SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.087 8.026 0,76
VIOP 8.732 8.646 0,99
USD/TRY 28,9084 28,8960 0,04
BIST BANKA 8.862 8.625 2,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
ALTIN 2.031,28 2.070,93 -1,91
BRENT 79,05 78,88 0,22

Gen İlaç Hisse Senedi | GENIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 52,95 72,95 20
Hacim Hareketi (Milyon TL) 48,2 1.031,7 983,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gen İlaç
Kuruluş
Faal Alanı İlaç sektörü
Telefon (0312)2196219
Faks (0312)2196010
Adres Mustafa Kemal Mahallesi 2119.Cad. No:3 06520 Çankaya - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7.986,02.691,2
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr586,7270,1

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 15,8
FD/FAVÖK 19,2
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 2,9
Yabancı Oranı (%) 20,98
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,3 / 6,4
Piyasa Değeri 16.710,0 mnTL
Net Borç 19,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 22,6

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,19 -0,98 -8,16 10,63
USD 5,22 -0,95 -9,75 -28,30
Göreceli 4,40 -0,73 -12,49 -24,64

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GENIL15.05.20232,811,1111111,11100,00 333.333.334 31
GENIL13.04.20222,260,366736,6733,00 110.000.000 35
GENIL15.05.20232,811,1111111,11100,00333.333.33431
GENIL13.04.20222,260,366736,6733,00110.000.00035

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.351.827.0193.130.433.4842.351.242.3031.975.523.702
Nakit ve Nakit Benzerleri901.302.0960834.895.2460
Finansal Yatırımlar17.940.47417.940.47417.940.474418.013.402
Ticari Alacaklar1.006.682.450857.620.755662.115.544442.171.237
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar103.469.21284.908.121161.836.821112.981.381
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar900.125.031558.642.338347.458.512444.571.568
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar422.307.7561.611.321.796326.995.706557.786.114
(Ara Toplam)3.351.827.0193.130.433.4842.351.242.3031.975.523.702
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar7.812.042.3341.947.830.9701.731.867.9811.706.878.764
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar160.382.897135.440.355103.280.186103.280.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller165.520.000165.520.000165.520.000165.520.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.470.708.4361.259.146.6051.277.049.3631.245.997.785
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.891.152.926167.674.884120.720.280113.228.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar124.278.075220.049.12665.298.15278.852.578
TOPLAM VARLIKLAR11.163.869.3535.078.264.4544.083.110.2843.682.402.466
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.269.267.5572.123.252.6181.006.361.621683.643.512
Finansal Borçlar870.404.636720.821.739558.427.419234.885.182
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar854.816.9931.152.925.204350.617.930389.887.824
Diğer Borçlar19.509.416183.640.95522.869.79713.291.080
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)433.064.73614.622.6254.267.25610.264.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.410.9877.804.5944.153.9650
Borç Karşılıkları42.967.46029.127.09028.014.94724.038.724
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler36.093.32914.310.41138.010.30711.275.713
(Ara Toplam)2.269.267.5572.123.252.6181.006.361.621683.643.512
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler901.216.249256.137.905178.434.017194.240.307
Finansal Borçlar67.907.88877.024.96978.361.17780.133.749
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar21.637.67341.295.40900
Diğer Borçlar2.168.203000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)02.168.2032.168.2030
Uzun vadeli karşılıklar34.324.10632.631.40125.562.75618.502.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü775.178.379103.017.92372.341.88195.603.837
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar7.993.385.5472.698.873.9312.898.314.6462.804.518.647
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.985.983.2672.691.167.8822.888.785.7262.793.805.525
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri474.072.440474.072.440474.072.440474.072.440
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler105.957.223105.957.22354.174.80849.107.926
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları938.479.232938.030.3641.321.943.353255.931.478
Dönem Net Kar/Zararı591.475.004275.113.220106.458.2061.080.446.610
Diğer Özsermaye Kalemleri5.575.999.368597.994.635632.136.919634.247.071
Azınlık Payları7.402.2807.706.0499.528.92010.713.122
TOPLAM KAYNAKLAR11.163.869.3535.078.264.4544.083.110.2843.682.402.466
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.423.706.6212.067.242.341942.124.4255.445.223.843
Satışların Maliyeti (-)-3.296.865.099-1.420.809.814-639.694.457-4.304.202.626
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.126.841.522646.432.527302.429.9681.141.021.217
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.126.841.522646.432.527302.429.9681.141.021.217
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-358.957.693-224.995.803-108.724.288-288.551.205
Genel Yönetim Giderleri (-)-172.631.152-101.868.081-49.342.775-159.235.587
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri254.513.925176.337.34819.292.830238.123.616
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-462.770.129-363.359.941-67.134.372-155.604.255
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)386.996.473132.546.05096.521.363775.753.786
Net Faaliyet Kar/Zararı595.252.677319.568.643144.362.905693.234.425
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28.309.4997.088.0401.187.340197.919.228
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-37.309.343
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı415.305.972139.634.09097.708.703936.363.671
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler291.014.162218.560.27630.284.110186.670.382
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-141.168.876-74.076.762-41.142.991-50.284.218
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler28.309.4997.088.0401.187.340160.609.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)565.151.258284.117.60486.849.8221.072.749.835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)23.956.479-11.516.75218.511.83715.641.699
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-12.410.987-7.804.594-4.153.965-2.064.231
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)36.367.466-3.712.15822.665.80217.705.930
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI589.107.737272.600.852105.361.6591.088.391.534
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)589.107.737272.600.852105.361.6591.088.391.534
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları2.367.2672.512.3681.096.5477.944.924
Ana Ortaklık Payları586.740.470270.088.484104.265.1121.080.446.610
Hisse Başına Kazanç2004
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2004
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç2004
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2004
Dipnot
Amortisman Giderleri70.134.66244.130.42621.873.96458.219.355
Kıdem Tazminatı5.338.6663.383.2255.412.1835.242.413
Finansman Giderleri-141.168.876-74.076.762-41.142.991-50.284.218
Yurtiçi Satışlar5.803.166.0043.146.006.5271.638.764.3292.060.079.845
Yurtdışı Satışlar202.132.292156.932.08196.314.1445.513.341.819
Net Yabancı Para Pozisyonu-149.989.643-182.972.804142.230.64150.558.144
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-189.885.754-690.968.81018.276.49550.558.144
Net YPP (Hedge Dahil)-149.989.643-690.968.810142.230.64150.558.144
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit356.229.17254.587.129-177.439.77916.150.538
Düzeltme Öncesi Kar589.107.737272.600.852105.361.6591.088.391.534
Düzeltmeler:125.474.44686.093.40442.325.210-446.770.714
Amortisman & İtfa Payları70.134.66244.130.42621.873.96458.219.355
Karşılıklardaki Değişim9.531.3767.409.02715.645.16145.943.758
Diğer Gelir/ Gider45.808.40834.553.9514.806.085-550.933.827
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)714.582.183358.694.256147.686.869641.620.820
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-392.786.627-325.543.642-323.872.794-510.395.874
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)321.795.55633.150.614-176.185.925131.224.946
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit34.433.61621.436.515-1.253.854-115.074.408
Sabit Sermaye Yatırımları-381.446.048-111.725.915-60.417.607-305.153.731
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-13.063.71911.878.755385.550.538-53.534.603
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-394.509.767-99.847.160325.132.931-358.688.334
Serbest Nakit Akım-38.280.595-45.260.031147.693.152-342.537.796
Finansal Borçlardaki Değişim623.293.523482.827.777321.769.665235.804.956
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-74.977.906-44.850.243-25.834.645-21.890.232
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit548.315.617437.977.534295.935.020213.914.724
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış510.035.022392.717.503443.628.172-128.623.072
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi000450.464
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim510.035.022392.717.503443.628.172-128.172.608
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler391.267.074391.267.074391.267.074519.439.682
Dönem Sonu Nakit901.302.096783.984.577834.895.246391.267.074

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GENIL 53,0 15,8 19,2 2,9 2,0 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GENIL 55,70 21,00 20,98 -1,54 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi