SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Dardanel Hisse Senedi | DARDL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,58 4,13 1,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 11,1 453,5 442,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dardanel
Kuruluş 22.01.1981
Faal Alanı Dondurulmuş gıda maddeleri imalatı, her türlü sebze, meyve ve su ürünleri işletme, değerlendirme, konservecilik iç ve dış piyasa satışları soğuk depo, paketleme entegre tesis işletmeciliği
Telefon (0212)2238830
Faks (0212)2238895
Adres Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad. No:142 Sarıyer/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar653,686,7
Ödenmiş Sermaye586,153,3
Net Kâr6,2-24,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 20,7
PD/DD 3,1
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 0,89
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,6 / 3,3
Piyasa Değeri 2.022,0 mnTL
Net Borç 97,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,71 -12,44 18,15 18,56
USD -1,78 -13,73 2,72 16,12
Göreceli -0,99 -11,21 10,25 11,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DARDLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DARDLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar386.167.305328.027.780260.314.597203.593.108
Nakit ve Nakit Benzerleri7.154.73813.754.29110.524.5065.629.614
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar231.779.099189.731.209123.795.858118.218.446
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.231.07711.104.80311.904.0553.640.358
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar82.758.95579.824.49288.214.58243.401.460
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar50.243.43633.612.98525.875.59632.703.230
(Ara Toplam)386.167.305328.027.780260.314.597203.593.108
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar554.362.538471.960.998464.624.585469.432.564
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar543.466.720461.087.874454.752.738462.700.712
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.859.9536.442.7926.005.7265.527.698
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.887.1654.375.1813.810.954983.332
Diğer Duran Varlıklar148.70055.15155.167220.822
TOPLAM VARLIKLAR940.529.843799.988.778724.939.182673.025.672
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler200.409.324468.771.249409.029.179332.725.809
Finansal Borçlar66.999.965299.364.045271.775.960215.425.981
Diğer Finansal Yükümlülükler1.000.62040.594.7952.330.1761.131.078
Ticari Borçlar102.797.003116.256.748124.061.564106.628.748
Diğer Borçlar867.397598.760651.039698.130
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)22.087.3035.537.1063.786.1823.590.220
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.657.0366.419.7956.424.2585.251.652
(Ara Toplam)200.409.324468.771.249409.029.179332.725.809
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler86.503.015244.533.907221.289.913220.925.725
Finansal Borçlar36.750.845195.272.660173.380.575176.217.774
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar115.144230.288301.017429.318
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar15.121.87414.532.14413.558.34910.948.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34.515.15234.498.81534.049.97233.330.065
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar653.617.50486.683.62294.620.090119.374.138
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar653.617.50486.683.62294.620.090119.374.138
Ödenmiş Sermaye586.099.28353.281.75353.281.75353.281.753
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları270.322431.524218.032-13.735
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-242.154.446-242.154.446-241.355.644-334.025.267
Dönem Net Kar/Zararı6.206.069-24.499.185-13.775.99791.870.821
Diğer Özsermaye Kalemleri303.196.276299.623.976296.251.946308.260.566
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR940.529.843799.988.778724.939.182673.025.672
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri828.521.045569.468.487281.489.543943.938.945
Satışların Maliyeti (-)-590.361.696-396.407.282-190.403.863-669.490.192
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)238.159.349173.061.20591.085.680274.448.753
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)238.159.349173.061.20591.085.680274.448.753
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-125.570.959-88.985.718-47.944.445-143.680.436
Genel Yönetim Giderleri (-)-33.161.343-22.641.741-11.354.538-33.384.244
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.214.141-754.816-312.802-1.637.288
Diğer Faaliyet Gelirleri60.618.61835.687.01817.867.128108.648.744
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-50.822.278-29.381.133-13.699.416-58.602.920
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)88.009.24666.984.81535.641.607145.792.609
Net Faaliyet Kar/Zararı78.212.90660.678.93031.473.89595.746.785
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı88.009.24666.984.81535.641.607145.792.609
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler18.858.9640063.175.921
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-92.747.436-50.190.988-115.174.165
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.405.220-25.762.621-14.549.38193.794.365
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)800.8491.263.436773.384-1.923.544
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-1.667.240
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)800.8491.263.436773.384-256.304
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.206.069-24.499.185-13.775.99791.870.821
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.206.069-24.499.185-13.775.99791.870.821
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.206.069-24.499.185-13.775.99791.870.821
Hisse Başına Kazanç0002
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0002
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0002
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0002
Dipnot
Amortisman Giderleri9.108.0255.649.5472.735.1415.312.804
Kıdem Tazminatı4.202.2023.355.4262.007.5572.385.957
Finansman Giderleri0-92.747.436-50.190.988-115.174.165
Yurtiçi Satışlar803.107.180567.336.058276.757.302920.102.408
Yurtdışı Satışlar127.273.16871.240.59740.657.440117.765.005
Net Yabancı Para Pozisyonu-16.230.637-512.610.619-435.112.084-191.830.092
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-72.124.126-525.681.178-437.657.738-199.067.796
Net YPP (Hedge Dahil)-16.230.637-512.610.619-435.112.084-191.830.092
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-146.998.425-29.619.140-43.573.36847.872.654
Düzeltme Öncesi Kar6.206.069-24.499.185-13.775.99791.870.821
Düzeltmeler:11.562.585101.703.6883.237.57963.556.557
Amortisman & İtfa Payları9.108.0255.649.5472.735.1415.312.804
Karşılıklardaki Değişim4.173.3064.124.8822.609.7802.681.290
Diğer Gelir/ Gider-1.718.74691.929.259-2.107.34255.562.463
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)17.768.65477.204.503-10.538.418155.427.378
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-164.767.079-106.282.730-33.034.950-106.985.746
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-146.998.425-29.078.227-43.573.36848.441.632
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0-540.9130-568.978
Sabit Sermaye Yatırımları-99.843.271-11.965.414-6.243.618-105.617.739
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit371000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-99.842.900-11.965.414-6.243.618-105.617.739
Serbest Nakit Akım-246.841.325-41.584.554-49.816.986-57.745.085
Finansal Borçlardaki Değişim-288.023.40349.709.23154.711.87851.922.015
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı536.389.852000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit000-2.322.640
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit248.366.44949.709.23154.711.87849.599.375
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.525.1248.124.6774.894.892-8.145.710
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi000-13.735
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim1.525.1248.124.6774.894.892-8.159.445
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler5.629.6145.629.6145.629.61413.789.059
Dönem Sonu Nakit7.154.73813.754.29110.524.5065.629.614

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DARDL 3,5 A/D 20,7 1,9 3,1 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DARDL 3,45 0,87 0,89 1,86 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi