SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.951 2.913 1,29
VIOP 3.191 3.145 1,47
USD/TRY 17,9638 17,9139 0,28
BIST BANKA 2.792 2.672 4,52
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.910 13.817 0,68
ALTIN 1.767,35 1.775,65 -0,47
BRENT 91,82 92,34 -0,56

Dap Gayrimenkul Hisse Senedi | DAPGM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 28,6 41,38 12,78
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,5 134,1 126,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dap Gayrimenkul
Kuruluş 04.02.1981
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0216)5004900
Faks (0216)5004998
Adres Altayçeşme Mahallesi, Zeytindalı Sokak, No:16 B Blok Maltepe / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar739,9737,9
Ödenmiş Sermaye200,0200,0
Net Kâr2,0312,3

Cari Değerler

F/K 31,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 11,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,41
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 3,6
Piyasa Değeri 8.276,0 mnTL
Net Borç 361,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 8,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,43 3,40 36,39 -
USD 2,43 3,34 32,75 -
Göreceli 0,46 -1,15 11,54 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DAPGMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DAPGMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.266.511.426817.802.186882.586.3480
Nakit ve Nakit Benzerleri138.366.361138.971.946177.290.0830
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.470.5372.396.97100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar397.839.673113.400.988123.240.3690
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar313.805.186313.805.186313.805.1860
Stoklar128.363.77285.253.37673.400.6450
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar285.665.897163.973.719194.850.0650
(Ara Toplam)1.266.511.426817.802.186882.586.3480
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.685.411.8171.815.805.4371.475.053.5870
Ticari Alacaklar3.636.0063.655.22800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar29.640.785338.705.142321.873.3000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.488.158.5141.353.190.5911.048.170.9230
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar6.860.3095.665.0614.039.5140
Şerefiye1.807.2241.807.2241.807.2240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar488.170456.718213.2080
Ertelenmiş Vergi Varlığı47.839.55137.039.15830.965.4560
Diğer Duran Varlıklar106.981.25875.286.31567.983.9620
TOPLAM VARLIKLAR2.951.923.2432.633.607.6232.357.639.9350
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler552.604.778515.890.155480.436.1340
Finansal Borçlar173.628.815168.373.637115.767.6870
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar69.630.36829.125.41048.680.7680
Diğer Borçlar91.178.19499.279.769102.306.0930
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)204.473.320201.829.43400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0316.273170.1310
Borç Karşılıkları10.240.75114.480.19919.524.8940
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.453.3302.485.433193.986.5610
(Ara Toplam)552.604.778515.890.155480.436.1340
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.658.914.5771.379.344.0121.235.300.4080
Finansal Borçlar326.367.619323.893.460379.261.8350
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar13.800.77011.914.4259.485.8340
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.122.645.026857.769.29400
Uzun vadeli karşılıklar1.250.683605.338724.0170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü194.850.479185.161.495157.890.9040
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00687.937.8180
Özkaynaklar740.403.888738.373.456641.903.3930
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar739.902.659737.892.545641.524.8340
Ödenmiş Sermaye200.000.000200.000.000200.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.238.7705.238.7705.238.7700
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları532.635.798220.344.983220.344.9830
Dönem Net Kar/Zararı1.984.596312.290.815216.005.1110
Diğer Özsermaye Kalemleri43.49517.977-64.0300
Azınlık Payları501.229480.911378.5590
TOPLAM KAYNAKLAR2.951.923.2432.633.607.6232.357.639.9350
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri134.766.646912.400.097602.801.332118.134.341
Satışların Maliyeti (-)-97.484.920-417.500.138-250.517.079-46.610.575
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)37.281.726494.899.959352.284.25371.523.766
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)37.281.726494.899.959352.284.25371.523.766
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-26.679.947-89.600.636-64.510.336-3.524.736
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.001.006-25.181.346-25.838.717-3.272.039
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.303.8367.944.3047.762.0791.220.386
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.877.862-3.478.396-562.292-236.852
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.026.747384.583.885269.134.98765.710.525
Net Faaliyet Kar/Zararı2.600.773380.117.977261.935.20064.726.991
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.341400.000400.0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-1.054.29400
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.036.088383.929.591269.534.98765.710.525
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.024.75521.774.46811.783.6173.496.724
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.173.748-21.080.900-14.405.934-1.774.660
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler9.341-654.294400.0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)887.095384.623.159266.912.67067.432.589
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.117.795-72.004.939-50.682.429-13.146.946
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-316.273-170.131-359.383
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.117.795-71.688.666-50.512.298-12.787.563
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.004.890312.618.220216.230.24154.285.643
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.004.890312.618.220216.230.24154.285.643
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları20.294327.405225.13031.908
Ana Ortaklık Payları1.984.596312.290.815216.005.11154.253.735
Hisse Başına Kazanç031620
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç001620
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç001620
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç001620
Amortisman Giderleri374.407961.610651.272144.915
Kıdem Tazminatı812.005632.421610.5990
Finansman Giderleri-7.173.748-21.080.900-14.405.934-1.774.660
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu9.010.94611.908.880308.5750
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu9.010.94611.908.880308.5750
Net YPP (Hedge Dahil)9.010.94611.908.880308.5750
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-6.417.542-569.928.261-536.551.944-93.380.762
Düzeltme Öncesi Kar2.004.890312.618.220216.230.24154.285.643
Düzeltmeler:-4.926.36486.395.86867.782.29813.722.398
Amortisman & İtfa Payları374.407961.610651.272144.915
Karşılıklardaki Değişim-3.568.56112.363.73217.445.0221.067.768
Diğer Gelir/ Gider-1.732.21073.070.52649.686.00412.509.715
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-2.921.474399.014.088284.012.53968.008.041
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-3.496.068-968.942.349-820.564.483-161.388.803
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-6.417.542-569.928.261-536.551.944-93.380.762
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-1.601.107-5.691.673-3.512.278-1.473.942
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-316.27363.58563.585-36.415
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.917.380-5.628.088-3.448.693-1.510.357
Serbest Nakit Akım-8.334.922-575.556.349-540.000.637-94.891.119
Finansal Borçlardaki Değişim7.729.337440.417.598443.180.02357.183.241
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı00190.000.0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0190.002.0002.0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit7.729.337630.419.598633.182.02357.183.241
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-605.58554.863.24993.181.386-37.707.878
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-605.58554.863.24993.181.386-37.707.878
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler138.971.94684.108.69784.108.69784.108.697
Dönem Sonu Nakit138.366.361138.971.946177.290.08346.400.819

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DAPGM 41,4 31,8 A/D A/D 11,2 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DAPGM 41,38 2,59 2,41 -18,27 -0,34
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi