SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 33,0462 33,0413 0,01
BIST BANKS 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
GOLD 2.411,37 2.401,11 0,43
BRENT 82,58 85,11 -2,97

Gözde Girisim Sermayesi Hisse Senedi | GOZDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 22,9 29,6 6,7
Hacim Hareketi (Milyon TL) 26,6 277,3 250,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gözde Girisim Sermayesi
Kuruluş 22.01.2010
Faal Alanı Finansal hizmetler
Telefon (0216)5242500
Faks (0216)5762226
Adres Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak Yıldız Holding Apt. No:6/1 Üsküdar İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25.141,722.317,2
Ödenmiş Sermaye385,0385,0
Net Kâr-537,3-8.805,9

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 3,9
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,4
FD/Satışlar 11,8
Yabancı Oranı (%) 6,47
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 3,6
Piyasa Değeri 10.533,6 mnTL
Net Borç 3.255,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 30,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,36 -5,98 3,01 31,41
USD -2,24 -6,23 1,33 17,22
Göreceli -2,51 -6,75 -3,31 -12,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GOZDEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GOZDEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar989.354.880152.761118.7015.469.164
Nakit ve Nakit Benzerleri46.92944.39445.18441.204
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar89.58033.21053.50527.214
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar989.157.781005.375.725
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar60.59075.15720.01225.021
(Ara Toplam)989.354.880152.761118.7015.469.164
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar27.554.641.72425.401.736.31320.928.804.63017.113.129.320
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar27.352.677.96625.203.836.72120.786.603.35816.979.639.425
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar153.182159.213111.362126.121
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar201.810.576197.740.379142.089.910133.363.774
TOPLAM VARLIKLAR28.543.996.60425.401.889.07420.928.923.33117.118.598.484
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler146.275.8112.834.012.9262.383.736.3022.183.881.344
Finansal Borçlar02.680.253.09000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar135.225.892142.505.055336.264.089317.771.654
Diğer Borçlar002.039.056.8431.860.705.374
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları816.133530.045534.567454.944
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.233.78610.724.7367.880.8034.949.372
(Ara Toplam)146.275.8112.834.012.9262.383.736.3022.183.881.344
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.256.036.365250.641.038250.585.445250.573.517
Finansal Borçlar3.255.379.274250.000.00000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00250.000.000250.000.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar657.091641.038585.445573.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar25.141.684.42822.317.235.11018.294.601.58414.684.143.623
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.141.684.42822.317.235.11018.294.601.58414.684.143.623
Ödenmiş Sermaye385.000.000385.000.000385.000.000385.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.260.799.2921.964.825.395197.944.862197.944.862
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler42.045.91636.541.4504.357.6944.357.694
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları19.588.248.03425.829.696.59718.301.157.41118.301.157.411
Dönem Net Kar/Zararı-537.334.922-8.805.855.818-593.858.383-4.204.316.344
Diğer Özsermaye Kalemleri3.402.926.1082.907.027.48600
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR28.543.996.60425.401.889.07420.928.923.33117.118.598.484
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.082.272.25090.614.90676.054.6645.060.550
Satışların Maliyeti (-)-1.082.272.250-7.160.341-4.765.868-4.765.868
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)083.454.56571.288.796294.682
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)083.454.56571.288.796294.682
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-59.709.554-219.345.377-116.024.013-70.776.728
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri124.088397.0834.245.935.847749.884.520
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-402.199.303-8.200.674.271-4.278.522.629-4.584.874.466
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-461.784.769-8.336.168.000-77.321.999-3.905.471.992
Net Faaliyet Kar/Zararı-59.709.554-135.890.812-44.735.217-70.482.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-461.784.769-8.336.168.000-77.321.999-3.905.471.992
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler36.640.5261.054.675640.788472.125
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-112.190.679-470.742.493-517.177.172-299.394.670
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-537.334.922-8.805.855.818-593.858.383-4.204.394.537
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-537.334.922-8.805.855.818-593.858.383-4.204.394.537
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-537.334.922-8.805.855.818-593.858.383-4.204.394.537
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-537.334.922-8.805.855.818-593.858.383-4.204.394.537
Hisse Başına Kazanç-1-23-2-11
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri30.01494.55736.43821.679
Kıdem Tazminatı14.24382.86730.60241.092
Finansman Giderleri-112.190.679-470.742.493-517.177.172-299.394.670
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.255.406.469-178.668.583-160.859.792-148.126.593
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.255.406.469-178.668.583-160.859.792-148.126.593
Net YPP (Hedge Dahil)-3.255.406.469-178.668.583-160.859.792-148.126.593
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit1.520.637.229843.805.195-126.847.190-99.619.426
Düzeltme Öncesi Kar-537.334.922-8.805.855.818-593.858.383-4.204.316.344
Düzeltmeler:3.052.290.81310.044.483.958477.567.0744.133.599.655
Amortisman & İtfa Payları30.01494.55736.43821.679
Karşılıklardaki Değişim-125.52629.447373.612282.061
Diğer Gelir/ Gider3.052.386.32510.044.359.954477.157.0244.133.295.915
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.514.955.8911.238.628.140-116.291.309-70.716.689
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-994.318.662-394.822.945-10.555.881-28.685.866
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)1.520.637.229843.805.195-126.847.190-99.402.555
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit000-216.871
Sabit Sermaye Yatırımları0-75.718-54.404-54.404
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-1.045.631.72483.524.10770.195.4523.532.675
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.045.631.72483.448.38970.141.0483.478.271
Serbest Nakit Akım475.005.505927.253.584-56.706.142-96.141.155
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-475.009.657-927.209.19056.751.32696.182.359
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-475.009.657-927.209.19056.751.32696.182.359
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-4.15244.39445.18441.204
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-4.15244.39445.18441.204
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler51.081000
Dönem Sonu Nakit46.92944.39445.18441.204

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GOZDE 27,4 3,9 A/D 11,8 0,4 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GOZDE 27,36 6,47 6,49 1,92 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi