SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.538 1.531 0,46
VIOP 1.625 1.613 0,73
USD/TRY 7,4239 7,4455 -0,29
BIST BANKS 1.417 1.391 1,84
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.080 14.040 0,29
GOLD 1.714,97 1.714,29 0,04
BRENT 65,01 64,07 1,47

Dagi Yatırım Holding A.Ş Hisse Senedi | DAGHL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,78 18,35 6,57
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 58,9 58,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dagi Yatırım Holding A.Ş
Kuruluş 18.08.1994
Faal Alanı Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları portföyü işletme.
Telefon (0212)3461515
Faks (0212)3461517
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4\5 Bomonti - Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar32,220,6
Ödenmiş Sermaye10,810,8
Net Kâr13,72,0

Cari Değerler

F/K 13,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 5,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,7
Piyasa Değeri 179,7 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,98 18,35 27,71 28,99
USD 9,53 15,13 27,37 30,40
Göreceli 9,82 14,64 22,90 24,41

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DAGHL05.04.201111,190,300030,0030,00 1.080.000 144
DAGHL20.04.20109,320,300030,0030,00 1.080.000 32
DAGHL02.04.200922,730,300030,0030,00 1.080.000 A/D
DAGHL25.04.200816,170,695569,5569,55 1.387.500 A/D
DAGHL09.05.200421,741,0000100,00100,00 1.995.000 A/D
DAGHL07.04.200232,631,5500155,00155,00 3.092.250 A/D
DAGHL30.05.200132,432,4000240,00240,00 4.788.000 A/D
DAGHL28.05.199818,871,0000100,00100,00 300.000 A/D
DAGHL05.04.201111,190,300030,0030,001.080.000144
DAGHL20.04.20109,320,300030,0030,001.080.00032
DAGHL02.04.200922,730,300030,0030,001.080.000A/D
DAGHL25.04.200816,170,695569,5569,551.387.500A/D
DAGHL09.05.200421,741,0000100,00100,001.995.000A/D
DAGHL07.04.200232,631,5500155,00155,003.092.250A/D
DAGHL30.05.200132,432,4000240,00240,004.788.000A/D
DAGHL28.05.199818,871,0000100,00100,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar519.816390.285438.177274.522
Nakit ve Nakit Benzerleri31.88525.59474.74615.979
Finansal Yatırımlar274.505151.510157.62757.268
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar50.75470.26259.67953.880
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar162.672142.919146.125147.395
(Ara Toplam)519.816390.285438.177274.522
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar37.910.98022.975.71422.233.74519.567.037
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar37.910.98022.975.71422.233.74519.567.037
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR38.430.79623.365.99922.671.92219.841.559
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler609.548511.402466.913388.593
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar17.812417.020378.175274.262
Diğer Borçlar508.80853.85058.58780.258
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)64.098000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü015.75215.7520
Borç Karşılıkları2.9463.6589.8408.979
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.88421.1224.55925.094
(Ara Toplam)609.548511.402466.913388.593
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.604.2182.286.5032.143.2791.540.377
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar23.04116.96342.63849.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.581.1772.269.5402.100.6411.490.433
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar32.217.03020.568.09420.061.73017.912.589
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.217.03020.568.09420.061.73017.912.589
Ödenmiş Sermaye10.800.00010.800.00010.800.00010.800.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0015.7060
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler851.267851.267851.267851.267
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.892.1532.876.4012.876.4012.876.401
Dönem Net Kar/Zararı13.655.9402.023.1341.508.506-637.478
Diğer Özsermaye Kalemleri4.017.6704.017.2924.009.8504.022.399
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR38.430.79623.365.99922.671.92219.841.559
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.049.2897.049.2897.049.2890
Satışların Maliyeti (-)-7.048.667-7.048.667-7.048.6670
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6226226220
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6226226220
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-335.982-268.244-127.330-99.100
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri147.134128.68937.37319.477
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-854-551-311-279
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-189.080-139.484-89.646-79.902
Net Faaliyet Kar/Zararı-335.360-267.622-126.708-99.100
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler175.411100.308100.308100.308
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-47.892-41.793-142.298
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar17.670.4752.735.2091.993.240-673.468
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı17.656.8062.648.1411.962.109-795.360
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-67.020-2.691-2.517-350
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler175.41152.41658.515-41.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.589.7862.645.4501.959.592-795.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.933.846-622.316-451.086158.232
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.933.846-622.316-451.086158.232
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.655.9402.023.1341.508.506-637.478
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.655.9402.023.1341.508.506-637.478
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları13.655.9402.023.1341.508.506-637.478
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı-33.0820-11.720-5.275
Finansman Giderleri-67.020-2.691-2.517-350
Yurtiçi Satışlar7.049.289000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DAGHL 16,6 13,2 A/D A/D 5,6 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DAGHL 16,64 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi