SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,4948 8,4194 0,90
BIST BANKA 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.150 15.120 0,20
ALTIN 1.815,13 1.815,55 -0,02
BRENT 67,98 69,32 -1,93

Esenboğa Elektrik Hisse Senedi | ESEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 27,96 42,8515 14,8915
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,4 457,7 451,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Esenboğa Elektrik
Kuruluş 08.10.2009
Faal Alanı Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi.
Telefon (0312)4671833
Faks (0312)4676186
Adres Kızılırmak mah. 1450 sokak ATM Plaza B blok N:1/68/69 Çukurambar Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar590,8221,8
Ödenmiş Sermaye64,040,0
Net Kâr81,620,7

Cari Değerler

F/K 23,1
FD/FAVÖK 27,6
PD/DD 3,2
FD/Satışlar 14,5
Yabancı Oranı (%) 0,96
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 14,3 / 16,3
Piyasa Değeri 1.882,9 mnTL
Net Borç 201,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,34 -5,10 -21,53 54,60
USD -1,34 -4,41 -22,95 38,39
Göreceli -1,09 -6,50 -24,15 58,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESEN19.04.20210,020,00700,700,60 450.000 1
ESEN19.04.20210,020,00700,700,60450.0001

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar264.800.624120.039.53443.309.87923.080.706
Nakit ve Nakit Benzerleri189.344.38311.742.9637.704.89117.368.032
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.640.6188.912.75810.444.3004.463.377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.1875.5223.2768.205
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar22.124.06115.295.359269.8220
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar40.683.37584.082.93224.887.5901.241.092
(Ara Toplam)264.800.624120.039.53443.309.87923.080.706
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar968.995.570467.072.478462.768.344472.427.880
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.1432.4231.627226.281
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar50.0000050.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.600.0001.465.0001.465.0001.425.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar967.102.015465.361.221461.133.277470.462.658
Şerefiye79.24379.24379.24379.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar158.16986.80189.197178.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar077.79005.836
TOPLAM VARLIKLAR1.233.796.194587.112.012506.078.223495.508.586
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler197.644.260130.388.15865.190.828124.281.983
Finansal Borçlar81.087.56042.984.83239.213.38436.787.557
Diğer Finansal Yükümlülükler14.346000
Ticari Borçlar102.977.12936.995.9792.183.75475.452.933
Diğer Borçlar17.4126.057.80016.324.91411.422.379
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.944.55040.189.87500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları19.11834.38643.8250
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler584.1454.125.2867.424.951619.114
(Ara Toplam)197.644.260130.388.15865.190.828124.281.983
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler445.314.217234.948.984216.490.117189.410.376
Finansal Borçlar309.723.932176.100.160157.449.087138.673.081
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar43.474131.57070.3400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü135.546.81158.717.25458.970.69050.737.295
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar590.837.717221.774.870224.397.277181.816.227
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar590.837.717221.774.870224.397.277181.816.227
Ödenmiş Sermaye64.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları70.472.38970.472.38970.472.38922.588.265
Dönem Net Kar/Zararı81.622.22020.681.76817.144.09365.516.364
Diğer Özsermaye Kalemleri374.743.10890.620.71396.780.79553.711.598
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.233.796.194587.112.012506.078.223495.508.586
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri143.930.844124.698.13345.379.23323.976.759
Satışların Maliyeti (-)-77.450.803-49.228.630-7.948.753-21.023.629
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)66.480.04175.469.50337.430.4802.953.130
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)66.480.04175.469.50337.430.4802.953.130
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.569.993-1.691.997-934.480-690.591
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.659.9171.803.765519.34496.818
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-443.048-130.220-72.470-253.241
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)74.126.91775.451.05136.942.8742.106.116
Net Faaliyet Kar/Zararı63.910.04873.777.50636.496.0002.262.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler91.938.08511.226.69511.011.98680.838.587
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-15.193-15.193-15.1930
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı166.049.80986.662.55347.939.66782.944.703
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.487.2961.939.417321.689760.510
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-97.730.716-69.686.518-32.659.650-22.532.513
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler91.922.89211.211.50210.996.79380.838.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73.806.38918.915.45215.601.70661.172.700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)7.815.8311.766.3161.542.3874.343.664
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-186.654000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)8.002.4851.766.3161.542.3874.343.664
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI81.622.22020.681.76817.144.09365.516.364
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)81.622.22020.681.76817.144.09365.516.364
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları81.622.22020.681.76817.144.09365.516.364
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1102
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1102
Dipnot
Amortisman Giderleri11.640.5523.065.6561.854.0508.264.393
Kıdem Tazminatı0111.69100
Finansman Giderleri-97.730.716-69.686.518-32.659.650-22.532.513
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-309.173.285-209.703.682-194.507.153-175.458.393
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-309.173.285-211.301.100-194.507.153-175.458.393
Net YPP (Hedge Dahil)-309.173.285-209.703.682-194.507.153-175.458.393

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESEN 29,4 23,1 27,6 14,5 3,2 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESEN 29,42 1,04 0,96 -7,92 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi