SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

GSD Holding A.Ş. Hisse Senedi | GSDHO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,77 2,88 1,11
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,9 392,3 384,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı GSD Holding A.Ş.
Kuruluş 08.10.1986
Faal Alanı Çeşitli sektörlerdeki şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirketlerin kuruluşlarını gerçekleştirmek, v.b. holding faaliyetleri.
Telefon (0216)5879000
Faks (0216)4899795
Adres Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sk.GSD Binası No:14 34854 Küçükyal,Maltepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.942,51.865,3
Ödenmiş Sermaye450,0450,0
Net Kâr178,190,9

Cari Değerler

F/K 5,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 8,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,9 / 15,5
Piyasa Değeri 1.224,0 mnTL
Net Borç -84,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,37 2,26 18,26 8,37
USD -3,49 -1,79 6,56 -16,13
Göreceli -2,02 -2,60 12,47 8,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GSDHO24.06.201620,170,240024,0020,40 60.000.000 27
GSDHO29.07.201516,000,240024,0020,40 60.000.000 2.731
GSDHO30.05.20051,340,01451,451,30 1.159.939 13
GSDHO24.06.201620,170,240024,0020,4060.000.00027
GSDHO29.07.201516,000,240024,0020,4060.000.0002.731
GSDHO30.05.20051,340,01451,451,301.159.93913

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.572.188.0001.349.098.0001.350.331.0001.285.307.000
Nakit ve Nakit Benzerleri407.545.000135.023.000109.142.000125.594.000
Finansal Yatırımlar470.709.000533.776.000568.326.000598.996.000
Ticari Alacaklar50.441.00045.848.00043.400.00041.023.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar613.921.000615.043.000611.056.000493.848.000
Diğer Alacaklar14.211.00011.706.0009.567.00013.318.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.434.0001.965.0003.251.0004.812.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar12.615.0005.425.0005.277.0007.404.000
(Ara Toplam)1.571.876.0001.348.786.0001.350.019.0001.284.995.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar312.000312.000312.000312.000
Duran Varlıklar1.322.118.0001.171.657.0001.024.287.0001.144.518.000
Ticari Alacaklar304.682.000291.410.000256.918.000312.320.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar3.891.0003.770.0004.529.0004.745.000
Diğer Alacaklar4.0004.0004.0004.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.259.00014.179.00000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.366.0005.557.0005.208.0006.078.000
Maddi Duran Varlıklar991.856.000841.408.000754.188.000818.011.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar586.000322.000355.000395.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.091.0002.760.0002.699.0002.580.000
Diğer Duran Varlıklar383.00012.247.000386.000385.000
TOPLAM VARLIKLAR2.894.306.0002.520.755.0002.374.618.0002.429.825.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler397.782.000378.874.000405.177.000453.499.000
Finansal Borçlar99.183.00083.136.000114.817.000196.543.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.548.000611.0002.127.0003.075.000
Diğer Borçlar17.043.00015.574.00010.741.00015.530.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar242.151.000245.461.000252.663.000204.978.000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)13.515.0009.480.0004.144.0001.071.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.141.00017.683.00013.684.00025.812.000
Borç Karşılıkları6.177.0006.906.0006.977.0006.228.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.00023.00024.000262.000
(Ara Toplam)397.782.000378.874.000405.177.000453.499.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler470.470.000203.581.000188.648.000215.887.000
Finansal Borçlar452.107.000187.654.000174.103.000195.024.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.792.0004.975.0004.855.0004.436.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12.571.00010.952.0009.690.00016.427.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.026.054.0001.938.300.0001.780.793.0001.760.439.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.942.488.0001.865.276.0001.718.130.0001.708.638.000
Ödenmiş Sermaye450.000.000450.000.000450.000.000450.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0103.422.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları359.154.000332.657.0000313.981.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler176.210.00079.920.00079.920.000110.379.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları665.840.000762.130.000717.734.000707.275.000
Dönem Net Kar/Zararı178.139.00090.895.00048.507.00054.990.000
Diğer Özsermaye Kalemleri113.145.00046.252.000421.969.00072.013.000
Azınlık Payları83.566.00073.024.00062.663.00051.801.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.894.306.0002.520.755.0002.374.618.0002.429.825.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri169.376.00060.348.000124.687.00076.165.000
Satışların Maliyeti (-)-79.337.000-36.230.000-125.395.000-94.449.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)90.039.00024.118.000-708.000-18.284.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler105.069.00053.695.000143.603.000108.366.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-22.373.000-11.262.000-42.874.000-31.935.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)82.696.00042.433.000100.729.00076.431.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)172.735.00066.551.000100.021.00058.147.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-28.868.000-13.381.000-54.883.000-42.811.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri22.224.00012.984.00025.822.00024.988.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.061.000-1.313.000-3.867.000-898.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)164.030.00064.841.00067.093.00039.426.000
Net Faaliyet Kar/Zararı143.867.00053.170.00045.138.00015.336.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler69.831.00049.744.00088.291.000112.185.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar759.0001.679.00000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı234.620.000116.264.000155.384.000151.611.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.439.000-2.936.000-23.067.000-18.896.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler69.831.00049.744.00088.291.000112.185.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)228.181.000113.328.000132.317.000132.715.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-40.061.000-19.546.000-88.224.000-80.926.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-35.106.000-18.335.000-105.853.000-91.751.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.955.000-1.211.00017.629.00010.825.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI188.120.00093.782.00044.093.00051.789.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)188.120.00093.782.00044.093.00051.789.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları9.981.0002.887.000-4.414.000-3.201.000
Ana Ortaklık Payları178.139.00090.895.00048.507.00054.990.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri28.284.00014.720.00047.282.00036.238.000
Kıdem Tazminatı210.000154.000595.000333.000
Finansman Giderleri-6.439.000-2.936.000-23.067.000-18.896.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.202.774.0001.093.121.000962.299.00099.113.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu189.358.000226.100.000193.773.000126.536.000
Net YPP (Hedge Dahil)1.463.930.0001.342.901.0001.182.514.0001.225.370.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit98.080.00011.544.000-234.732.000-249.944.000
Düzeltme Öncesi Kar0000
Düzeltmeler:261.879.000104.902.00095.192.000161.078.000
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider261.879.000104.902.00095.192.000161.078.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)261.879.000104.902.00095.192.000161.078.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-97.698.000-45.194.0000-106.521.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)164.181.00059.708.00095.192.00054.557.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-66.101.000-48.164.000-329.924.000-304.501.000
Sabit Sermaye Yatırımları-126.266.000387.000-2.283.000-7.092.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit55.682.00020.982.000153.553.000132.682.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-70.584.00021.369.000151.270.000125.590.000
Serbest Nakit Akım27.496.00032.913.000-83.462.000-124.354.000
Finansal Borçlardaki Değişim249.323.000-22.268.000-52.407.00049.635.000
Temettü Ödemeleri00-28.800.000-28.800.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-9.965.000-4.713.000120.491.00065.876.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit239.358.000-26.981.00039.284.00086.711.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış266.854.0005.932.000-44.178.000-37.643.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi31.504.00019.935.00018.563.00026.399.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim298.358.00025.867.000-25.615.000-11.244.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler109.085.000109.085.000134.700.000134.700.000
Dönem Sonu Nakit407.443.000134.952.000109.085.000123.456.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GSDHO 2,7 5,5 A/D A/D 0,6 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GSDHO 2,72 8,59 8,22 -36,76 -0,61
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi