SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.693 9.525 1,77
VIOP 10.528 10.289 2,32
USD/TRY 32,5004 32,4747 0,08
BIST BANKS 13.252 12.611 5,08
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.737 17.837 -0,56
GOLD 2.391,80 2.379,31 0,52
BRENT 87,38 87,11 0,31

Gıpta Hisse Senedi | GIPTA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 32,1 53 20,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 35,1 389,4 354,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gıpta
Kuruluş 16.03.1990
Faal Alanı Kırtasiye ürünleri üretimi.
Telefon (0312)6451900
Faks (0312)6451909
Adres Gazi Mah. Gıpta Cad. No:3 Temelli 06909 Sincan/ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.349,7610,0
Ödenmiş Sermaye132,0100,0
Net Kâr259,5128,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 22,5
FD/FAVÖK 20,6
PD/DD 4,5
FD/Satışlar 5,3
Yabancı Oranı (%) 3,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,3 / 7,6
Piyasa Değeri 6.119,5 mnTL
Net Borç -450,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 30,3

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,30 0,91 0,00 63,24
USD 3,11 -0,67 -0,56 47,81
Göreceli 1,50 2,17 -7,61 25,80

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GIPTAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GIPTAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.499.030.432940.370.0670561.778.596
Nakit ve Nakit Benzerleri629.463.749137.022.4350225.561.800
Finansal Yatırımlar119.406.570174.161.665039.965.040
Ticari Alacaklar523.052.769253.122.0530177.209.074
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar161.766449.8960203.081
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar145.438.677250.032.2150111.270.883
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar81.506.901125.581.80307.568.718
(Ara Toplam)1.499.030.432940.370.0670561.778.596
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar416.264.676411.195.4600383.942.101
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.900.0005.900.00005.900.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar410.273.141405.186.4850377.948.509
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar74.59583.223089.192
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar16.94025.75204.400
TOPLAM VARLIKLAR1.915.295.1081.351.565.5270945.720.697
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler412.020.824584.046.9290340.593.260
Finansal Borçlar120.379.386143.702.1860159.318.495
Diğer Finansal Yükümlülükler104.469.46371.029.43300
Ticari Borçlar121.124.392104.314.920051.025.079
Diğer Borçlar948.0101.224.18201.684.767
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.251.189000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları8.705.8352.312.11701.634.893
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler45.142.549261.464.0910126.930.026
(Ara Toplam)412.020.824584.046.9290340.593.260
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler153.532.222157.517.578099.300.552
Finansal Borçlar55.180.82766.349.155037.149.433
Diğer Finansal Yükümlülükler18.424.65525.063.26700
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.843.0186.625.31906.625.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü69.083.72259.479.837055.526.009
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.349.742.062610.001.0200505.826.885
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.349.742.062610.001.0200505.826.885
Ödenmiş Sermaye132.000.000100.000.0000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.617.7928.617.79203.909.819
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları95.166.45995.166.459027.921.179
Dönem Net Kar/Zararı259.507.733128.604.101096.049.537
Diğer Özsermaye Kalemleri854.450.078277.612.6680277.946.350
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.915.295.1081.351.565.5270945.720.697
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri899.193.030285.347.761133.115.514678.351.421
Satışların Maliyeti (-)-563.018.104-146.577.363-64.751.197-486.881.526
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)336.174.926138.770.39868.364.317191.469.895
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)336.174.926138.770.39868.364.317191.469.895
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-71.342.954-29.140.943-15.654.893-38.581.736
Genel Yönetim Giderleri (-)-17.626.628-13.198.809-4.281.375-12.617.687
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri46.626.72515.743.5393.156.8975.217.967
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-62.560.080-30.521.711-11.307.873-11.046.687
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)231.271.98981.652.47440.277.073134.441.752
Net Faaliyet Kar/Zararı247.205.34496.430.64648.428.049140.270.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler58.821.91046.841.2471.520.4128.338.491
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-165.112
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı290.093.899128.493.72141.797.485142.615.131
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler60.896.11244.112.84616.818.11120.789.527
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-42.099.285-25.909.698-7.963.630-42.472.516
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler58.821.91046.841.2471.520.4128.173.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)308.890.726146.696.86950.651.966120.932.142
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-49.382.993-18.092.768-9.488.148-24.882.605
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-54.173.559-14.055.519-10.425.712-24.074.756
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.790.566-4.037.249937.564-807.849
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI259.507.733128.604.10141.163.81896.049.537
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)259.507.733128.604.10141.163.81896.049.537
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları259.507.733128.604.10141.163.81896.049.537
Hisse Başına Kazanç0101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.178.0095.145.37901.373.157
Kıdem Tazminatı760.468506.9790654.467
Finansman Giderleri-42.099.285-25.909.6980-42.472.516
Yurtiçi Satışlar877.679.446275.143.5930634.671.247
Yurtdışı Satışlar33.505.98116.798.675045.868.645
Net Yabancı Para Pozisyonu177.949.42681.301.019052.030.866
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.787.761-92.860.646012.065.826
Net YPP (Hedge Dahil)177.949.42681.301.019052.030.866
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-223.132.57315.409.686054.486.160
Düzeltme Öncesi Kar259.507.733128.604.101096.049.537
Düzeltmeler:-27.491.85547.664.9030-9.162.177
Amortisman & İtfa Payları8.178.0095.145.37901.373.157
Karşılıklardaki Değişim1.401.7111.810.27602.228.990
Diğer Gelir/ Gider-37.071.57540.709.2480-12.764.324
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)232.015.878176.269.004086.887.360
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-455.148.451-160.859.3180-32.401.200
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-223.132.57315.409.686054.486.160
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-40.476.745-32.366.0870-5.616.358
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-29.858.384-138.755.5590-25.951.263
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-70.335.129-171.121.6460-31.567.621
Serbest Nakit Akım-293.467.702-155.711.960022.918.539
Finansal Borçlardaki Değişim101.986.403109.676.1130158.629.740
Temettü Ödemeleri-25.000.000-25.000.0000-33.003.222
Sermaye Artırımı640.858.410000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-20.475.162-17.503.51804.448.506
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit697.369.65167.172.5950130.075.024
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış403.901.949-88.539.3650152.993.563
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim403.901.949-88.539.3650152.993.563
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler225.561.800225.561.800072.568.237
Dönem Sonu Nakit629.463.749137.022.4350225.561.800

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GIPTA 46,4 22,5 20,6 5,3 4,5 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GIPTA 46,36 3,28 3,30 2,29 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi