SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.124 1.120 0,41
VIOP 1.263 1.257 0,47
USD/TRY 7,6582 7,6254 0,43
BIST BANKS 1.153 1.142 0,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.469 12.607 -1,09
GOLD 1.861,75 1.867,86 -0,33
BRENT 41,83 41,94 -0,26

Ditaş Doğan Hisse Senedi | DITAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,98 39,92 22,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 12,5 12,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ditaş Doğan
Kuruluş 21.02.1972
Faal Alanı Rotbaşı,rotil,rotkoli üretimi.
Telefon (0388)2324100
Faks (0388)2132026
Adres KAYSERİ YOLU ÜZERİ 3.KM NİĞDE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar23,123,7
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-2,8-2,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 13,8
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 3,61
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,5
Piyasa Değeri 318,0 mnTL
Net Borç 25,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,13 0,57 12,93 234,03
USD 1,58 0,31 9,80 162,54
Göreceli -0,28 -0,52 10,40 239,98

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DITAS10.04.20200,470,06006,005,10 600.000 55
DITAS30.04.20196,590,400040,0034,00 4.000.000 53
DITAS18.04.20181,220,08198,196,96 819.280 17
DITAS29.04.20156,420,500050,0042,50 5.000.000 68
DITAS27.05.20013,330,500050,0050,00 252.000 20
DITAS30.05.19991,431,0000100,00100,00 262.500 A/D
DITAS30.05.19983,281,0000100,00100,00 175.000 A/D
DITAS29.05.19979,800,500050,0050,00 87.500 A/D
DITAS10.04.20200,470,06006,005,10600.00055
DITAS30.04.20196,590,400040,0034,004.000.00053
DITAS18.04.20181,220,08198,196,96819.28017
DITAS29.04.20156,420,500050,0042,505.000.00068
DITAS27.05.20013,330,500050,0050,00252.00020
DITAS30.05.19991,431,0000100,00100,00262.500A/D
DITAS30.05.19983,281,0000100,00100,00175.000A/D
DITAS29.05.19979,800,500050,0050,0087.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar52.496.32752.758.71046.731.13950.325.333
Nakit ve Nakit Benzerleri10.144.3443.120.1362.075.5501.519.884
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar21.796.90829.711.03723.406.52026.430.823
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar116.224123.534122.715211.286
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar16.803.87917.053.11618.660.75018.362.684
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.634.9722.750.8872.465.6043.800.656
(Ara Toplam)52.496.32752.758.71046.731.13950.325.333
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar39.949.85539.364.83538.355.54937.458.078
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar93.04019.74419.74420.144
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.566.3221.708.6791.754.6531.956.393
Maddi Duran Varlıklar27.865.93927.216.33629.977.74632.044.054
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.455.0506.510.2313.868.594920.337
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.166.0232.803.5652.233.8232.016.161
Diğer Duran Varlıklar803.4811.106.280500.989500.989
TOPLAM VARLIKLAR92.446.18292.123.54585.086.68887.783.411
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler53.633.25053.193.87438.155.77638.151.470
Finansal Borçlar30.897.18725.675.48311.285.7528.397.195
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar13.914.27919.326.30920.695.27022.840.491
Diğer Borçlar328.6431.715.2341.343.8492.458.882
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)663.644754.011309.380455.619
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000774
Borç Karşılıkları2.355.8732.473.4982.113.1452.166.051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.473.6243.249.3392.408.3801.832.458
(Ara Toplam)53.633.25053.193.87438.155.77638.151.470
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.738.28715.219.06520.534.82721.069.953
Finansal Borçlar4.406.4384.250.27610.125.02911.239.127
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)149.253298.50600
Uzun vadeli karşılıklar11.182.59610.670.28310.409.7989.830.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar23.074.64523.710.60626.396.08528.561.988
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.074.64523.710.60626.396.08528.561.988
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları335.7280302.3650
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.028.7353.028.7353.018.7353.018.735
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.039.5522.039.5521.565.4701.565.470
Dönem Net Kar/Zararı-2.754.803-2.100.0721.084.0822.896.527
Diğer Özsermaye Kalemleri10.425.43310.742.39110.425.43311.081.256
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR92.446.18292.123.54585.086.68887.783.411
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri53.431.43531.221.252111.414.00184.518.331
Satışların Maliyeti (-)-42.234.384-25.064.161-87.193.562-65.245.440
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.197.0516.157.09124.220.43919.272.891
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.197.0516.157.09124.220.43919.272.891
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.713.531-2.560.447-10.404.758-7.988.889
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.212.803-3.820.745-10.249.957-8.238.264
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.659.538-835.412-449.614-296.543
Diğer Faaliyet Gelirleri3.969.0782.025.2836.019.3344.207.040
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.477.395-855.366-3.633.414-2.752.574
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.102.862110.4045.502.0304.203.661
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.388.821-1.059.5133.116.1102.749.195
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00100.0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.102.862110.4045.602.0304.203.661
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.789.865-2.780.218-5.042.732-1.693.539
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00100.0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.687.003-2.669.814559.2982.510.122
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)932.200569.742524.784386.405
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-15.713
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)932.200569.742524.784402.118
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.754.803-2.100.0721.084.0822.896.527
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.754.803-2.100.0721.084.0822.896.527
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.754.803-2.100.0721.084.0822.896.527
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.716.0261.090.5954.999.9743.804.956
Kıdem Tazminatı426.718213.359759.146569.360
Finansman Giderleri-4.789.865-2.780.218-5.042.732-1.693.539
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.982.677-11.607.217-4.581.288-3.427.713
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.982.677-1.315.712-4.581.288-3.427.713
Net YPP (Hedge Dahil)3.982.677-1.315.712-4.581.288-3.427.713

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DITAS 31,8 A/D A/D 3,1 13,8 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DITAS 31,80 3,61 3,61 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi