SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7594 8,6519 1,24
BIST BANKA 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.739,61 1.768,12 -1,61
BRENT 77,21 76,19 1,34

Formet Metal ve Cam Sanayii Hisse Senedi | FORMT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,12 1,31 0,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 21,0 20,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Formet Metal ve Cam Sanayii
Kuruluş 17.01.2005
Faal Alanı Çelik kapı üretimi
Telefon (0352)3213708
Faks (0352)3213712
Adres Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad No:18 - KAYSERİ

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar229,458,3
Ödenmiş Sermaye246,076,0
Net Kâr2,10,9

Cari Değerler

F/K 21,7
FD/FAVÖK 11,0
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,1
Piyasa Değeri 307,5 mnTL
Net Borç -21,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,46 0,81 1,63 -48,98
USD 2,22 -1,63 -1,19 -56,28
Göreceli 2,90 2,00 6,31 -46,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FORMT13.12.20190,370,01381,381,17 1.048.443 13
FORMT13.12.20190,370,01381,381,171.048.44313

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar269.393.602151.233.306160.978.242126.425.230
Nakit ve Nakit Benzerleri42.249.95810.126.05213.876.37026.553.772
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar120.484.32665.799.06176.816.89244.226.774
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar786.1483.605.8924.580.146568.420
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar65.231.91448.044.90547.162.16535.428.157
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar40.641.25623.657.39618.542.66919.648.107
(Ara Toplam)269.393.602151.233.306160.978.242126.425.230
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar38.115.68843.134.87828.991.53755.377.493
Ticari Alacaklar018.556.788022.880.196
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.135.0001.400.0001.400.0001.400.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları11.034.2794.394.65910.584.21110.774.682
Maddi Duran Varlıklar16.217.62010.471.7058.945.5329.322.618
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.45226.77630.0642.594.533
Ertelenmiş Vergi Varlığı8.705.3378.284.9507.177.7617.568.427
Diğer Duran Varlıklar00853.969837.037
TOPLAM VARLIKLAR307.509.290194.368.184189.969.779181.802.723
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler63.527.236115.090.945106.654.91396.851.002
Finansal Borçlar7.924.52324.666.66235.315.63842.740.806
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar40.792.58378.287.50657.471.37045.016.048
Diğer Borçlar192.20300262.844
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.124.6459.698.25310.076.4746.074.674
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü508.488195.636993.4040
Borç Karşılıkları1.844.9081.303.4631.495.1322.756.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.139.886939.4251.302.8950
(Ara Toplam)63.527.236115.090.945106.654.91396.851.002
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.568.28920.948.96025.129.11126.153.015
Finansal Borçlar12.898.11619.336.71024.218.54825.426.927
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar00252.9220
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.670.1731.612.250657.641726.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar229.413.76558.328.27958.185.75558.798.706
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar229.413.76558.328.27958.185.75558.798.706
Ödenmiş Sermaye246.000.00076.000.00076.000.00076.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.084.500930.845930.845930.845
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-18.075.009-17.947.027-23.098.788-18.013.563
Dönem Net Kar/Zararı2.088.979862.0955.177.434723.916
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.684.705-1.517.634-823.736-842.492
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR307.509.290194.368.184189.969.779181.802.723
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri81.630.81544.162.540129.114.53679.251.650
Satışların Maliyeti (-)-65.212.012-35.461.479-105.687.761-64.851.035
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.418.8038.701.06123.426.77514.400.615
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.418.8038.701.06123.426.77514.400.615
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.172.388-1.262.946-3.294.680-2.585.359
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.012.268-2.692.805-9.218.077-6.528.623
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-271.202-128.702-600.759-421.033
Diğer Faaliyet Gelirleri7.006.7882.328.19826.416.58414.247.911
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.244.933-6.172.726-21.843.474-10.418.517
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.724.800772.08014.886.3698.694.994
Net Faaliyet Kar/Zararı7.962.9454.616.60810.313.2594.865.600
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler785.28012.000944.358919.782
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler00-1.428.453-23.228
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.510.080784.08014.402.2749.591.548
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler14.921.45717.966.0223.683.4172.874.196
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.074.639-17.504.768-9.912.868-11.174.661
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler785.28012.000-484.095896.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.356.8981.245.3348.172.8231.291.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)732.081-383.239-2.423.153-567.167
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-508.4880-1.013.6030
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.240.569-383.239-1.409.550-567.167
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.088.979862.0955.749.670723.916
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.088.979862.0955.749.670723.916
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.088.979862.0955.749.670723.916
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.410.566732.2365.391.3421.785.616
Kıdem Tazminatı403.152277.304144.472120.682
Finansman Giderleri-16.074.639-17.504.768-9.912.868-11.174.661
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu7.099.708-21.221.337-9.181.040-2.733.468
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.630.331-22.154.979-9.181.040-2.733.467
Net YPP (Hedge Dahil)7.099.708-21.221.337-9.181.040-2.733.467

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FORMT 1,3 21,7 11,0 1,7 1,3 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FORMT 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi