SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.127 -1,30
VIOP 1.222 1.238 -1,31
USD/TRY 8,3456 8,2883 0,69
BIST BANKS 1.135 1.155 -1,73
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.556 11.598 -0,36
GOLD 1.879,06 1.867,87 0,60
BRENT 37,89 38,26 -0,97

Esenboğa Elektrik Hisse Senedi | ESEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,35 20,3 10,95
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 563,6 563,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Esenboğa Elektrik
Kuruluş 08.10.2009
Faal Alanı Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi.
Telefon (0312)4671833
Faks (0312)4676186
Adres Kızılırmak mah. 1450 sokak ATM Plaza B blok N:1/68/69 Çukurambar Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar224,4143,8
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr17,172,4

Cari Değerler

F/K 11,8
FD/FAVÖK 32,1
PD/DD 5,2
FD/Satışlar 25,9
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 13,7 / 13,7
Piyasa Değeri 1.168,6 mnTL
Net Borç 189,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,85 -0,33 - -
USD -6,91 -4,76 - -
Göreceli -3,60 6,68 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESEN0,000,00000,000,00 0 A/D
ESEN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar43.309.87921.214.1023.743.2320
Nakit ve Nakit Benzerleri7.704.89116.689.15678.8510
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.444.3003.642.7441.458.0580
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.2768.130369.9020
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar269.822000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar24.887.590874.0721.836.4210
(Ara Toplam)43.309.87921.214.1023.743.2320
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar462.768.344382.704.778104.364.2890
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.627226.2814380
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.465.0001.425.0001.425.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar461.133.277380.874.427102.859.6090
Şerefiye79.24379.24379.2430
Maddi Olmayan Duran Varlıklar89.19793.99400
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar05.833-10
TOPLAM VARLIKLAR506.078.223403.918.880108.107.5210
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler65.190.828114.992.54632.326.5110
Finansal Borçlar39.213.38427.854.16710.648.3220
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.183.75475.182.26321.038.3820
Diğer Borçlar16.324.91411.423.008624.6850
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları43.825000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.424.951533.10815.1220
(Ara Toplam)65.190.828114.992.54632.326.5110
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler216.490.117145.080.01153.478.9960
Finansal Borçlar157.449.087101.709.61142.191.1700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar004570
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar70.340000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü58.970.69043.370.40011.287.3690
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar224.397.277143.846.32322.302.0150
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar224.397.277143.846.32322.302.0150
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00050.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları70.472.3891.458.2371.176.3860
Dönem Net Kar/Zararı17.144.09372.443.069-9.151.2380
Diğer Özsermaye Kalemleri96.780.79529.945.01730.226.8670
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR506.078.223403.918.880108.107.5210
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri45.379.23312.829.5955.747.0270
Satışların Maliyeti (-)-7.948.753-11.201.435-6.260.6570
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)37.430.4801.628.160-513.6300
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)37.430.4801.628.160-513.6300
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-934.480-491.773-155.9800
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri519.34451.30730.4740
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-72.470-104.397-14.0270
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)36.942.8741.083.297-653.1630
Net Faaliyet Kar/Zararı36.496.0001.136.387-669.6100
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.011.98680.838.58700
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-15.193000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı47.939.66781.921.884-653.1630
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler321.689782.701536.5010
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-32.659.650-12.663.224-8.858.0810
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.996.79380.838.58700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.601.70670.041.361-8.974.7430
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.542.3872.401.708-176.4950
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.542.3872.401.708-176.4950
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI17.144.09372.443.069-9.151.2380
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)17.144.09372.443.069-9.151.2380
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları17.144.09372.443.069-9.151.2380
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç02-1830
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.854.0504.387.6252.192.8620
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-32.659.650-12.663.224-8.858.0810
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-194.507.153-129.562.112-52.838.8000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-194.507.153-129.562.112-52.838.8000
Net YPP (Hedge Dahil)-194.507.153-129.562.112-52.838.8000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESEN 18,3 11,8 32,1 25,9 5,2 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESEN 18,26 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi