SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Gen İlaç Hisse Senedi | GENIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,31 17,05 4,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 21,8 508,0 486,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gen İlaç
Kuruluş
Faal Alanı İlaç sektörü
Telefon (0312)2196219
Faks (0312)2196010
Adres Mustafa Kemal Mahallesi 2119.Cad. No:3 06520 Çankaya - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.177,6588,4
Ödenmiş Sermaye300,0250,0
Net Kâr199,4134,1

Cari Değerler

F/K 17,4
FD/FAVÖK 14,2
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%) 17,80
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,3 / 14,6
Piyasa Değeri 5.115,0 mnTL
Net Borç -420,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,35 5,64 11,66 11,07
USD 4,28 4,09 -2,92 8,79
Göreceli 5,12 7,13 4,19 4,04

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GENILAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GENILAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.100.003.088600.105.106553.776.766662.012.328
Nakit ve Nakit Benzerleri551.565.6488.541.59819.144.20858.650.155
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar176.840.190159.974.391152.709.346128.612.134
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar46.506.380112.268.224141.079.467126.708.297
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar215.099.462234.541.409204.480.601322.122.191
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar109.991.40884.779.48436.363.14425.919.551
(Ara Toplam)1.100.003.088600.105.106553.776.766662.012.328
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar495.105.705440.011.055434.478.472416.229.665
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.745.6951.903.1951.903.1951.903.195
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller27.506.83427.506.83427.506.83427.506.834
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar405.930.782363.221.641366.573.006353.601.661
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.724.32435.565.10823.720.17320.949.289
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.148.070764.2771.475.2641.218.686
Diğer Duran Varlıklar11.050.00011.050.00013.300.00011.050.000
TOPLAM VARLIKLAR1.595.108.7931.040.116.161988.255.2381.078.241.993
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler362.835.164394.799.497321.715.476448.383.175
Finansal Borçlar101.882.388140.580.88990.444.242120.227.492
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar201.923.329204.982.787201.264.570305.327.803
Diğer Borçlar37.014.6764.241.7956.801.247229.515
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.920.7538.703.46700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü014.416.9101.247.680313.267
Borç Karşılıkları9.993.36910.479.26712.045.86413.411.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.100.64911.394.3829.911.8738.873.767
(Ara Toplam)362.835.164394.799.497321.715.476448.383.175
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler53.127.92253.513.07763.259.77872.497.730
Finansal Borçlar29.266.47228.238.42933.723.86242.167.719
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar2.260.271000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.607.2125.662.4295.221.0334.894.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15.993.96719.612.21920.596.12120.440.553
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler003.718.7624.994.489
Özkaynaklar1.179.145.707591.803.587603.279.984557.361.088
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.177.597.600588.448.199604.080.034556.909.885
Ödenmiş Sermaye300.000.000250.000.000250.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri474.072.440000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.478.12124.478.12116.103.1212.979.566
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları77.742.53777.742.537152.742.537193.080.794
Dönem Net Kar/Zararı199.388.631134.122.62083.000.163208.235.298
Diğer Özsermaye Kalemleri101.915.871102.104.921102.234.213102.614.227
Azınlık Payları1.548.1073.355.388-800.050451.203
TOPLAM KAYNAKLAR1.595.108.7931.040.116.161988.255.2381.078.241.993
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.014.291.4891.560.899.446806.241.6482.149.967.988
Satışların Maliyeti (-)-1.680.745.244-1.323.473.893-680.699.346-1.816.646.536
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)333.546.245237.425.553125.542.302333.321.452
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)333.546.245237.425.553125.542.302333.321.452
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-66.111.969-42.929.672-20.838.240-72.556.769
Genel Yönetim Giderleri (-)-49.135.402-34.098.576-15.484.628-38.221.977
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri23.370.28025.899.04914.731.48640.566.656
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-47.037.197-22.625.653-14.119.615-40.978.503
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)194.631.957163.670.70189.831.305222.130.859
Net Faaliyet Kar/Zararı218.298.874160.397.30589.219.434222.542.706
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.002.9241.363.592255.89821.005.534
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-7.408.397
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı211.634.881165.034.29390.087.203235.727.996
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler16.653.1363.408.1015.089.31925.721.922
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-30.922.728-16.928.083-10.926.241-44.616.858
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler17.002.9241.363.592255.89813.597.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)197.365.289151.514.31184.250.281216.833.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)168.602-17.443.341-2.496.419-9.735.421
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.004.306-17.629.573-2.651.063-4.392.927
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.172.908186.232154.644-5.342.494
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI197.533.891134.070.97081.753.862207.097.639
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)000-62.987
DÖNEM KARI (ZARARI)197.533.891134.070.97081.753.862207.034.652
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.854.740-51.650-1.246.301-1.200.646
Ana Ortaklık Payları199.388.631134.122.62083.000.163208.235.298
Hisse Başına Kazanç1118.281
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1108.284
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1108.284
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1108.284
Dipnot
Amortisman Giderleri31.833.45520.745.34310.414.23119.748.744
Kıdem Tazminatı725.535458.452217.951845.941
Finansman Giderleri-30.922.728-16.928.083-10.926.241-44.616.858
Yurtiçi Satışlar3.527.962.1762.594.907.0551.172.617.1722.604.859.847
Yurtdışı Satışlar98.091.62461.002.28033.906.82067.021.317
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.872.844-4.369.781-48.725.298-174.745.922
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.872.844-4.369.781-48.725.298-174.745.922
Net YPP (Hedge Dahil)-3.872.844-4.369.781-48.725.298-174.745.922
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit111.830.332-1.417.02331.065.10997.503.654
Düzeltme Öncesi Kar197.533.891134.070.97081.753.862207.034.652
Düzeltmeler:33.272.40944.987.351-44.954.524-92.213.689
Amortisman & İtfa Payları31.833.45520.745.34310.414.23119.748.744
Karşılıklardaki Değişim1.603.5731.822.3884.319.7564.240.373
Diğer Gelir/ Gider-164.61922.419.620-58.340.532-116.202.806
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)230.806.300179.058.32136.799.338114.820.963
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-95.014.521-172.737.91200
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)135.791.7796.320.40936.799.338114.820.963
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-23.961.447-7.737.432-5.734.229-17.317.309
Sabit Sermaye Yatırımları-108.750.488-44.794.019-26.156.460-101.117.017
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit13.134.868237190-965.699
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-95.615.620-44.793.782-26.156.270-102.082.716
Serbest Nakit Akım16.214.712-46.210.8054.908.839-4.579.062
Finansal Borçlardaki Değişim-48.278.825921.408-40.529.09835.817.545
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı527.012.440000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-2.032.834-4.819.160-3.885.688-26.272.131
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit476.700.781-3.897.752-44.414.7869.545.414
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış492.915.493-50.108.557-39.505.9474.966.352
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim492.915.493-50.108.557-39.505.9474.966.352
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler58.650.15558.650.15558.650.15653.683.803
Dönem Sonu Nakit551.565.6488.541.59819.144.20858.650.155

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GENIL 17,1 17,4 14,2 1,7 4,3 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GENIL 17,05 17,25 17,80 55,22 0,56
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi