SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.113 1.111 0,21
VIOP 1.241 1.241 0,05
USD/TRY 7,5728 7,5467 0,35
BIST BANKS 1.101 1.100 0,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.208 13.255 -0,36
GOLD 1.951,89 1.944,19 0,40
BRENT 42,94 43,31 -0,85

Dogus GE GYO Hisse Senedi | DGGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,6 13,54 7,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 128,4 127,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dogus GE GYO
Kuruluş 25.07.1997
Faal Alanı Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından portföy oluşturmak, yönetmek, gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak; portföy çeşitlemesi ile yatırım riskini en aza indirmek.
Telefon (0212)3352850
Faks (0212)3352899
Adres Doğus Power Center Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/23 34398 Maslak/Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar855,1908,7
Ödenmiş Sermaye332,0332,0
Net Kâr-124,3-70,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 4,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 1,4
Piyasa Değeri 3.685,3 mnTL
Net Borç 1.155,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,82 5,92 25,85 145,03
USD 0,15 5,08 23,35 93,62
Göreceli 0,50 4,81 23,78 152,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00 250.000 A/D
DGGYO30.03.20002,440,05005,005,00250.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar53.288.43342.381.52040.756.63446.011.939
Nakit ve Nakit Benzerleri3.322.0196.886.3373.250.4765.323.390
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar43.860.83527.604.43514.639.26314.585.985
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar33.84833.84831.79131.762
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.071.7317.856.90022.835.10426.070.802
(Ara Toplam)53.288.43342.381.52040.756.63446.011.939
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.980.408.8751.976.773.3641.922.322.4661.777.315.031
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.921.368.5981.920.937.0341.920.937.0341.775.878.901
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar585.467590.386588.136597.068
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar124.442119.524119.524119.524
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar58.330.36855.126.420677.772719.538
TOPLAM VARLIKLAR2.033.697.3082.019.154.8841.963.079.1001.823.326.970
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler80.580.55866.823.743178.468.432185.264.974
Finansal Borçlar62.025.03840.318.93096.259.987123.392.699
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.583.4115.547.44858.674.62037.505.765
Diğer Borçlar1.126.1513.722.024243.893178.995
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.753.83614.806.86622.404.70921.672.618
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.964.6682.353.186582.668586.378
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler127.45475.289302.5551.928.519
(Ara Toplam)80.580.55866.823.743178.468.432185.264.974
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.098.037.7301.043.660.081805.348.048748.077.228
Finansal Borçlar1.096.293.0071.042.144.963804.066.470743.876.946
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.262.1631.205.881895.294842.001
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)9.3163.73603.024.493
Uzun vadeli karşılıklar473.244305.501386.284333.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar855.079.020908.671.060979.262.620889.984.768
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar855.079.020908.671.060979.262.620889.984.768
Ödenmiş Sermaye332.007.786332.007.786332.007.786332.007.786
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri249.751.377249.751.377249.751.377249.751.377
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.2955.056.2955.056.2955.056.295
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları396.891.270396.891.270301.846.450301.846.450
Dönem Net Kar/Zararı-124.275.541-70.683.50195.044.8205.721.767
Diğer Özsermaye Kalemleri-4.352.167-4.352.167-4.444.108-4.398.907
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.033.697.3082.019.154.8841.963.079.1001.823.326.970
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri64.584.32836.790.937140.423.811104.282.355
Satışların Maliyeti (-)-11.088.042-6.668.427-18.814.320-12.339.548
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)53.496.28630.122.510121.609.49191.942.807
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)53.496.28630.122.510121.609.49191.942.807
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.320.319-1.674.600-6.455.879-4.846.726
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.935.847110.819146.265.382278.794
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15.700.743-14.446.901-8.842.902-10.549.279
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)44.411.07114.111.828252.576.09276.825.596
Net Faaliyet Kar/Zararı50.175.96728.447.910115.153.61287.096.081
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı44.411.07114.111.828252.576.09276.825.596
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.587.6028.670.38749.521.64848.850.593
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-173.274.214-93.465.716-207.052.920-119.954.422
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-124.275.541-70.683.50195.044.8205.721.767
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-124.275.541-70.683.50195.044.8205.721.767
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-124.275.541-70.683.50195.044.8205.721.767
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-124.275.541-70.683.50195.044.8205.721.767
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı0043.96336.359
Finansman Giderleri-173.274.214-93.465.716-207.052.920-119.954.422
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-963.219.455-892.549.724-768.632.766-864.460.747
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-963.219.455-892.549.724-768.632.766-864.460.747
Net YPP (Hedge Dahil)-963.219.455-892.549.724-768.632.766-864.460.747

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DGGYO 11,1 A/D A/D A/D 4,3 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DGGYO 11,10 0,02 0,02 -0,22 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi