SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.406 2.405 0,03
VIOP 2.611 2.609 0,07
USD/TRY 16,7136 16,6984 0,09
BIST BANKS 1.935 1.942 -0,37
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.784 13.003 -1,69
GOLD 1.797,56 1.807,27 -0,54
BRENT 108,52 109,03 -0,47

Gen İlaç Hisse Senedi | GENIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 14,9348 20,38 5,4452
Hacim Hareketi (Milyon TL) 18,7 250,0 231,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Gen İlaç
Kuruluş
Faal Alanı İlaç sektörü
Telefon (0312)2196219
Faks (0312)2196010
Adres Mustafa Kemal Mahallesi 2119.Cad. No:3 06520 Çankaya - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.435,11.281,3
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr168,1310,8

Cari Değerler

F/K 14,5
FD/FAVÖK 13,5
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 15,82
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,3 / 9,7
Piyasa Değeri 5.745,0 mnTL
Net Borç -278,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 22,7

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,26 -5,48 5,57 27,67
USD 0,32 -1,57 3,87 2,12
Göreceli 0,12 -0,06 11,79 -1,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GENIL13.04.20222,260,366736,6733,00 110.000.000 35
GENIL13.04.20222,260,366736,6733,00110.000.00035

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.344.257.2301.463.551.5471.100.003.088600.105.106
Nakit ve Nakit Benzerleri447.896.680519.439.682551.565.6488.541.598
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar353.379.336194.154.090176.840.190159.974.391
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar56.287.99963.695.06746.506.380112.268.224
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar347.769.700593.572.161215.099.462234.541.409
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar138.923.51592.690.547109.991.40884.779.484
(Ara Toplam)1.344.257.2301.463.551.5471.100.003.088600.105.106
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar691.835.160655.869.305495.105.705440.011.055
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar121.021.835104.940.0353.745.6951.903.195
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller27.506.83427.506.83427.506.83427.506.834
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar471.792.336432.998.692405.930.782363.221.641
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar70.127.66267.169.38645.724.32435.565.108
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.386.493645.0781.148.070764.277
Diğer Duran Varlıklar022.609.28011.050.00011.050.000
TOPLAM VARLIKLAR2.036.092.3902.119.420.8521.595.108.7931.040.116.161
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler552.700.302794.984.835362.835.164394.799.497
Finansal Borçlar139.030.841122.535.927101.882.388140.580.889
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar348.754.689610.686.774201.923.329204.982.787
Diğer Borçlar18.644.58323.380.04137.014.6764.241.795
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.675.55811.783.2443.920.7538.703.467
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü247.9202.395.657014.416.910
Borç Karşılıkları21.397.99717.540.4869.993.36910.479.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.948.7146.662.7068.100.64911.394.382
(Ara Toplam)552.700.302794.984.835362.835.164394.799.497
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler45.706.48640.214.55053.127.92253.513.077
Finansal Borçlar30.533.10628.571.85329.266.47228.238.429
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar01.808.2172.260.2710
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar8.926.8587.180.4065.607.2125.662.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.246.5222.654.07415.993.96719.612.219
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.437.685.6021.284.221.4671.179.145.707591.803.587
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.435.145.0041.281.320.6461.177.597.600588.448.199
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000300.000.000250.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00474.072.4400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.034.26430.907.42124.478.12124.478.121
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları370.554.67672.836.14977.742.53777.742.537
Dönem Net Kar/Zararı168.084.515310.845.370199.388.631134.122.620
Diğer Özsermaye Kalemleri552.471.549566.731.706101.915.871102.104.921
Azınlık Payları2.540.5982.900.8211.548.1073.355.388
TOPLAM KAYNAKLAR2.036.092.3902.119.420.8521.595.108.7931.040.116.161
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.231.772.1282.501.352.8352.014.291.4891.560.899.446
Satışların Maliyeti (-)-976.731.870-2.044.993.563-1.680.745.244-1.323.473.893
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)255.040.258456.359.272333.546.245237.425.553
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)255.040.258456.359.272333.546.245237.425.553
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-48.872.598-111.902.778-66.111.969-42.929.672
Genel Yönetim Giderleri (-)-29.987.987-74.756.642-49.135.402-34.098.576
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri20.559.92666.288.60023.370.28025.899.049
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-62.188.491-133.907.132-47.037.197-22.625.653
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)134.551.108202.081.320194.631.957163.670.701
Net Faaliyet Kar/Zararı176.179.673269.699.852218.298.874160.397.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.216.3732.160.53717.002.9241.363.592
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler01.219.88900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı135.767.481205.461.746211.634.881165.034.293
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler47.913.042166.915.28916.653.1363.408.101
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-14.938.493-70.938.847-30.922.728-16.928.083
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.216.3733.380.42617.002.9241.363.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)168.742.030301.438.188197.365.289151.514.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.036.2808.928.485168.602-17.443.341
Dönem Vergi Geliri (Gideri)2.147.737-7.780.777-4.004.306-17.629.573
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.184.01716.709.2624.172.908186.232
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI167.705.750310.366.673197.533.891134.070.970
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)167.705.750310.366.673197.533.891134.070.970
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-378.765-478.697-1.854.740-51.650
Ana Ortaklık Payları168.084.515310.845.370199.388.631134.122.620
Hisse Başına Kazanç1111
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1111
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1111
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1111
Dipnot
Amortisman Giderleri14.961.07143.837.52531.833.45520.745.343
Kıdem Tazminatı376.3201.213.003725.535458.452
Finansman Giderleri-14.938.493-70.938.847-30.922.728-16.928.083
Yurtiçi Satışlar1.324.000.6114.042.138.7143.527.962.1762.594.907.055
Yurtdışı Satışlar56.720.295192.754.87498.091.62461.002.280
Net Yabancı Para Pozisyonu37.254.248101.075.909-3.872.844-4.369.781
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu37.254.248101.075.909-3.872.844-4.369.781
Net YPP (Hedge Dahil)37.254.248101.075.909-3.872.844-4.369.781
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-671.968158.830.023111.830.332-1.417.023
Düzeltme Öncesi Kar167.705.750310.366.673197.533.891134.070.970
Düzeltmeler:31.464.87323.258.97533.272.40944.987.351
Amortisman & İtfa Payları14.961.07143.837.52531.833.45520.745.343
Karşılıklardaki Değişim10.594.0509.638.1581.603.5731.822.388
Diğer Gelir/ Gider5.909.752-30.216.708-164.61922.419.620
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)199.170.623333.625.648230.806.300179.058.321
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-193.394.790-149.913.428-95.014.521-172.737.912
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)5.775.833183.712.220135.791.7796.320.409
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-6.447.801-24.882.197-23.961.447-7.737.432
Sabit Sermaye Yatırımları-55.794.600-169.002.302-108.750.488-44.794.019
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-16.081.800-103.036.84013.134.868237
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-71.876.400-272.039.142-95.615.620-44.793.782
Serbest Nakit Akım-72.548.368-113.209.11916.214.712-46.210.805
Finansal Borçlardaki Değişim36.771.053-22.780.495-48.278.825921.408
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0527.012.440527.012.4400
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-35.765.6872.626.709-2.032.834-4.819.160
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.005.366506.858.654476.700.781-3.897.752
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-71.543.002393.649.535492.915.493-50.108.557
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi067.139.99200
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-71.543.002460.789.527492.915.493-50.108.557
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler519.439.68258.650.15558.650.15558.650.155
Dönem Sonu Nakit447.896.680519.439.682551.565.6488.541.598

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GENIL 19,2 14,5 13,5 1,9 4,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GENIL 19,15 15,75 15,82 6,87 0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi