SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)

Gimat Mağazacılık Hisse Senedi | GMTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,13 2,97 0,84
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 13,2 11,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gimat Mağazacılık
Kuruluş 12.03.2015
Faal Alanı Mağazacılık
Telefon (0312)3975222
Faks
Adres Macun Mahallesi 185. Sokak No:5 Yenimahalle 06105 /ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar258,9251,9
Ödenmiş Sermaye149,2149,2
Net Kâr7,726,5

Cari Değerler

F/K 21,6
FD/FAVÖK 15,7
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,5
Piyasa Değeri 317,8 mnTL
Net Borç -41,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -8,58 - -
USD -0,67 -16,51 - -
Göreceli 2,41 -10,59 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GMTASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GMTASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar108.769.78787.784.933068.033.125
Nakit ve Nakit Benzerleri49.040.69637.518.417035.658.906
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.376.9082.034.7470674.503
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar637.723215.3370215.254
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar52.667.99941.595.231023.245.221
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.046.4616.421.20108.239.241
(Ara Toplam)108.769.78787.784.933068.033.125
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar186.895.344187.878.0490132.429.203
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller36.763.98436.763.984025.341.756
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar149.917.392150.968.3120106.831.460
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar213.968145.7530255.987
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR295.665.131275.662.9820200.462.328
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler25.587.62814.676.436012.374.535
Finansal Borçlar6.727.7997.370.34704.959.233
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar15.532.2365.525.03705.449.846
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.526.93800814.014
Borç Karşılıkları344.904336.6030195.270
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.455.7511.444.4490956.172
(Ara Toplam)25.587.62814.676.436012.374.535
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.133.5649.041.09701.050.534
Finansal Borçlar996.2171.418.59100
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.313.898135.712062.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.823.4497.486.7940988.322
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar258.943.939251.945.4490187.037.259
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar258.943.939251.945.4490187.037.259
Ödenmiş Sermaye149.200.000149.200.0000149.200.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler307.422307.4220307.422
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları64.053.50637.572.698014.054.098
Dönem Net Kar/Zararı7.738.90626.480.808010.495.123
Diğer Özsermaye Kalemleri37.644.10538.384.521012.980.616
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR295.665.131275.662.9820200.462.328
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri135.801.045216.105.051109.301.965137.793.420
Satışların Maliyeti (-)-113.511.917-180.218.808-90.568.570-111.935.685
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.289.12835.886.24318.733.39525.857.735
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.289.12835.886.24318.733.39525.857.735
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-10.640.613-17.528.166-8.231.830-13.619.867
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.832.954-4.942.162-2.385.384-4.405.912
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri478.7411.089.475317.196320.124
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-260.976-517.365-52.679-104.778
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.033.32613.988.0258.380.6988.047.302
Net Faaliyet Kar/Zararı8.815.56113.415.9158.116.1817.831.956
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.446.62813.986.65812.561.8392.279.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.479.95427.974.68320.942.53710.326.302
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.355.2663.874.0671.960.9233.246.188
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-512.220-389.153-201.432-329.742
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.446.62813.986.65812.561.8392.279.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.323.00031.459.59722.702.02813.242.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.584.094-4.978.789-3.222.820-2.747.625
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.144.893-3.215.533-1.535.991-2.481.430
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.439.201-1.763.256-1.686.829-266.195
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.738.90626.480.80819.479.20810.495.123
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.738.90626.480.80819.479.20810.495.123
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.738.90626.480.80819.479.20810.495.123
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.863.4822.729.1251.063.6892.279.330
Kıdem Tazminatı357.121088.3230
Finansman Giderleri-512.220-389.153-201.432-329.742
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit14.545.703443.6845.249.07416.856.106
Düzeltme Öncesi Kar7.738.90626.480.80819.479.20810.495.123
Düzeltmeler:4.431.0519.782.7638.167.5022.718.167
Amortisman & İtfa Payları1.863.4822.729.1251.063.6892.279.330
Karşılıklardaki Değişim1.186.487214.833788.708145.222
Diğer Gelir/ Gider1.381.0826.838.8056.315.105293.615
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)12.169.95736.263.57127.646.71013.213.290
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler2.375.746-35.819.887-22.397.6363.642.816
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)14.545.703443.6845.249.07416.856.106
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-880.777-3.491.603-99.826-216.382
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-880.777-3.491.603-99.826-216.382
Serbest Nakit Akım13.664.926-3.047.9195.149.24816.639.724
Finansal Borçlardaki Değişim-2.142.6474.907.430-599.9832.370.354
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-2.142.6474.907.430-599.9832.370.354
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış11.522.2791.859.5114.549.26519.010.078
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim11.522.2791.859.5114.549.26519.010.078
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler37.518.41735.658.90635.658.90616.648.828
Dönem Sonu Nakit49.040.69637.518.41740.208.17135.658.906

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GMTAS 2,1 21,6 15,7 1,1 1,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi