SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.103 1.103 0,00
VIOP 1.232 1.232 0,00
USD/TRY 7,6844 7,7009 -0,21
BIST BANKA 1.087 1.087 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.643 12.594 0,39
ALTIN 1.852,20 1.863,45 -0,60
BRENT 41,43 41,77 -0,81

Formet Çelik Kapı Hisse Senedi | FORMT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,82 3,91 1,09
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 185,7 185,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Formet Çelik Kapı
Kuruluş 17.01.2005
Faal Alanı Çelik kapı üretimi
Telefon (0352)3213708
Faks (0352)3213712
Adres Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad No:18 - KAYSERİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,855,8
Ödenmiş Sermaye76,076,0
Net Kâr-6,3-2,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,6
FD/Satışlar 3,4
Yabancı Oranı (%) 1,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 0,5
Piyasa Değeri 290,3 mnTL
Net Borç 40,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,77 16,46 27,33 27,33
USD 9,34 13,58 22,02 -1,23
Göreceli 9,13 16,93 28,00 32,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FORMT13.12.20190,370,01381,381,17 1.048.443 13
FORMT13.12.20190,370,01381,381,171.048.44313

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar137.203.681125.509.585118.586.833127.658.690
Nakit ve Nakit Benzerleri26.947.55623.164.03415.039.94616.383.543
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar50.436.16251.634.98463.777.29855.133.703
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.783.3646.374.9815.131.28422.285.890
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar34.278.78230.466.93125.379.34424.454.650
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar21.757.81713.868.6559.258.9619.400.904
(Ara Toplam)137.203.681125.509.585118.586.833127.658.690
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar33.894.72336.604.50930.224.50422.511.563
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.400.0001.400.0001.400.0001.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları11.276.73411.788.7885.686.9716.019.297
Maddi Duran Varlıklar8.493.95810.689.45410.864.7508.479.913
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.681.0072.727.4462.813.9542.906.362
Ertelenmiş Vergi Varlığı9.403.0248.419.9968.118.2973.701.181
Diğer Duran Varlıklar640.0001.578.8251.340.5324.810
TOPLAM VARLIKLAR171.098.404162.114.094148.811.337150.170.253
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler80.485.03981.423.76071.821.69564.081.066
Finansal Borçlar29.927.03731.932.84934.978.36835.330.448
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar42.756.36643.461.05730.695.87321.529.998
Diğer Borçlar1.698.832023.179948.395
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.379.4763.155.7423.138.2353.760.151
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0038.60174.418
Borç Karşılıkları2.723.3282.874.1122.947.4392.437.656
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)80.485.03981.423.76071.821.69564.081.066
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler38.819.12224.909.69718.853.52611.722.185
Finansal Borçlar37.408.97424.326.36218.239.69810.947.178
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar790.000000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0583.335613.828523.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000251.878
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler620.148000
Özkaynaklar51.794.24355.780.63758.136.11674.367.002
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.794.24355.780.63758.136.11674.367.002
Ödenmiş Sermaye76.000.00076.000.00076.000.00076.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler919.999919.999919.999919.999
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.002.716-18.002.716339.076339.076
Dönem Net Kar/Zararı-6.313.722-2.375.772-18.341.792-2.178.446
Diğer Özsermaye Kalemleri-809.318-760.874-781.167-713.627
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR171.098.404162.114.094148.811.337150.170.253
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri46.438.26325.798.67080.797.06350.295.793
Satışların Maliyeti (-)-38.555.707-21.975.818-60.118.427-34.951.015
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.882.5563.822.85220.678.63615.344.778
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.882.5563.822.85220.678.63615.344.778
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.811.694-1.059.309-2.877.720-2.219.690
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.947.793-1.910.641-26.991.954-6.143.341
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-240.832-136.573-674.145-519.541
Diğer Faaliyet Gelirleri1.527.076667.2552.660.9802.378.789
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.892.861-929.698-2.748.527-1.992.782
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.483.548453.886-9.952.7306.848.213
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.117.763716.329-9.865.1836.462.206
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler597.328113.566200.2284.856
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-1.304.592-569.529-2.143.209-1.322.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.190.812-2.077-11.895.7115.530.311
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler722.139818.083638.586668.817
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.121.836-3.499.201-12.142.353-8.887.725
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-707.264-455.963-1.942.981-1.317.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.590.509-2.683.195-23.399.478-2.688.597
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.276.787307.4235.057.686510.151
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-176.828-74.418
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.276.787307.4235.234.514584.569
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-6.313.722-2.375.772-18.341.792-2.178.446
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-6.313.722-2.375.772-18.341.792-2.178.446
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-6.313.722-2.375.772-18.341.792-2.178.446
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.194.945662.0863.063.2033.226.330
Kıdem Tazminatı68.32730.152130.103124.796
Finansman Giderleri-6.121.836-3.499.201-12.142.353-8.887.725
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-9.113.751-8.153.047-9.202.757-1.880.519
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-9.113.751-8.153.047-9.202.757-1.880.518
Net YPP (Hedge Dahil)-9.113.751-8.153.047-9.202.757-1.880.518

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FORMT 3,8 A/D A/D 3,4 5,6 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FORMT 3,82 1,20 1,08 -12,69 -0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi