SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.953 1.945 0,42
VIOP 2.159 2.150 0,42
USD/TRY 13,6174 13,4770 1,04
BIST BANKS 1.723 1.725 -0,16
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.833,80 1.847,51 -0,74
BRENT 88,38 87,18 1,38

Formet Metal ve Cam Sanayii Hisse Senedi | FORMT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,06 1,34 0,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,9 61,3 55,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Formet Metal ve Cam Sanayii
Kuruluş 17.01.2005
Faal Alanı Çelik kapı üretimi
Telefon (0352)3213708
Faks (0352)3213712
Adres Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad No:18 - KAYSERİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar230,2229,4
Ödenmiş Sermaye246,0246,0
Net Kâr2,92,1

Cari Değerler

F/K 33,1
FD/FAVÖK 9,9
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 0,90
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 0,9
Piyasa Değeri 263,2 mnTL
Net Borç -18,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,83 -2,73 -4,46 -1,83
USD -2,63 -2,58 -16,97 -3,06
Göreceli -3,58 -0,99 -7,10 -6,25

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FORMT13.12.20190,370,01381,381,17 1.048.443 13
FORMT13.12.20190,370,01381,381,171.048.44313

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar251.725.007269.393.602151.233.306160.978.242
Nakit ve Nakit Benzerleri46.855.51742.249.95810.126.05213.876.370
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar83.013.528120.484.32665.799.06176.816.892
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.881.665786.1483.605.8924.580.146
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar81.173.10865.231.91448.044.90547.162.165
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar36.801.18940.641.25623.657.39618.542.669
(Ara Toplam)251.725.007269.393.602151.233.306160.978.242
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar67.501.05838.115.68843.134.87828.991.537
Ticari Alacaklar2.559.357018.556.7880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.135.0002.135.0001.400.0001.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları11.062.34311.034.2794.394.65910.584.211
Maddi Duran Varlıklar42.262.86516.217.62010.471.7058.945.532
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar120.43123.45226.77630.064
Ertelenmiş Vergi Varlığı9.361.0628.705.3378.284.9507.177.761
Diğer Duran Varlıklar000853.969
TOPLAM VARLIKLAR319.226.065307.509.290194.368.184189.969.779
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler75.991.61263.527.236115.090.945106.654.913
Finansal Borçlar16.934.2417.924.52324.666.66235.315.638
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar45.344.11140.792.58378.287.50657.471.370
Diğer Borçlar209.298192.20300
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.777.45111.124.6459.698.25310.076.474
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü596.239508.488195.636993.404
Borç Karşılıkları1.827.0771.844.9081.303.4631.495.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.303.1951.139.886939.4251.302.895
(Ara Toplam)75.991.61263.527.236115.090.945106.654.913
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler13.063.58014.568.28920.948.96025.129.111
Finansal Borçlar11.271.32912.898.11619.336.71024.218.548
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar000252.922
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.792.2511.670.1731.612.250657.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar230.170.873229.413.76558.328.27958.185.755
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar230.170.873229.413.76558.328.27958.185.755
Ödenmiş Sermaye246.000.000246.000.00076.000.00076.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri57000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.084.5001.084.500930.845930.845
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.075.009-18.075.009-17.947.027-23.098.788
Dönem Net Kar/Zararı2.923.4942.088.979862.0955.177.434
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.762.169-1.684.705-1.517.634-823.736
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR319.226.065307.509.290194.368.184189.969.779
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri120.856.15181.630.81544.162.540129.114.536
Satışların Maliyeti (-)-95.629.053-65.212.012-35.461.479-105.687.761
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.227.09816.418.8038.701.06123.426.775
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)25.227.09816.418.8038.701.06123.426.775
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.405.317-3.172.388-1.262.946-3.294.680
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.862.087-5.012.268-2.692.805-9.218.077
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-418.565-271.202-128.702-600.759
Diğer Faaliyet Gelirleri7.745.6087.006.7882.328.19826.416.584
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.735.621-13.244.933-6.172.726-21.843.474
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.551.1161.724.800772.08014.886.369
Net Faaliyet Kar/Zararı11.541.1297.962.9454.616.60810.313.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler810.420785.28012.000944.358
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler000-1.428.453
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.361.5362.510.080784.08014.402.274
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler16.930.06814.921.45717.966.0223.683.417
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-17.642.362-16.074.639-17.504.768-9.912.868
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler810.420785.28012.000-484.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.649.2421.356.8981.245.3348.172.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.274.252732.081-383.239-2.423.153
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-596.239-508.4880-1.013.603
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.870.4911.240.569-383.239-1.409.550
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.923.4942.088.979862.0955.749.670
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.923.4942.088.979862.0955.749.670
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.923.4942.088.979862.0955.749.670
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.105.5272.410.566732.2365.391.342
Kıdem Tazminatı516.353403.152277.304144.472
Finansman Giderleri-17.642.362-16.074.639-17.504.768-9.912.868
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.265.1447.099.708-21.221.337-9.181.040
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu962.1425.630.331-22.154.979-9.181.040
Net YPP (Hedge Dahil)3.265.1447.099.708-21.221.337-9.181.040
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-67.700.935-92.788.8128.761.66311.047.855
Düzeltme Öncesi Kar2.923.4942.088.979862.0955.749.670
Düzeltmeler:12.568.9958.370.9338.389.3824.915.235
Amortisman & İtfa Payları4.105.5272.410.566732.2365.391.342
Karşılıklardaki Değişim1.466.5551.362.308762.940-8.198.362
Diğer Gelir/ Gider6.996.9134.598.0596.894.2067.722.255
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)15.492.48910.459.9129.251.47710.664.905
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-83.193.424-103.248.724-489.814382.950
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-67.700.935-92.788.8128.761.66311.047.855
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-37.991.359-10.126.110-2.042.902711.038
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-37.991.359-10.126.110-2.042.902711.038
Serbest Nakit Akım-105.692.294-102.914.9226.718.76111.758.893
Finansal Borçlardaki Değişim-31.328.559-38.711.547-10.469.079-6.340.557
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı170.000.000170.000.00000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0570-1.564.994
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit138.671.441131.288.510-10.469.079-7.905.551
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış32.979.14728.373.588-3.750.3183.853.342
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim32.979.14728.373.588-3.750.3183.853.342
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler13.876.37013.876.37013.876.37015.039.946
Dönem Sonu Nakit46.855.51742.249.95810.126.05218.893.288

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FORMT 1,1 33,1 9,9 1,4 1,1 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FORMT 1,07 0,97 0,90 -7,08 -0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi