SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.714 10.793 -0,73
VIOP 11.716 11.812 -0,81
USD/TRY 32,2217 32,1791 0,13
BIST BANKS 15.101 15.142 -0,27
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.691 18.680 0,06
GOLD 2.338,75 2.329,07 0,42
BRENT 81,93 81,36 0,70

Carrefoursa Hisse Senedi | CRFSA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 134 179,3 45,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 36,2 649,2 613,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Carrefoursa
Kuruluş 09.09.1991
Faal Alanı Perakende sektörü
Telefon (0216)6550000
Faks (0216)6550060
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5.146,2-1.286,1
Ödenmiş Sermaye127,8127,8
Net Kâr1.204,2-318,7

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 14,2
FD/FAVÖK 21,5
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 9,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,4 / 3,4
Piyasa Değeri 17.121,7 mnTL
Net Borç 2.083,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 10,7

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,94 -3,32 -9,89 19,11
USD -4,00 -3,26 -8,88 9,09
Göreceli -2,99 -7,55 -19,47 -17,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CRFSAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
CRFSAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.765.266.0007.938.912.0006.487.216.0006.059.977.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.706.397.0001.483.301.0001.157.034.0001.290.230.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.071.114.000858.853.000582.442.000483.014.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar337.641.000370.471.000290.416.000211.360.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.435.854.0004.938.941.0003.972.247.0003.766.833.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar214.260.000287.346.000485.077.000308.540.000
(Ara Toplam)8.765.266.0007.938.912.0006.487.216.0006.059.977.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar10.573.556.0003.960.252.0003.617.481.0003.418.753.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar161.914.000149.897.000142.123.000213.559.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.990.879.0001.653.904.0001.596.152.0001.472.192.000
Maddi Duran Varlıklar2.981.043.000993.989.000864.050.000759.760.000
Şerefiye3.014.070.000482.479.000482.479.000482.479.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar277.594.000150.182.000130.407.000109.299.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı142.864.000528.019.000400.488.000379.682.000
Diğer Duran Varlıklar5.192.0001.782.0001.782.0001.782.000
TOPLAM VARLIKLAR19.338.822.00011.899.164.00010.104.697.0009.478.730.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.890.748.00011.008.891.0009.399.301.0008.779.414.000
Finansal Borçlar1.984.921.0001.538.460.0001.654.350.0001.772.043.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.973.082.0008.562.605.0007.006.802.0006.161.356.000
Diğer Borçlar207.016.000270.409.000171.759.000135.522.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)136.611.00092.590.000103.162.000123.727.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları121.569.00094.317.00098.974.00089.413.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler467.549.000450.510.000364.254.000497.353.000
(Ara Toplam)11.890.748.00011.008.891.0009.399.301.0008.779.414.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.301.885.0002.176.358.0001.992.130.0001.824.663.000
Finansal Borçlar1.804.775.0001.601.935.0001.510.478.0001.375.665.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar497.110.000574.423.000481.652.000448.998.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.146.189.000-1.286.085.000-1.286.734.000-1.125.347.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.146.189.000-1.286.085.000-1.286.734.000-1.125.347.000
Ödenmiş Sermaye127.774.000127.774.000127.774.000127.774.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.956.717.000411.665.000411.665.000411.665.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler116.251.00012.318.00012.318.00012.318.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-10.363.085.000-1.781.836.000-1.781.836.000-1.781.836.000
Dönem Net Kar/Zararı1.204.196.000-318.682.000-361.171.000-206.610.000
Diğer Özsermaye Kalemleri12.104.336.000262.676.000304.516.000311.342.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR19.338.822.00011.899.164.00010.104.697.0009.478.730.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri44.341.304.00024.830.998.00014.577.702.0006.575.329.000
Satışların Maliyeti (-)-35.217.219.000-18.470.131.000-10.921.511.000-4.849.531.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.124.085.0006.360.867.0003.656.191.0001.725.798.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.124.085.0006.360.867.0003.656.191.0001.725.798.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.082.161.000-4.664.850.000-2.845.931.000-1.408.781.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.247.309.000-621.025.000-385.066.000-194.490.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri404.203.000251.930.000134.288.00022.867.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.541.726.000-1.065.780.000-544.298.000-195.304.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.342.908.000261.142.00015.184.000-49.910.000
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.205.385.0001.074.992.000425.194.000122.527.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-1.282.000-1.368.000-661.000160.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-3.344.190.000259.774.00014.523.000-49.750.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler47.846.00017.882.00010.538.0005.627.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)4.210.773.000-743.831.000-432.269.000-189.425.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.282.000-1.368.000-661.000160.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)914.429.000-466.175.000-407.208.000-233.548.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)289.767.000147.493.00046.037.00026.938.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)289.767.000147.493.00046.037.00026.938.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.204.196.000-318.682.000-361.171.000-206.610.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.204.196.000-318.682.000-361.171.000-206.610.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.204.196.000-318.682.000-361.171.000-206.610.000
Hisse Başına Kazanç9-2-3-2
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç9-2-3-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç9-2-3-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç9-2-3-2
Dipnot
Amortisman Giderleri2.099.285.000591.357.000377.448.000181.256.000
Kıdem Tazminatı154.286.000137.178.00084.387.00044.377.000
Finansman Giderleri4.210.773.000-743.831.000-432.269.000-189.425.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu308.167.000295.883.000165.734.00065.345.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu287.764.000277.882.000152.632.00056.102.000
Net YPP (Hedge Dahil)308.167.000295.883.000165.734.00065.345.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit3.231.958.0002.021.736.000942.366.000268.979.000
Düzeltme Öncesi Kar1.204.196.000-318.682.000-361.171.000-206.610.000
Düzeltmeler:2.234.722.0001.384.392.000902.519.000410.691.000
Amortisman & İtfa Payları2.099.285.000591.357.000377.448.000181.256.000
Karşılıklardaki Değişim231.693.000180.501.000121.822.00061.830.000
Diğer Gelir/ Gider-96.256.000612.534.000403.249.000167.605.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)3.438.918.0001.065.710.000541.348.000204.081.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler55.108.0001.197.914.000604.426.00078.768.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)3.494.026.0002.263.624.0001.145.774.000282.849.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-262.068.000-241.888.000-203.408.000-13.870.000
Sabit Sermaye Yatırımları-973.690.000-489.937.000-265.920.000-75.134.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-973.690.000-489.937.000-265.920.000-75.134.000
Serbest Nakit Akım2.258.268.0001.531.799.000676.446.000193.845.000
Finansal Borçlardaki Değişim151.926.000-152.000.000-47.000.000221.000.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.934.098.000-1.067.750.000-647.408.000-314.866.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.782.172.000-1.219.750.000-694.408.000-93.866.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış476.096.000312.049.000-17.962.00099.979.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-734.708.000-21.303.000-17.559.000-2.304.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-258.612.000290.746.000-35.521.00097.675.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.965.009.0001.192.555.0001.192.555.0001.192.555.000
Dönem Sonu Nakit1.706.397.0001.483.301.0001.157.034.0001.290.230.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CRFSA 134,0 14,2 21,5 0,4 3,3 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CRFSA 134,00 9,43 9,09 -33,63 -0,45
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi