SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.111 0,12
VIOP 1.240 1.241 -0,06
USD/TRY 7,5555 7,5467 0,12
BIST BANKS 1.098 1.100 -0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
GOLD 1.950,56 1.944,19 0,33
BRENT 43,09 43,31 -0,51

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi | EUKYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,69 2,47 0,78
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 23,5 23,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Kapital Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 11.03.2011
Faal Alanı Portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018800
Faks (0312)2869658
Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-ÇANKAYA/ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar36,731,4
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr2,9-1,4

Cari Değerler

F/K 7,9
FD/FAVÖK 1,5
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 9,76
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,7
Piyasa Değeri 45,4 mnTL
Net Borç -36,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,99 14,07 28,25 41,88
USD -3,25 12,56 25,02 11,81
Göreceli -3,11 13,12 29,72 46,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUKYO16.06.20203,970,08258,258,25 1.650.000 19
EUKYO29.07.20190,850,01001,001,00 200.000 21
EUKYO15.08.20182,920,02252,252,25 450.000 19
EUKYO25.07.20170,870,01281,281,28 255.000 19
EUKYO15.06.20160,420,00200,200,20 40.000 30
EUKYO27.05.20153,430,01751,751,75 350.000 20
EUKYO30.05.20140,150,00100,100,10 19.934 18
EUKYO31.05.20132,070,01551,551,55 309.850 19
EUKYO31.05.20120,130,00470,470,47 94.456 19
EUKYO16.06.20203,970,08258,258,251.650.00019
EUKYO29.07.20190,850,01001,001,00200.00021
EUKYO15.08.20182,920,02252,252,25450.00019
EUKYO25.07.20170,870,01281,281,28255.00019
EUKYO15.06.20160,420,00200,200,2040.00030
EUKYO27.05.20153,430,01751,751,75350.00020
EUKYO30.05.20140,150,00100,100,1019.93418
EUKYO31.05.20132,070,01551,551,55309.85019
EUKYO31.05.20120,130,00470,470,4794.45619

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar36.829.62631.527.96133.533.46033.769.758
Nakit ve Nakit Benzerleri27.478.89121.256.45421.883.00820.571.180
Finansal Yatırımlar9.303.8199.519.06511.636.99613.188.427
Ticari Alacaklar0709.98000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar34.17320.12211.1794.507
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar12.74322.3402.2775.644
(Ara Toplam)36.829.62631.527.96133.533.46033.769.758
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar158.938174.036190.124212.562
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar158.938174.036190.124212.562
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR36.988.56431.701.99733.723.58433.982.320
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler176.083141.002126.14083.219
Finansal Borçlar00028.449
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar31.05228.45529.8180
Diğer Borçlar48.22214.07715.28412.108
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları85.77187.75470.67332.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.03810.71610.36510.051
(Ara Toplam)176.083141.002126.14083.219
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler156.884162.957146.026121.613
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler156.884162.957146.026121.613
Özkaynaklar36.655.59731.398.03833.451.41833.777.488
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.655.59731.398.03833.451.41833.777.488
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler951.7663.208.9163.864.916524.916
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları12.886.84212.279.6923.081.0106.421.010
Dönem Net Kar/Zararı2.860.768-1.360.9568.542.6826.867.057
Diğer Özsermaye Kalemleri-43.779-2.729.614-2.037.190-35.495
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR36.988.56431.701.99733.723.58433.982.320
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri39.368.29617.275.9964.363.762.9952.999.858.899
Satışların Maliyeti (-)-35.762.168-18.234.174-4.353.711.935-2.991.884.935
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.606.128-958.17810.051.0607.973.964
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.606.128-958.17810.051.0607.973.964
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-756.044-407.971-1.494.870-1.126.564
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.4804.95119.79114.585
Diğer Faaliyet Giderleri (-)00-38.3080
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.860.564-1.361.1988.537.6736.861.985
Net Faaliyet Kar/Zararı2.850.084-1.366.1498.556.1906.847.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler2042425.0095.072
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.860.768-1.360.9568.542.6826.867.057
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2042425.0095.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.860.768-1.360.9568.542.6826.867.057
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.860.768-1.360.9568.542.6826.867.057
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.860.768-1.360.9568.542.6826.867.057
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.860.768-1.360.9568.542.6826.867.057
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri33.73018.632101.60276.164
Kıdem Tazminatı30.03823.66057.10521.646
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUKYO 2,3 7,9 1,5 0,0 1,2 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUKYO 2,27 10,59 9,76 -82,81 -1,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi