SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.376 1.393 -1,24
VIOP 1.414 1.432 -1,26
USD/TRY 8,1529 8,1495 0,04
BIST BANKS 1.063 1.074 -0,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.215 15.234 -0,13
GOLD 1.732,84 1.732,88 0,00
BRENT 63,16 63,18 -0,03

Enerjisa Enerji Hisse Senedi | ENJSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,5396 12,1941 2,6545
Hacim Hareketi (Milyon TL) 41,0 487,8 446,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,7 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Enerjisa Enerji
Kuruluş 21.12.2011
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0212)3858866
Faks (0212)3858855
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7.153,37.601,6
Ödenmiş Sermaye1.181,11.181,1
Net Kâr1.087,71.346,9

Cari Değerler

F/K 11,4
FD/FAVÖK 6,2
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 62,22
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 16,0 / 8,9
Piyasa Değeri 12.365,8 mnTL
Net Borç 9.456,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,41 -7,02 -6,85 -9,19
USD -3,77 -7,36 -13,69 -17,51
Göreceli -2,20 -2,55 5,43 -2,53

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ENJSA09.04.20217,830,960096,0081,60 1.133.826.208 104
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00 708.641.380 69
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00 472.427.587 63
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50 354.320.690 36
ENJSA09.04.20217,830,960096,0081,601.133.826.208104
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00708.641.38069
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00472.427.58763
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50354.320.69036

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar6.852.870.0007.713.600.0007.122.247.0007.142.480.000
Nakit ve Nakit Benzerleri588.571.000621.281.000476.078.0001.044.314.000
Finansal Yatırımlar126.108.000127.791.00000
Ticari Alacaklar2.943.668.0003.581.685.0003.439.057.0003.137.690.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar588.922.000868.999.000981.091.0001.259.303.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar169.539.000152.948.000162.453.000143.359.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.436.062.0002.360.896.0002.063.568.0001.557.814.000
(Ara Toplam)6.852.870.0007.713.600.0007.122.247.0007.142.480.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.822.635.00017.734.286.00017.604.607.00017.314.422.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar933.739.000625.444.000978.213.000643.239.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları140.771.000122.018.000130.975.000130.689.000
Maddi Duran Varlıklar902.255.000538.655.000512.521.000480.022.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.357.036.0006.374.308.0006.432.420.0006.489.871.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı362.026.000240.715.000206.221.000252.502.000
Diğer Duran Varlıklar9.126.808.0009.833.146.0009.344.257.0009.318.099.000
TOPLAM VARLIKLAR24.675.505.00025.447.886.00024.726.854.00024.456.902.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.287.610.0006.244.529.0006.402.188.0006.180.794.000
Finansal Borçlar2.671.915.0003.365.333.0003.635.544.0002.543.174.000
Diğer Finansal Yükümlülükler68.743.00069.582.00057.957.00054.418.000
Ticari Borçlar1.914.357.0001.682.928.0001.874.223.0001.739.954.000
Diğer Borçlar2.579.077.000164.973.000169.141.000904.880.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.964.0006.024.0001.230.0001.798.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü173.075.000187.917.00049.193.000132.321.000
Borç Karşılıkları345.547.000298.381.000270.732.000271.668.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler527.932.000469.391.000344.168.000532.581.000
(Ara Toplam)8.287.610.0006.244.529.0006.402.188.0006.180.794.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.234.589.00011.601.784.00011.409.421.00011.716.348.000
Finansal Borçlar7.090.385.0007.271.364.0007.338.880.0007.680.123.000
Diğer Finansal Yükümlülükler340.383.000356.758.000324.798.000310.713.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar01.996.805.0001.927.752.0001.911.209.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)211.044.000234.525.00082.961.000163.470.000
Uzun vadeli karşılıklar224.179.000204.316.000198.231.000180.263.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.366.979.0001.538.016.0001.536.799.0001.470.570.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.619.000000
Özkaynaklar7.153.306.0007.601.573.0006.915.245.0006.559.760.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.153.306.0007.601.573.0006.915.245.0006.559.760.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler485.378.000485.378.000485.378.000439.008.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.044.375.0002.044.375.0002.044.375.0002.090.745.000
Dönem Net Kar/Zararı1.087.683.0001.346.888.000708.314.000341.068.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.354.801.0002.543.863.0002.496.109.0002.507.870.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR24.675.505.00025.447.886.00024.726.854.00024.456.902.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri21.757.203.00016.887.317.00011.104.768.0005.779.079.000
Satışların Maliyeti (-)-16.117.831.000-12.220.389.000-8.049.581.000-4.215.418.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.639.372.0004.666.928.0003.055.187.0001.563.661.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.639.372.0004.666.928.0003.055.187.0001.563.661.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.543.194.000-1.761.196.000-1.169.914.000-606.798.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri646.102.000508.570.000276.105.000130.467.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.004.435.000-635.335.000-494.596.000-255.188.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.737.845.0002.778.967.0001.666.782.000832.142.000
Net Faaliyet Kar/Zararı3.096.178.0002.905.732.0001.885.273.000956.863.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.737.845.0002.778.967.0001.666.782.000832.142.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler64.091.00028.300.00010.976.0001.320.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.389.230.000-1.074.927.000-761.327.000-401.814.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.412.706.0001.732.340.000916.431.000431.648.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-325.023.000-385.452.000-208.117.000-90.580.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-537.986.000-357.356.000-133.733.000-132.521.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)212.963.000-28.096.000-74.384.00041.941.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.087.683.0001.346.888.000708.314.000341.068.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.087.683.0001.346.888.000708.314.000341.068.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.087.683.0001.346.888.000708.314.000341.068.000
Hisse Başına Kazanç1110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri444.078.000301.221.000198.575.000100.131.000
Kıdem Tazminatı39.868.00045.358.00035.575.00016.375.000
Finansman Giderleri-1.389.230.000-1.074.927.000-761.327.000-401.814.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-671.471.000-628.896.000-605.363.000-532.230.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.684.072.0001.493.136.0001.479.374.0002.007.155.000
Net YPP (Hedge Dahil)1.684.072.00032.189.000199.240.0002.007.155.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ENJSA 10,5 11,4 6,2 1,0 1,7 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ENJSA 10,47 62,71 62,22 -49,20 -0,49
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi