SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.948 2.913 1,19
VIOP 3.188 3.145 1,36
USD/TRY 17,9636 17,9139 0,28
BIST BANKS 2.767 2.672 3,57
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.910 13.817 0,68
GOLD 1.768,08 1.775,65 -0,43
BRENT 92,09 92,34 -0,27

Güler Yatırım Holding Hisse Senedi | GLRYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,67 3,85 1,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,3 180,5 176,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Güler Yatırım Holding
Kuruluş 20.01.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)2902590
Faks (0212)2902596
Adres BeybiGiz Plaza Meydan Sk. No:1 Kat:17 D:66 Maslak/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar462,9382,8
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr81,3142,1

Cari Değerler

F/K 2,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,1
Piyasa Değeri 444,0 mnTL
Net Borç 400,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 99,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,86 7,56 15,99 36,53
USD -1,86 7,50 12,90 1,43
Göreceli -3,75 2,83 -5,14 -12,94
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GLRYHAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GLRYHAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.209.755.1511.189.364.745943.776.938840.080.508
Nakit ve Nakit Benzerleri191.314.661305.441.482148.550.924153.506.240
Finansal Yatırımlar73.068.11151.242.21623.111.95124.250.347
Ticari Alacaklar73.795.841104.616.894125.756.46598.484.377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar755.564.647657.638.633556.915.737477.934.653
Diğer Alacaklar44.963.19919.058.35213.403.15116.238.716
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar29.106.36222.878.54146.242.99738.055.929
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar34.942.33021.488.62722.795.71324.610.246
(Ara Toplam)1.202.755.1511.182.364.745936.776.938833.080.508
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar7.000.0007.000.0007.000.0007.000.000
Duran Varlıklar694.601.771475.873.089108.294.181103.267.131
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.795.9722.532.8221.396.4191.900.738
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar215.968.457373.016.2927.620.2167.370.216
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8.382.5758.382.57519.231.18119.242.287
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.320.3204.335.8224.755.1485.159.999
Maddi Duran Varlıklar437.064.05272.326.70568.484.13561.773.608
Şerefiye4.595.4854.595.4854.595.4854.595.485
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.605.1592.755.6111.563.0871.700.944
Ertelenmiş Vergi Varlığı07.172.078648.5101.522.394
Diğer Duran Varlıklar869.751755.69901.460
TOPLAM VARLIKLAR1.904.356.9221.665.237.8341.052.071.119943.347.639
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler828.280.083784.187.272510.868.509471.507.030
Finansal Borçlar361.381.326297.077.957163.955.381164.566.538
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar53.027.885102.817.23789.018.51948.317.588
Diğer Borçlar70.581.2565.102.2643.808.0213.561.003
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar298.753.944325.307.225207.291.776213.347.236
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)26.258.32831.610.11618.676.06515.457.661
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11.406.66512.984.62721.640.89220.682.994
Borç Karşılıkları1.196.2836.895.9855.085.3473.954.217
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.674.3962.391.8611.392.5081.619.793
(Ara Toplam)828.280.083784.187.272510.868.509471.507.030
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler68.504.8084.939.3605.364.5105.433.090
Finansal Borçlar4.428.4113.347.6713.726.0184.057.877
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.152.3511.591.6891.638.4921.375.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü61.924.046000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.007.572.031876.111.202535.838.100466.407.519
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar462.869.663382.828.268282.620.308247.377.421
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri039.873.66803.873.668
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler619.064619.064619.064619.064
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları218.340.03877.537.19477.526.93877.526.938
Dönem Net Kar/Zararı81.327.602142.069.68877.887.35242.634.198
Diğer Özsermaye Kalemleri42.582.9592.728.6546.586.9542.723.553
Azınlık Payları544.702.368493.282.934253.217.792219.030.098
TOPLAM KAYNAKLAR1.904.356.9221.665.237.8341.052.071.119943.347.639
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri74.185.731384.341.641266.111.937154.145.378
Satışların Maliyeti (-)-21.973.419-228.211.294-141.224.821-73.641.149
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)52.212.312156.130.347124.887.11680.504.229
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler3.998.321.7336.570.360.6083.826.468.6652.940.663.666
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-3.857.082.003-6.112.774.232-3.625.048.066-2.822.400.536
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)141.239.730457.586.376201.420.599118.263.130
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)193.452.042613.716.723326.307.715198.767.359
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-15.873.719-60.317.488-39.706.209-26.054.857
Genel Yönetim Giderleri (-)-22.343.942-87.967.257-60.359.329-37.604.445
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-3.280.155-16.595.531-7.146.417-4.680.909
Diğer Faaliyet Gelirleri62.698.49294.255.60151.226.43338.356.147
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-30.534.247-65.170.758-26.641.428-22.560.283
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)184.118.471477.921.290243.680.765146.223.012
Net Faaliyet Kar/Zararı151.954.226448.836.447219.095.760130.427.148
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler538.3208.591.2317.391.3766.159.744
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-862.951-773.816-502.427
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı184.656.791485.649.570250.298.325151.880.329
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.347.35015.764.60110.982.7267.834.520
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-21.780.300-58.982.384-41.996.246-29.569.513
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler538.3207.728.2806.617.5605.657.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)164.223.841442.431.787219.284.805130.145.336
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-26.240.881-51.085.638-47.400.088-27.721.586
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-11.414.555-55.946.036-45.731.795-26.927.174
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-14.826.3264.860.398-1.668.293-794.412
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI137.982.960391.346.149171.884.717102.423.750
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)137.982.960391.346.149171.884.717102.423.750
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları56.655.358249.276.46193.997.36559.789.552
Ana Ortaklık Payları81.327.602142.069.68877.887.35242.634.198
Hisse Başına Kazanç1110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1110
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1110
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1110
Amortisman Giderleri2.071.4267.704.4305.758.9593.788.028
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-21.780.300-58.982.384-41.996.246-29.569.513
Yurtiçi Satışlar66.283.499399.181.984180.674.52385.302.746
Yurtdışı Satışlar4.763.5759.681.26593.672.52673.822.146
Net Yabancı Para Pozisyonu14.090.05688.778.33615.224.14211.286.855
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu14.090.05688.778.33615.224.14211.286.854
Net YPP (Hedge Dahil)14.090.05688.778.33615.224.14211.286.855
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-67.431.563-9.943.68571.133.92851.473.649
Düzeltme Öncesi Kar137.982.960391.346.149171.884.717102.423.750
Düzeltmeler:36.845.282-135.410.87941.106.02217.011.016
Amortisman & İtfa Payları2.071.4267.704.4305.758.9593.788.028
Karşılıklardaki Değişim4.947.3056.891.039870.520487.920
Diğer Gelir/ Gider29.826.551-150.006.34834.476.54312.735.068
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)174.828.242255.935.270212.990.739119.434.766
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-242.259.805-265.878.955-141.856.811-67.961.117
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-67.431.563-9.943.68571.133.92851.473.649
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-4.161.492-46.456.505-39.922.663-31.795.018
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-103.378.01163.766.109-15.327.184217.750
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-107.539.50317.309.604-55.249.847-31.577.268
Serbest Nakit Akım-174.971.0667.365.91915.884.08119.896.381
Finansal Borçlardaki Değişim65.384.109140.774.7888.030.5598.973.575
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0126.510.30790.510.30790.510.307
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-4.539.864-3.335.50900
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit60.844.245263.949.58698.540.86699.483.882
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-114.126.821271.315.505114.424.947119.380.263
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-114.126.821271.315.505114.424.947119.380.263
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler305.441.48234.125.97734.125.97734.125.977
Dönem Sonu Nakit191.314.661305.441.482148.550.924153.506.240

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GLRYH 3,7 2,2 A/D A/D 1,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GLRYH 3,70 0,68 1,06 38,34 0,38
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi