SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.391 2.419 -1,18
VIOP 2.646 2.682 -1,33
USD/TRY 15,6021 15,5411 0,39
BIST BANKS 1.967 2.019 -2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.964 14.028 -0,45
GOLD 1.826,93 1.824,06 0,16
BRENT 114,17 114,14 0,03

Derimod Hisse Senedi | DERIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,76 5 1,24
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 24,2 22,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Derimod
Kuruluş 04.09.1975
Faal Alanı Deri ve deriden mamul giysi imalatı,ayakkabı ve aksesuar alım satımı
Telefon (0212)5471604
Faks (0212)5821211
Adres Kazlıçeşme Mah. Beşkardeşler4 Sk. No:14 Zeytinburnu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar106,073,8
Ödenmiş Sermaye54,027,0
Net Kâr5,12,7

Cari Değerler

F/K 34,1
FD/FAVÖK 3,9
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 1,93
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,5
Piyasa Değeri 254,9 mnTL
Net Borç -56,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 27,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,16 4,66 7,03 17,12
USD 1,37 0,70 0,51 0,29
Göreceli 3,38 7,94 11,66 -9,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DERIM01.06.20091,020,02382,382,02 128.567 49
DERIM06.06.20082,110,07827,826,65 422.157 16
DERIM20.09.20072,490,09179,177,79 494.975 18
DERIM28.05.19984,180,284228,4228,42 35.526 A/D
DERIM29.05.19974,060,436143,6143,61 54.508 A/D
DERIM01.06.20091,020,02382,382,02128.56749
DERIM06.06.20082,110,07827,826,65422.15716
DERIM20.09.20072,490,09179,177,79494.97518
DERIM28.05.19984,180,284228,4228,4235.526A/D
DERIM29.05.19974,060,436143,6143,6154.508A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar470.221.969387.548.530341.970.624330.102.182
Nakit ve Nakit Benzerleri96.592.67052.667.8228.382.9584.556.141
Finansal Yatırımlar4.9764.9764.9764.976
Ticari Alacaklar247.827.698236.016.972293.283.545281.797.739
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar174.319164.732155.786284.952
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar40.839.40834.324.27419.279.11618.755.382
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar84.782.89864.369.75420.864.24324.702.992
(Ara Toplam)470.221.969387.548.530341.970.624330.102.182
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.697.8995.467.2495.832.3114.475.752
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar501.780435.780435.780435.780
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar70.47470.47470.47470.474
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.043.0051.114.9361.222.8341.366.696
Maddi Duran Varlıklar871.534918.041983.4531.057.269
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.211.1062.928.0183.119.7701.545.533
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR474.919.868393.015.779347.802.935334.577.934
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler360.183.552310.286.851264.862.212248.894.605
Finansal Borçlar37.686.84751.041.55176.276.47985.021.057
Diğer Finansal Yükümlülükler14.803000
Ticari Borçlar319.003.779256.768.212186.482.044161.970.356
Diğer Borçlar149.189665.026212.617152.420
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü454.203000
Borç Karşılıkları1.189.8751.435.4731.145.109986.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.684.856376.589745.963764.121
(Ara Toplam)360.183.552310.286.851264.862.212248.894.605
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.711.1368.957.70811.412.24417.836.141
Finansal Borçlar2.895.0043.836.5567.620.13715.316.869
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.057.1852.534.6971.655.747476.369
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.758.9472.586.4552.136.3602.042.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar106.025.18073.771.22071.528.47967.847.188
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar106.025.18073.771.22071.528.47967.847.188
Ödenmiş Sermaye54.000.00027.000.00027.000.00027.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri21.759.9240021.651.692
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler01.485.9941.485.9941.485.994
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları24.619.93621.889.15221.889.15221.889.152
Dönem Net Kar/Zararı5.133.6982.730.784-29.200-3.756.032
Diğer Özsermaye Kalemleri511.62220.665.29021.182.533-423.618
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR474.919.868393.015.779347.802.935334.577.934
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri190.065.365376.919.122238.616.198127.823.150
Satışların Maliyeti (-)-163.833.923-322.167.654-218.000.829-117.910.062
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)26.231.44254.751.46820.615.3699.913.088
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)26.231.44254.751.46820.615.3699.913.088
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.581.425-16.595.265-10.630.909-6.735.775
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.774.261-5.564.196-3.590.678-2.196.828
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.695.89648.936.24053.597.07731.507.693
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-18.665.129-63.843.866-47.477.261-26.571.126
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.906.52317.684.38112.513.5985.917.052
Net Faaliyet Kar/Zararı17.875.75632.592.0076.393.782980.485
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.906.52317.684.38112.513.5985.917.052
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler273.9551.110.694320.01442.488
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.878.673-17.261.156-14.380.740-9.670.648
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.301.8051.533.919-1.547.128-3.711.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.168.1071.196.8651.517.928-44.924
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-454.203000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-713.9041.196.8651.517.928-44.924
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.133.6982.730.784-29.200-3.756.032
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.133.6982.730.784-29.200-3.756.032
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.133.6982.730.784-29.200-3.756.032
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri137.162702.335518.527300.847
Kıdem Tazminatı525.864232.521492.487390.462
Finansman Giderleri-2.878.673-17.261.156-14.380.740-9.670.648
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-79.474.218-38.142.527-16.541.635-17.174.902
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-79.474.218-38.142.527-16.541.635-17.174.902
Net YPP (Hedge Dahil)-79.474.218-38.142.527-16.541.635-17.174.902
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit33.203.401107.407.42731.565.6746.822.210
Düzeltme Öncesi Kar5.133.6982.730.784-29.200-3.756.032
Düzeltmeler:6.920.20814.558.29112.400.1988.180.939
Amortisman & İtfa Payları137.162702.335518.527300.847
Karşılıklardaki Değişim525.864653.747237.487-14.538
Diğer Gelir/ Gider6.257.18213.202.20911.644.1847.894.630
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)12.053.90617.289.07512.370.9984.424.907
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler21.177.22990.565.86219.313.6322.459.223
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)33.231.135107.854.93731.684.6306.884.130
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-27.734-447.510-118.956-61.920
Sabit Sermaye Yatırımları-18.725000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit27.108.232000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit27.089.507000
Serbest Nakit Akım60.292.908107.407.42731.565.6746.822.210
Finansal Borçlardaki Değişim-14.643.561-41.862.685-14.109.1822.417.094
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.724.499-16.523.844-12.720.458-8.330.087
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-16.368.060-58.386.529-26.829.640-5.912.993
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış43.924.84849.020.8984.736.034909.217
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim43.924.84849.020.8984.736.034909.217
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler52.667.8223.646.9243.646.9243.646.924
Dönem Sonu Nakit96.592.67052.667.8228.382.9584.556.141

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DERIM 4,7 34,1 3,9 0,4 2,4 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DERIM 4,72 0,74 1,93 119,44 3,31
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi