SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1222 8,1495 -0,33
BIST BANKA 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
ALTIN 1.746,04 1.732,88 0,76
BRENT 63,87 63,28 0,93

Güler Yatırım Holding Hisse Senedi | GLRYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,7683 4,2973 1,5291
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,0 41,7 38,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Güler Yatırım Holding
Kuruluş 20.01.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)2902590
Faks (0212)2902596
Adres BeybiGiz Plaza Meydan Sk. No:1 Kat:17 D:66 Maslak/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar114,2103,9
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr56,846,8

Cari Değerler

F/K 6,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 3,6
Piyasa Değeri 373,2 mnTL
Net Borç 246,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,33 -12,64 -7,44 -10,12
USD -8,99 -12,54 -13,91 -18,06
Göreceli -9,49 -9,97 4,58 -3,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GLRYHAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GLRYHAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar588.754.600525.469.542406.118.418213.382.478
Nakit ve Nakit Benzerleri34.125.97720.411.85430.878.68342.991.616
Finansal Yatırımlar6.936.7064.949.0593.247.58922.471.482
Ticari Alacaklar73.369.86729.258.43419.145.2399.422.800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar385.744.031362.685.461265.639.161114.723.478
Diğer Alacaklar20.680.28513.907.60931.318.89612.348.905
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar17.982.63449.179.68737.463.2883.859.274
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar42.915.10038.077.43811.425.5627.564.923
(Ara Toplam)581.754.600518.469.542399.118.418213.382.478
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar7.000.0007.000.0007.000.0000
Duran Varlıklar75.030.79156.824.71348.661.94353.886.375
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.748.1661.081.248683.839909.325
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar7.332.5957.332.5946.647.5946.647.594
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.205.00014.594.24614.594.24621.594.246
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.405.9302.444.4462.580.0292.458.515
Maddi Duran Varlıklar32.514.54223.057.62516.472.26016.096.730
Şerefiye4.595.4854.595.4854.595.4854.595.485
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.349.3671.043.134802.294671.887
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.313.2841.565.1471.312.486446.079
Diğer Duran Varlıklar1.566.4221.110.788973.710466.514
TOPLAM VARLIKLAR663.785.391582.294.255454.780.361267.268.853
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler405.247.858353.548.860249.750.927126.153.690
Finansal Borçlar156.394.545103.258.055100.198.23852.164.163
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar24.525.97723.195.77816.510.2402.137.252
Diğer Borçlar38.306.97449.679.23224.981.326926.268
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar128.121.741134.452.61475.334.88357.106.730
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)17.729.62211.612.7088.919.81110.585.690
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35.187.59127.098.97319.863.3651.989.484
Borç Karşılıkları3.644.0203.417.2863.231.081758.291
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.337.388834.214711.983485.812
(Ara Toplam)405.247.858353.548.860249.750.927126.153.690
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.254.5063.266.9303.320.7822.909.843
Finansal Borçlar3.256.2952.244.3412.429.6382.149.135
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar998.2111.022.589891.144760.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar254.283.027225.478.465201.708.652138.205.320
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar114.246.981103.873.49892.984.11357.861.358
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)000-4.939.144
Hisse Senedi İhraç Primleri03.363.36103.363.361
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler619.064151.029151.0295.090.173
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları20.731.94221.193.46521.198.20016.261.509
Dönem Net Kar/Zararı56.805.25246.775.76935.867.4495.673.823
Diğer Özsermaye Kalemleri6.090.7232.389.8745.767.4352.411.636
Azınlık Payları140.036.046121.604.967108.724.53980.343.962
TOPLAM KAYNAKLAR663.785.391582.294.255454.780.361267.268.853
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri230.441.887123.172.81177.299.88922.856.187
Satışların Maliyeti (-)-119.539.151-61.099.779-37.686.245-13.838.667
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)110.902.73662.073.03239.613.6449.017.520
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler3.258.373.175875.045.236302.184.758154.993.117
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-3.110.426.796-764.481.511-220.583.308-137.980.030
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)147.946.379110.563.72581.601.45017.013.087
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)258.849.115172.636.757121.215.09426.030.607
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-50.576.636-33.535.961-18.192.527-5.962.730
Genel Yönetim Giderleri (-)-73.489.769-30.539.095-19.920.024-7.356.712
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-5.258.354-3.453.118-2.245.546-666.139
Diğer Faaliyet Gelirleri51.354.95229.578.35015.627.5149.128.123
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-25.934.247-12.500.392-7.169.603-4.279.474
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)154.945.061122.186.54189.314.90816.893.675
Net Faaliyet Kar/Zararı129.524.356105.108.58380.856.99712.045.026
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.207.2338.711.1766.861.7521.300.592
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.363.054-2.521.383-960.470-150.431
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı167.789.240128.376.33495.216.19018.043.836
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.649.8234.586.7332.293.393686.561
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-18.435.703-10.643.309-6.009.694-2.837.154
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler12.844.1796.189.7935.901.2821.150.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)157.003.360122.319.75891.499.88915.893.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-33.246.439-26.064.978-19.068.609-2.054.138
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-35.187.591-27.098.973-19.863.365-1.989.484
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.941.1521.033.995794.756-64.654
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI123.756.92196.254.78072.431.28013.839.105
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)123.756.92196.254.78072.431.28013.839.105
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları66.951.66949.479.01136.563.8318.165.282
Ana Ortaklık Payları56.805.25246.775.76935.867.4495.673.823
Hisse Başına Kazanç2000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0210
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri3.304.3322.255.8281.409.011688.898
Kıdem Tazminatı583.034422.123255.741115.969
Finansman Giderleri-18.435.703-10.643.309-6.009.694-2.837.154
Yurtiçi Satışlar113.943.47632.490.38310.452.92911.853.086
Yurtdışı Satışlar105.204.30984.449.68961.485.26711.124.274
Net Yabancı Para Pozisyonu12.757.58711.884.34929.091.71912.211.957
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.743.3104.065.17326.376.6959.575.991
Net YPP (Hedge Dahil)12.757.58711.884.34929.091.71912.211.957

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GLRYH 3,1 6,6 A/D A/D 3,3 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GLRYH 3,11 0,02 0,01 -0,39 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi