SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.391 2.394 -0,11
VIOP 2.653 2.655 -0,06
USD/TRY 15,9775 15,8419 0,86
BIST BANKA 2.036 2.012 1,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.882 14.008 -0,90
ALTIN 1.847,01 1.842,03 0,27
BRENT 112,44 112,04 0,36

Gimat Mağazacılık Hisse Senedi | GMTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,3806 3,3155 0,9349
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 29,4 28,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gimat Mağazacılık
Kuruluş 12.03.2015
Faal Alanı Mağazacılık
Telefon (0312)3975222
Faks
Adres Macun Mahallesi 185. Sokak No:5 Yenimahalle 06105 /ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar309,6282,6
Ödenmiş Sermaye149,2149,2
Net Kâr44,517,3

Cari Değerler

F/K 10,2
FD/FAVÖK 10,0
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,3
Piyasa Değeri 455,1 mnTL
Net Borç -26,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 98,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,33 8,93 -0,33 52,50
USD -0,49 4,63 -8,52 27,64
Göreceli 0,38 11,68 3,87 18,35
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GMTAS17.05.20223,620,111111,1110,00 16.577.776 37
GMTAS17.05.20223,620,111111,1110,0016.577.77637

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar127.112.137100.659.459108.769.78787.784.933
Nakit ve Nakit Benzerleri36.005.98638.994.42449.040.69637.518.417
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar598.5641.583.4572.376.9082.034.747
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.722.539465.267637.723215.337
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar85.228.89855.508.74352.667.99941.595.231
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.556.1504.107.5684.046.4616.421.201
(Ara Toplam)127.112.137100.659.459108.769.78787.784.933
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar222.577.004223.369.992186.895.344187.878.049
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller44.114.26144.114.26136.763.98436.763.984
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar178.303.201179.069.083149.917.392150.968.312
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar159.542186.648213.968145.753
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR349.689.141324.029.451295.665.131275.662.982
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.347.01424.630.11525.587.62814.676.436
Finansal Borçlar9.092.1347.735.9596.727.7997.370.347
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.863.95013.287.05715.532.2365.525.037
Diğer Borçlar218.800363.20000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)200.48436.62108.106
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü01.406.3431.526.9380
Borç Karşılıkları253.923343.385344.904336.603
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.717.7231.457.5501.455.7511.436.343
(Ara Toplam)22.347.01424.630.11525.587.62814.676.436
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler17.693.79616.760.08311.133.5649.041.097
Finansal Borçlar550.703776.429996.2171.418.591
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.379.4011.564.1411.313.898135.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14.763.69214.419.5138.823.4497.486.794
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar309.648.331282.639.253258.943.939251.945.449
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar309.648.331282.639.253258.943.939251.945.449
Ödenmiş Sermaye149.200.000149.200.000149.200.000149.200.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.594.7341.594.734307.422307.422
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları50.830.19350.830.19364.053.50637.572.698
Dönem Net Kar/Zararı44.548.41517.339.5537.738.90626.480.808
Diğer Özsermaye Kalemleri63.474.98963.674.77337.644.10538.384.521
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR349.689.141324.029.451295.665.131275.662.982
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri316.055.308215.207.614135.801.045216.105.051
Satışların Maliyeti (-)-246.982.550-181.202.987-113.511.917-180.218.808
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)69.072.75834.004.62722.289.12835.886.243
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)69.072.75834.004.62722.289.12835.886.243
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-23.953.902-16.692.236-10.640.613-17.528.166
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.085.986-4.328.180-2.832.954-4.942.162
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.173.732548.144478.7411.089.475
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-465.877-259.259-260.976-517.365
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)39.740.72513.273.0969.033.32613.988.025
Net Faaliyet Kar/Zararı39.032.87012.984.2118.815.56113.415.915
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.354.2329.640.6181.446.62813.986.658
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı50.094.95722.913.71410.479.95427.974.683
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.433.7993.140.9432.355.2663.874.067
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-864.732-589.772-512.220-389.153
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.354.2329.640.6181.446.62813.986.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.664.02425.464.88512.323.00031.459.597
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.115.609-8.125.332-4.584.094-4.978.789
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.152.381-4.598.512-3.144.893-3.215.533
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.963.228-3.526.820-1.439.201-1.763.256
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI44.548.41517.339.5537.738.90626.480.808
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)44.548.41517.339.5537.738.90626.480.808
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları44.548.41517.339.5537.738.90626.480.808
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.650.1132.723.5181.863.4822.729.125
Kıdem Tazminatı1.077.344545.735357.12188.323
Finansman Giderleri-864.732-589.772-512.220-389.153
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit11.105.19414.400.12914.545.703443.684
Düzeltme Öncesi Kar44.548.41517.339.5537.738.90626.480.808
Düzeltmeler:2.464.616180.8344.431.0519.782.763
Amortisman & İtfa Payları3.650.1132.723.5181.863.4822.729.125
Karşılıklardaki Değişim2.161.0091.435.2111.186.487214.833
Diğer Gelir/ Gider-3.346.506-3.977.8951.381.0826.838.805
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)47.013.03117.520.38712.169.95736.263.571
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-35.907.837-3.120.2582.375.746-35.819.887
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)11.105.19414.400.12914.545.703443.684
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-1.341.355-711.571-880.777-3.491.603
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.341.355-711.571-880.777-3.491.603
Serbest Nakit Akım9.763.83913.688.55813.664.926-3.047.919
Finansal Borçlardaki Değişim659.731-276.550-2.142.6474.907.430
Temettü Ödemeleri-11.936.001-11.936.00100
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-11.276.270-12.212.551-2.142.6474.907.430
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-1.512.4311.476.00711.522.2791.859.511
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-1.512.4311.476.00711.522.2791.859.511
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler37.518.41737.518.41737.518.41735.658.906
Dönem Sonu Nakit36.005.98638.994.42449.040.69637.518.417

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GMTAS 3,1 10,2 10,0 1,4 1,5 12/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GMTAS 3,05 0,20 0,05 -14,47 -0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi