SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Gözde Girisim Sermayesi Hisse Senedi | GOZDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,73 10,48 2,75
Hacim Hareketi (Milyon TL) 20,1 281,9 261,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gözde Girisim Sermayesi
Kuruluş 22.01.2010
Faal Alanı Finansal hizmetler
Telefon (0216)5243484
Faks (0216)5762226
Adres Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. No.1-A K:2 Ataşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar10.901,211.417,9
Ödenmiş Sermaye385,0385,0
Net Kâr-516,77.454,1

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 6,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,9 / 6,9
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,01 2,81 -5,41 -11,16
USD - - - -
Göreceli -0,58 7,45 -1,41 -32,47

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GOZDEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GOZDEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar118.588130.557166.4421.076.191
Nakit ve Nakit Benzerleri74.82360.88755.65865.400
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar34.19110.88138.0459.099
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar030.48468.337993.443
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.57428.3054.4028.249
(Ara Toplam)118.588130.557166.4421.076.191
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar12.490.772.13912.881.573.4117.696.882.1125.280.893.194
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar12.433.381.26812.830.713.7717.651.028.9305.235.268.182
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar25.16426.57521.06416.673
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar57.365.70750.833.06545.832.11845.608.339
TOPLAM VARLIKLAR12.490.890.72712.881.703.9687.697.048.5545.281.969.385
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.339.266.6171.213.603.455852.847.070719.835.515
Finansal Borçlar150.999.390134.075.76090.066.65068.219.384
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar258.896.515253.339.65129.781.64028.715.392
Diğer Borçlar925.819.116823.337.195732.717.501620.492.595
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları158.781105.820117.631117.631
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.392.8152.745.029163.6482.290.513
(Ara Toplam)1.339.266.6171.213.603.455852.847.070719.835.515
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler250.378.488250.202.618250.197.138339.092.891
Finansal Borçlar00088.922.091
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar250.000.000250.000.000250.000.000250.000.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar378.488202.618197.138170.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar10.901.245.62211.417.897.8956.594.004.3464.223.040.979
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.901.245.62211.417.897.8956.594.004.3464.223.040.979
Ödenmiş Sermaye385.000.000385.000.000385.000.000385.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri197.944.86200197.944.862
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.6944.357.6944.357.6944.357.694
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10.830.595.3393.376.504.3283.376.504.3283.376.504.328
Dönem Net Kar/Zararı-516.652.2737.454.091.0112.630.197.462259.234.095
Diğer Özsermaye Kalemleri0197.944.862197.944.8620
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR12.490.890.72712.881.703.9687.697.048.5545.281.969.385
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri465.7261.695.682.8021.695.682.8021.642.345.196
Satışların Maliyeti (-)0-1.680.805.483-1.462.299.629-1.428.884.647
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)465.72614.877.319233.383.173213.460.549
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)465.72614.877.319233.383.173213.460.549
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-20.517.207-59.025.508-42.286.109-30.047.489
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri27.201.5277.794.287.9062.730.428.561376.486.855
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-427.553.652-2.097.855-117.058.682-177.087.295
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-420.403.6067.748.041.8622.804.466.943382.812.620
Net Faaliyet Kar/Zararı-20.051.481-44.148.189191.097.064183.413.060
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-420.403.6067.748.041.8622.804.466.943382.812.620
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0790.5043.078.3833.606.288
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-96.248.667-294.741.355-177.347.864-127.184.813
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-516.652.2737.454.091.0112.630.197.462259.234.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-516.652.2737.454.091.0112.630.197.462259.234.095
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-516.652.2737.454.091.0112.630.197.462259.234.095
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-516.652.2737.454.091.0112.630.197.462259.234.095
Hisse Başına Kazanç-11971
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.4115.361473473
Kıdem Tazminatı4.950145.09991.02583.487
Finansman Giderleri-96.248.667-294.741.355-177.347.864-127.184.813
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-221.798.660-201.022.709-133.211.729-198.719.620
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-221.798.660-201.022.709-133.211.729-198.719.620
Net YPP (Hedge Dahil)-221.798.660-201.022.709-133.211.729-198.719.620
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-20.608.674139.762.575-45.517.959-32.570.041
Düzeltme Öncesi Kar-516.652.2737.454.091.0112.630.197.462259.234.095
Düzeltmeler:496.811.412-7.514.683.920-2.673.184.862-289.960.558
Amortisman & İtfa Payları1.4115.361473473
Karşılıklardaki Değişim228.831202.092208.423112.729
Diğer Gelir/ Gider496.581.170-7.514.891.373-2.673.393.758-290.073.760
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-19.840.861-60.592.909-42.987.400-30.726.463
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-767.813200.355.484-2.530.5595.550.387
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-20.608.674139.762.575-45.517.959-25.176.076
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit000-7.393.965
Sabit Sermaye Yatırımları0-12.383-1.9840
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-2.534.274989.568.1661.190.795.9731.172.310.230
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-2.534.274989.555.7831.190.793.9891.172.310.230
Serbest Nakit Akım-23.142.9481.129.318.3581.145.276.0301.139.740.189
Finansal Borçlardaki Değişim0-920.669.607-57.889.2010
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit23.156.884-208.638.567-1.087.381.874-1.139.725.492
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit23.156.884-1.129.308.174-1.145.271.075-1.139.725.492
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış13.93610.1844.95514.697
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim13.93610.1844.95514.697
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler60.88750.70350.70350.703
Dönem Sonu Nakit74.82360.88755.65865.400

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GOZDE 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GOZDE 8,04 6,13 6,10 -3,73 -0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi