SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Gürsel Taşımacılık Hisse Senedi | GRSEL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,95 10,96 3,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 411,7 411,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gürsel Taşımacılık
Kuruluş 21.10.1993
Faal Alanı Yolcu taşımacılığı
Telefon (0216)5753355
Faks (0216)5753369
Adres Soğanlık Orta Mah. Bektaş Sok. No:1 Kartal/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar501,8359,9
Ödenmiş Sermaye102,087,0
Net Kâr26,869,4

Cari Değerler

F/K 10,2
FD/FAVÖK 8,4
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 0,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,0 / 3,0
Piyasa Değeri 832,3 mnTL
Net Borç -11,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 21,6

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,37 -1,92 -0,24 -
USD 0,49 -4,50 -9,92 -
Göreceli 0,86 -4,59 -1,08 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GRSEL15.09.20221,200,09809,808,82 10.000.000 14
GRSEL15.09.20221,200,09809,808,8210.000.00014

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar346.998.724181.919.797161.590.5280
Nakit ve Nakit Benzerleri114.538.98542.165.29336.905.7090
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar200.678.970112.361.99796.965.6320
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar568.370398.094557.6850
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.317.2341.314.5881.238.2140
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar28.895.16525.679.82525.923.2880
(Ara Toplam)346.998.724181.919.797161.590.5280
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar550.198.900544.684.694282.727.6320
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar66.39666.39666.3960
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.548.2139.496.60210.573.2890
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller72.874.55072.730.00042.836.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.207.0091.207.0091.225.0780
Maddi Duran Varlıklar455.090.922453.966.520217.928.3940
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.357.5733.076.8021.986.7180
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar4.054.2374.141.3658.111.7570
TOPLAM VARLIKLAR897.197.624726.604.491444.318.1600
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler248.541.752220.610.662190.356.4870
Finansal Borçlar47.071.88564.588.52550.945.1680
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar106.411.57186.372.45663.544.2980
Diğer Borçlar24.691.08023.150.33619.201.7510
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)45.523.28435.879.73300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.047.5930490.3150
Borç Karşılıkları11.289.4235.350.0678.246.5560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.506.9165.269.54547.928.3990
(Ara Toplam)248.541.752220.610.662190.356.4870
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler146.800.593145.917.747105.398.3940
Finansal Borçlar55.778.13952.017.44661.961.0220
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar11.353.97516.044.45319.945.1110
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.218.3845.697.1755.196.7530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü72.450.09572.158.67318.295.5080
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar501.855.279360.076.082148.563.2790
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar501.766.643359.928.771148.408.2460
Ödenmiş Sermaye102.000.00087.000.00087.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.412.9673.413.2483.413.2480
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları111.701.08544.815.49745.586.4860
Dönem Net Kar/Zararı26.773.29169.380.28237.115.5830
Diğer Özsermaye Kalemleri257.879.300155.319.744-24.707.0710
Azınlık Payları88.636147.311155.0330
TOPLAM KAYNAKLAR897.197.624726.604.491444.318.1600
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri258.279.051550.324.380365.853.808112.285.367
Satışların Maliyeti (-)-216.072.479-474.633.683-307.684.840-89.960.106
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)42.206.57275.690.69758.168.96822.325.261
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)42.206.57275.690.69758.168.96822.325.261
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-238.367-679.704-389.909-96.309
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.160.979-15.962.551-11.527.771-3.131.165
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.199.91311.291.65610.490.6594.678.514
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.298.246-16.478.718-11.629.429-6.348.597
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)31.708.89353.861.38045.112.51817.427.704
Net Faaliyet Kar/Zararı35.807.22659.048.44246.251.28819.097.787
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.656.30434.513.2924.599.292401.628
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.386.887-4.009.108-3.205.566-351.749
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar6.177.9738.034.4796.096.3441.105.763
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı38.156.28392.400.04352.602.58818.583.346
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.257.2612.673.5782.191.8451.001.790
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.063.301-15.764.639-11.744.030-3.047.246
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler269.41730.504.1841.393.72649.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.350.24379.308.98243.050.40316.537.890
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.643.349-9.959.518-5.957.916-2.219.186
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-6.351.928-8.757.190-9.192.354-3.266.548
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-291.421-1.202.3283.234.4381.047.362
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI26.706.89469.349.46437.092.48714.318.704
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)26.706.89469.349.46437.092.48714.318.704
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-66.397-30.818-23.09647.596
Ana Ortaklık Payları26.773.29169.380.28237.115.58314.271.108
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.009.82519.972.91714.135.4692.111.931
Kıdem Tazminatı751.8611.527.2221.057.3490
Finansman Giderleri-6.063.301-15.764.639-11.744.030-3.047.246
Yurtiçi Satışlar256.182.101545.214.670362.979.295111.428.192
Yurtdışı Satışlar004.142.2330
Net Yabancı Para Pozisyonu80.826.10599.460135.4940
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu80.826.10599.460135.4940
Net YPP (Hedge Dahil)80.826.10599.460135.4940
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-24.637.84693.033.51976.993.408-11.318.803
Düzeltme Öncesi Kar26.706.89469.349.46437.092.48714.318.704
Düzeltmeler:20.611.23313.367.46528.794.20313.106.176
Amortisman & İtfa Payları4.009.82519.972.91714.135.4692.111.931
Karşılıklardaki Değişim7.975.7632.190.1274.389.4246.338.412
Diğer Gelir/ Gider8.625.645-8.795.57910.269.3104.655.833
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)47.318.12782.716.92965.886.69027.424.880
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-66.330.40040.273.63736.634.202-34.062.401
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-19.012.273122.990.566102.520.892-6.637.521
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-5.625.573-29.957.047-25.527.484-4.681.282
Sabit Sermaye Yatırımları-6.792.071-69.483.038-55.002.730-29.502.787
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit15.000.0004.650.0004.650.0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit8.207.929-64.833.038-50.352.730-29.502.787
Serbest Nakit Akım-16.429.91728.200.48126.640.678-40.821.590
Finansal Borçlardaki Değişim-13.755.94770.766.46967.066.68824.892.212
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı102.559.556000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0-75.000.000-75.000.0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit88.803.609-4.233.531-7.933.31224.892.212
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış72.373.69223.966.95018.707.366-15.929.378
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim72.373.69223.966.95018.707.366-15.929.378
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler42.165.29318.198.34318.198.34329.394.955
Dönem Sonu Nakit114.538.98542.165.29336.905.70913.465.577

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GRSEL 8,2 10,2 8,4 1,2 1,7 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GRSEL 8,16 0,42 0,19 -22,62 -0,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi