SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi | EUKYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,34 4,09 0,75
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 3,1 2,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Kapital Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 11.03.2011
Faal Alanı Portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018800
Faks (0312)2869658
Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-ÇANKAYA/ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar44,642,2
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr2,53,6

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,30 -3,46 -4,56 -5,10
USD - - - -
Göreceli -1,28 0,90 -0,52 -27,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUKYOAçıklanmadı1,040,03503,503,50 700.000 20
EUKYO06.07.20210,790,05755,755,75 1.150.000 19
EUKYO16.06.20203,970,08258,258,25 1.650.000 19
EUKYO29.07.20190,850,01001,001,00 200.000 21
EUKYO15.08.20182,920,02252,252,25 450.000 19
EUKYO25.07.20170,870,01281,281,28 255.000 19
EUKYO15.06.20160,420,00200,200,20 40.000 30
EUKYO27.05.20153,430,01751,751,75 350.000 20
EUKYO30.05.20140,150,00100,100,10 19.934 18
EUKYO31.05.20132,070,01551,551,55 309.850 19
EUKYO31.05.20120,130,00470,470,47 94.456 19
EUKYO06.07.20210,790,05755,755,751.150.00019
EUKYO16.06.20203,970,08258,258,251.650.00019
EUKYO29.07.20190,850,01001,001,00200.00021
EUKYO15.08.20182,920,02252,252,25450.00019
EUKYO25.07.20170,870,01281,281,28255.00019
EUKYO15.06.20160,420,00200,200,2040.00030
EUKYO27.05.20153,430,01751,751,75350.00020
EUKYO30.05.20140,150,00100,100,1019.93418
EUKYO31.05.20132,070,01551,551,55309.85019
EUKYO31.05.20120,130,00470,470,4794.45619
EUKYOAçıklanmadı1,040,03503,503,50700.00020

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar45.011.67442.466.51341.322.58042.758.729
Nakit ve Nakit Benzerleri40.712.16835.296.11939.176.37441.962.112
Finansal Yatırımlar3.208.7257.158.7382.111.447729.708
Ticari Alacaklar1.054.666000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.18910.68025.22648.820
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.9269769.53318.089
(Ara Toplam)45.011.67442.466.51341.322.58042.758.729
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar70.66085.30889.155104.338
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar70.66085.30889.155104.338
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR45.082.33442.551.82141.411.73542.863.067
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler127.048151.523181.790265.872
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar37.39543.73134.95235.550
Diğer Borçlar7.53112.83021.734101.072
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları64.17580.939111.500116.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.94714.02313.60413.240
(Ara Toplam)127.048151.523181.790265.872
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler306.458233.161214.467190.677
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler306.458233.161214.467190.677
Özkaynaklar44.648.82842.167.13741.015.47842.406.518
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.648.82842.167.13741.015.47842.406.518
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler000951.766
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları20.999.17917.428.24917.428.24918.875.365
Dönem Net Kar/Zararı2.547.0523.570.9302.418.9202.642.017
Diğer Özsermaye Kalemleri1.102.5971.167.9581.168.309-62.630
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR45.082.33442.551.82141.411.73542.863.067
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.781.674180.229.114138.893.724103.049.765
Satışların Maliyeti (-)-6.603.654-174.821.310-135.130.752-99.519.943
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.178.0205.407.8043.762.9723.529.822
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.178.0205.407.8043.762.9723.529.822
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-640.943-1.858.208-1.364.983-900.783
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.14426.08419.27911.495
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.545.2213.575.6802.417.2682.640.534
Net Faaliyet Kar/Zararı2.537.0773.549.5962.397.9892.629.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler1.831-4.7501.6521.483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.547.0523.570.9302.418.9202.642.017
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.831-4.7501.6521.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.547.0523.570.9302.418.9202.642.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.547.0523.570.9302.418.9202.642.017
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.547.0523.570.9302.418.9202.642.017
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.547.0523.570.9302.418.9202.642.017
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri15.64660.77145.30130.118
Kıdem Tazminatı109.203106.30068.46848.540
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit5.278.7175.312.8869.178.73110.810.404
Düzeltme Öncesi Kar2.547.0523.570.9302.418.9202.642.017
Düzeltmeler:-153.05572.13535.53510.440
Amortisman & İtfa Payları15.64660.77145.30130.118
Karşılıklardaki Değişim-30.37127.7479.4043.557
Diğer Gelir/ Gider-138.330-16.383-19.170-23.235
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.393.9973.643.0652.454.4552.652.457
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler2.884.7201.669.8216.724.2768.157.947
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)5.278.7175.312.8869.178.73110.810.404
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları0-14.622-2.999-2.999
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-998000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-998-14.622-2.999-2.999
Serbest Nakit Akım5.277.7195.298.2649.175.73210.807.405
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0-1.150.000-1.150.0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0-1.150.000-1.150.0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış5.277.7194.148.2648.025.73210.807.405
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim5.277.7194.148.2648.025.73210.807.405
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler35.296.11931.131.47231.131.47231.131.472
Dönem Sonu Nakit40.573.83835.279.73639.157.20441.938.877

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUKYO 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi