SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.565 1.565 0,00
VIOP 1.690 1.690 0,00
USD/TRY 7,4685 7,4647 0,05
BIST BANKA 1.566 1.566 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.815 13.848 -0,24
ALTIN 1.850,13 1.840,26 0,54
BRENT 56,23 55,90 0,59

Fade Gıda Yatırım Hisse Senedi | FADE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,64 6,56 0,92
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,0 158,8 152,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Fade Gıda Yatırım
Kuruluş 08.08.1995
Faal Alanı Kurutulmuş Domates, Fide Üretimi ve AVM İşletmeciliği.
Telefon (0232)8462271
Faks (0232)8462272
Adres Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar200,8156,4
Ödenmiş Sermaye70,555,0
Net Kâr0,9-2,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 21,8
PD/DD 2,2
FD/Satışlar 7,4
Yabancı Oranı (%) 0,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,9 / 3,0
Piyasa Değeri 436,4 mnTL
Net Borç 8,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,49 -0,32 -4,77 0,00
USD 1,17 -0,19 -1,70 -0,40
Göreceli -0,04 -1,31 -14,31 -5,64

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FADE0,000,00000,000,00 0 A/D
FADE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar81.929.22154.885.31148.140.53557.292.514
Nakit ve Nakit Benzerleri15.298.5475.721.058815.193388.178
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar16.876.38311.890.6888.802.2128.649.992
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.766.3731.703.8801.685.3761.097.361
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar42.327.07326.260.51828.866.00540.700.596
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.660.8459.309.1677.971.7496.456.387
(Ara Toplam)81.929.22154.885.31148.140.53557.292.514
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar179.921.230178.517.631177.284.146185.962.183
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller133.697.229133.279.268133.120.000141.775.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar46.224.00145.238.36344.163.52544.116.782
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0062170.401
TOPLAM VARLIKLAR261.850.451233.402.942225.424.681243.254.697
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.278.13631.076.55937.584.28947.500.103
Finansal Borçlar12.594.31525.963.33431.406.46332.819.561
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.030.8863.454.7664.240.4446.237.983
Diğer Borçlar184.885127.086125.0903.146.317
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)440.01478.32700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.787.7401.256.026848.999458.774
Borç Karşılıkları36.25343.07243.41576.536
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler204.043153.948919.8784.760.932
(Ara Toplam)23.278.13631.076.55937.584.28947.500.103
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler37.733.67345.911.88234.306.47037.218.303
Finansal Borçlar10.814.89519.688.2338.218.9899.418.791
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar33.57429.42628.24925.542
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar589.659384.226415.163323.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26.295.54525.809.99725.644.06927.449.994
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar200.838.642156.414.501153.533.922158.536.291
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar200.838.642156.414.501153.533.922158.386.786
Ödenmiş Sermaye70.500.00055.000.00055.000.00055.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.284119.284119.284119.284
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları34.541.02934.541.02934.541.02934.396
Dönem Net Kar/Zararı910.933-1.974.458-4.855.03734.506.633
Diğer Özsermaye Kalemleri94.767.39668.728.64668.728.64668.726.473
Azınlık Payları000149.505
TOPLAM KAYNAKLAR261.850.451233.402.942225.424.681243.254.697
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri45.012.77331.823.35120.469.57057.690.548
Satışların Maliyeti (-)-24.954.893-19.626.857-14.013.305-39.349.003
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)20.057.88012.196.4946.456.26518.341.545
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)20.057.88012.196.4946.456.26518.341.545
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.666.146-680.715-357.834-1.423.848
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.453.411-2.348.681-1.367.952-2.309.122
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.007.1532.041.7001.579.6763.213.274
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.127.048-1.320.459-1.770.691-2.277.037
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.818.4289.888.3394.539.46415.544.812
Net Faaliyet Kar/Zararı14.938.3239.167.0984.730.47914.608.575
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler395.230339.972191.60640.205.552
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-8.855.800-8.855.800-8.855.800-5.330.666
Diğer Gelir ve Giderler-64.73927.46827.46877.344
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.293.1191.399.979-4.097.26250.497.042
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler500.195121.45943.072845.725
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.113.646-3.836.762-1.960.830-6.519.493
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-8.525.309-8.488.360-8.636.72634.952.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.679.668-2.315.324-6.015.02044.823.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.768.735340.8661.159.983-10.312.364
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.984.324-1.360.271-707.082-1.691.621
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.215.5891.701.1371.867.065-8.620.743
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI910.933-1.974.458-4.855.03734.510.910
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)910.933-1.974.458-4.855.03734.510.910
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0004.277
Ana Ortaklık Payları910.933-1.974.458-4.855.03734.506.633
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri706.704445.533216.109929.088
Kıdem Tazminatı337.994140.762154.56449.073
Finansman Giderleri-6.113.646-3.836.762-1.960.830-6.519.493
Yurtiçi Satışlar26.818.95019.786.2547.483.59842.479.194
Yurtdışı Satışlar18.944.48212.364.95213.125.73316.387.146
Net Yabancı Para Pozisyonu8.222.947-3.871.9400-7.323.907
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu8.222.947-3.871.9400-7.323.907
Net YPP (Hedge Dahil)8.222.947-3.871.9400-7.323.907

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FADE 6,2 A/D 21,8 7,4 2,2 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FADE 6,19 0,18 0,17 -1,12 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi