SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7605 8,6519 1,26
BIST BANKA 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.746,62 1.768,12 -1,22
BRENT 77,24 76,19 1,38

Gözde Girisim Sermayesi Hisse Senedi | GOZDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,14 6,26 1,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,6 126,8 120,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gözde Girisim Sermayesi
Kuruluş 22.01.2010
Faal Alanı Finansal hizmetler
Telefon (0216)5243484
Faks (0216)5762226
Adres Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. No.1-A K:2 Ataşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4.223,03.761,2
Ödenmiş Sermaye385,0385,0
Net Kâr259,2-202,6

Cari Değerler

F/K 1,2
FD/FAVÖK 13,6
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 7,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,4 / 13,3
Piyasa Değeri 2.186,8 mnTL
Net Borç 157,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,35 0,18 0,71 -28,82
USD -0,58 -2,24 -2,08 -39,00
Göreceli 0,08 1,37 5,35 -24,99

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GOZDEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GOZDEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.076.191378.019349.7621.481.103
Nakit ve Nakit Benzerleri65.40056.75750.7031.145.888
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar9.099000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar993.443318.813258.782302.683
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.2492.44940.27732.532
(Ara Toplam)1.076.191378.019349.7621.481.103
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.280.893.1944.834.236.9536.032.717.0614.141.771.987
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar5.235.268.1824.791.229.6855.993.184.2434.105.442.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar16.67317.60219.55319.294
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar45.608.33942.989.66639.513.26536.310.063
TOPLAM VARLIKLAR5.281.969.3854.834.614.9726.033.066.8234.143.253.090
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler719.835.515740.508.5921.084.708.6991.011.071.950
Finansal Borçlar68.219.38463.471.01557.604.27357.463.999
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar28.715.39227.612.71023.173.31118.075.485
Diğer Borçlar620.492.595646.479.7121.001.024.960933.527.097
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları117.63190.963141.996131.926
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.290.5132.854.1922.764.1591.873.443
(Ara Toplam)719.835.515740.508.5921.084.708.6991.011.071.950
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler339.092.891332.862.431984.551.240992.558.466
Finansal Borçlar88.922.09182.732.70675.085.55574.902.696
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar250.000.000250.000.000909.284.323917.482.795
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar170.800129.725181.362172.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.223.040.9793.761.243.9493.963.806.8842.139.622.674
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.223.040.9793.761.243.9493.963.806.8842.139.622.674
Ödenmiş Sermaye385.000.000385.000.000385.000.000385.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri197.944.8620197.944.8620
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.6944.357.6944.357.6944.357.694
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.376.504.3283.376.504.3281.662.204.4251.662.204.425
Dönem Net Kar/Zararı259.234.095-202.562.9351.714.299.903-109.884.307
Diğer Özsermaye Kalemleri0197.944.8620197.944.862
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR5.281.969.3854.834.614.9726.033.066.8234.143.253.090
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.642.345.1961.080.998.57874.616.21274.616.212
Satışların Maliyeti (-)-1.428.884.647-1.114.623.716-45.538.927-45.538.927
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)213.460.549-33.625.13829.077.28529.077.285
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)213.460.549-33.625.13829.077.28529.077.285
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-30.047.489-16.252.476-44.918.700-29.676.954
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri376.486.85533.598.8272.050.314.663199.605.715
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-177.087.295-123.552.2880-38.474.959
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)382.812.620-139.831.0752.034.473.248160.531.087
Net Faaliyet Kar/Zararı183.413.060-49.877.614-15.841.415-599.669
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı382.812.620-139.831.0752.034.473.248160.531.087
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.606.2884.600.91265.449.92410.626.293
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-127.184.813-67.332.772-385.623.269-281.041.687
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)259.234.095-202.562.9351.714.299.903-109.884.307
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI259.234.095-202.562.9351.714.299.903-109.884.307
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)259.234.095-202.562.9351.714.299.903-109.884.307
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları259.234.095-202.562.9351.714.299.903-109.884.307
Hisse Başına Kazanç1-140
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4731.9515.2073.253
Kıdem Tazminatı83.487-77.93028.65522.648
Finansman Giderleri-127.184.813-67.332.772-385.623.269-281.041.687
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-198.719.620-184.783.775-478.511.682-490.695.650
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-198.719.620-184.783.775-478.511.682-490.695.650
Net YPP (Hedge Dahil)-198.719.620-184.783.775-478.511.682-490.695.650

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GOZDE 5,7 1,2 13,6 1,4 0,5 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GOZDE 5,68 7,27 7,28 0,98 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi