SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.087 1.112 -2,24
VIOP 1.213 1.240 -2,16
USD/TRY 7,6348 7,6321 0,04
BIST BANKA 1.068 1.098 -2,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.542 13.116 -4,37
ALTIN 1.918,66 1.912,39 0,33
BRENT 41,80 41,67 0,31

Euro Trend Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi | ETYAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,51 3,06 1,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 66,4 66,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Trend Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 05.10.2007
Faal Alanı Portföy işletmeciliği
Telefon (0312)2018816
Faks (0312)2869658
Adres Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 K:2 Balgat - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar33,528,8
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr3,5-1,1

Cari Değerler

F/K 9,4
FD/FAVÖK 4,6
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 9,37
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 0,9
Piyasa Değeri 61,2 mnTL
Net Borç -31,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,68 55,33 87,73 157,14
USD 9,10 53,08 78,82 101,58
Göreceli 12,19 58,23 91,68 170,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ETYAT16.06.20204,490,08008,008,00 1.600.000 19
ETYAT29.07.20190,790,00600,600,60 120.000 20
ETYAT15.08.20182,860,02002,002,00 400.000 21
ETYAT25.07.20170,790,00850,850,85 170.000 19
ETYAT17.06.20160,390,00200,200,20 40.000 24
ETYAT27.05.20152,810,01351,351,35 270.000 19
ETYAT25.06.20141,650,01291,291,29 170.063 20.664
ETYAT31.05.20131,200,00890,890,89 117.406 8
ETYAT16.06.20204,490,08008,008,001.600.00019
ETYAT29.07.20190,790,00600,600,60120.00020
ETYAT15.08.20182,860,02002,002,00400.00021
ETYAT25.07.20170,790,00850,850,85170.00019
ETYAT17.06.20160,390,00200,200,2040.00024
ETYAT27.05.20152,810,01351,351,35270.00019
ETYAT25.06.20141,650,01291,291,29170.06320.664
ETYAT31.05.20131,200,00890,890,89117.4068

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.814.83829.779.91931.103.84430.914.392
Nakit ve Nakit Benzerleri22.214.06720.110.61321.617.40318.254.505
Finansal Yatırımlar8.995.0628.916.2769.473.92512.649.906
Ticari Alacaklar2.556.063710.56800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar34.16119.9089.1013.026
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar15.48522.5543.4156.955
(Ara Toplam)33.814.83829.779.91931.103.84430.914.392
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar8.41110.65813.42520.893
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar8.23410.39313.07120.451
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar177265354442
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR33.823.24929.790.57731.117.26930.935.285
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler167.589848.299121.98885.739
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar29.29226.65227.75125.881
Diğer Borçlar41.723726.76812.3579.496
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları85.23983.82570.94639.191
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.33511.05410.93411.171
(Ara Toplam)167.589848.299121.98885.739
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler135.839154.157120.384117.493
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler135.839154.157120.384117.493
Özkaynaklar33.519.82128.788.12130.874.89730.732.053
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.519.82128.788.12130.874.89730.732.053
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri543.669543.669543.669543.669
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler03.377.739-2.000.000369.739
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları8.761.7999.016.4621.189.1093.689.109
Dönem Net Kar/Zararı3.496.356-1.071.8318.335.3536.190.788
Diğer Özsermaye Kalemleri717.997-3.077.9182.806.766-61.252
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR33.823.24929.790.57731.117.26930.935.285
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri37.102.68213.093.3823.999.260.0652.745.057.770
Satışların Maliyeti (-)-32.887.962-13.773.281-3.989.485.485-2.737.810.232
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.214.720-679.8999.774.5807.247.538
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.214.720-679.8999.774.5807.247.538
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-728.631-396.646-1.448.361-1.099.534
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.0634.47747.40942.645
Diğer Faaliyet Giderleri (-)00-42.916-4.608
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.496.152-1.072.0688.330.7126.186.041
Net Faaliyet Kar/Zararı3.486.089-1.076.5458.326.2196.148.004
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler2042374.6414.747
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.496.356-1.071.8318.335.3536.190.788
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2042374.6414.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.496.356-1.071.8318.335.3536.190.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.496.356-1.071.8318.335.3536.190.788
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.496.356-1.071.8318.335.3536.190.788
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.496.356-1.071.8318.335.3536.190.788
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.2614.01432.83640.303
Kıdem Tazminatı15.88231.45520.0389.067
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ETYAT 3,1 9,4 4,6 0,0 1,8 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ETYAT 3,06 11,38 9,37 -200,65 -2,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi