SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.390 2.402 -0,50
VIOP 2.594 2.604 -0,38
USD/TRY 16,6840 16,6382 0,28
BIST BANKA 1.942 1.940 0,13
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.003 13.232 -1,73
ALTIN 1.814,01 1.817,68 -0,20
BRENT 112,24 112,45 -0,19

Europen Endüstri Hisse Senedi | EUREN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 17,87 26,7 8,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 31,0 444,6 413,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Europen Endüstri
Kuruluş
Faal Alanı Endüstriyel Cam Üretimi
Telefon (0222)2361100
Faks (0222)2360067
Adres Organize Sanayi Bölgesi Şehitler Bulvarı No: 33 ESKİŞEHİR - TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar532,7468,7
Ödenmiş Sermaye135,0135,0
Net Kâr64,3114,7

Cari Değerler

F/K 27,8
FD/FAVÖK 19,9
PD/DD 8,3
FD/Satışlar 3,5
Yabancı Oranı (%) 3,49
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 9,0 / 9,0
Piyasa Değeri 4.422,0 mnTL
Net Borç 183,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 20,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,31 -1,87 - -
USD 0,01 2,01 - -
Göreceli 4,00 5,17 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EURENAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
EURENAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar780.564.235541.849.7770245.011.121
Nakit ve Nakit Benzerleri55.346.55554.076.721013.937.069
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar329.385.667210.805.4140152.328.643
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.401.89928.617.417019.581.066
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar328.947.194218.730.712031.781.782
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar23.482.92029.619.513027.382.561
(Ara Toplam)780.564.235541.849.7770245.011.121
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar462.222.964435.475.5000306.254.446
Ticari Alacaklar0002.563.805
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.172.1842.135.57401.941.280
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar000234.923
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller23.728.84429.320.844049.760.069
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar417.834.380386.795.3070230.645.657
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.140.624699.3910487.970
Ertelenmiş Vergi Varlığı8.985.1228.162.574013.060.975
Diğer Duran Varlıklar8.361.8108.361.81007.559.767
TOPLAM VARLIKLAR1.242.787.199977.325.2770551.265.567
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler544.430.205363.487.3260191.392.655
Finansal Borçlar123.769.28455.201.394062.159.197
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar355.791.803238.405.3030111.542.150
Diğer Borçlar8.814.82510.961.05001.100.855
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.754.32623.697.5730520.101
Borç Karşılıkları4.529.5063.622.01203.162.417
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33.770.46131.599.994012.907.935
(Ara Toplam)544.430.205363.487.3260191.392.655
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler166.078.121145.408.9940108.471.296
Finansal Borçlar114.569.28795.458.488080.374.762
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.269.5832.826.10500
Diğer Borçlar710.496710.4960746.696
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.790.75212.685.50508.575.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü33.800.99132.863.466018.774.298
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler937.012864.93400
Özkaynaklar532.278.873468.428.9570251.401.616
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar532.654.045468.708.2780251.782.296
Ödenmiş Sermaye135.000.000135.000.000055.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-1.180.985-936.5790-70.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları156.645.65249.446.041067.580.730
Dönem Net Kar/Zararı64.309.234114.685.924050.775.940
Diğer Özsermaye Kalemleri177.880.144170.512.892078.496.418
Azınlık Payları-375.172-279.3210-380.680
TOPLAM KAYNAKLAR1.242.787.199977.325.2770551.265.567
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri472.999.1301.047.573.833211.569.487616.374.041
Satışların Maliyeti (-)-362.632.132-836.619.868-173.565.124-542.024.327
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)110.366.998210.953.96538.004.36374.349.714
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)110.366.998210.953.96538.004.36374.349.714
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-13.566.600-30.115.775-5.800.774-18.510.481
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.901.568-26.018.712-5.045.132-20.381.671
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri26.096.38870.161.55412.926.82525.774.939
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.159.183-50.791.186-8.840.038-12.162.928
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)97.836.035174.189.84631.245.24449.069.573
Net Faaliyet Kar/Zararı88.898.830154.819.47827.158.45735.457.562
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler404.44031.368.0421.963.30522.732.094
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.878.941-1.046.886-59.510-1.448.439
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı96.361.534204.511.00233.149.03970.353.228
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler19.408.11210.198.5591.447.1511.185.428
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-33.623.464-83.638.469-9.297.344-21.675.058
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.474.50130.321.1561.903.79521.283.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.146.182131.071.09225.298.84649.863.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-17.899.068-16.488.020-5.629.913653.098
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-17.754.326-23.697.573-1.334.361-520.101
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-144.7427.209.553-4.295.5521.173.199
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI64.247.114114.583.07219.668.93350.516.696
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)64.247.114114.583.07219.668.93350.516.696
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-62.120-102.852-80.185-259.244
Ana Ortaklık Payları64.309.234114.685.92419.749.11850.775.940
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.291.20414.257.1623.332.4529.539.526
Kıdem Tazminatı2.145.0455.879.2822.879.2823.251.249
Finansman Giderleri-33.623.464-83.638.469-9.297.344-21.675.058
Yurtiçi Satışlar137.593.280306.058.07654.523.948145.540.751
Yurtdışı Satışlar335.405.850741.515.757157.045.539470.833.290
Net Yabancı Para Pozisyonu16.665.851-42.314.2230-6.044.202
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu16.665.851-42.314.2230-6.044.202
Net YPP (Hedge Dahil)60.658.303-3.610.6330-6.044.202
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-55.568.97837.804.58117.556.2327.294.494
Düzeltme Öncesi Kar64.247.114114.583.07219.668.93350.516.696
Düzeltmeler:14.908.61924.934.5976.172.18319.017.842
Amortisman & İtfa Payları4.291.20414.257.1623.332.4529.539.526
Karşılıklardaki Değişim2.863.9154.226.951-91.9733.915.387
Diğer Gelir/ Gider7.753.5006.450.4842.931.7045.562.929
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)79.155.733139.517.66925.841.11669.534.538
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-134.724.711-86.293.226-6.950.523-60.319.596
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-55.568.97853.224.44318.890.5939.214.942
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0-15.419.862-1.334.361-1.920.448
Sabit Sermaye Yatırımları-35.771.510-37.853.658-7.440.059-98.289.665
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit5.592.00013.538.417-4.399.907-3.096.498
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-30.179.510-24.315.241-11.839.966-101.386.163
Serbest Nakit Akım-85.748.48813.489.3405.716.266-94.091.669
Finansal Borçlardaki Değişim91.106.61714.995.706-11.689.72170.725.180
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-3.843.88912.520.393-2.001.46327.591.463
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit87.262.72827.516.099-13.691.18498.316.643
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.514.24041.005.439-7.974.9184.224.974
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-244.406-865.787133.570-63.937
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim1.269.83440.139.652-7.841.3484.161.037
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler54.076.72113.937.06913.937.0699.776.032
Dönem Sonu Nakit55.346.55554.076.7216.095.72113.937.069

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUREN 26,2 27,8 19,9 3,5 8,3 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUREN 26,20 3,50 3,49 -1,14 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi