SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Enerjisa Enerji Hisse Senedi | ENJSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,93 11,65 1,72
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,4 143,9 133,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,7 0,9 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Enerjisa Enerji
Kuruluş 21.12.2011
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0212)3858866
Faks (0212)3858855
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7.111,86.719,5
Ödenmiş Sermaye1.181,11.181,1
Net Kâr969,6532,0

Cari Değerler

F/K 10,2
FD/FAVÖK 6,2
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 69,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,1 / 8,4
Piyasa Değeri 13.759,5 mnTL
Net Borç 9.476,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,77 8,98 10,85 1,04
USD 1,49 4,67 -0,12 -21,80
Göreceli 3,04 3,80 5,42 0,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ENJSA09.04.20217,830,960096,0081,60 1.133.826.208 104
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00 708.641.380 69
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00 472.427.587 63
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50 354.320.690 36
ENJSA09.04.20217,830,960096,0081,601.133.826.208104
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00708.641.38069
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00472.427.58763
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50354.320.69036

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.421.117.0007.891.045.0006.852.870.0007.713.600.000
Nakit ve Nakit Benzerleri379.926.0001.212.712.000588.571.000621.281.000
Finansal Yatırımlar00126.108.000127.791.000
Ticari Alacaklar3.210.422.0003.174.629.0002.943.668.0003.581.685.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar937.111.000839.848.000588.922.000868.999.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar281.893.000204.491.000169.539.000152.948.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.611.765.0002.459.365.0002.436.062.0002.360.896.000
(Ara Toplam)7.421.117.0007.891.045.0006.852.870.0007.713.600.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.411.067.00017.470.615.00017.822.635.00017.734.286.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar574.828.000633.622.000933.739.000625.444.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları186.002.000180.297.000140.771.000122.018.000
Maddi Duran Varlıklar900.682.000905.170.000902.255.000538.655.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.238.188.0006.297.633.0006.357.036.0006.374.308.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı433.486.000384.872.000362.026.000240.715.000
Diğer Duran Varlıklar9.077.881.0009.069.021.0009.126.808.0009.833.146.000
TOPLAM VARLIKLAR24.832.184.00025.361.660.00024.675.505.00025.447.886.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.185.345.00010.437.534.0008.287.610.0006.244.529.000
Finansal Borçlar5.117.208.0003.721.838.0002.671.915.0003.365.333.000
Diğer Finansal Yükümlülükler78.943.00074.582.00068.743.00069.582.000
Ticari Borçlar2.106.507.0001.666.495.0001.914.357.0001.682.928.000
Diğer Borçlar2.706.869.0003.828.149.0002.579.077.000164.973.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.560.000758.0006.964.0006.024.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü365.570.000281.281.000173.075.000187.917.000
Borç Karşılıkları312.588.000311.928.000345.547.000298.381.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler494.100.000552.503.000527.932.000469.391.000
(Ara Toplam)11.185.345.00010.437.534.0008.287.610.0006.244.529.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.534.990.0008.204.590.0009.234.589.00011.601.784.000
Finansal Borçlar4.306.604.0005.970.623.0007.090.385.0007.271.364.000
Diğer Finansal Yükümlülükler353.446.000343.898.000340.383.000356.758.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0001.996.805.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)510.323.000367.549.000211.044.000234.525.000
Uzun vadeli karşılıklar248.814.000242.000.000224.179.000204.316.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.112.277.0001.277.819.0001.366.979.0001.538.016.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.526.0002.701.0001.619.0000
Özkaynaklar7.111.849.0006.719.536.0007.153.306.0007.601.573.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.111.849.0006.719.536.0007.153.306.0007.601.573.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler693.663.000693.663.000485.378.000485.378.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.252.195.0002.252.195.0002.044.375.0002.044.375.000
Dönem Net Kar/Zararı969.650.000531.984.0001.087.683.0001.346.888.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.015.272.0002.060.625.0002.354.801.0002.543.863.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR24.832.184.00025.361.660.00024.675.505.00025.447.886.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.964.852.0005.888.865.00021.757.203.00016.887.317.000
Satışların Maliyeti (-)-8.510.441.000-4.173.188.000-16.117.831.000-12.220.389.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.454.411.0001.715.677.0005.639.372.0004.666.928.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.454.411.0001.715.677.0005.639.372.0004.666.928.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.398.542.000-684.552.000-2.543.194.000-1.761.196.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri227.983.000128.093.000646.102.000508.570.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-373.109.000-219.341.000-1.004.435.000-635.335.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.910.743.000939.877.0002.737.845.0002.778.967.000
Net Faaliyet Kar/Zararı2.055.869.0001.031.125.0003.096.178.0002.905.732.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.910.743.000939.877.0002.737.845.0002.778.967.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler83.375.00060.690.00064.091.00028.300.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-707.536.000-335.397.000-1.389.230.000-1.074.927.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.286.582.000665.170.0001.412.706.0001.732.340.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-316.932.000-133.186.000-325.023.000-385.452.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-683.999.000-287.208.000-537.986.000-357.356.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)367.067.000154.022.000212.963.000-28.096.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI969.650.000531.984.0001.087.683.0001.346.888.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)969.650.000531.984.0001.087.683.0001.346.888.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları969.650.000531.984.0001.087.683.0001.346.888.000
Hisse Başına Kazanç1011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri218.777.000105.345.000444.078.000301.221.000
Kıdem Tazminatı31.459.00022.129.00039.868.00045.358.000
Finansman Giderleri-707.536.000-335.397.000-1.389.230.000-1.074.927.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-914.204.000-763.898.000-671.471.000-628.896.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.130.871.0001.792.880.0001.684.072.0001.493.136.000
Net YPP (Hedge Dahil)2.130.871.000-2.823.0001.684.072.00032.189.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit3.050.475.0001.591.259.0003.870.421.0002.287.688.000
Düzeltme Öncesi Kar969.650.000531.984.0001.087.683.0001.346.888.000
Düzeltmeler:412.237.000152.449.0001.211.934.000749.546.000
Amortisman & İtfa Payları218.777.000105.345.000444.078.000301.221.000
Karşılıklardaki Değişim43.926.00031.463.000161.897.00093.884.000
Diğer Gelir/ Gider149.534.00015.641.000605.959.000354.441.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.381.887.000684.433.0002.299.617.0002.096.434.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-54.598.00047.047.000-368.059.000-1.305.653.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)1.327.289.000731.480.0001.931.558.000790.781.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.723.186.000859.779.0001.938.863.0001.496.907.000
Sabit Sermaye Yatırımları-63.381.000-42.954.000-310.179.000-134.407.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-916.671.000-433.684.000-1.917.599.000-1.662.081.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-980.052.000-476.638.000-2.227.778.000-1.796.488.000
Serbest Nakit Akım2.070.423.0001.114.621.0001.642.643.000491.200.000
Finansal Borçlardaki Değişim-208.655.000203.387.000555.597.0001.539.795.000
Temettü Ödemeleri-1.133.826.0000-708.641.000-708.641.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-936.587.000-693.867.000-1.370.814.000-1.170.859.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-2.279.068.000-490.480.000-1.523.858.000-339.705.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-208.645.000624.141.000118.785.000151.495.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-208.645.000624.141.000118.785.000151.495.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler588.571.000588.571.000469.786.000469.786.000
Dönem Sonu Nakit379.926.0001.212.712.000588.571.000621.281.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ENJSA 11,7 10,2 6,2 1,0 1,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ENJSA 11,65 69,03 69,49 45,73 0,46
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi