SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.011 2.014 -0,15
VIOP 2.223 2.230 -0,30
USD/TRY 13,4717 13,3767 0,71
BIST BANKA 1.764 1.758 0,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.604 15.912 -1,94
ALTIN 1.832,04 1.838,14 -0,33
BRENT 87,74 88,38 -0,72

Erciyas Çelik Boru Hisse Senedi | ERCB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,36 58,6 42,24
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,7 162,2 153,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Erciyas Çelik Boru
Kuruluş 10.07.1995
Faal Alanı Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi
Telefon (0216)4659697
Faks (0216)4659783
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz/MERSİN

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar709,6588,8
Ödenmiş Sermaye59,559,5
Net Kâr9,457,8

Cari Değerler

F/K 32,0
FD/FAVÖK 21,6
PD/DD 3,2
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 2,90
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,4 / 3,5
Piyasa Değeri 2.237,7 mnTL
Net Borç 745,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,90 -6,51 104,13 87,32
USD 10,23 -5,81 98,36 86,20
Göreceli 10,07 -3,64 92,03 73,03

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ERCBAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ERCBAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.189.625.689979.872.55400
Nakit ve Nakit Benzerleri71.827.25171.278.80800
Finansal Yatırımlar399.995719.99300
Ticari Alacaklar215.071.184192.478.56000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar616.940.464495.504.83800
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar137.893.049137.831.79800
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar147.493.74682.058.55700
(Ara Toplam)1.189.625.689979.872.55400
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar944.620.564811.455.82900
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar75.81466.03500
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar267.702225.73500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller64.490.81254.380.69200
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları803.1871.062.88400
Maddi Duran Varlıklar736.184.011638.646.92400
Şerefiye126.873.224106.983.51500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.503.0147.448.17000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar6.422.8002.641.87400
TOPLAM VARLIKLAR2.134.246.2531.791.328.38300
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler877.508.759771.313.18700
Finansal Borçlar461.979.062356.455.72200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar326.570.037328.955.45000
Diğer Borçlar9.192.3393.058.33500
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü756.682296.20400
Borç Karşılıkları18.925.44431.634.25200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler60.085.19550.913.22400
(Ara Toplam)877.508.759771.313.18700
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler547.166.552431.249.30000
Finansal Borçlar355.254.942283.648.97000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.895.5358.708.95500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü147.462.841110.598.22000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33.553.23428.293.15500
Özkaynaklar709.570.942588.765.89600
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar709.570.942588.765.89600
Ödenmiş Sermaye59.500.00059.500.00000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları453.486.339340.701.91600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları151.624.54693.782.12200
Dönem Net Kar/Zararı9.352.10757.842.42400
Diğer Özsermaye Kalemleri35.607.95036.939.43400
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.134.246.2531.791.328.38300
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri425.142.557996.552.969458.562.0180
Satışların Maliyeti (-)-347.007.980-766.824.932-387.102.6040
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)78.134.577229.728.03771.459.4140
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)78.134.577229.728.03771.459.4140
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-42.072.319-134.494.258-66.118.6910
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.398.667-23.366.256-9.114.3600
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-831.601-902.637-116.9920
Diğer Faaliyet Gelirleri218.476.292334.622.867140.966.5160
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-114.850.803-177.947.574-65.094.8520
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)123.457.479227.640.17971.981.0350
Net Faaliyet Kar/Zararı19.831.99070.964.886-3.890.6290
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.565.7023.224.6651.488.5960
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı125.023.181230.864.84473.469.6310
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler29.623.66371.494.66428.773.5200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-126.319.098-222.723.682-101.358.6340
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.565.7023.224.6651.488.5960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.327.74679.635.826884.5170
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-18.975.639-21.793.402-3.595.9520
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.161.561-576.090-236.6580
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-17.814.078-21.217.312-3.359.2940
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.352.10757.842.424-2.711.4350
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.352.10757.842.424-2.711.4350
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.352.10757.842.424-2.711.4350
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri21.824.63140.630.83618.863.4960
Kıdem Tazminatı372.139627.911325.3310
Finansman Giderleri-126.319.098-222.723.682-101.358.6340
Yurtiçi Satışlar205.638.712449.623.843204.067.8150
Yurtdışı Satışlar218.302.252569.340.787268.544.9810
Net Yabancı Para Pozisyonu-269.260.024-106.376.21900
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-370.942.529-293.129.07900
Net YPP (Hedge Dahil)-269.260.024-106.376.21900
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-31.069.34178.764.8541.664.0510
Düzeltme Öncesi Kar9.352.10757.842.424-2.711.4350
Düzeltmeler:165.973.431222.602.537134.719.0130
Amortisman & İtfa Payları21.824.63140.630.83618.863.4960
Karşılıklardaki Değişim3.899.9134.444.3402.528.7190
Diğer Gelir/ Gider140.253.521177.540.645113.326.7980
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)175.325.538280.444.961132.007.5780
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-206.394.879-201.680.107-130.343.5270
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-31.069.34178.764.8541.664.0510
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-3.038.332-8.998.927-3.016.4550
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-3.623.116-2.498.490-1.654.1100
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-6.661.448-11.497.417-4.670.5650
Serbest Nakit Akım-37.730.78967.267.437-3.006.5140
Finansal Borçlardaki Değişim58.918.480-26.863.4183.971.7120
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-20.639.248-36.712.191-19.013.6470
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit38.279.232-63.575.609-15.041.9350
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış548.4433.691.828-18.048.4490
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim548.4433.691.828-18.048.4490
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler71.278.80867.586.98067.586.9800
Dönem Sonu Nakit71.827.25171.278.80849.538.5310

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ERCB 51,0 32,0 21,6 3,1 3,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ERCB 50,95 2,90 2,90 0,10 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi