SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.057 8.087 -0,37
VIOP 8.673 8.732 -0,67
USD/TRY 28,9147 28,8819 0,11
BIST BANKS 8.856 8.862 -0,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.533 16.405 0,78
GOLD 2.019,27 2.019,13 0,01
BRENT 77,05 77,05 0,00

Gözde Girisim Sermayesi Hisse Senedi | GOZDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 24,24 34 9,76
Hacim Hareketi (Milyon TL) 47,0 572,4 525,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gözde Girisim Sermayesi
Kuruluş 22.01.2010
Faal Alanı Finansal hizmetler
Telefon (0216)5242500
Faks (0216)5762226
Adres Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak Yıldız Holding Apt. No:6/1 Üsküdar İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar18.294,614.684,1
Ödenmiş Sermaye385,0385,0
Net Kâr-593,9-4.204,4

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 2,1
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 6,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,2 / 5,9
Piyasa Değeri 12.004,3 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 30,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,63 -3,59 12,56 47,91
USD 1,56 -3,56 10,54 -4,20
Göreceli 2,01 -3,15 7,65 1,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GOZDEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GOZDEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar118.7015.469.1644.919.49658.497
Nakit ve Nakit Benzerleri45.18441.20400
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar53.50527.21434.61629.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar05.375.7254.866.0390
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar20.01225.02118.84128.780
(Ara Toplam)118.7015.469.1644.919.49658.497
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar20.928.804.63017.113.129.32015.270.860.71120.895.944.261
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar20.786.603.35816.979.639.42515.184.917.89020.816.778.663
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar111.362126.12184.91593.396
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar142.089.910133.363.77485.857.90679.072.202
TOPLAM VARLIKLAR20.928.923.33117.118.598.48415.275.780.20720.896.002.758
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.383.736.3022.183.881.3441.914.754.4381.757.075.311
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar336.264.089317.771.654310.630.653286.585.322
Diğer Borçlar2.039.056.8431.860.705.3741.596.997.4981.465.128.345
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları534.567454.944417.016278.920
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.880.8034.949.3726.709.2715.082.724
(Ara Toplam)2.383.736.3022.183.881.3441.914.754.4381.757.075.311
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler250.585.445250.573.517250.477.491250.467.480
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar250.000.000250.000.000250.000.000250.000.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar585.445573.517477.491467.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar18.294.601.58414.684.143.62313.110.548.27818.888.459.967
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.294.601.58414.684.143.62313.110.548.27818.888.459.967
Ödenmiş Sermaye385.000.000385.000.000385.000.000385.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri197.944.862197.944.862197.944.862197.944.862
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.6944.357.6944.357.6944.357.694
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları18.301.157.41118.301.157.41118.301.157.41110.830.595.339
Dönem Net Kar/Zararı-593.858.383-4.204.316.344-5.777.911.6897.470.562.072
Diğer Özsermaye Kalemleri0000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR20.928.923.33117.118.598.48415.275.780.20720.896.002.758
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri76.054.6645.060.5505.060.550465.726
Satışların Maliyeti (-)-4.765.868-4.765.868-4.765.8680
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)71.288.796294.682294.682465.726
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)71.288.796294.682294.682465.726
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-116.024.013-70.776.728-39.693.483-90.953.554
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.245.935.847749.884.520143.285.9167.980.754.443
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.278.522.629-4.584.874.466-5.770.471.068-728.337
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-77.321.999-3.905.471.992-5.666.583.9537.889.538.278
Net Faaliyet Kar/Zararı-44.735.217-70.482.046-39.398.801-90.487.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-77.321.999-3.905.471.992-5.666.583.9537.889.538.278
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler640.788472.12563.2500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-517.177.172-299.394.670-111.413.609-418.976.206
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-593.858.383-4.204.394.537-5.777.934.3127.470.562.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-593.858.383-4.204.394.537-5.777.934.3127.470.562.072
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-593.858.383-4.204.394.537-5.777.934.3127.470.562.072
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-593.858.383-4.204.394.537-5.777.934.3127.470.562.072
Hisse Başına Kazanç-2-11-1519
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri36.43821.6798.48114.332
Kıdem Tazminatı30.60241.09220.546228.987
Finansman Giderleri-517.177.172-299.394.670-111.413.609-418.976.206
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-160.859.792-148.126.593-107.357.072-102.185.621
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-160.859.792-148.126.593-107.357.072-102.185.621
Net YPP (Hedge Dahil)-160.859.792-148.126.593-107.357.072-102.185.621
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-126.847.190-99.619.426-25.579.344-83.684.644
Düzeltme Öncesi Kar-593.858.383-4.204.316.344-5.777.911.6897.470.562.072
Düzeltmeler:477.567.0744.133.599.6555.738.601.852-7.561.136.392
Amortisman & İtfa Payları36.43821.6798.48114.332
Karşılıklardaki Değişim373.612282.061148.107437.962
Diğer Gelir/ Gider477.157.0244.133.295.9155.738.445.264-7.561.588.686
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-116.291.309-70.716.689-39.309.837-90.574.320
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-10.555.881-28.685.86613.730.4934.626.461
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-126.847.190-99.402.555-25.579.344-85.947.859
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0-216.87102.263.215
Sabit Sermaye Yatırımları-54.404-54.4040-81.153
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit70.195.4523.532.6755.123.800-5.034.274
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit70.141.0483.478.2715.123.800-5.115.427
Serbest Nakit Akım-56.706.142-96.141.155-20.455.544-88.800.071
Finansal Borçlardaki Değişim000-150.480.220
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit56.751.32696.182.35920.455.544239.219.404
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit56.751.32696.182.35920.455.54488.739.184
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış45.18441.2040-60.887
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim45.18441.2040-60.887
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler00060.887
Dönem Sonu Nakit45.18441.20400

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GOZDE 31,2 2,1 A/D A/D 0,7 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GOZDE 31,18 6,35 6,32 -3,22 -0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi