SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.057 8.087 -0,37
VIOP 8.673 8.732 -0,67
USD/TRY 28,9058 28,8819 0,08
BIST BANKA 8.856 8.862 -0,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.533 16.405 0,78
ALTIN 2.019,40 2.019,13 0,01
BRENT 77,03 77,05 -0,03

Carrefoursa Hisse Senedi | CRFSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 87,6 133,6 46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 26,2 455,0 428,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Carrefoursa
Kuruluş 09.09.1991
Faal Alanı Perakende sektörü
Telefon (0216)6550000
Faks (0216)6550050
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No:67 A , Blok B, Maltepe/Ýstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-1.286,1-1.286,7
Ödenmiş Sermaye127,8127,8
Net Kâr-318,7-361,2

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 8,6
PD/DD A/D
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 16,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,8 / 2,8
Piyasa Değeri 17.070,6 mnTL
Net Borç 1.657,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 10,7

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,45 25,92 31,89 78,13
USD 5,38 25,96 29,52 15,37
Göreceli 5,84 26,49 26,14 21,80

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CRFSAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
CRFSAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.938.912.0006.487.216.0006.059.977.0004.713.671.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.483.301.0001.157.034.0001.290.230.0001.192.555.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar858.853.000582.442.000483.014.000414.456.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar370.471.000290.416.000211.360.000155.954.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.938.941.0003.972.247.0003.766.833.0002.843.751.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar287.346.000485.077.000308.540.000106.955.000
(Ara Toplam)7.938.912.0006.487.216.0006.059.977.0004.713.671.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.960.252.0003.617.481.0003.418.753.0002.980.608.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar149.897.000142.123.000213.559.000210.006.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.653.904.0001.596.152.0001.472.192.0001.113.816.000
Maddi Duran Varlıklar993.989.000864.050.000759.760.000756.779.000
Şerefiye482.479.000482.479.000482.479.000482.479.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar150.182.000130.407.000109.299.00095.796.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı528.019.000400.488.000379.682.000318.068.000
Diğer Duran Varlıklar1.782.0001.782.0001.782.0003.664.000
TOPLAM VARLIKLAR11.899.164.00010.104.697.0009.478.730.0007.694.279.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.008.891.0009.399.301.0008.779.414.0006.969.002.000
Finansal Borçlar1.538.460.0001.654.350.0001.772.043.0001.369.493.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.562.605.0007.006.802.0006.161.356.0005.187.548.000
Diğer Borçlar270.409.000171.759.000135.522.000104.842.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)92.590.000103.162.000123.727.00087.449.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları94.317.00098.974.00089.413.00082.288.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler450.510.000364.254.000497.353.000137.382.000
(Ara Toplam)11.008.891.0009.399.301.0008.779.414.0006.969.002.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.176.358.0001.992.130.0001.824.663.0001.505.295.000
Finansal Borçlar1.601.935.0001.510.478.0001.375.665.0001.107.299.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar574.423.000481.652.000448.998.000397.996.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-1.286.085.000-1.286.734.000-1.125.347.000-780.018.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.286.085.000-1.286.734.000-1.125.347.000-780.018.000
Ödenmiş Sermaye127.774.000127.774.000127.774.000127.774.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri411.665.000411.665.000411.665.000411.665.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.318.00012.318.00012.318.00012.318.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.781.836.000-1.781.836.000-1.781.836.000-1.595.004.000
Dönem Net Kar/Zararı-318.682.000-361.171.000-206.610.000-186.832.000
Diğer Özsermaye Kalemleri262.676.000304.516.000311.342.000450.061.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR11.899.164.00010.104.697.0009.478.730.0007.694.279.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri24.830.998.00014.577.702.0006.575.329.00019.198.331.620
Satışların Maliyeti (-)-18.470.131.000-10.921.511.000-4.849.531.000-14.398.582.292
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.360.867.0003.656.191.0001.725.798.0004.799.749.328
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.360.867.0003.656.191.0001.725.798.0004.799.749.328
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.664.850.000-2.845.931.000-1.408.781.000-3.402.553.137
Genel Yönetim Giderleri (-)-621.025.000-385.066.000-194.490.000-422.974.551
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri251.930.000134.288.00022.867.00097.336.674
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.065.780.000-544.298.000-195.304.000-689.150.827
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)261.142.00015.184.000-49.910.000382.407.487
Net Faaliyet Kar/Zararı1.074.992.000425.194.000122.527.000974.221.640
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00042.307.504
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-1.368.000-661.000160.000-392.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı259.774.00014.523.000-49.750.000424.322.850
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler17.882.00010.538.0005.627.00020.143.844
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-743.831.000-432.269.000-189.425.000-654.453.570
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.368.000-661.000160.00041.915.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-466.175.000-407.208.000-233.548.000-209.986.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)147.493.00046.037.00026.938.00023.154.471
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)147.493.00046.037.00026.938.00023.154.471
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-318.682.000-361.171.000-206.610.000-186.832.405
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-318.682.000-361.171.000-206.610.000-186.832.405
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-318.682.000-361.171.000-206.610.000-186.832.405
Hisse Başına Kazanç-2-3-2-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-3-2-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-2-3-2-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-3-2-1
Dipnot
Amortisman Giderleri591.357.000377.448.000181.256.000501.374.365
Kıdem Tazminatı137.178.00084.387.00044.377.00047.741.401
Finansman Giderleri-743.831.000-432.269.000-189.425.000-654.453.570
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu295.883.000165.734.00065.345.00084.573.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu277.882.000152.632.00056.102.00078.659.000
Net YPP (Hedge Dahil)295.883.000165.734.00065.345.00084.573.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit2.021.736.000942.366.000268.979.0001.563.395.652
Düzeltme Öncesi Kar-318.682.000-361.171.000-206.610.000-186.832.405
Düzeltmeler:1.384.392.000902.519.000410.691.0001.131.685.149
Amortisman & İtfa Payları591.357.000377.448.000181.256.000501.374.365
Karşılıklardaki Değişim180.501.000121.822.00061.830.00064.934.873
Diğer Gelir/ Gider612.534.000403.249.000167.605.000565.375.911
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.065.710.000541.348.000204.081.000944.852.744
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler1.197.914.000604.426.00078.768.000647.692.720
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)2.263.624.0001.145.774.000282.849.0001.592.545.464
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-241.888.000-203.408.000-13.870.000-29.149.812
Sabit Sermaye Yatırımları-489.937.000-265.920.000-75.134.000-292.751.694
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-489.937.000-265.920.000-75.134.000-292.751.694
Serbest Nakit Akım1.531.799.000676.446.000193.845.0001.270.643.958
Finansal Borçlardaki Değişim-152.000.000-47.000.000221.000.000-79.500.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.067.750.000-647.408.000-314.866.000-880.044.265
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.219.750.000-694.408.000-93.866.000-959.544.265
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış312.049.000-17.962.00099.979.000311.099.693
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-21.303.000-17.559.000-2.304.0007.476.215
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim290.746.000-35.521.00097.675.000318.575.908
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.192.555.0001.192.555.0001.192.555.000873.978.953
Dönem Sonu Nakit1.483.301.0001.157.034.0001.290.230.0001.192.554.861

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CRFSA 133,6 A/D 8,6 0,6 A/D 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CRFSA 133,60 15,69 16,16 47,33 0,63
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi