SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Ersu Gıda Hisse Senedi | ERSU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,68 5,59 1,91
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 84,3 83,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ersu Gıda
Kuruluş 24.05.1973
Faal Alanı Meyve suyu, meyve konsantresi, salça, varil üretimi ve satışı
Telefon (0312)4596600
Faks (0312)4596629
Adres Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No: 10 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA (Posta Kodu 06700)

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar69,068,5
Ödenmiş Sermaye36,036,0
Net Kâr0,50,6

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 1,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,6
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,17 -4,57 -3,59 -39,16
USD - - - -
Göreceli 0,56 -0,26 0,49 -53,75

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ERSUAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ERSUAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar27.960.24428.242.84825.279.63122.985.481
Nakit ve Nakit Benzerleri102.473108.60556.619249.448
Finansal Yatırımlar001.177.8300
Ticari Alacaklar1.039.636313.7383.673.783119.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar342.332449.188647.654753.251
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar24.736.15425.929.43019.047.56719.317.631
Canlı Varlıklar0001.794.223
Diğer Dönen Varlıklar1.739.6491.441.887676.178751.767
(Ara Toplam)27.960.24428.242.84825.279.63122.985.481
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar62.977.44563.723.82364.496.64163.203.399
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.36117.36117.36117.361
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar62.960.08463.706.46264.479.28063.186.038
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR90.937.68991.966.67189.776.27286.188.880
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.325.12012.877.69210.105.2845.882.584
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.922.3597.804.2595.549.6703.852.462
Diğer Borçlar1.298.7121.298.7121.298.7121.277.712
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.878.3942.825.5432.682.231370.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları654.121494.316209.132226.846
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler571.534454.862365.539155.188
(Ara Toplam)12.325.12012.877.69210.105.2845.882.584
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.585.02110.588.33512.988.07913.181.944
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar283283283283
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar374.022304.499367.621356.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9.210.71610.283.55312.620.17512.825.059
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar69.027.54868.500.64466.682.90967.124.352
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.027.54868.500.64466.682.90967.124.352
Ödenmiş Sermaye36.000.00036.000.00036.000.00036.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri243.802243.802243.8020
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler238.579238.579238.579238.579
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-20.855.787-21.408.669-21.400.327-21.400.327
Dönem Net Kar/Zararı547.456552.882-1.273.332-834.304
Diğer Özsermaye Kalemleri52.853.49852.874.05052.874.18753.120.404
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR90.937.68991.966.67189.776.27286.188.880
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.350.26524.872.29315.979.6827.933.047
Satışların Maliyeti (-)-8.430.976-23.881.743-15.827.952-8.220.462
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.919.289990.550151.730-287.415
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.919.289990.550151.730-287.415
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-356.029-1.115.099-210.382-89.245
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.503.590-1.971.822-1.309.352-541.768
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri294.412985.133601.814584.581
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-516.851-744.071-613.604-481.700
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-162.769-1.855.309-1.379.794-815.547
Net Faaliyet Kar/Zararı59.670-2.096.371-1.368.004-918.428
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-162.769-1.855.309-1.379.794-815.547
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler66.37191.62581.69672.174
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-263.678-183.355-169.872-138.223
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-360.076-1.947.039-1.467.970-881.596
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)907.5322.499.921194.63847.292
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-159.166-180.006-143.091-87.301
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.066.6982.679.927337.729134.593
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI547.456552.882-1.273.332-834.304
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)547.456552.882-1.273.332-834.304
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları547.456552.882-1.273.332-834.304
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri755.4872.769.1031.337.6371.225.253
Kıdem Tazminatı122.983106.83148.00157.311
Finansman Giderleri-263.678-183.355-169.872-138.223
Yurtiçi Satışlar10.406.34625.463.87316.435.0188.122.482
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu445.308-563.572-2.840.557518.099
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-94.263-566.318-2.840.557133.774
Net YPP (Hedge Dahil)445.308-563.572-2.840.557518.099
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-204.443-12.206-311.087-15.602
Düzeltme Öncesi Kar547.456552.882-1.273.332-834.304
Düzeltmeler:-80.66187.4841.503.0951.276.284
Amortisman & İtfa Payları755.48701.337.6371.225.253
Karşılıklardaki Değişim229.328337.922115.860122.555
Diğer Gelir/ Gider-1.065.476-250.43849.598-71.524
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)466.795640.366229.763441.980
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-701.237-652.572-230.698-457.582
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-234.442-12.206-935-15.602
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit29.9990-310.1520
Sabit Sermaye Yatırımları-9.109064.4500
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-9.109064.4500
Serbest Nakit Akım-213.552-12.206-246.637-15.602
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit207.420-182.44500
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit207.420-182.44500
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-6.132-194.651-246.637-15.602
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-6.132-194.651-246.637-15.602
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler108.605303.256303.256265.050
Dönem Sonu Nakit102.473108.60556.619249.448

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ERSU 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ERSU 3,76 1,23 1,05 -17,81 -0,24
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi