SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.776 1.819 -2,35
VIOP 1.914 1.972 -2,93
USD/TRY 12,3690 11,9998 3,08
BIST BANKS 1.548 1.603 -3,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.257 15.918 -4,15
GOLD 1.792,65 1.788,71 0,22
BRENT 72,91 82,22 -11,32

Elite Organik Gıda Hisse Senedi | ELITE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 17,93 22,12 4,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,7 222,0 219,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Elite Organik Gıda
Kuruluş 22.10.1998
Faal Alanı Organik gıda üretimi
Telefon (0312)2198095
Faks (0312)2198093
Adres Mustafa Kemal, 2159. Sk. No:6, 06510 Çankaya/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar146,2133,1
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr12,529,4

Cari Değerler

F/K 37,1
FD/FAVÖK 15,7
PD/DD 8,2
FD/Satışlar 5,8
Yabancı Oranı (%) 12,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,9 / 6,9
Piyasa Değeri 1.194,5 mnTL
Net Borç 75,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 8,43 16,12 - -
USD 7,71 6,05 - -
Göreceli 11,04 13,56 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ELITEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ELITEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar239.938.793239.640.4650105.644.827
Nakit ve Nakit Benzerleri31.765.32247.557.007019.973.544
Finansal Yatırımlar30.099000
Ticari Alacaklar107.073.51878.162.940024.884.621
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar26.435.86829.574.05101.316.756
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar68.134.25076.189.142049.387.537
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.499.7368.157.325010.082.369
(Ara Toplam)239.938.793239.640.4650105.644.827
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar60.604.62960.837.329028.823.152
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar57.017.76457.419.551027.334.003
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.319.6852.412.2460917.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı209.492315.0040202.795
Diğer Duran Varlıklar1.057.688690.5280369.219
TOPLAM VARLIKLAR300.543.422300.477.7940134.467.979
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler91.158.626118.928.378045.294.885
Finansal Borçlar46.074.21471.409.358017.685.137
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar38.099.72937.330.084019.716.328
Diğer Borçlar25.260001.227.600
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.683.0837.544.79003.103.905
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.276.3402.644.14603.561.915
(Ara Toplam)91.158.626118.928.378045.294.885
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler63.165.60648.451.775034.750.957
Finansal Borçlar61.194.43345.635.060033.122.902
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.320.0371.742.08501.232.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü301.762295.0080276.019
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler349.374779.6220119.995
Özkaynaklar146.219.190133.097.641054.422.137
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar146.219.190133.097.641054.422.137
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.000010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları44.216.70016.206.71001.144.802
Dönem Net Kar/Zararı12.482.78129.378.768021.652.514
Diğer Özsermaye Kalemleri39.519.70937.512.163021.624.821
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR300.543.422300.477.7940134.467.979
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri104.884.479205.691.71590.891.928113.448.340
Satışların Maliyeti (-)-42.439.198-93.842.794-45.730.406-55.022.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)62.445.281111.848.92145.161.52258.426.340
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)62.445.281111.848.92145.161.52258.426.340
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-23.461.424-31.461.041-13.001.358-21.994.875
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.684.376-8.771.973-4.280.914-5.635.013
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.156.100-456.43400
Diğer Faaliyet Gelirleri26.6976.373.5711.273.6901.042.768
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.719.353-7.016.289-1.848.358-593.243
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)29.450.72570.516.75527.304.58231.245.977
Net Faaliyet Kar/Zararı34.143.38171.159.47327.879.25030.796.452
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.457.034-2.497.767-624.915-1.052.121
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı25.993.69168.018.98826.679.66730.193.856
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler13.388.50725.653.19510.770.90713.337.946
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-23.316.991-56.801.833-24.240.046-18.783.305
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-3.457.034-2.497.767-624.915-1.052.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.065.20736.870.35013.210.52824.748.497
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.582.426-7.491.582-3.530.840-3.095.983
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.683.083-7.544.790-3.640.700-3.103.905
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)100.65753.208109.8607.922
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.482.78129.378.7689.679.68821.652.514
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.482.78129.378.7689.679.68821.652.514
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.482.78129.378.7689.679.68821.652.514
Hisse Başına Kazanç0112
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0112
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0112
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0112
Dipnot
Amortisman Giderleri1.717.4783.418.6031.675.7603.018.816
Kıdem Tazminatı319.882507.0350386.781
Finansman Giderleri-23.316.991-56.801.833-24.240.046-18.783.305
Yurtiçi Satışlar9.852.75121.843.0317.844.3558.087.167
Yurtdışı Satışlar95.922.906182.592.06383.277.746104.270.063
Net Yabancı Para Pozisyonu-25.855.795-60.972.3130-29.821.598
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-25.855.795-60.972.3130-29.821.598
Net YPP (Hedge Dahil)-25.855.795-60.972.3130-29.821.598
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-5.401.453-52.950.390-20.843.8974.800.630
Düzeltme Öncesi Kar12.482.78129.378.7689.679.68821.652.514
Düzeltmeler:-2.454.0119.118.1962.363.6543.953.702
Amortisman & İtfa Payları1.717.4783.418.6031.675.7603.018.816
Karşılıklardaki Değişim-422.048510.044111.135477.808
Diğer Gelir/ Gider-3.749.4415.189.549576.759457.078
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)10.028.77038.496.96412.043.34225.606.216
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-15.430.223-91.447.354-32.887.239-20.805.586
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-5.401.453-52.950.390-20.843.8974.800.630
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları494.348-2.627.8061.801.717-5.706.398
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-30.09900-16.525.281
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit464.249-2.627.8061.801.717-22.231.679
Serbest Nakit Akım-4.937.204-55.578.196-19.042.180-17.431.049
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-10.854.48183.161.65969.822.96819.511.813
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-10.854.48183.161.65969.822.96819.511.813
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-15.791.68527.583.46350.780.7882.080.764
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-15.791.68527.583.46350.780.7882.080.764
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler47.557.00719.973.54419.973.54417.892.780
Dönem Sonu Nakit31.765.32247.557.00770.754.33219.973.544

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ELITE 22,1 37,1 15,7 5,8 8,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ELITE 22,12 12,06 12,06 -0,12 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi