SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Euro Trend Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi | ETYAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,31 4,18 0,87
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 7,3 7,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Trend Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 05.10.2007
Faal Alanı Portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018816
Faks (0312)2869658
Adres Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 K:2 Balgat - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar38,440,0
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr2,12,5

Cari Değerler

F/K 22,0
FD/FAVÖK 9,2
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,4
Piyasa Değeri 66,2 mnTL
Net Borç -38,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,19 -1,49 -6,50
USD -3,13 -5,10 -11,24 -27,64
Göreceli -1,65 -5,89 -6,31 -6,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ETYAT06.07.20211,710,06006,006,00 1.200.000 19
ETYAT16.06.20204,490,08008,008,00 1.600.000 19
ETYAT29.07.20190,790,00600,600,60 120.000 20
ETYAT15.08.20182,860,02002,002,00 400.000 21
ETYAT25.07.20170,790,00850,850,85 170.000 19
ETYAT17.06.20160,390,00200,200,20 40.000 24
ETYAT27.05.20152,810,01351,351,35 270.000 19
ETYAT25.06.20141,650,01291,291,29 170.063 20.664
ETYAT31.05.20131,200,00890,890,89 117.406 8
ETYAT06.07.20211,710,06006,006,001.200.00019
ETYAT16.06.20204,490,08008,008,001.600.00019
ETYAT29.07.20190,790,00600,600,60120.00020
ETYAT15.08.20182,860,02002,002,00400.00021
ETYAT25.07.20170,790,00850,850,85170.00019
ETYAT17.06.20160,390,00200,200,2040.00024
ETYAT27.05.20152,810,01351,351,35270.00019
ETYAT25.06.20141,650,01291,291,29170.06320.664
ETYAT31.05.20131,200,00890,890,89117.4068

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar38.810.29540.422.14238.900.96637.822.790
Nakit ve Nakit Benzerleri36.649.83939.667.67835.844.15429.380.788
Finansal Yatırımlar2.128.907678.1222.966.7418.380.893
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.38658.84364.17555.297
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.16317.49925.8965.812
(Ara Toplam)38.810.29540.422.14238.900.96637.822.790
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar25.65518.09319.70810.938
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar25.65518.09319.70810.938
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR38.835.95040.440.23538.920.67437.833.728
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler176.869259.681170.603140.073
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar32.85733.56332.37431.494
Diğer Borçlar12.24794.4709.27711.103
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları117.212117.524115.36985.318
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.55314.12413.58312.158
(Ara Toplam)176.869259.681170.603140.073
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler217.359192.799184.192161.476
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler217.359192.799184.192161.476
Özkaynaklar38.441.72239.987.75538.565.87937.532.179
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.441.72239.987.75538.565.87937.532.179
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri543.669543.669543.6690
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0786.402786.4020
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları14.765.48516.277.50416.277.50410.007.799
Dönem Net Kar/Zararı2.135.4102.465.0511.044.7476.269.706
Diğer Özsermaye Kalemleri997.158-84.871-86.4431.254.674
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR38.835.95040.440.23538.920.67437.833.728
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri135.980.258104.812.21632.586.987107.787.018
Satışların Maliyeti (-)-132.505.897-101.458.006-31.090.788-99.990.176
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.474.3613.354.2101.496.1997.796.842
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.474.3613.354.2101.496.1997.796.842
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.360.451-902.422-459.049-1.546.375
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri19.97411.8646.13021.157
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.133.8842.463.6521.043.2806.271.624
Net Faaliyet Kar/Zararı2.113.9102.451.7881.037.1506.250.467
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler1.5261.3991.467-1.918
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.135.4102.465.0511.044.7476.269.706
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.5261.3991.467-1.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.135.4102.465.0511.044.7476.269.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.135.4102.465.0511.044.7476.269.706
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.135.4102.465.0511.044.7476.269.706
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.135.4102.465.0511.044.7476.269.706
Hisse Başına Kazanç0050
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.3723.1441.52910.643
Kıdem Tazminatı067.22441.06383.515
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit8.448.76610.267.5506.454.6097.356.269
Düzeltme Öncesi Kar2.135.4102.465.0511.044.7476.269.706
Düzeltmeler:-4.986-4.647-5.85724.039
Amortisman & İtfa Payları5.3723.1441.52910.643
Karşılıklardaki Değişim30.01621.84811.67028.668
Diğer Gelir/ Gider-40.374-29.639-19.056-15.272
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.130.4242.460.4041.038.8906.293.745
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler6.318.3427.807.1465.415.7191.062.524
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)8.448.76610.267.5506.454.6097.356.269
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-20.089-10.299-10.299-8.156
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-20.089-10.299-10.299-8.156
Serbest Nakit Akım8.428.67710.257.2516.444.3107.348.113
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri-1.200.00000-1.600.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0002.000.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.200.00000400.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış7.228.67710.257.2516.444.3107.748.113
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim7.228.67710.257.2516.444.3107.748.113
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler29.380.78829.380.78829.380.78821.617.403
Dönem Sonu Nakit36.609.46539.638.03935.825.09829.365.516

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ETYAT 3,3 22,0 9,2 0,2 1,7 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi