SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.111 0,12
VIOP 1.240 1.241 -0,06
USD/TRY 7,5555 7,5467 0,12
BIST BANKS 1.098 1.100 -0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
GOLD 1.950,56 1.944,19 0,33
BRENT 43,09 43,31 -0,51

Fade Gıda Yatırım Hisse Senedi | FADE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,5011 7,03 4,529
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 89,6 89,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Fade Gıda Yatırım
Kuruluş 08.08.1995
Faal Alanı Kurutulmuş Domates, Fide Üretimi ve AVM İşletmeciliği.
Telefon (0232)8462271
Faks (0232)8462272
Adres Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar156,4153,5
Ödenmiş Sermaye55,055,0
Net Kâr-2,0-4,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 32,6
PD/DD 3,2
FD/Satışlar 9,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 1,8
Piyasa Değeri 495,6 mnTL
Net Borç 39,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,38 25,54 20,17 -
USD 3,10 23,88 17,15 -
Göreceli 3,26 24,49 21,54 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FADE0,000,00000,000,00 0 A/D
FADE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar54.885.31148.140.53557.292.5140
Nakit ve Nakit Benzerleri5.721.058815.193388.1780
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.890.6888.802.2128.649.9920
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.703.8801.685.3761.097.3610
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar26.260.51828.866.00540.700.5960
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.309.1677.971.7496.456.3870
(Ara Toplam)54.885.31148.140.53557.292.5140
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar178.517.631177.284.146185.962.1830
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller133.279.268133.120.000141.775.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar45.238.36344.163.52544.116.7820
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar062170.4010
TOPLAM VARLIKLAR233.402.942225.424.681243.254.6970
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler31.076.55937.584.28947.500.1030
Finansal Borçlar25.963.33431.406.46332.819.5610
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.454.7664.240.4446.237.9830
Diğer Borçlar127.086125.0903.146.3170
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)78.327000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.256.026848.999458.7740
Borç Karşılıkları43.072076.5360
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler153.948963.2934.760.9320
(Ara Toplam)31.076.55937.367.37647.500.1030
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler45.911.88234.306.47037.218.3030
Finansal Borçlar19.688.2338.218.9899.418.7910
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar29.426025.5420
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar384.2260323.9760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25.809.99725.644.06927.449.9940
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0443.41200
Özkaynaklar156.414.501153.533.922158.536.2910
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.414.501153.533.922158.386.7860
Ödenmiş Sermaye55.000.00055.000.00055.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.284119.284119.2840
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları34.541.02934.541.02934.3960
Dönem Net Kar/Zararı-1.974.458-4.855.03734.506.6330
Diğer Özsermaye Kalemleri68.728.64668.728.64668.726.4730
Azınlık Payları00149.5050
TOPLAM KAYNAKLAR233.402.942225.424.681243.254.6970
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.823.35120.469.57057.690.54829.854.012
Satışların Maliyeti (-)-19.626.857-14.013.305-39.349.003-20.725.333
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.196.4946.456.26518.341.5459.128.679
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.196.4946.456.26518.341.5459.128.679
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-680.7150-1.423.848-586.679
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.348.6810-2.309.122-1.229.947
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.041.70003.213.2742.081.690
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.320.4590-2.277.037-1.636.949
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.888.3394.539.46415.544.8127.756.794
Net Faaliyet Kar/Zararı9.167.0984.539.46414.608.5757.312.053
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler339.972040.205.55244.476.232
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-8.855.8000-5.330.6660
Diğer Gelir ve Giderler27.468077.34457.214
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.399.979-4.097.26250.497.04252.290.240
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler121.4590022.857
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.836.76200-3.770.246
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-8.488.360034.952.23044.533.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.315.324-6.015.02044.823.27448.542.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)340.8661.159.983-10.312.364-9.702.579
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.360.27100-709.983
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.701.13700-8.992.596
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.974.458-4.855.03734.510.91038.840.272
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.974.458-4.855.03734.510.91038.840.272
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları004.277-218
Ana Ortaklık Payları-1.974.458-4.855.03734.506.63338.840.490
Hisse Başına Kazanç0011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri445.53300462.895
Kıdem Tazminatı140.762000
Finansman Giderleri-3.836.76200-3.770.246
Yurtiçi Satışlar19.786.2540022.978.849
Yurtdışı Satışlar12.364.952006.945.498
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.871.9400-7.323.9070
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.871.9400-7.323.9070
Net YPP (Hedge Dahil)-3.871.9400-7.323.9070

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FADE 7,0 A/D 32,6 9,0 3,2 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi