SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKA 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
ALTIN 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

Esenboğa Elektrik Hisse Senedi | ESEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 26,88 33,12 6,24
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,9 295,3 284,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Esenboğa Elektrik
Kuruluş 08.10.2009
Faal Alanı Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi.
Telefon (0312)4671833
Faks (0312)4676186
Adres Kızılırmak mah. 1450 sokak ATM Plaza B blok N:1/68/69 Çukurambar Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.343,6590,8
Ödenmiş Sermaye64,064,0
Net Kâr586,681,6

Cari Değerler

F/K 2,8
FD/FAVÖK 27,4
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 14,8
Yabancı Oranı (%) 1,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,4 / 14,0
Piyasa Değeri 1.858,6 mnTL
Net Borç 727,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,34 -1,96 1,75 52,60
USD 0,61 -0,80 5,25 34,50
Göreceli -0,43 -4,87 0,20 61,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESEN19.04.20210,020,00700,700,60 450.000 1
ESEN19.04.20210,020,00700,700,60450.0001

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar191.168.833264.800.625120.039.53443.309.879
Nakit ve Nakit Benzerleri67.201.560189.344.38311.742.9637.704.891
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.667.37112.640.6198.912.75810.444.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.181.7678.1875.5223.276
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar18.349.61422.124.06115.295.359269.822
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar75.768.52140.683.37584.082.93224.887.590
(Ara Toplam)191.168.833264.800.625120.039.53443.309.879
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.278.892.270968.995.570467.072.478462.768.344
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar266.9736.1432.4231.627
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.600.0001.600.0001.465.0001.465.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.276.867.643967.102.015465.361.221461.133.277
Şerefiye0079.24379.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar157.654237.41286.80189.197
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar050.00077.7900
TOPLAM VARLIKLAR2.470.061.1031.233.796.195587.112.012506.078.223
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler457.174.511197.644.260130.388.15865.190.828
Finansal Borçlar136.288.72581.087.56042.984.83239.213.384
Diğer Finansal Yükümlülükler22.53614.34600
Ticari Borçlar37.312.979102.977.12936.995.9792.183.754
Diğer Borçlar173.565.55817.4126.057.80016.324.914
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.694.08912.944.55040.189.8750
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü131.650000
Borç Karşılıkları34.22819.11834.38643.825
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler100.124.746584.1454.125.2867.424.951
(Ara Toplam)457.174.511197.644.260130.388.15865.190.828
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler669.329.396445.314.218234.948.984216.490.117
Finansal Borçlar658.326.664309.723.932176.100.160157.449.087
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar111.13543.474131.57070.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10.891.597135.546.81258.717.25458.970.690
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.343.557.196590.837.717221.774.870224.397.277
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.343.557.196590.837.717221.774.870224.397.277
Ödenmiş Sermaye64.000.00064.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-179.341.63870.472.38970.472.38970.472.389
Dönem Net Kar/Zararı586.630.62781.622.22020.681.76817.144.093
Diğer Özsermaye Kalemleri872.268.207374.743.10890.620.71396.780.795
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.470.061.1031.233.796.195587.112.012506.078.223
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri40.904.939143.930.844124.698.13345.379.233
Satışların Maliyeti (-)-15.979.763-77.450.803-49.228.630-7.948.753
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)24.925.17666.480.04175.469.50337.430.480
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)24.925.17666.480.04175.469.50337.430.480
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-976.429000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.498.360-2.569.993-1.691.997-934.480
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri42.507.44210.659.9171.803.765519.344
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.627.693-443.048-130.220-72.470
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)56.330.13674.126.91775.451.05136.942.874
Net Faaliyet Kar/Zararı21.450.38763.910.04873.777.50636.496.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler632.513.67291.938.08511.226.69511.011.986
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-14.332.967-15.193-15.193-15.193
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı674.510.841166.049.80986.662.55347.939.667
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.433.4615.487.2961.939.417321.689
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-104.231.401-97.730.716-69.686.518-32.659.650
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler618.180.70591.922.89211.211.50210.996.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)579.712.90173.806.38918.915.45215.601.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)6.917.7267.815.8311.766.3161.542.387
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-186.65400
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)6.917.7268.002.4851.766.3161.542.387
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI586.630.62781.622.22020.681.76817.144.093
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)586.630.62781.622.22020.681.76817.144.093
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları586.630.62781.622.22020.681.76817.144.093
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0110
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0110
Dipnot
Amortisman Giderleri4.180.30811.640.5523.065.6561.854.050
Kıdem Tazminatı19.4480111.6910
Finansman Giderleri-104.231.401-97.730.716-69.686.518-32.659.650
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-700.403.247-390.790.278-209.703.682-194.507.153
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-733.130.340-390.790.278-211.301.100-194.507.153
Net YPP (Hedge Dahil)-700.403.247-390.790.278-209.703.682-194.507.153

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESEN 29,0 2,8 27,4 14,8 1,4 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESEN 29,04 1,41 1,24 -17,18 -0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi