SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3450 8,3479 -0,03
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,15 1.813,64 -0,03
BRENT 73,23 73,09 0,19

Enerjisa Enerji Hisse Senedi | ENJSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,9 11,16 1,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 13,2 157,3 144,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,7 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Enerjisa Enerji
Kuruluş 21.12.2011
Faal Alanı Enerji üretim dağıtım.
Telefon (0212)3858866
Faks (0212)3858855
Adres Sabancı Center Kule 2 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.719,57.153,3
Ödenmiş Sermaye1.181,11.181,1
Net Kâr532,01.087,7

Cari Değerler

F/K 9,5
FD/FAVÖK 5,8
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 65,11
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,3 / 8,5
Piyasa Değeri 12.200,4 mnTL
Net Borç 8.898,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,27 4,03 -1,71 -10,41
USD 1,64 6,38 1,80 -20,76
Göreceli 0,79 0,27 -3,32 -5,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ENJSA09.04.20217,830,960096,0081,60 1.133.826.208 104
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00 708.641.380 69
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00 472.427.587 63
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50 354.320.690 36
ENJSA09.04.20217,830,960096,0081,601.133.826.208104
ENJSA01.04.20208,850,600060,0051,00708.641.38069
ENJSA02.04.20197,680,400040,0034,00472.427.58763
ENJSA03.04.20184,180,300030,0025,50354.320.69036

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.891.045.0006.852.870.0007.713.600.0007.122.247.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.212.712.000588.571.000621.281.000476.078.000
Finansal Yatırımlar0126.108.000127.791.0000
Ticari Alacaklar3.174.629.0002.943.668.0003.581.685.0003.439.057.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar839.848.000588.922.000868.999.000981.091.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar204.491.000169.539.000152.948.000162.453.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.459.365.0002.436.062.0002.360.896.0002.063.568.000
(Ara Toplam)7.891.045.0006.852.870.0007.713.600.0007.122.247.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.470.615.00017.822.635.00017.734.286.00017.604.607.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar633.622.000933.739.000625.444.000978.213.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları180.297.000140.771.000122.018.000130.975.000
Maddi Duran Varlıklar905.170.000902.255.000538.655.000512.521.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.297.633.0006.357.036.0006.374.308.0006.432.420.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı384.872.000362.026.000240.715.000206.221.000
Diğer Duran Varlıklar9.069.021.0009.126.808.0009.833.146.0009.344.257.000
TOPLAM VARLIKLAR25.361.660.00024.675.505.00025.447.886.00024.726.854.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.437.534.0008.287.610.0006.244.529.0006.402.188.000
Finansal Borçlar3.721.838.0002.671.915.0003.365.333.0003.635.544.000
Diğer Finansal Yükümlülükler74.582.00068.743.00069.582.00057.957.000
Ticari Borçlar1.666.495.0001.914.357.0001.682.928.0001.874.223.000
Diğer Borçlar3.828.149.0002.579.077.000164.973.000169.141.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)758.0006.964.0006.024.0001.230.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü281.281.000173.075.000187.917.00049.193.000
Borç Karşılıkları311.928.000345.547.000298.381.000270.732.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler552.503.000527.932.000469.391.000344.168.000
(Ara Toplam)10.437.534.0008.287.610.0006.244.529.0006.402.188.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.204.590.0009.234.589.00011.601.784.00011.409.421.000
Finansal Borçlar5.970.623.0007.090.385.0007.271.364.0007.338.880.000
Diğer Finansal Yükümlülükler343.898.000340.383.000356.758.000324.798.000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar001.996.805.0001.927.752.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)367.549.000211.044.000234.525.00082.961.000
Uzun vadeli karşılıklar242.000.000224.179.000204.316.000198.231.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.277.819.0001.366.979.0001.538.016.0001.536.799.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.701.0001.619.00000
Özkaynaklar6.719.536.0007.153.306.0007.601.573.0006.915.245.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.719.536.0007.153.306.0007.601.573.0006.915.245.000
Ödenmiş Sermaye1.181.069.0001.181.069.0001.181.069.0001.181.069.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler693.663.000485.378.000485.378.000485.378.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.252.195.0002.044.375.0002.044.375.0002.044.375.000
Dönem Net Kar/Zararı531.984.0001.087.683.0001.346.888.000708.314.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.060.625.0002.354.801.0002.543.863.0002.496.109.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR25.361.660.00024.675.505.00025.447.886.00024.726.854.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.888.865.00021.757.203.00016.887.317.00011.104.768.000
Satışların Maliyeti (-)-4.173.188.000-16.117.831.000-12.220.389.000-8.049.581.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.715.677.0005.639.372.0004.666.928.0003.055.187.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.715.677.0005.639.372.0004.666.928.0003.055.187.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-684.552.000-2.543.194.000-1.761.196.000-1.169.914.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri128.093.000646.102.000508.570.000276.105.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-219.341.000-1.004.435.000-635.335.000-494.596.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)939.877.0002.737.845.0002.778.967.0001.666.782.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.031.125.0003.096.178.0002.905.732.0001.885.273.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı939.877.0002.737.845.0002.778.967.0001.666.782.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler60.690.00064.091.00028.300.00010.976.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-335.397.000-1.389.230.000-1.074.927.000-761.327.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)665.170.0001.412.706.0001.732.340.000916.431.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-133.186.000-325.023.000-385.452.000-208.117.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-287.208.000-537.986.000-357.356.000-133.733.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)154.022.000212.963.000-28.096.000-74.384.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI531.984.0001.087.683.0001.346.888.000708.314.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)531.984.0001.087.683.0001.346.888.000708.314.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları531.984.0001.087.683.0001.346.888.000708.314.000
Hisse Başına Kazanç0111
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri105.345.000444.078.000301.221.000198.575.000
Kıdem Tazminatı22.129.00039.868.00045.358.00035.575.000
Finansman Giderleri-335.397.000-1.389.230.000-1.074.927.000-761.327.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-763.898.000-671.471.000-628.896.000-605.363.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.792.880.0001.684.072.0001.493.136.0001.479.374.000
Net YPP (Hedge Dahil)-2.823.0001.684.072.00032.189.000199.240.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ENJSA 10,3 9,5 5,8 1,0 1,8 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ENJSA 10,33 65,11 65,14 3,19 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi