,4
Piyasa Değeri 1.953,0 mnTL
Net Borç -96,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 60,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,19 -7,07 9,05 45,15
USD -4,07 -9,51 -1,53 18,30
Göreceli -3,72 -9,60 8,13 10,56

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GSDHOAçıklanmadı5,760,250025,0022,50 112.500.000 18
GSDHO24.06.201620,170,240024,0020,40 60.000.000 27
GSDHO29.07.201516,000,240024,0020,40 60.000.000 2.731
GSDHO30.05.20051,340,01451,451,30 1.159.939 13
GSDHO24.06.201620,170,240024,0020,4060.000.00027
GSDHO29.07.201516,000,240024,0020,4060.000.0002.731
GSDHO30.05.20051,340,01451,451,301.159.93913
GSDHOAçıklanmadı5,760,250025,0022,50112.500.00018

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.573.097.0002.170.972.0001.709.826.0001.572.188.000
Nakit ve Nakit Benzerleri759.146.000588.207.000221.042.000407.545.000
Finansal Yatırımlar632.081.000416.916.000472.952.000470.709.000
Ticari Alacaklar161.811.000139.019.00053.190.00050.441.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar988.333.000996.913.000923.706.000613.921.000
Diğer Alacaklar12.517.00013.352.00025.315.00014.211.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.745.0004.510.0002.411.0002.434.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.152.00011.743.00010.898.00012.615.000
(Ara Toplam)2.572.785.0002.170.660.0001.709.514.0001.571.876.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar312.000312.000312.000312.000
Duran Varlıklar2.161.545.0001.997.450.0001.392.727.0001.322.118.000
Ticari Alacaklar365.928.000333.225.000309.516.000304.682.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar4.815.0005.077.0003.859.0003.891.000
Diğer Alacaklar4.0004.0004.0004.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar012.351.00012.551.00013.259.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları8.911.0002.795.0004.425.0004.366.000
Maddi Duran Varlıklar1.777.971.0001.639.459.0001.058.309.000991.856.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar831.000863.000636.000586.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.700.0003.286.0003.034.0003.091.000
Diğer Duran Varlıklar385.000390.000393.000383.000
TOPLAM VARLIKLAR4.734.642.0004.168.422.0003.102.553.0002.894.306.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler720.777.000573.013.000446.901.000397.782.000
Finansal Borçlar179.633.000155.702.00079.185.00099.183.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.899.0008.231.0002.703.0002.548.000
Diğer Borçlar22.415.00017.044.00027.754.00017.043.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar453.777.000297.852.000309.862.000242.151.000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)20.158.00016.142.00012.030.00013.515.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29.474.00069.433.0008.544.00017.141.000
Borç Karşılıkları9.351.0008.584.0006.778.0006.177.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler70.00025.00045.00024.000
(Ara Toplam)720.777.000573.013.000446.901.000397.782.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler678.218.000637.126.000448.097.000470.470.000
Finansal Borçlar661.330.000623.237.000428.617.000452.107.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.998.0005.784.0006.006.0005.792.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9.890.0008.105.00013.474.00012.571.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.335.647.0002.958.283.0002.207.555.0002.026.054.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.102.886.0002.756.836.0002.079.296.0001.942.488.000
Ödenmiş Sermaye450.000.000450.000.000450.000.000450.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0084.591.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları918.765.000784.716.000376.181.000359.154.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler176.210.000176.210.000176.210.000176.210.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.310.099.000686.076.000685.527.000665.840.000
Dönem Net Kar/Zararı215.206.000624.006.000300.899.000178.139.000
Diğer Özsermaye Kalemleri32.606.00035.828.0005.888.000113.145.000
Azınlık Payları232.761.000201.447.000128.259.00083.566.000
TOPLAM KAYNAKLAR4.734.642.0004.168.422.0003.102.553.0002.894.306.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri208.155.000563.523.000335.691.000169.376.000
Satışların Maliyeti (-)-76.503.000-216.946.000-132.961.000-79.337.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)131.652.000346.577.000202.730.00090.039.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler75.209.000257.364.000171.740.000105.069.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-18.023.000-70.000.000-35.379.000-22.373.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)57.186.000187.364.000136.361.00082.696.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)188.838.000533.941.000339.091.000172.735.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-19.401.000-60.192.000-43.537.000-28.868.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.407.00065.147.00014.674.00022.224.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.375.000-7.572.000-7.303.000-2.061.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)175.469.000531.324.000302.925.000164.030.000
Net Faaliyet Kar/Zararı169.437.000473.749.000295.554.000143.867.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler88.319.000270.710.00081.085.00069.831.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-28.00000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0-149.00051.000759.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı263.788.000801.857.000384.061.000234.620.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.086.000-18.872.000-12.198.000-6.439.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler88.319.000270.682.00081.085.00069.831.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)253.702.000782.985.000371.863.000228.181.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-23.595.000-113.374.000-49.583.000-40.061.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-20.980.000-109.222.000-43.380.000-35.106.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.615.000-4.152.000-6.203.000-4.955.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI230.107.000669.611.000322.280.000188.120.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)230.107.000669.611.000322.280.000188.120.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları14.901.00045.605.00021.381.0009.981.000
Ana Ortaklık Payları215.206.000624.006.000300.899.000178.139.000
Hisse Başına Kazanç1210
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1210
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1210
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1210
Amortisman Giderleri25.222.00072.899.00043.815.00028.284.000
Kıdem Tazminatı896.000467.000451.000210.000
Finansman Giderleri-10.086.000-18.872.000-12.198.000-6.439.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.360.494.0002.179.301.0001.343.428.0001.202.774.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu555.574.000520.290.000258.181.000189.358.000
Net YPP (Hedge Dahil)3.007.600.0002.579.171.0001.608.727.0001.463.930.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit124.694.00078.032.000-82.073.00098.080.000
Düzeltme Öncesi Kar0000
Düzeltmeler:200.960.000509.916.000477.007.000261.879.000
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider200.960.000509.916.000477.007.000261.879.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)200.960.000509.916.000477.007.000261.879.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler00-159.581.000-97.698.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)200.960.000509.916.000317.426.000164.181.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-76.266.000-431.884.000-399.499.000-66.101.000
Sabit Sermaye Yatırımları-3.008.000-247.670.000-184.992.000-126.266.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-133.366.00076.168.00059.323.00055.682.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-136.374.000-171.502.000-125.669.000-70.584.000
Serbest Nakit Akım-11.680.000-93.470.000-207.742.00027.496.000
Finansal Borçlardaki Değişim181.501.000480.086.000273.952.000249.323.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı031.608.00031.608.0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-11.895.000-26.569.000-17.814.000-9.965.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit169.606.000485.125.000287.746.000239.358.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış157.926.000391.655.00080.004.000266.854.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi10.789.00087.444.00031.811.00031.504.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim168.715.000479.099.000111.815.000298.358.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler588.184.000109.085.000109.085.000109.085.000
Dönem Sonu Nakit756.899.000588.184.000220.900.000407.443.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GSDHO 4,3 2,6 A/D A/D 0,6 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GSDHO 4,34 3,35 3,23 -11,60 -0,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi