SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.391 2.419 -1,18
VIOP 2.646 2.682 -1,33
USD/TRY 15,6014 15,5411 0,39
BIST BANKA 1.967 2.019 -2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.964 14.028 -0,45
ALTIN 1.826,18 1.824,06 0,12
BRENT 114,22 114,14 0,07

Dagi Yatırım Holding A.Ş Hisse Senedi | DAGHL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,99 31,02 19,03
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 10,6 9,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dagi Yatırım Holding A.Ş
Kuruluş 18.08.1994
Faal Alanı Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları portföyü işletme.
Telefon (0212)3461515
Faks (0212)3461517
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4\5 Bomonti - Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,341,0
Ödenmiş Sermaye10,810,8
Net Kâr9,48,7

Cari Değerler

F/K 30,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 4,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,6
Piyasa Değeri 237,6 mnTL
Net Borç -21,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 50,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 10,00 -3,00 37,93 103,70
USD 9,15 -6,67 29,52 74,43
Göreceli 11,31 0,04 43,90 58,28

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DAGHL05.04.201111,190,300030,0030,00 1.080.000 144
DAGHL20.04.20109,320,300030,0030,00 1.080.000 32
DAGHL02.04.200922,730,300030,0030,00 1.080.000 A/D
DAGHL25.04.200816,170,695569,5569,55 1.387.500 A/D
DAGHL09.05.200421,741,0000100,00100,00 1.995.000 A/D
DAGHL07.04.200232,631,5500155,00155,00 3.092.250 A/D
DAGHL30.05.200132,432,4000240,00240,00 4.788.000 A/D
DAGHL28.05.199818,871,0000100,00100,00 300.000 A/D
DAGHL05.04.201111,190,300030,0030,001.080.000144
DAGHL20.04.20109,320,300030,0030,001.080.00032
DAGHL02.04.200922,730,300030,0030,001.080.000A/D
DAGHL25.04.200816,170,695569,5569,551.387.500A/D
DAGHL09.05.200421,741,0000100,00100,001.995.000A/D
DAGHL07.04.200232,631,5500155,00155,003.092.250A/D
DAGHL30.05.200132,432,4000240,00240,004.788.000A/D
DAGHL28.05.199818,871,0000100,00100,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar32.564.48429.109.4431.831.457463.317
Nakit ve Nakit Benzerleri21.269.42227.0451.034.60627.988
Finansal Yatırımlar028.650.000329.504180.001
Ticari Alacaklar406.61169.03000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.802.723191.947291.64572.535
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar85.728171.421175.702182.793
(Ara Toplam)32.564.48429.109.4431.831.457463.317
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar18.802.52414.086.51653.404.72154.649.460
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18.802.52414.086.51653.404.72154.649.460
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR51.367.00843.195.95955.236.17855.112.777
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler450.9171.920.14019.474.39217.969.027
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.614908.7442.38717.473
Diğer Borçlar93980919.441.97117.904.606
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü373.242978.79000
Borç Karşılıkları33.08517.7692.94617.642
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler41.03714.02827.08829.306
(Ara Toplam)450.9171.920.14019.474.39217.969.027
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler594.373312.7875.958.8096.285.865
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar33.70130.03800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü560.672282.7495.938.1176.244.015
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0020.69241.850
Özkaynaklar50.321.71840.963.03229.802.97730.857.885
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.321.71840.963.03229.802.97730.857.885
Ödenmiş Sermaye10.800.00010.800.00010.800.00010.800.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00015.706
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler00851.267851.267
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.968.78918.906.90616.548.09316.548.093
Dönem Net Kar/Zararı9.358.6888.746.002-2.420.351-1.355.173
Diğer Özsermaye Kalemleri22.194.2412.510.1244.023.9683.997.992
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR51.367.00843.195.95955.236.17855.112.777
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri34.628.024231.974.9104.201.8200
Satışların Maliyeti (-)-33.571.323-231.683.470-4.211.2790
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.056.701291.440-9.4590
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.056.701291.440-9.4590
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-158.497-623.176-492.386-412.579
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri32.89866.11176.58195.617
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8-851.817-17.600-17.600
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)931.094-1.117.442-442.864-334.562
Net Faaliyet Kar/Zararı898.204-331.736-501.845-412.579
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000-75.103
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-114.001-19.401
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar8.658.1675.605.184-1.506.261-261.522
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.589.2614.487.742-2.063.126-690.588
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler461.41632.83900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.583-94.217-2.062-627
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00-114.001-94.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.043.0944.426.364-2.065.188-691.215
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-684.4074.319.638-355.163-663.958
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-406.484-978.79000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-277.9235.298.428-355.163-663.958
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.358.6878.746.002-2.420.351-1.355.173
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.358.6878.746.002-2.420.351-1.355.173
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.358.6878.746.002-2.420.351-1.355.173
Hisse Başına Kazanç1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı06.218033.505
Finansman Giderleri-7.583-94.217-2.062-627
Yurtiçi Satışlar0231.974.91000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-122.254-687.28018.002.72316.996.105
Düzeltme Öncesi Kar9.358.6878.746.002-2.420.351-1.355.173
Düzeltmeler:-8.410.333-9.065.7021.804.0761.053.489
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim18.97921.820-2.34933.505
Diğer Gelir/ Gider-8.429.312-9.087.5221.806.4251.019.984
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)948.354-319.700-616.275-301.684
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-60.182-365.93818.617.22117.298.909
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)888.172-685.63818.000.94616.997.225
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.010.426-1.6421.777-1.120
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit32.592.158260.736-17.000.002-17.000.002
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit32.592.158260.736-17.000.002-17.000.002
Serbest Nakit Akım32.469.904-426.5441.002.721-3.897
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-11.227.527421.70400
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-11.227.527421.70400
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış21.242.377-4.8401.002.721-3.897
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim21.242.377-4.8401.002.721-3.897
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler27.04531.88531.88531.885
Dönem Sonu Nakit21.269.42227.0451.034.60627.988

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DAGHL 22,0 30,7 A/D A/D 4,7 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DAGHL 22,00 0,06 0,06 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi