SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.565 1.565 0,00
VIOP 1.690 1.690 0,00
USD/TRY 7,4643 7,4647 -0,01
BIST BANKA 1.566 1.566 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.815 13.848 -0,24
ALTIN 1.848,76 1.840,26 0,46
BRENT 56,30 55,90 0,72

Formet Çelik Kapı Hisse Senedi | FORMT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,25 6,99 2,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,8 41,9 40,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Formet Çelik Kapı
Kuruluş 17.01.2005
Faal Alanı Çelik kapı üretimi
Telefon (0352)3213708
Faks (0352)3213712
Adres Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad No:18 - KAYSERİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar58,851,8
Ödenmiş Sermaye76,076,0
Net Kâr0,7-6,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,3
FD/Satışlar 3,7
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 1,1
Piyasa Değeri 369,4 mnTL
Net Borç 41,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,00 -17,91 9,46 2,32
USD -5,37 -17,80 12,99 1,91
Göreceli -6,50 -18,72 -1,50 -3,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FORMT13.12.20190,370,01381,381,17 1.048.443 13
FORMT13.12.20190,370,01381,381,171.048.44313

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar126.425.230137.203.681125.509.585118.586.833
Nakit ve Nakit Benzerleri26.553.77226.947.55623.164.03415.039.946
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar44.226.77450.436.16251.634.98463.777.298
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar568.4203.783.3646.374.9815.131.284
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar35.428.15734.278.78230.466.93125.379.344
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar19.648.10721.757.81713.868.6559.258.961
(Ara Toplam)126.425.230137.203.681125.509.585118.586.833
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar55.377.49333.894.72336.604.50930.224.504
Ticari Alacaklar22.880.196000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.400.0001.400.0001.400.0001.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları10.774.68211.276.73411.788.7885.686.971
Maddi Duran Varlıklar9.322.6188.493.95810.689.45410.864.750
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.594.5332.681.0072.727.4462.813.954
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.568.4279.403.0248.419.9968.118.297
Diğer Duran Varlıklar837.037640.0001.578.8251.340.532
TOPLAM VARLIKLAR181.802.723171.098.404162.114.094148.811.337
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler96.851.00280.485.03981.423.76071.821.695
Finansal Borçlar42.740.80629.927.03731.932.84934.978.368
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar45.016.04842.756.36643.461.05730.695.873
Diğer Borçlar262.8441.698.832023.179
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.074.6743.379.4763.155.7423.138.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00038.601
Borç Karşılıkları2.756.6302.723.3282.874.1122.947.439
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)96.851.00280.485.03981.423.76071.821.695
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler26.153.01538.819.12224.909.69718.853.526
Finansal Borçlar25.426.92737.408.97424.326.36218.239.698
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0790.00000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar726.0880583.335613.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0620.14800
Özkaynaklar58.798.70651.794.24355.780.63758.136.116
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.798.70651.794.24355.780.63758.136.116
Ödenmiş Sermaye76.000.00076.000.00076.000.00076.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler930.845919.999919.999919.999
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.013.563-18.002.716-18.002.716339.076
Dönem Net Kar/Zararı723.916-6.313.722-2.375.772-18.341.792
Diğer Özsermaye Kalemleri-842.492-809.318-760.874-781.167
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR181.802.723171.098.404162.114.094148.811.337
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri79.251.65046.438.26325.798.67080.797.063
Satışların Maliyeti (-)-64.851.035-38.555.707-21.975.818-60.118.427
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.400.6157.882.5563.822.85220.678.636
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.400.6157.882.5563.822.85220.678.636
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.585.359-1.811.694-1.059.309-2.877.720
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.528.623-6.947.793-1.910.641-26.991.954
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-421.033-240.832-136.573-674.145
Diğer Faaliyet Gelirleri14.247.9111.527.076667.2552.660.980
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.418.517-1.892.861-929.698-2.748.527
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.694.994-1.483.548453.886-9.952.730
Net Faaliyet Kar/Zararı4.865.600-1.117.763716.329-9.865.183
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler919.782597.328113.566200.228
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-23.228-1.304.592-569.529-2.143.209
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.591.548-2.190.812-2.077-11.895.711
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.874.196722.139818.083638.586
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.174.661-6.121.836-3.499.201-12.142.353
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler896.554-707.264-455.963-1.942.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.291.083-7.590.509-2.683.195-23.399.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-567.1671.276.787307.4235.057.686
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-176.828
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-567.1671.276.787307.4235.234.514
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI723.916-6.313.722-2.375.772-18.341.792
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)723.916-6.313.722-2.375.772-18.341.792
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları723.916-6.313.722-2.375.772-18.341.792
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.785.6161.194.945662.0863.063.203
Kıdem Tazminatı120.68268.32730.152130.103
Finansman Giderleri-11.174.661-6.121.836-3.499.201-12.142.353
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.733.468-9.113.751-8.153.047-9.202.757
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.733.467-9.113.751-8.153.047-9.202.757
Net YPP (Hedge Dahil)-2.733.467-9.113.751-8.153.047-9.202.757

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FORMT 4,9 A/D A/D 3,7 6,3 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FORMT 4,86 0,05 0,05 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi