SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.385 1.401 -1,20
VIOP 1.478 1.498 -1,33
USD/TRY 8,8822 8,7619 1,37
BIST BANKA 1.203 1.240 -2,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.532 15.644 -0,72
ALTIN 1.748,09 1.742,90 0,30
BRENT 78,05 77,23 1,06

Gen İlaç Hisse Senedi | GENIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,82 16,6 4,78
Hacim Hareketi (Milyon TL) 27,0 1.123,4 1.096,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gen İlaç
Kuruluş
Faal Alanı İlaç sektörü
Telefon (0312)2196219
Faks (0312)2196010
Adres Mustafa Kemal Mahallesi 2119.Cad. No:3 06520 Çankaya - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar588,4604,1
Ödenmiş Sermaye250,0250,0
Net Kâr134,183,0

Cari Değerler

F/K 14,5
FD/FAVÖK 12,3
PD/DD 6,8
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 7,80
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 34,4 / 34,4
Piyasa Değeri 3.990,0 mnTL
Net Borç 160,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,15 -4,25 -11,45 -
USD -2,07 -7,07 -15,95 -
Göreceli 1,06 -1,85 -7,06 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GENILAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GENILAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar600.105.106553.776.766662.012.3280
Nakit ve Nakit Benzerleri8.541.59819.144.20858.650.1550
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar159.974.391152.709.346128.612.1340
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar112.268.224141.079.467126.708.2970
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar234.541.409204.480.601322.122.1910
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar84.779.48436.363.14425.919.5510
(Ara Toplam)600.105.106553.776.766662.012.3280
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar440.011.055434.478.472416.229.6650
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.903.1951.903.1951.903.1950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller27.506.83427.506.83427.506.8340
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar363.221.641366.573.006353.601.6610
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.565.10823.720.17320.949.2890
Ertelenmiş Vergi Varlığı764.2771.475.2641.218.6860
Diğer Duran Varlıklar11.050.00013.300.00011.050.0000
TOPLAM VARLIKLAR1.040.116.161988.255.2381.078.241.9930
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler394.799.497321.715.476448.383.1750
Finansal Borçlar140.580.88990.444.242120.227.4920
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar204.982.787201.264.570305.327.8030
Diğer Borçlar4.241.7956.801.247229.5150
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.703.467000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.416.9101.247.680313.2670
Borç Karşılıkları10.479.26712.045.86413.411.3310
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.394.3829.911.8738.873.7670
(Ara Toplam)394.799.497321.715.476448.383.1750
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler53.513.07763.259.77872.497.7300
Finansal Borçlar28.238.42933.723.86242.167.7190
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.662.4295.221.0334.894.9690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19.612.21920.596.12120.440.5530
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler03.718.7624.994.4890
Özkaynaklar591.803.587603.279.984557.361.0880
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar588.448.199604.080.034556.909.8850
Ödenmiş Sermaye250.000.000250.000.00050.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.478.12116.103.1212.979.5660
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları77.742.537152.742.537193.080.7940
Dönem Net Kar/Zararı134.122.62083.000.163208.235.2980
Diğer Özsermaye Kalemleri102.104.921102.234.213102.614.2270
Azınlık Payları3.355.388-800.050451.2030
TOPLAM KAYNAKLAR1.040.116.161988.255.2381.078.241.9930
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.560.899.446806.241.6482.149.967.988727.816.367
Satışların Maliyeti (-)-1.323.473.893-680.699.346-1.816.646.536-601.274.342
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)237.425.553125.542.302333.321.452126.542.025
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)237.425.553125.542.302333.321.452126.542.025
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-42.929.672-20.838.240-72.556.769-33.044.695
Genel Yönetim Giderleri (-)-34.098.576-15.484.628-38.221.977-17.900.913
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri25.899.04914.731.48640.566.65617.370.775
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-22.625.653-14.119.615-40.978.503-11.589.640
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)163.670.70189.831.305222.130.85981.377.552
Net Faaliyet Kar/Zararı160.397.30589.219.434222.542.70675.596.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.363.592255.89821.005.534701.467
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-7.408.3970
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı165.034.29390.087.203235.727.99682.079.019
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.408.1015.089.31925.721.9225.176.848
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.928.083-10.926.241-44.616.858-16.722.991
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.363.592255.89813.597.137701.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)151.514.31184.250.281216.833.06070.532.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-17.443.341-2.496.419-9.735.421-3.399.748
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-17.629.573-2.651.063-4.392.927-170.552
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)186.232154.644-5.342.494-3.229.196
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI134.070.97081.753.862207.097.63967.133.128
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00-62.9870
DÖNEM KARI (ZARARI)134.070.97081.753.862207.034.65267.133.128
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-51.650-1.246.301-1.200.646-874.149
Ana Ortaklık Payları134.122.62083.000.163208.235.29868.007.277
Hisse Başına Kazanç118.2810
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç108.2840
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç108.2840
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç108.2840
Dipnot
Amortisman Giderleri20.745.34310.414.23119.748.7449.098.445
Kıdem Tazminatı458.452217.951845.941405.926
Finansman Giderleri-16.928.083-10.926.241-44.616.858-16.722.991
Yurtiçi Satışlar2.594.907.0551.172.617.1722.604.859.8471.123.229.794
Yurtdışı Satışlar61.002.28033.906.82067.021.31727.218.647
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.369.781-48.725.298-174.745.9220
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.369.781-48.725.298-174.745.9220
Net YPP (Hedge Dahil)-4.369.781-48.725.298-174.745.9220

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GENIL 13,3 14,5 12,3 1,4 6,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GENIL 13,30 7,80 7,91 10,64 0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi