SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Escar Filo Hisse Senedi | ESCAR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 30,92 42,5 11,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 95,5 94,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Escar Filo
Kuruluş 04.07.2001
Faal Alanı Otomotiv, filo hizmetleri.
Telefon (0212)2906710
Faks (0212)2906717
Adres Papirus Plaza Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 K:4 34406 Kağıthane / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar618,2525,6
Ödenmiş Sermaye54,354,3
Net Kâr90,6260,2

Cari Değerler

F/K 7,3
FD/FAVÖK 9,6
PD/DD 3,7
FD/Satışlar 5,5
Yabancı Oranı (%) 2,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 2,0
Piyasa Değeri 2.307,8 mnTL
Net Borç 238,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 20,3

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,16 7,65 19,05 39,94
USD 3,28 4,82 7,49 14,05
Göreceli 3,67 4,72 18,05 6,59

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ESCAR06.04.20221,850,644664,4658,01 35.000.000 13
ESCAR06.04.20221,850,644664,4658,0135.000.00013

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar652.927.268441.513.361364.767.367283.874.028
Nakit ve Nakit Benzerleri117.085.372276.454.703272.666.101147.349.881
Finansal Yatırımlar361.435.09279.864.88117.286.68831.281.571
Ticari Alacaklar27.867.58316.945.89915.787.83114.236.550
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.879.2601.943.0381.057.606489.796
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar112.651.45649.724.08751.320.42981.028.699
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar32.008.50516.580.7536.648.7129.487.531
(Ara Toplam)652.927.268441.513.361364.767.367283.874.028
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar813.982.351710.546.842622.897.288563.526.910
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar813.401.424710.064.448622.461.238563.088.553
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar580.927482.394436.050438.357
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.466.909.6191.152.060.203987.664.655847.400.938
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler354.648.128233.181.944219.414.417265.962.630
Finansal Borçlar290.221.483178.016.041178.681.704190.855.543
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar47.008.31844.142.71520.968.98439.667.395
Diğer Borçlar7.417.9303.323.4777.992.3268.874.203
Müşteri Söz. Doğan Yük.7.995.2714.302.1505.052.4437.099.831
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)797.0801.465.2453.100.8824.925.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü002.643.37513.685.931
Borç Karşılıkları1.208.0461.932.316974.703853.760
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)354.648.128233.181.944219.414.417265.962.630
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler494.039.703393.239.355330.245.601313.137.679
Finansal Borçlar426.883.313323.579.464272.218.429264.835.053
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.1.072.999664.3413.055.8342.219.636
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.205.8121.427.614987.309832.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü63.877.57967.567.93653.984.02945.250.415
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar618.221.788525.638.904438.004.637268.300.629
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar618.221.788525.638.904438.004.637268.300.629
Ödenmiş Sermaye54.300.00054.300.00054.300.00045.480.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0117.067.179117.067.1790
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları388.530.261128.341.928128.341.928128.341.928
Dönem Net Kar/Zararı90.566.045260.188.333129.293.51585.476.686
Diğer Özsermaye Kalemleri84.825.482-34.258.5369.002.0159.002.015
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.466.909.6191.152.060.203987.664.655847.400.938
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri98.799.464451.803.682357.010.125236.825.174
Satışların Maliyeti (-)-29.659.018-179.458.740-151.447.537-100.471.508
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)69.140.446272.344.942205.562.588136.353.666
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)69.140.446272.344.942205.562.588136.353.666
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.066.238-4.421.071-2.990.551-1.933.855
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.808.177-18.000.727-11.686.089-7.092.820
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri369.9303.786.4283.640.2751.619.061
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.575.445-934.068-937.344-1.184.829
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)57.060.516252.775.504193.588.879127.761.223
Net Faaliyet Kar/Zararı58.266.031249.923.144190.885.948127.326.991
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler53.446.22237.984.75112.692.1703.506.983
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı110.506.738290.760.255206.281.049131.268.206
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler14.074.975102.299.14918.650.76416.972.395
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-37.586.987-93.373.475-58.685.982-37.427.657
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler53.446.22237.984.75112.692.1703.506.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.994.726299.685.929166.245.831110.812.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3.571.319-39.497.596-36.952.316-25.336.258
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-11.528.910-20.536.295-17.653.851
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.571.319-27.968.686-16.416.021-7.682.407
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI90.566.045260.188.333129.293.51585.476.686
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)90.566.045260.188.333129.293.51585.476.686
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları90.566.045260.188.333129.293.51585.476.686
Hisse Başına Kazanç2544
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri841.1463.557.7432.653.4531.720.763
Kıdem Tazminatı176.212704.846271.394123.513
Finansman Giderleri-37.586.987-93.373.475-58.685.982-37.427.657
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu29.566.829266.752.04992.115.66995.301.166
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu29.566.829266.752.04992.115.66995.301.166
Net YPP (Hedge Dahil)29.566.829266.752.04992.115.66995.301.166
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-277.211.439176.052.529118.795.41990.644.403
Düzeltme Öncesi Kar90.566.045260.188.333129.293.51585.476.686
Düzeltmeler:-48.701.685-113.070.243-29.449.361-19.897.113
Amortisman & İtfa Payları841.1463.557.7432.653.4531.720.763
Karşılıklardaki Değişim586.3592.094.543761.467485.790
Diğer Gelir/ Gider-50.129.190-118.722.529-32.864.281-22.103.666
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)41.864.360147.118.09099.844.15465.579.573
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-78.328.04756.538.85243.705.16635.893.731
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-36.463.687203.656.942143.549.320101.473.304
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-240.747.752-27.604.413-24.753.901-10.828.901
Sabit Sermaye Yatırımları-1.252.945-3.225.477-5.278.158-3.328.223
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-75.953.420-161.638.144-63.154.992-60.020.876
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-77.206.365-164.863.621-68.433.150-63.349.099
Serbest Nakit Akım-354.417.80411.188.90850.362.26927.295.304
Finansal Borçlardaki Değişim211.739.684114.700.38164.879.01669.210.741
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0125.887.179117.067.1790
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-23.573.902-126.852.226-44.364.295-32.625.850
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit188.165.782113.735.334137.581.90036.584.891
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-166.252.022124.924.242187.944.16963.880.195
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi6.882.69169.657.0522.848.5231.596.277
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-159.369.331194.581.294190.792.69265.476.472
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler276.454.70381.873.40981.873.40981.873.409
Dönem Sonu Nakit117.085.372276.454.703272.666.101147.349.881

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ESCAR 42,5 7,3 9,6 5,5 3,7 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ESCAR 42,50 2,87 2,38 -48,91 -0,49
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi