SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Enerjisa Enerji Hisse Senedi | ENJSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,6 15,96 2,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 34,3 408,3 373,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Enerjisa Enerji
Kuruluş 21.12.2011
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0212)3858866
Faks (0212)3858855
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar8.066,39.351,0
Ödenmiş Sermaye1.181,11.181,1
Net Kâr193,02.282,4

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 63,87
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,9 / 6,0
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,29 -5,15 -7,84 14,14
USD - - - -
Göreceli -1,29 -0,87 -3,94 -13,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ENJSA11.04.20227,211,2400124,00111,60 1.464.525.519 64
ENJSA09.04.20217,830,960096,0081,60 1.133.826.208 104
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00 708.641.380 69
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00 472.427.587 63
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50 354.320.690 36
ENJSA11.04.20227,211,2400124,00111,601.464.525.51964
ENJSA09.04.20217,830,960096,0081,601.133.826.208104
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00708.641.38069
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00472.427.58763
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50354.320.69036

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar17.984.776.00012.795.629.0008.765.780.0007.421.117.000
Nakit ve Nakit Benzerleri588.248.000411.992.000317.849.000379.926.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.006.990.0005.572.805.0004.206.258.0003.210.422.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.116.829.0001.193.566.0001.072.679.000937.111.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar835.698.000447.450.000383.249.000281.893.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.437.011.0005.169.816.0002.785.745.0002.611.765.000
(Ara Toplam)17.984.776.00012.795.629.0008.765.780.0007.421.117.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar18.521.895.00018.538.012.00017.913.755.00017.411.067.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar924.206.000685.077.000631.155.000574.828.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları235.932.000256.196.000258.729.000186.002.000
Maddi Duran Varlıklar1.487.272.0001.444.088.000921.442.000900.682.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.164.925.0006.225.435.0006.176.091.0006.238.188.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı400.324.000318.901.000397.298.000433.486.000
Diğer Duran Varlıklar9.309.236.0009.608.315.0009.529.040.0009.077.881.000
TOPLAM VARLIKLAR36.506.671.00031.333.641.00026.679.535.00024.832.184.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.459.150.00014.256.376.00012.653.305.00011.185.345.000
Finansal Borçlar11.754.448.0006.335.137.0006.372.457.0005.117.208.000
Diğer Finansal Yükümlülükler98.573.000118.387.00078.428.00078.943.000
Ticari Borçlar3.176.777.0003.981.140.0002.191.385.0002.106.507.000
Diğer Borçlar5.838.347.0002.888.202.0002.746.513.0002.706.869.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.374.000450.0007.082.0003.560.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü368.363.00093.155.000312.144.000365.570.000
Borç Karşılıkları311.842.000369.721.000304.236.000312.588.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler902.426.000470.184.000641.060.000494.100.000
(Ara Toplam)22.459.150.00014.256.376.00012.653.305.00011.185.345.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.981.246.0007.726.243.0006.392.699.0006.534.990.000
Finansal Borçlar3.122.188.0004.381.083.0003.662.296.0004.306.604.000
Diğer Finansal Yükümlülükler474.692.000457.604.000319.884.000353.446.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)619.968.0001.062.094.0001.178.902.000510.323.000
Uzun vadeli karşılıklar430.722.000315.419.000279.994.000248.814.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.323.659.0001.504.908.000945.661.0001.112.277.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler10.017.0005.135.0005.962.0003.526.000
Özkaynaklar8.066.275.0009.351.022.0007.633.531.0007.111.849.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.066.275.0009.351.022.0007.633.531.0007.111.849.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0394.232.0000693.663.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.225.301.0002.551.626.0002.551.626.0002.252.195.000
Dönem Net Kar/Zararı193.026.0002.282.368.0001.504.056.000969.650.000
Diğer Özsermaye Kalemleri3.466.879.0002.941.727.0002.396.780.0002.015.272.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR36.506.671.00031.333.641.00026.679.535.00024.832.184.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.530.530.00030.547.681.00020.359.659.00011.964.852.000
Satışların Maliyeti (-)-14.811.770.000-22.265.854.000-14.825.813.000-8.510.441.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.718.760.0008.281.827.0005.533.846.0003.454.411.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.718.760.0008.281.827.0005.533.846.0003.454.411.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.320.178.000-3.382.729.000-2.236.003.000-1.398.542.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri576.167.000831.971.000368.983.000227.983.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-920.691.000-1.216.478.000-649.102.000-373.109.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.054.058.0004.514.591.0003.017.724.0001.910.743.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.398.582.0004.899.098.0003.297.843.0002.055.869.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.054.058.0004.514.591.0003.017.724.0001.910.743.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler115.544.000108.090.00090.514.00083.375.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-882.982.000-1.479.567.000-1.093.250.000-707.536.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)286.620.0003.143.114.0002.014.988.0001.286.582.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-93.594.000-860.746.000-510.932.000-316.932.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-352.395.000-989.969.000-1.004.187.000-683.999.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)258.801.000129.223.000493.255.000367.067.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI193.026.0002.282.368.0001.504.056.000969.650.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)193.026.0002.282.368.0001.504.056.000969.650.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları193.026.0002.282.368.0001.504.056.000969.650.000
Hisse Başına Kazanç0201
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri126.564.000472.588.000341.820.000218.777.000
Kıdem Tazminatı119.877.00067.971.00071.191.00031.459.000
Finansman Giderleri-882.982.000-1.479.567.000-1.093.250.000-707.536.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.399.422.000-1.242.345.000-881.002.000-914.204.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu7.546.729.0004.721.113.0002.616.734.0002.130.871.000
Net YPP (Hedge Dahil)7.546.729.0004.721.113.0002.616.734.0002.130.871.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-2.143.029.0005.057.411.0003.944.677.0003.050.475.000
Düzeltme Öncesi Kar193.026.0002.282.368.0001.504.056.000969.650.000
Düzeltmeler:1.065.165.000679.338.000665.496.000412.237.000
Amortisman & İtfa Payları126.564.000472.588.000341.820.000218.777.000
Karşılıklardaki Değişim124.288.000178.908.00074.020.00043.926.000
Diğer Gelir/ Gider814.313.00027.842.000249.656.000149.534.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.258.191.0002.961.706.0002.169.552.0001.381.887.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-5.076.579.000-1.112.854.000-670.457.000-54.598.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-3.818.388.0001.848.852.0001.499.095.0001.327.289.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.675.359.0003.208.559.0002.445.582.0001.723.186.000
Sabit Sermaye Yatırımları-109.621.000-753.880.000-108.638.000-63.381.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-1.023.635.000-2.512.038.000-1.944.255.000-916.671.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.133.256.000-3.265.918.000-2.052.893.000-980.052.000
Serbest Nakit Akım-3.276.285.0001.791.493.0001.891.784.0002.070.423.000
Finansal Borçlardaki Değişim3.988.845.000871.585.000306.317.000-208.655.000
Temettü Ödemeleri0-1.133.826.000-1.133.826.000-1.133.826.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-536.304.000-1.705.831.000-1.334.997.000-936.587.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit3.452.541.000-1.968.072.000-2.162.506.000-2.279.068.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış176.256.000-176.579.000-270.722.000-208.645.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim176.256.000-176.579.000-270.722.000-208.645.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler411.992.000588.571.000588.571.000588.571.000
Dönem Sonu Nakit588.248.000411.992.000317.849.000379.926.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ENJSA 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ENJSA 13,64 63,72 63,87 14,98 0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi