SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1100 8,1495 -0,48
BIST BANKS 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
GOLD 1.745,01 1.732,88 0,70
BRENT 63,91 63,28 1,00

Fade Gıda Yatırım Hisse Senedi | FADE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,16 18,9 12,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,6 246,3 235,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Fade Gıda Yatırım
Kuruluş 08.08.1995
Faal Alanı Kurutulmuş Domates, Fide Üretimi ve AVM İşletmeciliği.
Telefon (0232)8462271
Faks (0232)8462272
Adres Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar214,2200,8
Ödenmiş Sermaye70,570,5
Net Kâr14,70,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,8
FD/Satışlar 20,1
Yabancı Oranı (%) 0,15
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 11,1 / 5,9
Piyasa Değeri 1.236,6 mnTL
Net Borç 19,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,45 -3,36 19,48 183,36
USD -0,08 -3,24 11,12 158,33
Göreceli -0,63 -0,40 34,99 203,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FADEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
FADEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar76.829.27081.929.22154.885.31148.140.535
Nakit ve Nakit Benzerleri674.96215.298.5475.721.058815.193
Finansal Yatırımlar5.781.453000
Ticari Alacaklar18.279.94716.876.38311.890.6888.802.212
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.900.1321.766.3731.703.8801.685.376
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar44.274.19542.327.07326.260.51828.866.005
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.918.5815.660.8459.309.1677.971.749
(Ara Toplam)76.829.27081.929.22154.885.31148.140.535
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar196.393.532179.921.230178.517.631177.284.146
Ticari Alacaklar16.624000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar2.181.025000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller147.000.000133.697.229133.279.268133.120.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar47.195.88346.224.00145.238.36344.163.525
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar000621
TOPLAM VARLIKLAR273.222.802261.850.451233.402.942225.424.681
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.390.77323.278.13631.076.55937.584.289
Finansal Borçlar17.180.49212.594.31525.963.33431.406.463
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.714.4228.030.8863.454.7664.240.444
Diğer Borçlar279.066184.885127.086125.090
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)237.748440.01478.3270
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü647.6611.787.7401.256.026848.999
Borç Karşılıkları148.29736.25343.07243.415
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler183.087204.043153.948919.878
(Ara Toplam)21.390.77323.278.13631.076.55937.584.289
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler37.668.09337.733.67345.911.88234.306.470
Finansal Borçlar8.788.88310.814.89519.688.2338.218.989
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar31.56433.57429.42628.249
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar494.143589.659384.226415.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28.353.50326.295.54525.809.99725.644.069
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar214.163.936200.838.642156.414.501153.533.922
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar214.163.936200.838.642156.414.501153.533.922
Ödenmiş Sermaye70.500.00070.500.00055.000.00055.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler354.075119.284119.284119.284
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları34.306.23834.541.02934.541.02934.541.029
Dönem Net Kar/Zararı14.733.120910.933-1.974.458-4.855.037
Diğer Özsermaye Kalemleri94.270.50394.767.39668.728.64668.728.646
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR273.222.802261.850.451233.402.942225.424.681
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri62.649.53445.012.77331.823.35120.469.570
Satışların Maliyeti (-)-37.383.503-24.954.893-19.626.857-14.013.305
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.266.03120.057.88012.196.4946.456.265
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler220.273000
BRÜT KAR (ZARAR)25.486.30420.057.88012.196.4946.456.265
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.100.163-1.666.146-680.715-357.834
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.300.141-3.453.411-2.348.681-1.367.952
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.317.7723.007.1532.041.7001.579.676
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.005.688-1.127.048-1.320.459-1.770.691
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)20.398.08416.818.4289.888.3394.539.464
Net Faaliyet Kar/Zararı19.086.00014.938.3239.167.0984.730.479
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.800.426395.230339.972191.606
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-233.547-8.855.800-8.855.800-8.855.800
Diğer Gelir ve Giderler-67.759-64.73927.46827.468
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı24.897.2048.293.1191.399.979-4.097.262
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler526.910500.195121.45943.072
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.677.747-6.113.646-3.836.762-1.960.830
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.499.120-8.525.309-8.488.360-8.636.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.746.3672.679.668-2.315.324-6.015.020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.013.247-1.768.735340.8661.159.983
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.173.696-2.984.324-1.360.271-707.082
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-839.5511.215.5891.701.1371.867.065
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.733.120910.933-1.974.458-4.855.037
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.733.120910.933-1.974.458-4.855.037
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları14.733.120910.933-1.974.458-4.855.037
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri981.552706.704445.533216.109
Kıdem Tazminatı253.057337.994140.762154.564
Finansman Giderleri-6.677.747-6.113.646-3.836.762-1.960.830
Yurtiçi Satışlar35.243.43826.818.95019.786.2547.483.598
Yurtdışı Satışlar28.408.00018.944.48212.364.95213.125.733
Net Yabancı Para Pozisyonu9.485.5148.222.947-3.871.9400
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu9.485.5148.222.947-3.871.9400
Net YPP (Hedge Dahil)9.485.5148.222.947-3.871.9400

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FADE 17,5 A/D A/D 20,0 5,8 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FADE 17,54 1,14 0,15 -99,08 -0,99
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi