SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.387 2.394 -0,29
VIOP 2.648 2.655 -0,25
USD/TRY 15,9836 15,8419 0,89
BIST BANKS 2.034 2.012 1,08
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.882 14.008 -0,90
GOLD 1.846,10 1.842,03 0,22
BRENT 111,99 112,04 -0,04

Elite Organik Gıda Hisse Senedi | ELITE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,0571 22,76 7,7029
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,4 110,6 102,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Elite Organik Gıda
Kuruluş 22.10.1998
Faal Alanı Organik gıda üretimi
Telefon (0312)2198095
Faks (0312)2198093
Adres Mustafa Kemal, 2159. Sk. No:6, 06510 Çankaya/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar256,5236,4
Ödenmiş Sermaye54,054,0
Net Kâr25,937,6

Cari Değerler

F/K 20,0
FD/FAVÖK 7,3
PD/DD 4,2
FD/Satışlar 2,8
Yabancı Oranı (%) 2,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,3 / 3,0
Piyasa Değeri 1.080,0 mnTL
Net Borç 11,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 22,2

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,67 -8,34 11,11 -14,05
USD -5,45 -11,96 1,98 -28,06
Göreceli -4,62 -6,03 15,79 -33,29

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ELITE12.04.20223,850,750075,0067,50 40.500.000 108
ELITE12.04.20223,850,750075,0067,5040.500.000108

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar348.339.344370.289.872258.549.286239.938.793
Nakit ve Nakit Benzerleri52.239.02394.129.32940.467.49131.765.322
Finansal Yatırımlar031.46330.09930.099
Ticari Alacaklar199.052.786177.199.786114.165.987107.073.518
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.606.9486.672.14927.102.46026.435.868
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar85.120.66678.888.17867.534.62268.134.250
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.319.92113.368.9679.248.6276.499.736
(Ara Toplam)348.339.344370.289.872258.549.286239.938.793
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar68.346.88464.387.19660.355.02660.604.629
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar65.306.26363.702.39959.124.56357.017.764
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar740.05178.884151.6862.319.685
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.809.563132.191206.598209.492
Diğer Duran Varlıklar491.007473.722872.1791.057.688
TOPLAM VARLIKLAR416.686.228434.677.068318.904.312300.543.422
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler132.479.858179.614.256103.335.49991.158.626
Finansal Borçlar44.550.699111.735.83356.371.35346.074.214
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar74.813.48353.393.61937.053.32838.099.729
Diğer Borçlar150.59540.75921.12025.260
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.452.1001.266.0912.154.8850
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8.575.84310.835.6866.316.4973.683.083
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.937.1382.342.2681.418.3163.276.340
(Ara Toplam)132.479.858179.614.256103.335.49991.158.626
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler27.684.64718.688.31661.644.74463.165.606
Finansal Borçlar18.912.79117.117.87659.891.97261.194.433
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar8.304.7981.011.8761.308.4601.320.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü454.948454.948301.762301.762
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.110103.616142.550349.374
Özkaynaklar256.521.723236.374.496153.924.069146.219.190
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar256.521.723236.374.496153.924.069146.219.190
Ödenmiş Sermaye54.000.00054.000.00050.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.782.2003.782.2003.772.2000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları81.720.56843.691.29644.216.70044.216.700
Dönem Net Kar/Zararı25.877.06438.029.27220.218.55312.482.781
Diğer Özsermaye Kalemleri91.141.89196.871.72835.716.61639.519.709
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR416.686.228434.677.068318.904.312300.543.422
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri140.123.886293.627.661160.369.850104.884.479
Satışların Maliyeti (-)-43.311.406-93.900.963-64.251.316-42.439.198
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)96.812.480199.726.69896.118.53462.445.281
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)96.812.480199.726.69896.118.53462.445.281
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-43.587.964-71.331.952-39.176.559-23.461.424
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.700.074-9.069.720-5.582.024-3.684.376
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0-2.356.806-1.703.007-1.156.100
Diğer Faaliyet Gelirleri1.482.1571.355.09471.72626.697
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.784.857-6.103.299-5.420.864-4.719.353
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)50.221.742112.220.01544.307.80629.450.725
Net Faaliyet Kar/Zararı50.524.442116.968.22049.656.94434.143.381
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-4.170.436-3.676.099-3.457.034
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı50.221.742108.049.57940.631.70725.993.691
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler29.072.69922.885.00416.893.96013.388.507
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-44.899.433-82.466.353-31.078.082-23.316.991
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-4.170.436-3.676.099-3.457.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.395.00848.468.23026.447.58516.065.207
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.517.944-10.849.218-6.229.032-3.582.426
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-8.575.843-10.835.686-6.316.497-3.683.083
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)57.899-13.53287.465100.657
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI25.877.06437.619.01220.218.55312.482.781
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)25.877.06437.619.01220.218.55312.482.781
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları25.877.06437.619.01220.218.55312.482.781
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri171.4883.572.6722.663.8341.717.478
Kıdem Tazminatı202.263274.165209.666319.882
Finansman Giderleri-44.899.433-82.466.353-31.078.082-23.316.991
Yurtiçi Satışlar6.116.10023.114.87017.067.8209.852.751
Yurtdışı Satışlar133.565.447271.237.782144.225.88595.922.906
Net Yabancı Para Pozisyonu370.422.18911.812.467-5.552.784-25.855.795
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.623.676.84511.812.467-5.552.784-25.855.795
Net YPP (Hedge Dahil)3.013.265.12311.812.467-5.552.784-25.855.795
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit31.326.681-19.886.640-4.777.911-5.401.453
Düzeltme Öncesi Kar25.877.06437.619.01220.218.55412.482.781
Düzeltmeler:4.896.4436.127.5511.117.076-2.454.011
Amortisman & İtfa Payları171.4883.572.6722.663.8341.717.478
Karşılıklardaki Değişim7.292.922-736.017-433.625-422.048
Diğer Gelir/ Gider-2.567.9673.290.896-1.113.133-3.749.441
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)30.773.50743.746.56321.335.63010.028.770
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler553.174-63.633.203-26.113.541-15.430.223
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)31.326.681-19.886.640-4.777.911-5.401.453
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-2.265.031-3.649.686555.548494.348
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit31.463-30.099-30.099-30.099
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-2.233.568-3.679.785525.449464.249
Serbest Nakit Akım29.093.113-23.566.425-4.252.462-4.937.204
Finansal Borçlardaki Değişim-63.595.304-16.707.892-781.0920
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı061.200.00000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-7.388.11525.428.156-2.055.962-10.854.481
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-70.983.41969.920.264-2.837.054-10.854.481
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-41.890.30646.353.839-7.089.516-15.791.685
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-41.890.30646.353.839-7.089.516-15.791.685
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler94.129.32947.557.00747.557.00747.557.007
Dönem Sonu Nakit52.239.02393.910.84640.467.49131.765.322

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ELITE 20,0 20,0 7,3 2,8 4,2 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ELITE 20,00 2,27 2,43 16,35 0,16
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi