SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKA 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
ALTIN 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

Dofer Yapı Hisse Senedi | DOFER

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,82 48,7 29,88
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 757,0 756,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dofer Yapı
Kuruluş 25.01.1985
Faal Alanı Demir ticareti, çelik hasır ve hazır demir üretimi.
Telefon (0312)3194671 
Faks
Adres Turgut Özal 2 Bulvarı No:34 Dofer Plaza Altındağ / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar258,5270,9
Ödenmiş Sermaye41,841,8
Net Kâr41,645,9

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 23,8
PD/DD 7,3
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,0 / 3,0
Piyasa Değeri 1.881,0 mnTL
Net Borç -58,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 30,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,66 -15,40 -14,50 -
USD -3,79 -15,54 -16,37 -
Göreceli -4,59 -16,10 -19,80 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DOFERAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DOFERAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar782.318.165616.689.332384.103.7740
Nakit ve Nakit Benzerleri209.239.529112.436.80697.153.8730
Finansal Yatırımlar305000
Ticari Alacaklar60.575.84155.970.53133.550.5830
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar117.831.69670.431.87750.452.1830
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar223.410.215264.173.61383.280.5510
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar171.260.579113.676.505119.666.5840
(Ara Toplam)782.318.165616.689.332384.103.7740
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar290.181.333282.723.708261.838.3110
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar25.25325.68221.7370
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları6.000.3276.156.85700
Maddi Duran Varlıklar282.433.128274.662.405260.571.5740
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.472.4721.669.4641.245.0000
Diğer Duran Varlıklar250.153209.30000
TOPLAM VARLIKLAR1.072.499.498899.413.040645.942.0850
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler708.837.128525.844.832375.352.6580
Finansal Borçlar100.705.100143.593.19991.353.6080
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar145.043.24860.585.701155.201.7460
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)326.718.372000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.710.5022.640.63216.023.3490
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler118.659.906319.025.300112.773.9550
(Ara Toplam)708.837.128525.844.832375.352.6580
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler105.198.979102.672.12550.808.7690
Finansal Borçlar50.117.58957.178.99200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.889.8897.535.3655.413.0450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü49.191.50137.957.76845.395.7240
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar258.463.391270.896.083219.780.6580
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar258.463.391270.896.083219.780.6580
Ödenmiş Sermaye41.750.00041.750.00041.750.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.419.9575.419.9572.236.0670
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları28.043.06428.043.061-7.033.0180
Dönem Net Kar/Zararı41.581.26045.912.66138.259.9690
Diğer Özsermaye Kalemleri141.669.110149.770.404144.567.6400
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.072.499.498899.413.040645.942.0850
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.220.972.062715.533.1821.401.517.283981.254.125
Satışların Maliyeti (-)-1.149.975.227-663.543.782-1.315.566.134-911.807.158
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)70.996.83551.989.40085.951.14969.446.967
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)70.996.83551.989.40085.951.14969.446.967
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-27.745.139-16.198.845-13.733.548-8.801.393
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri52.154.78323.064.83939.192.63733.963.151
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-34.645.603-12.610.746-41.210.745-35.208.925
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)60.760.87646.244.64870.199.49359.399.800
Net Faaliyet Kar/Zararı43.251.69635.790.55572.217.60160.645.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı60.760.87646.244.64870.199.49359.399.800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler87.385.47556.654.23328.470.16424.904.402
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-89.381.143-56.391.616-43.535.937-34.539.681
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.765.20846.507.26555.133.72049.764.521
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-17.183.948-594.600-16.873.751-13.975.445
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-17.710.502-2.640.632-16.023.349-14.419.182
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)526.5542.046.032-850.402443.737
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI41.581.26045.912.66538.259.96935.789.076
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)41.581.26045.912.66538.259.96935.789.076
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları41.581.26045.912.66538.259.96935.789.076
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri15.512.37010.121.36217.457.80611.212.878
Kıdem Tazminatı977.3541.054.2231.180.3770
Finansman Giderleri-89.381.143-56.391.616-43.535.937-34.539.681
Yurtiçi Satışlar1.211.940.273714.398.7911.388.538.881967.354.271
Yurtdışı Satışlar8.427.586621.38713.185.47212.648.046
Net Yabancı Para Pozisyonu18.315.97010.863.62330.2400
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu18.315.97010.863.62330.2400
Net YPP (Hedge Dahil)18.315.97010.863.62330.2400
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit84.418.979-88.439.934113.194.842-12.897.914
Düzeltme Öncesi Kar41.581.26045.912.56138.259.96935.789.076
Düzeltmeler:-31.479.812-134.352.59574.934.87333.920.064
Amortisman & İtfa Payları15.512.37010.121.36217.457.80611.212.878
Karşılıklardaki Değişim1.673.1741.508.6943.778.3201.459.277
Diğer Gelir/ Gider-48.665.3566.525.275-2.326.13821.247.909
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)10.101.448-88.440.034113.194.84269.709.140
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler56.884.112-152.507.92655.174.483-85.006.452
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)66.985.560-240.947.960168.369.325-15.297.312
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit17.433.419002.399.398
Sabit Sermaye Yatırımları00-54.866.7050
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit00-54.866.7050
Serbest Nakit Akım84.418.979-88.439.93458.328.137-12.897.914
Finansal Borçlardaki Değişim59.469.0810036.024.870
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-31.802.404103.355.90616.028.806-16.379.760
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit27.666.677103.355.90616.028.80619.645.110
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış112.085.65614.915.97274.356.9436.747.196
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0366.961-2.076.3500
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim112.085.65615.282.93372.280.5936.747.196
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler97.153.87397.153.87324.873.28024.873.280
Dönem Sonu Nakit209.239.529112.436.80697.153.87331.620.476

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DOFER 33,7 A/D 23,8 1,1 7,3 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DOFER 33,74 0,20 0,01 -18,97 -0,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi