SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.966 1.945 1,10
VIOP 2.175 2.150 1,16
USD/TRY 13,5022 13,4770 0,19
BIST BANKA 1.739 1.725 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.844,46 1.847,51 -0,17
BRENT 87,56 87,18 0,44

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi | EUKYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,32 4,5 1,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 7,1 6,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Kapital Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 11.03.2011
Faal Alanı Portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018800
Faks (0312)2869658
Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-ÇANKAYA/ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,042,4
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr2,42,6

Cari Değerler

F/K 23,4
FD/FAVÖK 11,2
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,4
Piyasa Değeri 79,8 mnTL
Net Borç -41,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,92 9,92 9,62 13,03
USD 9,03 10,09 -4,73 11,61
Göreceli 7,96 11,89 6,59 7,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUKYO06.07.20210,790,05755,755,75 1.150.000 19
EUKYO16.06.20203,970,08258,258,25 1.650.000 19
EUKYO29.07.20190,850,01001,001,00 200.000 21
EUKYO15.08.20182,920,02252,252,25 450.000 19
EUKYO25.07.20170,870,01281,281,28 255.000 19
EUKYO15.06.20160,420,00200,200,20 40.000 30
EUKYO27.05.20153,430,01751,751,75 350.000 20
EUKYO30.05.20140,150,00100,100,10 19.934 18
EUKYO31.05.20132,070,01551,551,55 309.850 19
EUKYO31.05.20120,130,00470,470,47 94.456 19
EUKYO06.07.20210,790,05755,755,751.150.00019
EUKYO16.06.20203,970,08258,258,251.650.00019
EUKYO29.07.20190,850,01001,001,00200.00021
EUKYO15.08.20182,920,02252,252,25450.00019
EUKYO25.07.20170,870,01281,281,28255.00019
EUKYO15.06.20160,420,00200,200,2040.00030
EUKYO27.05.20153,430,01751,751,75350.00020
EUKYO30.05.20140,150,00100,100,1019.93418
EUKYO31.05.20132,070,01551,551,55309.85019
EUKYO31.05.20120,130,00470,470,4794.45619

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar41.322.58042.758.72941.141.30039.963.413
Nakit ve Nakit Benzerleri39.176.37441.962.11238.042.97031.131.472
Finansal Yatırımlar2.111.447729.7083.020.2598.787.819
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar25.22648.82051.42541.558
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.53318.08926.6462.564
(Ara Toplam)41.322.58042.758.72941.141.30039.963.413
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar89.155104.338116.423131.457
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar89.155104.338116.423131.457
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR41.411.73542.863.06741.257.72340.094.870
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler181.790265.872174.752143.249
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.95235.55034.27933.338
Diğer Borçlar21.734101.07212.94611.951
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları111.500116.010114.70986.240
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.60413.24012.81811.720
(Ara Toplam)181.790265.872174.752143.249
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler214.467190.677191.399176.750
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler214.467190.677191.399176.750
Özkaynaklar41.015.47842.406.51840.891.57239.774.871
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.015.47842.406.51840.891.57239.774.871
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0951.766951.766951.766
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.428.24918.875.36518.875.36512.886.842
Dönem Net Kar/Zararı2.418.9202.642.0171.128.7935.988.523
Diğer Özsermaye Kalemleri1.168.309-62.630-64.352-52.260
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR41.411.73542.863.06741.257.72340.094.870
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri138.893.724103.049.76533.260.026108.147.495
Satışların Maliyeti (-)-135.130.752-99.519.943-31.675.290-100.655.226
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.762.9723.529.8221.584.7367.492.269
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.762.9723.529.8221.584.7367.492.269
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.364.983-900.783-460.745-1.523.400
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri19.27911.4955.98721.739
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.417.2682.640.5341.129.9785.990.608
Net Faaliyet Kar/Zararı2.397.9892.629.0391.123.9915.968.869
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler1.6521.4831.605-2.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.418.9202.642.0171.131.5835.988.523
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.6521.4831.605-2.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.418.9202.642.0171.131.5835.988.523
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.418.9202.642.0171.131.5835.988.523
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.418.9202.642.0171.131.5835.988.523
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.418.9202.642.0171.131.5835.988.523
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri45.30130.11815.03463.632
Kıdem Tazminatı68.46848.54033.04373.034
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit9.178.73110.810.4046.891.4908.887.619
Düzeltme Öncesi Kar2.418.9202.642.0171.128.7935.988.523
Düzeltmeler:35.53510.440-2.41763.476
Amortisman & İtfa Payları45.30130.11815.03463.632
Karşılıklardaki Değişim9.4043.5572.55715.654
Diğer Gelir/ Gider-19.170-23.235-20.008-15.810
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.454.4552.652.4571.126.3766.051.999
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler6.724.2768.157.9475.765.1142.835.620
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)9.178.73110.810.4046.891.4908.887.619
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-2.999-2.9990-4.965
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-2.999-2.9990-4.965
Serbest Nakit Akım9.175.73210.807.4056.891.4908.882.654
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri-1.150.00000-1.650.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0002.000.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.150.00000350.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış8.025.73210.807.4056.891.4909.232.654
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim8.025.73210.807.4056.891.4909.232.654
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler31.131.47231.131.47231.131.47221.883.008
Dönem Sonu Nakit39.157.20441.938.87738.022.96231.115.662

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUKYO 4,0 23,4 11,2 0,2 1,9 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi