SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKS 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
GOLD 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Dogus GE GYO Hisse Senedi | DGGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,75 12,06 4,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 10,5 10,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dogus GE GYO
Kuruluş 25.07.1997
Faal Alanı Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından portföy oluşturmak, yönetmek, gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak; portföy çeşitlemesi ile yatırım riskini en aza indirmek.
Telefon (0212)3352850
Faks (0212)3352899
Adres Doğus Power Center Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/23 34398 Maslak/Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar497,3554,1
Ödenmiş Sermaye332,0332,0
Net Kâr-137,4-80,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 6,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 2.998,0 mnTL
Net Borç 1.415,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,56 -1,31 -2,59 10,53
USD -2,59 -5,22 -12,23 -14,46
Göreceli -1,10 -6,00 -7,36 10,29

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00 250.000 A/D
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00250.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar55.103.78661.342.76040.228.15451.453.904
Nakit ve Nakit Benzerleri17.103.68418.429.50410.948.0603.811.088
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar21.649.32123.950.2609.873.99144.161.346
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar60.86210.459387.169150.531
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.289.91918.952.53719.018.9343.330.939
(Ara Toplam)55.103.78661.342.76040.228.15451.453.904
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.923.253.3881.923.665.9461.923.018.4131.990.286.349
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.918.785.0831.918.399.4491.918.268.1541.921.493.471
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar640.525627.857623.197589.225
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar124.558124.558124.558124.557
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.703.2224.514.0824.002.50468.079.096
TOPLAM VARLIKLAR1.978.357.1741.985.008.7061.963.246.5672.041.740.253
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler163.748.630163.391.008121.587.36398.255.961
Finansal Borçlar117.361.532115.986.50981.030.59179.162.472
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar40.526.71135.830.08437.273.3174.597.753
Diğer Borçlar1.979.2184.549.421297.521834.965
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)607.763840.844639.5525.136.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.328.0635.852.6161.148.9568.268.275
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.945.343331.5341.197.426255.691
(Ara Toplam)163.748.630163.391.008121.587.36398.255.961
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.317.269.2211.267.476.8211.218.660.3601.252.270.755
Finansal Borçlar1.315.177.7821.265.522.4411.216.641.3251.250.202.859
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.293.5921.354.7371.267.3011.429.198
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)137.67627.714208.598150.211
Uzun vadeli karşılıklar660.171571.929543.136488.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar497.339.323554.140.877622.998.844691.213.537
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar497.339.323554.140.877622.998.844691.213.537
Ödenmiş Sermaye332.007.786332.007.786332.007.786332.007.786
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri261.639.202261.639.202252.935.267249.751.377
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.2955.056.2955.056.2955.056.295
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları36.026.08236.026.082396.891.270396.891.270
Dönem Net Kar/Zararı-137.390.042-80.588.488-360.865.188-288.141.024
Diğer Özsermaye Kalemleri00-3.026.586-4.352.167
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.978.357.1741.985.008.7061.963.246.5672.041.740.253
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri83.057.07240.673.714142.174.875102.395.750
Satışların Maliyeti (-)-10.157.388-4.659.194-20.609.450-15.333.213
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)72.899.68436.014.520121.565.42587.062.537
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)72.899.68436.014.520121.565.42587.062.537
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.452.886-2.057.502-9.148.669-5.037.302
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.606.1384.053.78728.746.27321.750.393
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.261.021-3.840.950-115.531.736-17.671.326
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)70.791.91534.169.85525.631.29386.104.302
Net Faaliyet Kar/Zararı68.446.79833.957.018112.416.75682.025.235
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı70.791.91534.169.85525.631.29386.104.302
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler587.735215.57210.805.5964.930.193
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-208.769.692-114.973.915-397.302.077-379.175.519
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-137.390.042-80.588.488-360.865.188-288.141.024
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-137.390.042-80.588.488-360.865.188-288.141.024
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-137.390.042-80.588.488-360.865.188-288.141.024
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-137.390.042-80.588.488-360.865.188-288.141.024
Hisse Başına Kazanç00-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı00254.8910
Finansman Giderleri-208.769.692-114.973.915-397.302.077-379.175.519
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0-1.190.747.192-1.112.541.211-1.143.002.422
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0-1.190.747.192-1.112.541.211-1.143.002.422
Net YPP (Hedge Dahil)0-1.190.747.192-1.112.541.211-1.143.002.422
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit55.065.84524.641.81375.206.8444.758.952
Düzeltme Öncesi Kar-137.390.042-80.588.488-360.865.188-288.141.024
Düzeltmeler:195.652.257114.384.173468.559.240373.094.510
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim2.482.3202.429.0851.012.0177.534.209
Diğer Gelir/ Gider193.169.937111.955.088467.547.223365.560.301
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)58.262.21533.795.685107.694.05284.953.486
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-3.786.601-9.372.571-32.760.992-80.752.535
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)54.475.61424.423.11474.933.0604.200.951
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit590.231218.699273.784558.001
Sabit Sermaye Yatırımları00-5.034-5.033
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-516.929-131.295-92.596.268-64.453.137
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-516.929-131.295-92.601.302-64.458.170
Serbest Nakit Akım54.548.91624.510.518-17.394.458-59.699.218
Finansal Borçlardaki Değişim-29.100.799-17.697.02873.725.55790.537.500
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-19.289.997671.081-48.636.148-30.277.176
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-48.390.796-17.025.94725.089.40960.260.324
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış6.158.1207.484.5717.694.951561.106
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim6.158.1207.484.5717.694.951561.106
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler10.944.93310.944.9333.249.9823.249.982
Dönem Sonu Nakit17.103.05318.429.50410.944.9333.811.088

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DGGYO 9,0 A/D A/D A/D 6,0 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DGGYO 9,03 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi