SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Euro Trend Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi | ETYAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,94 3,27 0,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 5,2 4,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Trend Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 05.10.2007
Faal Alanı Portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018816
Faks (0312)2869658
Adres Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 K:2 Balgat - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,939,5
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr2,53,2

Cari Değerler

F/K 12,8
FD/FAVÖK 4,0
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 59,4 mnTL
Net Borç -41,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 93,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,34 -2,30 -19,51
USD 0,12 -2,30 -11,78 -34,40
Göreceli 0,49 -2,39 -3,12 -38,69

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ETYAT06.07.20211,710,06006,006,00 1.200.000 19
ETYAT16.06.20204,490,08008,008,00 1.600.000 19
ETYAT29.07.20190,790,00600,600,60 120.000 20
ETYAT15.08.20182,860,02002,002,00 400.000 21
ETYAT25.07.20170,790,00850,850,85 170.000 19
ETYAT17.06.20160,390,00200,200,20 40.000 24
ETYAT27.05.20152,810,01351,351,35 270.000 19
ETYAT25.06.20141,650,01291,291,29 170.063 20.664
ETYAT31.05.20131,200,00890,890,89 117.406 8
ETYAT06.07.20211,710,06006,006,001.200.00019
ETYAT16.06.20204,490,08008,008,001.600.00019
ETYAT29.07.20190,790,00600,600,60120.00020
ETYAT15.08.20182,860,02002,002,00400.00021
ETYAT25.07.20170,790,00850,850,85170.00019
ETYAT17.06.20160,390,00200,200,2040.00024
ETYAT27.05.20152,810,01351,351,35270.00019
ETYAT25.06.20141,650,01291,291,29170.06320.664
ETYAT31.05.20131,200,00890,890,89117.4068

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar42.288.37439.837.93838.810.29540.422.142
Nakit ve Nakit Benzerleri37.859.03532.522.42536.649.83939.667.678
Finansal Yatırımlar3.208.7247.177.8182.128.907678.122
Ticari Alacaklar1.054.577000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.07716.86622.38658.843
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar152.961120.8299.16317.499
(Ara Toplam)42.288.37439.837.93838.810.29540.422.142
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar31.37034.32425.65518.093
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar31.37034.32425.65518.093
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR42.319.74439.872.26238.835.95040.440.235
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler86.191154.990176.869259.681
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar35.13241.53932.85733.563
Diğer Borçlar8.29743.90812.24794.470
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları23.45654.390117.212117.524
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.30615.15314.55314.124
(Ara Toplam)86.191154.990176.869259.681
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler307.898237.015217.359192.799
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler307.898237.015217.359192.799
Özkaynaklar41.925.65539.480.25738.441.72239.987.755
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.925.65539.480.25738.441.72239.987.755
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri543.669543.669543.669543.669
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler000786.402
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.939.75014.765.48514.765.48516.277.504
Dönem Net Kar/Zararı2.511.8403.174.2652.135.4102.465.051
Diğer Özsermaye Kalemleri930.396996.838997.158-84.871
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR42.319.74439.872.26238.835.95040.440.235
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.733.180182.391.392135.980.258104.812.216
Satışların Maliyeti (-)-6.620.466-177.375.269-132.505.897-101.458.006
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.112.7145.016.1233.474.3613.354.210
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.112.7145.016.1233.474.3613.354.210
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-611.317-1.863.888-1.360.451-902.422
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.68726.83619.97411.864
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.510.0843.179.0712.133.8842.463.652
Net Faaliyet Kar/Zararı2.501.3973.152.2352.113.9102.451.788
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler1.756-4.8061.5261.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.511.8403.174.2652.135.4102.465.051
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.756-4.8061.5261.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.511.8403.174.2652.135.4102.465.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.511.8403.174.2652.135.4102.465.051
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.511.8403.174.2652.135.4102.465.051
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.511.8403.174.2652.135.4102.465.051
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.9548.3265.3723.144
Kıdem Tazminatı93.376134.581067.224
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit5.198.6404.350.1238.448.76610.267.550
Düzeltme Öncesi Kar2.511.8403.174.2652.135.4102.465.051
Düzeltmeler:-168.88334.453-4.986-4.647
Amortisman & İtfa Payları2.9548.3265.3723.144
Karşılıklardaki Değişim-33.86749.35230.01621.848
Diğer Gelir/ Gider-137.970-23.225-40.374-29.639
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.342.9573.208.7182.130.4242.460.404
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler2.855.6831.141.4056.318.3427.807.146
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)5.198.6404.350.1238.448.76610.267.550
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları0-31.712-20.089-10.299
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0-31.712-20.089-10.299
Serbest Nakit Akım5.198.6404.318.4118.428.67710.257.251
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0-1.200.000-1.200.0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0-1.200.000-1.200.0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış5.198.6403.118.4117.228.67710.257.251
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim5.198.6403.118.4117.228.67710.257.251
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler32.522.42529.380.78829.380.78829.380.788
Dönem Sonu Nakit37.721.06532.499.19936.609.46539.638.039

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ETYAT 3,0 12,8 4,0 0,1 1,4 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi