SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.955 1.945 0,52
VIOP 2.161 2.150 0,54
USD/TRY 13,5705 13,4770 0,69
BIST BANKA 1.724 1.725 -0,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.833,56 1.847,51 -0,76
BRENT 88,18 87,18 1,15

Gözde Girisim Sermayesi Hisse Senedi | GOZDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,78 9,95 3,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 47,9 428,8 380,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gözde Girisim Sermayesi
Kuruluş 22.01.2010
Faal Alanı Finansal hizmetler
Telefon (0216)5243484
Faks (0216)5762226
Adres Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. No.1-A K:2 Ataşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.594,04.223,0
Ödenmiş Sermaye385,0385,0
Net Kâr2.630,2259,2

Cari Değerler

F/K 0,7
FD/FAVÖK 19,2
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 7,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 11,5 / 10,8
Piyasa Değeri 3.280,2 mnTL
Net Borç 90,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,12 -5,65 -2,07 -5,86
USD -0,93 -5,51 -14,89 -7,04
Göreceli -1,91 -3,96 -4,77 -10,09

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GOZDEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GOZDEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar166.4421.076.191378.019349.762
Nakit ve Nakit Benzerleri55.65865.40056.75750.703
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar38.0459.09900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar68.337993.443318.813258.782
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.4028.2492.44940.277
(Ara Toplam)166.4421.076.191378.019349.762
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar7.696.882.1125.280.893.1944.834.236.9536.032.717.061
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar7.651.028.9305.235.268.1824.791.229.6855.993.184.243
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar21.06416.67317.60219.553
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar45.832.11845.608.33942.989.66639.513.265
TOPLAM VARLIKLAR7.697.048.5545.281.969.3854.834.614.9726.033.066.823
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler852.847.070719.835.515740.508.5921.084.708.699
Finansal Borçlar90.066.65068.219.38463.471.01557.604.273
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar29.781.64028.715.39227.612.71023.173.311
Diğer Borçlar732.717.501620.492.595646.479.7121.001.024.960
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları117.631117.63190.963141.996
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler163.6482.290.5132.854.1922.764.159
(Ara Toplam)852.847.070719.835.515740.508.5921.084.708.699
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler250.197.138339.092.891332.862.431984.551.240
Finansal Borçlar088.922.09182.732.70675.085.555
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar250.000.000250.000.000250.000.000909.284.323
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar197.138170.800129.725181.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.594.004.3464.223.040.9793.761.243.9493.963.806.884
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.594.004.3464.223.040.9793.761.243.9493.963.806.884
Ödenmiş Sermaye385.000.000385.000.000385.000.000385.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0197.944.8620197.944.862
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.357.6944.357.6944.357.6944.357.694
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.376.504.3283.376.504.3283.376.504.3281.662.204.425
Dönem Net Kar/Zararı2.630.197.462259.234.095-202.562.9351.714.299.903
Diğer Özsermaye Kalemleri197.944.8620197.944.8620
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR7.697.048.5545.281.969.3854.834.614.9726.033.066.823
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.695.682.8021.642.345.1961.080.998.57874.616.212
Satışların Maliyeti (-)-1.462.299.629-1.428.884.647-1.114.623.716-45.538.927
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)233.383.173213.460.549-33.625.13829.077.285
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)233.383.173213.460.549-33.625.13829.077.285
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-42.286.109-30.047.489-16.252.476-44.918.700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.730.428.561376.486.85533.598.8272.050.314.663
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-117.058.682-177.087.295-123.552.2880
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.804.466.943382.812.620-139.831.0752.034.473.248
Net Faaliyet Kar/Zararı191.097.064183.413.060-49.877.614-15.841.415
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.804.466.943382.812.620-139.831.0752.034.473.248
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.078.3833.606.2884.600.91265.449.924
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-177.347.864-127.184.813-67.332.772-385.623.269
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.630.197.462259.234.095-202.562.9351.714.299.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.630.197.462259.234.095-202.562.9351.714.299.903
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.630.197.462259.234.095-202.562.9351.714.299.903
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.630.197.462259.234.095-202.562.9351.714.299.903
Hisse Başına Kazanç71-14
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4734731.9515.207
Kıdem Tazminatı91.02583.487-77.93028.655
Finansman Giderleri-177.347.864-127.184.813-67.332.772-385.623.269
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-133.211.729-198.719.620-184.783.775-478.511.682
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-133.211.729-198.719.620-184.783.775-478.511.682
Net YPP (Hedge Dahil)-133.211.729-198.719.620-184.783.775-478.511.682
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-45.517.959-32.570.041-17.931.859-26.833.774
Düzeltme Öncesi Kar2.630.197.462259.234.095-202.562.9351.714.299.903
Düzeltmeler:-2.673.184.862-289.960.558183.490.497-1.749.874.826
Amortisman & İtfa Payları4734731.9515.207
Karşılıklardaki Değişim208.423112.729-199.29467.057
Diğer Gelir/ Gider-2.673.393.758-290.073.760183.687.840-1.749.947.090
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-42.987.400-30.726.463-19.072.438-35.574.923
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-2.530.5595.550.3871.140.5798.741.149
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-45.517.959-25.176.076-17.931.859-26.833.774
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0-7.393.96500
Sabit Sermaye Yatırımları-1.98400-8.145
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit1.190.795.9731.172.310.2301.080.985.45176.016.738
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit1.190.793.9891.172.310.2301.080.985.45176.008.593
Serbest Nakit Akım1.145.276.0301.139.740.1891.063.053.59249.174.819
Finansal Borçlardaki Değişim-57.889.20100-57.386.629
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.087.381.874-1.139.725.492-1.063.047.5386.415.881
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.145.271.075-1.139.725.492-1.063.047.538-50.970.748
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış4.95514.6976.054-1.795.929
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim4.95514.6976.054-1.795.929
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler50.70350.70350.7031.846.632
Dönem Sonu Nakit55.65865.40056.75750.703

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GOZDE 8,5 0,7 19,2 2,0 0,5 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GOZDE 8,52 7,08 7,02 -6,22 -0,20
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi