SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3501 8,3479 0,03
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,28 73,09 0,26

E-Data Teknoloji Hisse Senedi | EDATA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,6 14,35 7,75
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,8 332,7 330,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı E-Data Teknoloji
Kuruluş 12.03.2008
Faal Alanı Teknoloji çözümleri geliştirmek.
Telefon (0312)4723656
Faks (0312)4735030
Adres Cevizlidere Cad. No :58/B Balgat / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar53,547,2
Ödenmiş Sermaye32,032,0
Net Kâr6,215,2

Cari Değerler

F/K 30,3
FD/FAVÖK 28,9
PD/DD 11,4
FD/Satışlar 4,1
Yabancı Oranı (%) 0,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 9,5 / 9,5
Piyasa Değeri 607,0 mnTL
Net Borç -30,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,99 31,10 - -
USD -5,65 34,06 - -
Göreceli -6,44 26,36 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EDATAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
EDATAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar80.710.47581.037.716062.015.011
Nakit ve Nakit Benzerleri34.289.81621.373.791012.746.944
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar29.317.72244.836.170029.629.784
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.079.6991.217.83001.003.768
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.803.44213.460.951017.345.472
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar219.796148.97401.289.043
(Ara Toplam)80.710.47581.037.716062.015.011
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.692.4403.605.41903.563.570
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları198.553470.2260820.291
Maddi Duran Varlıklar595.0652.034.42401.966.509
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar75.51945.158049.371
Ertelenmiş Vergi Varlığı823.3031.055.6110727.399
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR82.402.91584.643.135065.578.581
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler26.060.97934.162.952032.337.094
Finansal Borçlar1.940.3743.963.2220362.917
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar18.639.51720.899.556028.921.030
Diğer Borçlar3.040.0782.681.79801.746.249
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.300.7332.192.7590647.645
Borç Karşılıkları140.708108.649096.213
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler999.5694.316.9680563.040
(Ara Toplam)26.060.97934.162.952032.337.094
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.878.0543.281.42301.318.883
Finansal Borçlar1.825.8342.184.93600
Diğer Finansal Yükümlülükler272.076327.0930646.360
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar780.144769.3940672.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar53.463.88247.198.760031.922.604
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.463.88247.198.760031.922.604
Ödenmiş Sermaye32.000.00032.000.0000500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler196.595196.5950196.595
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları15.630.337398.784025.428.525
Dönem Net Kar/Zararı6.245.45115.231.55306.470.259
Diğer Özsermaye Kalemleri-608.501-628.1720-672.775
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR82.402.91584.643.135065.578.581
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.249.390134.017.48624.946.969110.302.201
Satışların Maliyeti (-)-25.890.485-105.758.840-21.381.629-89.430.505
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.358.90528.258.6463.565.34020.871.696
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.358.90528.258.6463.565.34020.871.696
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.714.984-6.663.708-1.142.388-7.977.650
Genel Yönetim Giderleri (-)-996.608-3.415.650-740.372-2.849.359
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.457.1689.408.3741.653.5552.603.002
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.621.135-8.040.441-1.356.904-4.189.790
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.483.34619.547.2211.979.2318.457.899
Net Faaliyet Kar/Zararı2.647.31318.179.2881.682.58010.044.687
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler369.444249.99630.358501.962
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.852.79019.797.2172.009.5898.959.861
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler70.17286.6420118.903
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-135.777-496.433-131.402-445.106
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler369.444249.99630.358501.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.787.18519.387.4261.878.1878.633.658
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.541.734-4.155.873-419.053-2.163.399
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.314.344-4.495.236-691.237-2.388.997
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-227.390339.363272.184225.598
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.245.45115.231.5531.459.1346.470.259
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.245.45115.231.5531.459.1346.470.259
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.245.45115.231.5531.459.1346.470.259
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri384.018563.024154.768617.424
Kıdem Tazminatı28.377130.19531.004118.019
Finansman Giderleri-135.777-496.433-131.402-445.106
Yurtiçi Satışlar30.360.921136.912.31028.114.955109.337.367
Yurtdışı Satışlar803.7363.300.939423.0311.239.130
Net Yabancı Para Pozisyonu36.655.45728.624.266013.512.551
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu36.655.45728.624.266013.464.709
Net YPP (Hedge Dahil)36.655.45728.624.266013.512.551

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EDATA 13,5 30,3 28,9 4,1 11,4 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EDATA 13,49 0,19 0,36 17,52 0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi