SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKS 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
GOLD 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

Euro Trend Yatırım Hisse Senedi | ETYAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,56 10,96 3,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,7 23,9 22,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Trend Yatırım
Kuruluş 05.10.2007
Faal Alanı Portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018816
Faks (0312)2869658
Adres Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 K:2 Balgat - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar52,947,9
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr9,63,4

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 18,0
FD/FAVÖK 12,9
PD/DD 3,7
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%) 0,65
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 197,2 mnTL
Net Borç -51,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 93,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,27 5,57 17,38 88,17
USD -4,40 5,39 14,82 21,91
Göreceli -5,20 4,70 10,10 29,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ETYAT08.08.20230,600,05505,505,50 1.100.000 20
ETYAT09.08.20220,890,03053,053,05 610.000 19
ETYAT06.07.20211,710,06006,006,00 1.200.000 19
ETYAT16.06.20204,490,08008,008,00 1.600.000 19
ETYAT29.07.20190,790,00600,600,60 120.000 20
ETYAT15.08.20182,860,02002,002,00 400.000 21
ETYAT25.07.20170,790,00850,850,85 170.000 19
ETYAT17.06.20160,390,00200,200,20 40.000 24
ETYAT27.05.20152,810,01351,351,35 270.000 19
ETYAT25.06.20141,650,01291,291,29 170.063 20.664
ETYAT31.05.20131,200,00890,890,89 117.406 8
ETYAT08.08.20230,600,05505,505,501.100.00020
ETYAT09.08.20220,890,03053,053,05610.00019
ETYAT06.07.20211,710,06006,006,001.200.00019
ETYAT16.06.20204,490,08008,008,001.600.00019
ETYAT29.07.20190,790,00600,600,60120.00020
ETYAT15.08.20182,860,02002,002,00400.00021
ETYAT25.07.20170,790,00850,850,85170.00019
ETYAT17.06.20160,390,00200,200,2040.00024
ETYAT27.05.20152,810,01351,351,35270.00019
ETYAT25.06.20141,650,01291,291,29170.06320.664
ETYAT31.05.20131,200,00890,890,89117.4068

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar53.647.46848.919.19744.634.25945.082.347
Nakit ve Nakit Benzerleri11.791.95712.765.9858.576.71120.315.023
Finansal Yatırımlar41.678.36635.999.04835.844.61324.597.192
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar95.27433.75719.04931.353
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar81.871120.407193.886138.779
(Ara Toplam)53.647.46848.919.19744.634.25945.082.347
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.927.4892.291.202167.837149.611
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.719.5302.134.29900
Maddi Duran Varlıklar207.959156.903167.837149.611
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR55.574.95751.210.39944.802.09645.231.958
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler800.7981.006.672315.482457.111
Finansal Borçlar343.580451.09300
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar51.15079.76540.05437.070
Diğer Borçlar000179.899
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları298.441267.070225.824207.321
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler107.627208.74449.60432.821
(Ara Toplam)800.7981.006.672315.482457.111
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.896.5262.262.194474.055532.542
Finansal Borçlar1.447.3361.742.09300
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler449.190520.101474.055532.542
Özkaynaklar52.877.63347.941.53344.012.55944.242.305
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.877.63347.941.53344.012.55944.242.305
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri543.669543.669543.669543.669
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.530.7281.254.1281.254.1281.254.128
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.371.20322.747.80322.747.80317.174.044
Dönem Net Kar/Zararı9.609.7873.446.573-510.8935.573.759
Diğer Özsermaye Kalemleri-177.754-50.640-22.148-303.295
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR55.574.95751.210.39944.802.09645.231.958
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri29.279.71512.440.0422.883.24767.394.333
Satışların Maliyeti (-)-15.520.155-6.530.252-1.938.198-58.280.447
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.759.5605.909.790945.0499.113.886
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.759.5605.909.790945.0499.113.886
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.127.731-2.325.655-1.335.456-3.586.402
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri00039.876
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.631.8293.584.135-390.4075.567.360
Net Faaliyet Kar/Zararı9.631.8293.584.135-390.4075.527.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-5.034-240-1.1436.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.626.7953.583.895-391.5505.573.759
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler275.274120.887120.8870
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-292.282-258.209-119.3430
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-5.034-240-1.1436.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.609.7873.446.573-390.0065.573.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.609.7873.446.573-390.0065.573.759
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.609.7873.446.573-390.0065.573.759
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.609.7873.446.573-390.0065.573.759
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri333.908293.04917.09321.897
Kıdem Tazminatı65.769144.077126.524441.780
Finansman Giderleri-292.282-258.209-119.3430
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-7.338.052-7.313.781-11.784.663-11.478.436
Düzeltme Öncesi Kar9.609.7873.446.573-510.8935.573.759
Düzeltmeler:390.885607.618212.097196.443
Amortisman & İtfa Payları333.908293.04917.09321.897
Karşılıklardaki Değişim276.232323.170264.370195.074
Diğer Gelir/ Gider-219.255-8.601-69.366-20.528
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)10.000.6724.054.191-298.7965.770.202
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-17.195.801-11.344.765-11.462.660-17.248.638
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-7.195.129-7.290.574-11.761.456-11.478.436
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-142.923-23.207-23.2070
Sabit Sermaye Yatırımları-88.809-35.319-35.319-137.184
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-88.809-35.319-35.319-137.184
Serbest Nakit Akım-7.426.861-7.349.100-11.819.982-11.615.620
Finansal Borçlardaki Değişim516.519589.95900
Temettü Ödemeleri000-610.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.831.979-798.49812.3040
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.315.460-208.53912.304-610.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-8.742.321-7.557.639-11.807.678-12.225.620
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-8.742.321-7.557.639-11.807.678-12.225.620
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler20.315.02320.315.02320.315.02332.522.425
Dönem Sonu Nakit11.572.70212.757.3848.507.34520.296.805

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ETYAT 9,9 18,0 12,9 1,8 3,7 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi