SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Güler Yatırım Holding Hisse Senedi | GLRYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,31 2,62 0,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 19,6 18,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Güler Yatırım Holding
Kuruluş 20.01.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)2902590
Faks (0212)2902596
Adres BeybiGiz Plaza Meydan Sk. No:1 Kat:17 D:66 Maslak/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar247,4156,7
Ödenmiş Sermaye120,030,0
Net Kâr42,618,1

Cari Değerler

F/K 4,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,9
Piyasa Değeri 307,2 mnTL
Net Borç 204,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,59 6,22 4,92 -26,01
USD -1,59 2,02 -5,46 -42,74
Göreceli -0,09 1,17 -0,22 -26,17
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GLRYHAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GLRYHAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar840.080.508721.974.240588.754.600525.469.542
Nakit ve Nakit Benzerleri153.506.24027.560.38434.125.97720.411.854
Finansal Yatırımlar24.250.34722.060.7406.936.7064.949.059
Ticari Alacaklar98.484.377104.914.26673.369.86729.258.434
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar477.934.653493.093.244385.744.031362.685.461
Diğer Alacaklar16.238.71617.819.64220.680.28513.907.609
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar38.055.92927.775.72517.982.63449.179.687
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar24.610.24621.750.23942.915.10038.077.438
(Ara Toplam)833.080.508714.974.240581.754.600518.469.542
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar7.000.0007.000.0007.000.0007.000.000
Duran Varlıklar103.267.13175.700.37775.030.79156.824.713
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.900.7381.474.0731.748.1661.081.248
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar7.370.2167.332.5947.332.5957.332.594
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19.242.28719.253.39420.205.00014.594.246
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.159.9993.024.5653.405.9302.444.446
Maddi Duran Varlıklar61.773.60836.302.28732.514.54223.057.625
Şerefiye4.595.4854.595.4854.595.4854.595.485
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.700.944598.4011.349.3671.043.134
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.522.3943.119.5782.313.2841.565.147
Diğer Duran Varlıklar1.46001.566.4221.110.788
TOPLAM VARLIKLAR943.347.639797.674.617663.785.391582.294.255
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler471.507.030481.755.539405.247.858353.548.860
Finansal Borçlar164.566.538174.199.695156.394.545103.258.055
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar48.317.588264.605.37624.525.97723.195.778
Diğer Borçlar3.561.00313.923.60338.306.97449.679.232
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar213.347.2360128.121.741134.452.614
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.457.66114.827.93717.729.62211.612.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.682.99410.044.72035.187.59127.098.973
Borç Karşılıkları3.954.2173.035.0423.644.0203.417.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.619.7931.119.1661.337.388834.214
(Ara Toplam)471.507.030481.755.539405.247.858353.548.860
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.433.0908.970.6044.254.5063.266.930
Finansal Borçlar4.057.8772.839.9213.256.2952.244.341
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar04.736.68800
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.375.2131.258.854998.2111.022.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0135.14100
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar466.407.519306.948.474254.283.027225.478.465
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar247.377.421156.703.310114.246.981103.873.498
Ödenmiş Sermaye120.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.873.6683.363.36103.363.361
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler619.06412.975.554619.064151.029
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları77.526.93877.537.19420.731.94221.193.465
Dönem Net Kar/Zararı42.634.19819.872.47656.805.25246.775.769
Diğer Özsermaye Kalemleri2.723.55312.954.7256.090.7232.389.874
Azınlık Payları219.030.098150.245.164140.036.046121.604.967
TOPLAM KAYNAKLAR943.347.639797.674.617663.785.391582.294.255
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri154.145.37859.306.345230.441.887123.172.811
Satışların Maliyeti (-)-73.641.149-25.945.299-119.539.151-61.099.779
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)80.504.22933.361.046110.902.73662.073.032
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler2.940.663.6662.068.688.6973.258.373.175875.045.236
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-2.822.400.536-2.013.834.137-3.110.426.796-764.481.511
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)118.263.13054.854.560147.946.379110.563.725
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)198.767.35988.215.606258.849.115172.636.757
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-26.054.857-14.840.279-50.576.636-33.535.961
Genel Yönetim Giderleri (-)-37.604.445-17.348.730-73.489.769-30.539.095
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.680.909-1.063.128-5.258.354-3.453.118
Diğer Faaliyet Gelirleri38.356.14722.378.06851.354.95229.578.350
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-22.560.283-13.906.836-25.934.247-12.500.392
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)146.223.01263.434.701154.945.061122.186.541
Net Faaliyet Kar/Zararı130.427.14854.963.469129.524.356105.108.583
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.159.7442.607.72816.207.2338.711.176
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-502.427-287.233-3.363.054-2.521.383
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı151.880.32965.755.196167.789.240128.376.334
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.834.5202.098.9207.649.8234.586.733
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-29.569.513-16.483.679-18.435.703-10.643.309
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.657.3172.320.49512.844.1796.189.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)130.145.33651.370.437157.003.360122.319.758
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-27.721.586-9.697.974-33.246.439-26.064.978
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-26.927.174-10.342.017-35.187.591-27.098.973
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-794.412644.0431.941.1521.033.995
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI102.423.75041.672.463123.756.92196.254.780
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)102.423.75041.672.463123.756.92196.254.780
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları59.789.55223.526.67166.951.66949.479.011
Ana Ortaklık Payları42.634.19818.145.79256.805.25246.775.769
Hisse Başına Kazanç0020
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0002
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri3.788.0281.003.4693.304.3322.255.828
Kıdem Tazminatı0152.830583.034422.123
Finansman Giderleri-29.569.513-16.483.679-18.435.703-10.643.309
Yurtiçi Satışlar85.302.7460113.943.47632.490.383
Yurtdışı Satışlar73.822.1460105.204.30984.449.689
Net Yabancı Para Pozisyonu11.286.855012.757.58711.884.349
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu11.286.85405.743.3104.065.173
Net YPP (Hedge Dahil)11.286.855012.757.58711.884.349
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit51.473.649-43.161.285-45.856.833-23.674.543
Düzeltme Öncesi Kar102.423.75050.791.944123.756.92196.254.780
Düzeltmeler:17.011.0163.433.32839.118.34831.691.487
Amortisman & İtfa Payları3.788.0281.003.4693.304.3322.255.828
Karşılıklardaki Değişim487.920-575.3252.880.2132.585.096
Diğer Gelir/ Gider12.735.0683.005.18432.933.80326.850.563
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)119.434.76654.225.272162.875.269127.946.267
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-67.961.117-97.386.557-208.732.102-151.620.810
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)51.473.649-43.161.285-45.856.833-23.674.543
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-31.795.018-2.629.986-18.342.832-9.265.636
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit217.7509.480.412-28.607.529-20.434.272
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-31.577.2686.850.426-46.950.361-29.699.908
Serbest Nakit Akım19.896.381-36.310.859-92.807.194-53.374.451
Finansal Borçlardaki Değişim8.973.57517.388.77686.905.87733.759.011
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı90.510.307000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit012.356.4901.000.0001.000.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit99.483.88229.745.26687.905.87734.759.011
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış119.380.263-6.565.593-4.901.317-18.615.440
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim119.380.263-6.565.593-4.901.317-18.615.440
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler34.125.97734.125.97739.027.29439.027.294
Dönem Sonu Nakit153.506.24027.560.38434.125.97720.411.854

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GLRYH 2,6 4,8 A/D A/D 1,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GLRYH 2,56 0,30 0,79 49,16 0,49
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi