SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Formet Metal ve Cam Sanayii Hisse Senedi | FORMT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,28 1,92 0,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,7 126,9 122,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Formet Metal ve Cam Sanayii
Kuruluş 17.01.2005
Faal Alanı Çelik kapı üretimi
Telefon (0352)3213708
Faks (0352)3213712
Adres Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad No:18 - KAYSERİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar229,4228,1
Ödenmiş Sermaye246,0246,0
Net Kâr1,01,1

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 3,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 1,2
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,69 6,70 26,49 75,23
USD - - - -
Göreceli 1,07 11,52 31,84 33,20
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FORMT13.12.20190,370,01381,381,17 1.048.443 13
FORMT13.12.20190,370,01381,381,171.048.44313

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar289.702.644279.000.007251.725.007269.393.602
Nakit ve Nakit Benzerleri27.760.31546.105.73946.855.51742.249.958
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar88.318.02188.229.85983.013.528120.484.326
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.438.2032.247.2213.881.665786.148
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar108.167.09099.067.27981.173.10865.231.914
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar63.019.01543.349.90936.801.18940.641.256
(Ara Toplam)289.702.644279.000.007251.725.007269.393.602
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar149.172.54668.570.19567.501.05838.115.688
Ticari Alacaklar002.559.3570
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.135.0002.135.0002.135.0002.135.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları11.062.74711.999.01711.062.34311.034.279
Maddi Duran Varlıklar126.493.69044.360.37542.262.86516.217.620
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar103.311111.777120.43123.452
Ertelenmiş Vergi Varlığı9.377.7989.964.0269.361.0628.705.337
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR438.875.190347.570.202319.226.065307.509.290
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler185.888.977106.741.45275.991.61263.527.236
Finansal Borçlar24.011.90018.372.75616.934.2417.924.523
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar100.275.50564.471.08445.344.11140.792.583
Diğer Borçlar34.615.9201.119.081209.298192.203
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)23.624.88118.885.9939.777.45111.124.645
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0284.740596.239508.488
Borç Karşılıkları1.710.8232.164.8671.827.0771.844.908
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.649.9481.442.9311.303.1951.139.886
(Ara Toplam)185.888.977106.741.45275.991.61263.527.236
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.608.08612.737.53913.063.58014.568.289
Finansal Borçlar21.088.39410.408.92711.271.32912.898.116
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.519.6922.328.6121.792.2511.670.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar229.378.127228.091.211230.170.873229.413.765
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar229.378.127228.091.211230.170.873229.413.765
Ödenmiş Sermaye246.000.000246.000.000246.000.000246.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri057570
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler01.084.5001.084.5001.084.500
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-17.011.811-18.075.009-18.075.009-18.075.009
Dönem Net Kar/Zararı1.009.3291.063.1982.923.4942.088.979
Diğer Özsermaye Kalemleri-619.391-1.981.535-1.762.169-1.684.705
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR438.875.190347.570.202319.226.065307.509.290
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri53.990.188172.952.008120.856.15181.630.815
Satışların Maliyeti (-)-47.283.580-137.514.345-95.629.053-65.212.012
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.706.60835.437.66325.227.09816.418.803
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.706.60835.437.66325.227.09816.418.803
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.270.429-7.230.083-5.405.317-3.172.388
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.393.932-11.572.215-7.862.087-5.012.268
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-294.750-589.463-418.565-271.202
Diğer Faaliyet Gelirleri5.205.95212.941.9587.745.6087.006.788
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.507.261-25.206.349-17.735.621-13.244.933
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.446.1883.781.5111.551.1161.724.800
Net Faaliyet Kar/Zararı747.49716.045.90211.541.1297.962.945
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.093.409835.560810.420785.280
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.539.5974.617.0712.361.5362.510.080
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.341.97120.484.83016.930.06814.921.457
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-15.940.094-25.562.412-17.642.362-16.074.639
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.093.409835.560810.420785.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.941.474-460.5111.649.2421.356.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-932.1451.523.7091.274.252732.081
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-876.624-596.239-508.488
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-932.1452.400.3331.870.4911.240.569
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.009.3291.063.1982.923.4942.088.979
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.009.3291.063.1982.923.4942.088.979
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.009.3291.063.1982.923.4942.088.979
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.861.7546.813.5884.105.5272.410.566
Kıdem Tazminatı452.464857.175516.353403.152
Finansman Giderleri-15.940.094-25.562.412-17.642.362-16.074.639
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-18.665.240-7.721.6363.265.1447.099.708
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-31.645.110-9.499.978962.1425.630.331
Net YPP (Hedge Dahil)-18.665.240-7.721.6363.265.1447.099.708
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit44.292.889-63.293.235-67.700.935-92.788.812
Düzeltme Öncesi Kar1.009.3291.063.1982.923.4942.088.979
Düzeltmeler:-2.368.62817.004.64912.568.9958.370.933
Amortisman & İtfa Payları2.861.7546.813.5884.105.5272.410.566
Karşılıklardaki Değişim-262.9642.340.7061.466.5551.362.308
Diğer Gelir/ Gider-4.967.4187.850.3556.996.9134.598.059
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-1.359.29918.067.84715.492.48910.459.912
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler45.652.188-81.361.082-83.193.424-103.248.724
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)44.292.889-63.293.235-67.700.935-92.788.812
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-4.491.558-43.724.950-37.991.359-10.126.110
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-74.465.366000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-78.956.924-43.724.950-37.991.359-10.126.110
Serbest Nakit Akım-34.664.035-107.018.185-105.692.294-102.914.922
Finansal Borçlardaki Değişim16.318.611-30.752.503-31.328.559-38.711.547
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0170.000.000170.000.000170.000.000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit057057
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit16.318.611139.247.554138.671.441131.288.510
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-18.345.42432.229.36932.979.14728.373.588
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-18.345.42432.229.36932.979.14728.373.588
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler46.105.73913.876.37013.876.37013.876.370
Dönem Sonu Nakit27.760.31546.105.73946.855.51742.249.958

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FORMT 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FORMT 1,91 3,50 3,83 32,85 0,34
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi