SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3468 8,3479 -0,01
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,50 1.813,64 -0,01
BRENT 73,23 73,09 0,19

Escar Turizm Taşımacılık Hisse Senedi | ESCAR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,42 17,29 1,87
Hacim Hareketi (Milyon TL) 15,8 208,9 193,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Escar Turizm Taşımacılık
Kuruluş 04.07.2001
Faal Alanı Otomotiv, filo hizmetleri.
Telefon (0212)2906710
Faks (0212)2906717
Adres Papirus Plaza Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 K:4 34406 Kağıthane / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar217,1182,8
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr34,378,3

Cari Değerler

F/K 10,5
FD/FAVÖK 6,7
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 3,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,0 / 7,0
Piyasa Değeri 928,5 mnTL
Net Borç 316,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,10 2,89 - -
USD -0,74 5,22 - -
Göreceli -1,57 -0,83 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESCARAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ESCARAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar238.008.272214.079.1400167.002.042
Nakit ve Nakit Benzerleri23.214.30481.873.409077.630.113
Finansal Yatırımlar78.390.999000
Ticari Alacaklar15.021.81820.966.434010.864.518
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar959.268801.10301.119.017
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar112.667.729102.219.386051.498.997
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.754.1548.218.808025.889.397
(Ara Toplam)238.008.272214.079.1400167.002.042
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar509.244.125453.867.7210396.976.440
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0003.185.505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar508.816.063453.432.2530386.374.321
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar428.062435.4680443.919
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0006.972.695
TOPLAM VARLIKLAR747.252.397667.946.8610563.978.482
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler252.908.821249.645.4310274.667.135
Finansal Borçlar184.924.899189.297.3470223.288.828
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar48.123.26945.127.933042.242.405
Diğer Borçlar3.738.3551.168.42401.006.915
Müşteri Söz. Doğan Yük.6.649.3416.455.10906.168.969
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.884.5636.562.10000
Borç Karşılıkları684.516838.1240665.853
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.903.878196.39401.294.165
(Ara Toplam)252.908.821249.645.4310274.667.135
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler277.254.377235.477.4870184.776.736
Finansal Borçlar233.004.642196.339.5810152.647.738
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.1.095.868843.75401.196.906
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar756.149726.1440534.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü42.397.71837.568.008030.397.749
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar217.089.199182.823.9430104.534.611
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar217.089.199182.823.9430104.534.611
Ödenmiş Sermaye4.910.0004.910.00004.910.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları168.911.92890.622.596064.146.040
Dönem Net Kar/Zararı34.265.25678.289.332026.476.556
Diğer Özsermaye Kalemleri9.002.0159.002.01509.002.015
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR747.252.397667.946.8610563.978.482
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri85.884.753317.127.85278.285.046301.187.219
Satışların Maliyeti (-)-34.844.911-131.459.663-37.071.864-178.639.419
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)51.039.842185.668.18941.213.182122.547.800
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)51.039.842185.668.18941.213.182122.547.800
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-761.563-2.392.104-686.865-2.983.851
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.276.825-10.644.784-2.825.260-11.641.060
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.319.4352.481.048389.3241.615.708
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-522.462-3.779.013-1.167.831-3.848.481
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)47.798.427171.333.33636.922.550105.690.116
Net Faaliyet Kar/Zararı47.001.454172.631.30137.701.057107.922.889
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.180.4088.098.5751.193.0032.459.568
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı48.978.835179.431.91138.115.553108.149.684
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler10.565.61306.613.1680
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.564.919-83.719.128-17.613.799-73.716.135
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.180.4088.098.5751.193.0032.459.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.979.52995.712.78327.114.92234.433.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.714.273-17.423.451-2.734.767-7.956.993
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.884.563-10.253.19200
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.829.710-7.170.259-2.734.767-7.956.993
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI34.265.25678.289.33224.380.15526.476.556
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)34.265.25678.289.33224.380.15526.476.556
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları34.265.25678.289.33224.380.15526.476.556
Hisse Başına Kazanç71655
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri822.6942.410.645589.3994.461.114
Kıdem Tazminatı0311.985082.309
Finansman Giderleri-16.564.919-83.719.128-17.613.799-73.716.135
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu80.558.86170.359.7890-49.881.706
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu80.558.86170.359.7890-75.854.355
Net YPP (Hedge Dahil)80.558.86170.359.7890-49.881.706

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESCAR 17,1 10,5 6,7 3,8 4,3 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi