SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.536 1.536 0,00
VIOP 1.637 1.637 0,00
USD/TRY 7,3603 7,3439 0,22
BIST BANKS 1.480 1.480 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.871 13.644 1,66
GOLD 1.845,97 1.851,44 -0,30
BRENT 55,84 55,64 0,36

Enerjisa Enerji Hisse Senedi | ENJSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,99 13,48 4,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 18,1 238,8 220,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,8 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Enerjisa Enerji
Kuruluş 21.12.2011
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0212)3858866
Faks (0212)3858855
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7.601,66.915,2
Ödenmiş Sermaye1.181,11.181,1
Net Kâr1.346,9708,3

Cari Değerler

F/K 9,5
FD/FAVÖK 6,7
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 71,94
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 9,4 / 6,7
Piyasa Değeri 15.058,6 mnTL
Net Borç 10.314,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,30 1,67 9,63 1,92
USD -2,44 2,49 12,15 2,33
Göreceli -2,04 3,59 1,77 -2,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00 708.641.380 69
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00 472.427.587 63
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50 354.320.690 36
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00708.641.38069
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00472.427.58763
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50354.320.69036

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.713.600.0007.122.247.0007.142.480.0005.781.800.000
Nakit ve Nakit Benzerleri621.281.000476.078.0001.044.314.000469.786.000
Finansal Yatırımlar127.791.000000
Ticari Alacaklar3.581.685.0003.439.057.0003.137.690.0003.009.455.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar868.999.000981.091.0001.259.303.0001.022.446.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar152.948.000162.453.000143.359.000131.953.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.360.896.0002.063.568.0001.557.814.0001.148.160.000
(Ara Toplam)7.713.600.0007.122.247.0007.142.480.0005.781.800.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.734.286.00017.604.607.00017.314.422.00017.613.658.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar625.444.000978.213.000643.239.000737.736.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları122.018.000130.975.000130.689.000145.483.000
Maddi Duran Varlıklar538.655.000512.521.000480.022.000483.543.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.374.308.0006.432.420.0006.489.871.0006.548.405.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı240.715.000206.221.000252.502.000244.040.000
Diğer Duran Varlıklar9.833.146.0009.344.257.0009.318.099.0009.454.451.000
TOPLAM VARLIKLAR25.447.886.00024.726.854.00024.456.902.00023.395.458.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.244.529.0006.402.188.0006.180.794.0007.331.012.000
Finansal Borçlar3.365.333.0003.635.544.0002.543.174.0003.692.016.000
Diğer Finansal Yükümlülükler69.582.00057.957.00054.418.00051.184.000
Ticari Borçlar1.682.928.0001.874.223.0001.739.954.0002.611.620.000
Diğer Borçlar164.973.000169.141.000904.880.000174.660.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.024.0001.230.0001.798.0008.284.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü187.917.00049.193.000132.321.00079.733.000
Borç Karşılıkları298.381.000270.732.000271.668.000289.026.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler469.391.000344.168.000532.581.000424.489.000
(Ara Toplam)6.244.529.0006.402.188.0006.180.794.0007.331.012.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.601.784.00011.409.421.00011.716.348.0009.229.943.000
Finansal Borçlar7.271.364.0007.338.880.0007.680.123.0005.378.462.000
Diğer Finansal Yükümlülükler356.758.000324.798.000310.713.000302.714.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.996.805.0001.927.752.0001.911.209.0001.903.683.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)234.525.00082.961.000163.470.0000
Uzun vadeli karşılıklar204.316.000198.231.000180.263.000167.216.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.538.016.0001.536.799.0001.470.570.0001.477.868.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar7.601.573.0006.915.245.0006.559.760.0006.834.503.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.601.573.0006.915.245.0006.559.760.0006.834.503.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler485.378.000485.378.000439.008.000251.545.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.044.375.0002.044.375.0002.090.745.0001.743.107.000
Dönem Net Kar/Zararı1.346.888.000708.314.000341.068.0001.033.622.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.543.863.0002.496.109.0002.507.870.0002.625.160.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR25.447.886.00024.726.854.00024.456.902.00023.395.458.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri16.887.317.00011.104.768.0005.779.079.00019.453.085.000
Satışların Maliyeti (-)-12.220.389.000-8.049.581.000-4.215.418.000-14.108.614.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.666.928.0003.055.187.0001.563.661.0005.344.471.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.666.928.0003.055.187.0001.563.661.0005.344.471.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.761.196.000-1.169.914.000-606.798.000-2.170.485.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri508.570.000276.105.000130.467.000552.300.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-635.335.000-494.596.000-255.188.000-662.080.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.778.967.0001.666.782.000832.142.0003.064.206.000
Net Faaliyet Kar/Zararı2.905.732.0001.885.273.000956.863.0003.173.986.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.778.967.0001.666.782.000832.142.0003.064.206.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler28.300.00010.976.0001.320.000170.627.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.074.927.000-761.327.000-401.814.000-1.843.477.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.732.340.000916.431.000431.648.0001.391.356.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-385.452.000-208.117.000-90.580.000-357.734.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-357.356.000-133.733.000-132.521.000-492.099.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-28.096.000-74.384.00041.941.000134.365.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.346.888.000708.314.000341.068.0001.033.622.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.346.888.000708.314.000341.068.0001.033.622.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.346.888.000708.314.000341.068.0001.033.622.000
Hisse Başına Kazanç1101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri301.221.000198.575.000100.131.000372.867.000
Kıdem Tazminatı45.358.00035.575.00016.375.00042.867.000
Finansman Giderleri-1.074.927.000-761.327.000-401.814.000-1.843.477.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-628.896.000-605.363.000-532.230.000-386.397.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.493.136.0001.479.374.0002.007.155.0001.746.819.000
Net YPP (Hedge Dahil)1.493.136.000199.240.0002.007.155.0001.746.819.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ENJSA 12,8 9,5 6,7 1,2 2,0 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ENJSA 12,75 71,73 71,94 21,34 0,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi