SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.381 1.401 -1,48
VIOP 1.474 1.498 -1,59
USD/TRY 8,8421 8,7619 0,92
BIST BANKS 1.202 1.240 -3,03
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.750,84 1.742,90 0,46
BRENT 77,09 77,23 -0,18

Dardanel Hisse Senedi | DARDL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,1236 3,42 1,2964
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 245,5 243,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dardanel
Kuruluş 22.01.1981
Faal Alanı Dondurulmuş gıda maddeleri imalatı, her türlü sebze, meyve ve su ürünleri işletme, değerlendirme, konservecilik iç ve dış piyasa satışları soğuk depo, paketleme entegre tesis işletmeciliği
Telefon (0212)2238830
Faks (0212)2238895
Adres Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad. No:142 Sarıyer/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar86,794,6
Ödenmiş Sermaye53,353,3
Net Kâr-24,5-13,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 19,2
PD/DD 17,8
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 0,81
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,3 / 1,5
Piyasa Değeri 1.541,4 mnTL
Net Borç 521,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,87 -7,07 -2,23 -50,56
USD -2,10 -9,32 -4,94 -57,63
Göreceli -1,45 -5,97 2,27 -47,90

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DARDLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DARDLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar328.027.780260.314.597203.593.108229.019.586
Nakit ve Nakit Benzerleri13.754.29110.524.5065.629.61420.263.929
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar189.731.209123.795.858118.218.446130.077.931
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.104.80311.904.0553.640.3583.781.447
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar79.824.49288.214.58243.401.46047.281.095
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.612.98525.875.59632.703.23027.615.184
(Ara Toplam)328.027.780260.314.597203.593.108229.019.586
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar471.960.998464.624.585469.432.564413.197.456
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar461.087.874454.752.738462.700.712406.875.506
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.442.7926.005.7265.527.6984.747.330
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.375.1813.810.954983.3321.353.798
Diğer Duran Varlıklar55.15155.167220.822220.822
TOPLAM VARLIKLAR799.988.778724.939.182673.025.672642.217.042
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler468.771.249409.029.179332.725.809325.055.469
Finansal Borçlar299.364.045271.775.960215.425.981228.661.008
Diğer Finansal Yükümlülükler40.594.7952.330.1761.131.0786.045.902
Ticari Borçlar116.256.748124.061.564106.628.74879.752.193
Diğer Borçlar598.760651.039698.130775.274
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.537.1063.786.1823.590.2204.282.053
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.419.7956.424.2585.251.6525.539.039
(Ara Toplam)468.771.249409.029.179332.725.809325.055.469
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler244.533.907221.289.913220.925.725226.063.902
Finansal Borçlar195.272.660173.380.575176.217.774185.934.928
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar230.288301.017429.318500.046
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar14.532.14413.558.34910.948.56811.095.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34.498.81534.049.97233.330.06528.533.391
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar86.683.62294.620.090119.374.13891.097.671
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.683.62294.620.090119.374.13891.097.671
Ödenmiş Sermaye53.281.75353.281.75353.281.75353.281.753
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0006.549.990
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları431.524218.032-13.7350
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-242.154.446-241.355.644-334.025.267-337.804.048
Dönem Net Kar/Zararı-24.499.185-13.775.99791.870.82196.145.158
Diğer Özsermaye Kalemleri299.623.976296.251.946308.260.566272.924.818
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR799.988.778724.939.182673.025.672642.217.042
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri569.468.487281.489.543943.938.945665.482.926
Satışların Maliyeti (-)-396.407.282-190.403.863-669.490.192-467.584.591
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)173.061.20591.085.680274.448.753197.898.335
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)173.061.20591.085.680274.448.753197.898.335
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-88.985.718-47.944.445-143.680.436-88.008.674
Genel Yönetim Giderleri (-)-22.641.741-11.354.538-33.384.244-26.427.817
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-754.816-312.802-1.637.288-1.125.868
Diğer Faaliyet Gelirleri35.687.01817.867.128108.648.74485.562.052
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-29.381.133-13.699.416-58.602.920-33.404.960
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)66.984.81535.641.607145.792.609134.493.068
Net Faaliyet Kar/Zararı60.678.93031.473.89595.746.78582.335.976
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı66.984.81535.641.607145.792.609134.493.068
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0063.175.92160.938.381
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-92.747.436-50.190.988-115.174.165-98.352.918
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.762.621-14.549.38193.794.36597.078.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.263.436773.384-1.923.544-933.373
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-1.667.240-1.471.459
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.263.436773.384-256.304538.086
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-24.499.185-13.775.99791.870.82196.145.158
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-24.499.185-13.775.99791.870.82196.145.158
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-24.499.185-13.775.99791.870.82196.145.158
Hisse Başına Kazanç0022
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0020
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0020
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0020
Dipnot
Amortisman Giderleri5.649.5472.735.1415.312.8043.696.155
Kıdem Tazminatı3.355.4262.007.5572.385.9572.984.127
Finansman Giderleri-92.747.436-50.190.988-115.174.165-98.352.918
Yurtiçi Satışlar567.336.058276.757.302920.102.408641.642.779
Yurtdışı Satışlar71.240.59740.657.440117.765.00590.028.160
Net Yabancı Para Pozisyonu-512.610.619-435.112.084-191.830.092-192.072.271
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-525.681.178-437.657.738-199.067.796-190.819.612
Net YPP (Hedge Dahil)-512.610.619-435.112.084-191.830.092-192.072.271

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DARDL 2,6 A/D 19,2 2,0 17,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DARDL 2,63 0,77 0,81 4,02 0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi