SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKA 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
ALTIN 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

Fade Gıda Yatırım Hisse Senedi | FADE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,8992 19,8487 7,9496
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,4 166,0 158,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Fade Gıda Yatırım
Kuruluş 08.08.1995
Faal Alanı Kurutulmuş Domates, Fide Üretimi ve AVM İşletmeciliği.
Telefon (0232)8462271
Faks (0232)8462272
Adres Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar225,3214,2
Ödenmiş Sermaye70,570,5
Net Kâr11,214,7

Cari Değerler

F/K 39,0
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,3
FD/Satışlar 20,3
Yabancı Oranı (%) 0,68
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,2 / 5,7
Piyasa Değeri 1.199,7 mnTL
Net Borç 5,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,21 1,71 -16,57 175,00
USD 1,16 2,91 -13,70 142,38
Göreceli 0,12 -1,31 -17,84 191,56

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FADEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
FADEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar94.330.63176.829.27081.929.22154.885.311
Nakit ve Nakit Benzerleri805.202674.96215.298.5475.721.058
Finansal Yatırımlar19.466.4895.781.45300
Ticari Alacaklar15.984.36718.279.94716.876.38311.890.688
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.859.8131.900.1321.766.3731.703.880
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar48.284.26744.274.19542.327.07326.260.518
Canlı Varlıklar403.350000
Diğer Dönen Varlıklar7.527.1435.918.5815.660.8459.309.167
(Ara Toplam)94.330.63176.829.27081.929.22154.885.311
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar198.929.954196.393.532179.921.230178.517.631
Ticari Alacaklar34.27216.62400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar2.174.9302.181.02500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller147.032.716147.000.000133.697.229133.279.268
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar49.688.03647.195.88346.224.00145.238.363
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR293.260.585273.222.802261.850.451233.402.942
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler29.803.83821.390.77323.278.13631.076.559
Finansal Borçlar19.313.16517.180.49212.594.31525.963.334
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.624.2552.714.4228.030.8863.454.766
Diğer Borçlar315.946279.066184.885127.086
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.519.815237.748440.01478.327
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü712.757647.6611.787.7401.256.026
Borç Karşılıkları82.893148.29736.25343.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler235.007183.087204.043153.948
(Ara Toplam)29.803.83821.390.77323.278.13631.076.559
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler38.117.20937.668.09337.733.67345.911.882
Finansal Borçlar6.714.6228.788.88310.814.89519.688.233
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar35.80231.56433.57429.426
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar576.479494.143589.659384.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30.790.30628.353.50326.295.54525.809.997
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar225.339.538214.163.936200.838.642156.414.501
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar225.339.538214.163.936200.838.642156.414.501
Ödenmiş Sermaye70.500.00070.500.00070.500.00055.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler354.075354.075119.284119.284
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları49.039.35834.306.23834.541.02934.541.029
Dönem Net Kar/Zararı11.175.60214.733.120910.933-1.974.458
Diğer Özsermaye Kalemleri94.270.50394.270.50394.767.39668.728.646
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR293.260.585273.222.802261.850.451233.402.942
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.220.74162.649.53445.012.77331.823.351
Satışların Maliyeti (-)-14.008.753-37.383.503-24.954.893-19.626.857
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.211.98825.266.03120.057.88012.196.494
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler693.484220.27300
BRÜT KAR (ZARAR)3.905.47225.486.30420.057.88012.196.494
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-491.565-2.100.163-1.666.146-680.715
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.001.156-4.300.141-3.453.411-2.348.681
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.068.6803.317.7723.007.1532.041.700
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.090.996-2.005.688-1.127.048-1.320.459
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.390.43520.398.08416.818.4289.888.339
Net Faaliyet Kar/Zararı2.412.75119.086.00014.938.3239.167.098
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.193.8774.800.426395.230339.972
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-233.547-8.855.800-8.855.800
Diğer Gelir ve Giderler2.761-67.759-64.73927.468
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.587.07324.897.2048.293.1191.399.979
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler30.273526.910500.195121.459
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-541.243-6.677.747-6.113.646-3.836.762
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11.196.6384.499.120-8.525.309-8.488.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.076.10318.746.3672.679.668-2.315.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.900.501-4.013.247-1.768.735340.866
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-463.698-3.173.696-2.984.324-1.360.271
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.436.803-839.5511.215.5891.701.137
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.175.60214.733.120910.933-1.974.458
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.175.60214.733.120910.933-1.974.458
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları11.175.60214.733.120910.933-1.974.458
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri300.995981.552706.704445.533
Kıdem Tazminatı87.231253.057337.994140.762
Finansman Giderleri-541.243-6.677.747-6.113.646-3.836.762
Yurtiçi Satışlar9.728.72535.243.43826.818.95019.786.254
Yurtdışı Satışlar7.562.73428.408.00018.944.48212.364.952
Net Yabancı Para Pozisyonu6.907.2019.485.5148.222.947-3.871.940
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.907.2019.485.5148.222.947-3.871.940
Net YPP (Hedge Dahil)6.907.2019.485.5148.222.947-3.871.940

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FADE 14,3 39,0 A/D 20,3 5,3 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FADE 14,30 0,25 0,68 43,43 0,44
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi