SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.103 1.103 0,00
VIOP 1.232 1.232 0,00
USD/TRY 7,7139 7,7009 0,17
BIST BANKA 1.087 1.087 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.643 12.594 0,39
ALTIN 1.862,30 1.863,45 -0,06
BRENT 41,39 41,47 -0,19

Enerjisa Enerji Hisse Senedi | ENJSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,13 8,93 0,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,7 141,2 130,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,7 0,9 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Enerjisa Enerji
Kuruluş 21.12.2011
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0212)3858866
Faks (0212)3858855
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.915,26.559,8
Ödenmiş Sermaye1.181,11.181,1
Net Kâr708,3341,1

Cari Değerler

F/K 8,0
FD/FAVÖK 5,7
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 78,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,8 / 5,4
Piyasa Değeri 10.251,7 mnTL
Net Borç 10.881,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,35 0,70 3,21 28,78
USD -0,04 -1,79 -1,09 -0,10
Göreceli -0,24 1,10 3,75 33,64

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00 708.641.380 69
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00 472.427.587 63
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50 354.320.690 36
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00708.641.38069
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00472.427.58763
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50354.320.69036

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.122.247.0007.142.480.0005.781.800.0005.294.322.000
Nakit ve Nakit Benzerleri476.078.0001.044.314.000469.786.000324.113.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.439.057.0003.137.690.0003.009.455.0003.001.489.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar981.091.0001.259.303.0001.022.446.000883.866.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar162.453.000143.359.000131.953.000143.507.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.063.568.0001.557.814.0001.148.160.000941.347.000
(Ara Toplam)7.122.247.0007.142.480.0005.781.800.0005.294.322.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.604.607.00017.314.422.00017.613.658.00017.447.474.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar978.213.000643.239.000737.736.000831.811.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları130.975.000130.689.000145.483.000167.133.000
Maddi Duran Varlıklar512.521.000480.022.000483.543.000414.443.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.432.420.0006.489.871.0006.548.405.0006.576.268.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı206.221.000252.502.000244.040.00099.418.000
Diğer Duran Varlıklar9.344.257.0009.318.099.0009.454.451.0009.358.401.000
TOPLAM VARLIKLAR24.726.854.00024.456.902.00023.395.458.00022.741.796.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.402.188.0006.180.794.0007.331.012.0007.029.504.000
Finansal Borçlar3.635.544.0002.543.174.0003.692.016.0004.373.086.000
Diğer Finansal Yükümlülükler57.957.00054.418.00051.184.00038.289.000
Ticari Borçlar1.874.223.0001.739.954.0002.611.620.0001.577.642.000
Diğer Borçlar169.141.000904.880.000174.660.000169.501.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.230.0001.798.0008.284.00018.768.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü49.193.000132.321.00079.733.000126.288.000
Borç Karşılıkları270.732.000271.668.000289.026.000243.219.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler344.168.000532.581.000424.489.000482.711.000
(Ara Toplam)6.402.188.0006.180.794.0007.331.012.0007.029.504.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.409.421.00011.716.348.0009.229.943.0009.122.153.000
Finansal Borçlar7.338.880.0007.680.123.0005.378.462.0005.414.867.000
Diğer Finansal Yükümlülükler324.798.000310.713.000302.714.000295.946.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.927.752.0001.911.209.0001.903.683.0001.857.195.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)82.961.000163.470.00000
Uzun vadeli karşılıklar198.231.000180.263.000167.216.000139.238.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.536.799.0001.470.570.0001.477.868.0001.414.907.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.915.245.0006.559.760.0006.834.503.0006.590.139.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.915.245.0006.559.760.0006.834.503.0006.590.139.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler485.378.000439.008.000251.545.000251.545.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.044.375.0002.090.745.0001.743.107.0001.743.107.000
Dönem Net Kar/Zararı708.314.000341.068.0001.033.622.000789.940.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.496.109.0002.507.870.0002.625.160.0002.624.478.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR24.726.854.00024.456.902.00023.395.458.00022.741.796.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.104.768.0005.779.079.00019.453.085.00014.566.003.000
Satışların Maliyeti (-)-8.049.581.000-4.215.418.000-14.108.614.000-10.349.349.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.055.187.0001.563.661.0005.344.471.0004.216.654.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.055.187.0001.563.661.0005.344.471.0004.216.654.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.169.914.000-606.798.000-2.170.485.000-1.510.710.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri276.105.000130.467.000552.300.000271.151.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-494.596.000-255.188.000-662.080.000-615.547.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.666.782.000832.142.0003.064.206.0002.361.548.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.885.273.000956.863.0003.173.986.0002.705.944.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.666.782.000832.142.0003.064.206.0002.361.548.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler10.976.0001.320.000170.627.000172.731.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-761.327.000-401.814.000-1.843.477.000-1.427.615.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)916.431.000431.648.0001.391.356.0001.106.664.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-208.117.000-90.580.000-357.734.000-316.724.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-133.733.000-132.521.000-492.099.000-369.239.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-74.384.00041.941.000134.365.00052.515.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI708.314.000341.068.0001.033.622.000789.940.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)708.314.000341.068.0001.033.622.000789.940.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları708.314.000341.068.0001.033.622.000789.940.000
Hisse Başına Kazanç1011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri198.575.000100.131.000372.867.000268.076.000
Kıdem Tazminatı35.575.00016.375.00042.867.00032.581.000
Finansman Giderleri-761.327.000-401.814.000-1.843.477.000-1.427.615.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-605.363.000-532.230.000-386.397.000-399.912.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.479.374.0002.007.155.0001.746.819.000194.079.000
Net YPP (Hedge Dahil)199.240.0002.007.155.0001.746.819.000280.594.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ENJSA 8,7 8,0 5,7 1,0 1,5 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ENJSA 8,68 78,54 78,57 2,80 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi