SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKA 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
ALTIN 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

Ersu Gıda Hisse Senedi | ERSU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,4 4,4 1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 8,9 8,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ersu Gıda
Kuruluş 24.05.1973
Faal Alanı Meyve suyu, meyve konsantresi, salça, varil üretimi ve satışı
Telefon (0312)4596600
Faks (0312)4596629
Adres Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No: 10 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA (Posta Kodu 06700)

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,541,8
Ödenmiş Sermaye36,036,0
Net Kâr-0,30,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,1
FD/Satışlar 8,8
Yabancı Oranı (%) 0,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 2,5
Piyasa Değeri 128,5 mnTL
Net Borç -0,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,56 0,56 2,59 -27,73
USD 1,51 1,75 6,12 -36,30
Göreceli 0,47 -2,43 1,02 -23,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ERSUAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ERSUAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar23.503.84424.989.19522.622.25821.227.924
Nakit ve Nakit Benzerleri388.552303.2562.359.3352.315.081
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.853.9504.435.2083.961.1763.722.587
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar650.864636.575751.116772.243
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.450.72019.153.70215.258.26313.961.843
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar159.758460.454292.368456.170
(Ara Toplam)23.503.84424.989.19522.622.25821.227.924
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.732.76831.670.79729.740.73230.403.633
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.36117.36117.36122.481
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0074.46384.475
Maddi Duran Varlıklar30.715.40731.125.72629.359.39529.994.860
Şerefiye002.0330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0239.31202.360
Ertelenmiş Vergi Varlığı0288.398287.480299.457
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR54.236.61256.659.99252.362.99051.631.557
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.394.19310.139.9417.978.6296.853.753
Finansal Borçlar056.67237.03737.026
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.160.3797.944.8345.265.4554.131.037
Diğer Borçlar1.280.7241.280.7241.997.3892.201.566
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)353.58158.273141.47855.003
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü03.1157.16525.666
Borç Karşılıkları226.846209.132307.552329.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler372.663587.191222.55374.411
(Ara Toplam)8.394.19310.139.9417.978.6296.853.753
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.385.5484.764.7124.338.4234.534.928
Finansal Borçlar0027.46535.042
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar283283283283
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar334.186251.761193.992296.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.051.0794.512.6684.116.6834.203.446
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar41.456.87141.755.33940.045.93840.242.876
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.456.87141.755.33940.045.93840.242.876
Ödenmiş Sermaye36.000.00036.000.00036.000.00036.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri243.802243.8020243.802
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler238.579238.5793.519.2973.519.297
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-21.400.327-21.957.687-21.957.687-21.957.687
Dönem Net Kar/Zararı-279.208557.360416.266211.973
Diğer Özsermaye Kalemleri26.654.02526.673.28522.068.06222.225.491
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR54.236.61256.659.99252.362.99051.631.557
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.892.28317.064.9259.907.6127.833.954
Satışların Maliyeti (-)-2.719.370-15.440.162-8.870.536-7.167.767
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)172.9131.624.7631.037.076666.187
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)172.9131.624.7631.037.076666.187
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-170.902-651.824-293.085-94.820
Genel Yönetim Giderleri (-)-391.0350-618.909-455.996
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0-904.14700
Diğer Faaliyet Gelirleri473.5521.706.706984.275582.364
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-505.337-1.056.489-717.657-528.357
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-420.809719.009391.700169.378
Net Faaliyet Kar/Zararı-389.02468.792125.082115.371
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-420.809719.009391.700169.378
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler63.116558.560349.602251.096
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-68.176-510.546-200.467-145.566
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-425.869767.023540.835274.908
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)146.661-209.663-124.569-62.935
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-21.715-110.822-86.022-61.235
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)168.376-98.841-38.547-1.700
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-279.208557.360416.266211.973
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-279.208557.360416.266211.973
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-279.208557.360416.266211.973
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri585.176313.729242.21366.937
Kıdem Tazminatı50.67937.09331.36146.221
Finansman Giderleri-68.176-510.546-200.467-145.566
Yurtiçi Satışlar2.959.92017.444.17210.143.1327.973.072
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu153.862158.691194.284230.825
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-197.059158.691194.284230.825
Net YPP (Hedge Dahil)153.862158.691194.284230.825

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ERSU 3,6 A/D A/D 8,8 3,1 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ERSU 3,57 0,25 0,23 -1,75 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi