SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.467 1.467 0,00
VIOP 1.575 1.575 0,00
USD/TRY 7,4100 7,4139 -0,05
BIST BANKS 1.419 1.419 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.620 13.871 -1,81
GOLD 1.836,90 1.840,83 -0,21
BRENT 55,27 55,32 -0,09

Doğan Holding Hisse Senedi | DOHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,4 4,04 1,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 120,3 2.421,7 2.301,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,9 1,2 1,3

Şirket Künyesi

Ünvanı Doğan Holding
Kuruluş 22.09.1980
Faal Alanı Basın, finans, turizm, sanayi ve ticaret sektörlerinde yatırım yapmak, iştirak ve bağlı ortaklıklarına finansman, yönetim danışmanlığı ve iç denetim hizmetleri.
Telefon (0216)5569000
Faks (0216)5569200
Adres Burhaniye mahallesi Kısıklı caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar8.518,57.699,2
Ödenmiş Sermaye2.616,92.616,9
Net Kâr1.424,4589,0

Cari Değerler

F/K 6,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 32,21
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 89,7 / 35,9
Piyasa Değeri 9.656,5 mnTL
Net Borç -3.092,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -8,66 -4,90 20,98 20,20
USD -8,28 -3,87 24,26 21,18
Göreceli -4,36 1,73 17,60 21,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DOHOL10.04.20202,420,03823,823,25 100.000.000 16
DOHOL22.04.20198,700,100010,008,50 261.693.829 7
DOHOL02.10.20098,930,100010,008,50 245.000.000 360
DOHOL30.05.20063,560,185018,5016,65 136.028.319 30
DOHOL02.09.19982,300,200020,0020,00 2.375.100 A/D
DOHOL10.04.20202,420,03823,823,25100.000.00016
DOHOL22.04.20198,700,100010,008,50261.693.8297
DOHOL02.10.20098,930,100010,008,50245.000.000360
DOHOL30.05.20063,560,185018,5016,65136.028.31930
DOHOL02.09.19982,300,200020,0020,002.375.100A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.685.629.0007.143.135.0007.038.995.0006.988.247.000
Nakit ve Nakit Benzerleri3.770.702.0003.041.883.0002.934.432.0003.278.832.000
Finansal Yatırımlar2.265.823.0002.033.977.0001.786.520.0001.177.726.000
Ticari Alacaklar1.779.383.0001.342.897.0001.444.257.0001.708.381.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar31.978.00025.237.00043.921.00025.153.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar653.001.000542.110.000593.334.000621.783.000
Canlı Varlıklar2.153.00011.872.00014.480.00013.167.000
Diğer Dönen Varlıklar179.939.000141.779.000218.375.000144.171.000
(Ara Toplam)8.682.979.0007.139.755.0007.035.319.0006.969.213.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar2.650.0003.380.0003.676.00019.034.000
Duran Varlıklar5.247.308.0004.389.735.0004.277.369.0004.252.344.000
Ticari Alacaklar34.214.00035.075.00040.335.00026.083.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar284.990.000256.000.000221.668.000202.845.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar233.002.000123.501.000124.176.000128.557.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.398.263.0001.374.219.0001.365.865.0001.357.167.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları274.650.000269.118.000239.118.000236.915.000
Maddi Duran Varlıklar1.409.727.0001.132.729.0001.079.511.0001.102.314.000
Şerefiye87.473.00064.274.00064.274.00064.274.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.020.844.000601.443.000616.759.000599.600.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı107.279.000106.614.000103.967.00097.796.000
Diğer Duran Varlıklar396.866.000426.762.000421.696.000436.793.000
TOPLAM VARLIKLAR13.932.937.00011.532.870.00011.316.364.00011.240.591.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.300.918.0002.528.235.0002.677.179.0002.831.115.000
Finansal Borçlar2.016.180.0001.664.418.0001.714.311.0001.855.053.000
Diğer Finansal Yükümlülükler28.000000
Ticari Borçlar818.055.000554.445.000545.957.000746.083.000
Diğer Borçlar183.380.000137.065.000237.017.000126.831.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)62.735.00048.639.00038.120.00039.593.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü130.901.00051.790.00080.235.0007.381.000
Borç Karşılıkları35.876.00034.755.00033.766.00030.478.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler53.763.00037.123.00027.773.00025.696.000
(Ara Toplam)3.300.918.0002.528.235.0002.677.179.0002.831.115.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.256.291.000766.218.000837.815.000778.136.000
Finansal Borçlar928.212.000572.372.000641.164.000596.455.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar8.868.0008.947.0008.059.0001.923.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)9.363.0009.021.0008.955.0004.970.000
Uzun vadeli karşılıklar52.719.00047.703.00045.508.00044.461.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü229.064.000118.312.000123.030.000128.885.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler28.065.0009.863.00011.099.0001.442.000
Özkaynaklar9.375.728.0008.238.417.0007.801.370.0007.631.340.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.518.499.0007.699.170.0007.293.502.0007.136.609.000
Ödenmiş Sermaye2.616.938.0002.616.938.0002.616.938.0002.616.938.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0035.159.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları761.004.000561.447.000519.680.000461.331.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler794.820.000794.820.000794.820.000722.081.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.772.503.0002.950.332.0002.950.332.0002.513.028.000
Dönem Net Kar/Zararı1.424.412.000589.049.000320.762.000616.789.000
Diğer Özsermaye Kalemleri148.822.000186.584.00055.811.000206.442.000
Azınlık Payları857.229.000539.247.000507.868.000494.731.000
TOPLAM KAYNAKLAR13.932.937.00011.532.870.00011.316.364.00011.240.591.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.597.921.0004.459.517.0002.404.554.00013.276.601.000
Satışların Maliyeti (-)-6.708.159.000-3.952.677.000-2.153.352.000-12.200.730.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)889.762.000506.840.000251.202.0001.075.871.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)889.762.000506.840.000251.202.0001.075.871.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-299.616.000-206.109.000-111.005.000-417.647.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-187.695.000-120.121.000-62.260.000-295.431.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri821.083.000479.746.000287.413.000830.575.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-84.664.000-54.391.000-26.441.000-188.506.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.138.870.000605.965.000338.909.0001.004.862.000
Net Faaliyet Kar/Zararı402.451.000180.610.00077.937.000362.793.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler863.533.000306.699.000195.988.000192.405.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-23.889.000-20.327.000-8.969.000-15.010.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-30.670.000-16.043.000-16.526.00026.748.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.947.844.000876.294.000509.402.0001.209.005.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.172.000009.479.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-266.205.000-183.207.000-98.782.000-494.455.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler839.644.000286.372.000187.019.000177.395.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.684.811.000693.087.000410.620.000724.029.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-272.808.000-130.756.000-103.129.000-131.096.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-280.971.000-149.971.000-89.466.000-128.656.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)8.163.00019.215.000-13.663.000-2.440.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.412.003.000562.331.000307.491.000592.933.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.412.003.000562.331.000307.491.000592.933.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-12.409.000-26.718.000-13.271.000-23.856.000
Ana Ortaklık Payları1.424.412.000589.049.000320.762.000616.789.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri241.357.000155.418.00075.731.000315.958.000
Kıdem Tazminatı8.183.0005.094.0002.547.0009.901.000
Finansman Giderleri-266.205.000-183.207.000-98.782.000-494.455.000
Yurtiçi Satışlar7.499.891.0004.414.372.0002.374.455.00013.106.806.000
Yurtdışı Satışlar235.496.000136.491.00074.657.000329.482.000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.237.033.0003.872.178.0003.752.400.0003.157.993.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.305.968.0002.035.469.0002.139.206.0002.110.128.000
Net YPP (Hedge Dahil)3.237.033.0003.872.178.0003.752.400.0003.157.993.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DOHOL 3,7 6,1 A/D A/D 1,1 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DOHOL 3,69 32,21 31,85 -36,28 -0,38
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi