SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKA 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
ALTIN 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Consus Enerji Hisse Senedi | CONSE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,71 4,39 0,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 13,8 594,3 580,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Consus Enerji
Kuruluş 28.08.2014
Faal Alanı Elektrik enerji üretimi
Telefon (212)2446000
Faks
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No:193, İç Kapı No:2, Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar494,4455,9
Ödenmiş Sermaye333,0333,0
Net Kâr1,033,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 13,8
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 5,0
Yabancı Oranı (%) 0,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,8 / 5,8
Piyasa Değeri 1.472,6 mnTL
Net Borç 661,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 30,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,02 1,33 -6,14 -
USD -3,90 -1,33 -15,25 -
Göreceli -3,55 -1,43 -6,93 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CONSEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
CONSEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar180.498.036207.186.6870120.750.138
Nakit ve Nakit Benzerleri19.658.61248.011.59604.242.095
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar43.638.66042.065.146023.670.699
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.714.6624.581.32405.620.872
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar14.643.62910.226.58706.981.713
Stoklar67.181.48272.073.756044.707.174
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.660.99130.228.278035.527.585
(Ara Toplam)180.498.036207.186.6870120.750.138
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.170.345.2281.071.879.6790656.922.553
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.610.346609.577082.266
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.122.312.3621.029.938.3910621.611.935
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.436.12319.895.129010.135.705
Ertelenmiş Vergi Varlığı21.015.73119.660.891022.023.300
Diğer Duran Varlıklar1.970.6661.775.69103.069.347
TOPLAM VARLIKLAR1.350.843.2641.279.066.3660777.672.691
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler410.673.580406.409.8460282.888.475
Finansal Borçlar324.114.784333.182.8390206.517.070
Diğer Finansal Yükümlülükler7.157.00010.603.60004.661.303
Ticari Borçlar40.743.87639.054.263036.292.590
Diğer Borçlar27.064.64815.661.698028.185.896
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.184.5504.614.20200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.199.0391.978.89101.121.145
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.209.6831.314.35306.110.471
(Ara Toplam)410.673.580406.409.8460282.888.475
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler445.790.101416.765.4270285.739.229
Finansal Borçlar349.871.747331.451.3590199.759.300
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar5.582.9947.883.07900
Müşteri Söz.Doğan Yük.2.753.1802.372.8110971.731
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.245.2242.324.45101.666.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü67.073.59556.068.586012.053.217
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17.263.36116.665.141071.288.727
Özkaynaklar494.379.583455.891.0930209.044.987
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar494.379.583455.891.0930208.010.760
Ödenmiş Sermaye333.000.000333.000.0000280.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-61.592.017-94.604.6610-117.098.040
Dönem Net Kar/Zararı984.48333.012.64401.561.484
Diğer Özsermaye Kalemleri221.987.117184.483.110043.547.316
Azınlık Payları0001.034.227
TOPLAM KAYNAKLAR1.350.843.2641.279.066.3660777.672.691
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri135.032.935371.893.18677.188.169274.415.526
Satışların Maliyeti (-)-105.300.988-247.005.505-61.363.460-205.249.253
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)29.731.947124.887.68115.824.70969.166.273
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)29.731.947124.887.68115.824.70969.166.273
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.243.746-21.552.361-3.560.038-11.463.284
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.192.2955.077.6051.836.96716.016.715
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.497.852-23.646.876-1.645.367-5.015.666
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)20.182.64484.766.04912.456.27168.704.038
Net Faaliyet Kar/Zararı21.488.201103.335.32012.264.67157.702.989
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.382.8569.987.2631.07610.189
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-5.777
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı21.565.50094.753.31212.457.34768.708.450
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.046.75033.051.61810.634.3964.706.009
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-26.583.230-68.300.694-15.073.780-69.672.125
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.382.8569.987.2631.0764.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.029.02059.504.2368.017.9633.742.334
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.044.537-26.491.592-6.260.485-2.270.400
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.044.537-26.491.592-6.260.485-2.270.400
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI984.48333.012.6441.757.4781.471.934
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)984.48333.012.6441.757.4781.471.934
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları00126.710-89.550
Ana Ortaklık Payları984.48333.012.6441.630.7681.561.484
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri13.486.97740.658.71312.266.38832.818.353
Kıdem Tazminatı1.197.554773.230558.016657.147
Finansman Giderleri-26.583.230-68.300.694-15.073.780-69.672.125
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-48.294.193-47.401.1130-60.340.627
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-84.325.211-50.291.0440-67.813.932
Net YPP (Hedge Dahil)-82.355.062-75.239.0230-79.153.824
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit34.664.187130.994.52412.699.38468.743.039
Düzeltme Öncesi Kar984.48333.012.6441.757.4781.471.934
Düzeltmeler:34.640.832134.952.65017.038.35488.835.414
Amortisman & İtfa Payları13.486.97740.658.71312.266.38832.818.353
Karşılıklardaki Değişim5.396.7291.339.7437.085.5491.143.920
Diğer Gelir/ Gider15.757.12692.954.194-2.313.58355.161.411
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)35.625.315167.965.29418.795.83290.307.348
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-764.801-36.550.928-6.023.198-21.373.013
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)34.860.514131.414.36612.772.63468.934.335
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-196.327-419.842-73.250-191.296
Sabit Sermaye Yatırımları-14.032.712-23.660.552-7.547.895-48.404.879
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-3.002.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-14.032.712-26.662.552-7.547.895-48.404.879
Serbest Nakit Akım20.631.475104.331.9725.151.48920.338.160
Finansal Borçlardaki Değişim-51.366.502015.001.1140
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit2.382.043-60.562.471-11.539.519-38.913.158
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-48.984.459-60.562.4713.461.595-38.913.158
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-28.352.98443.769.5018.613.084-18.574.998
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-28.352.98443.769.5018.613.084-18.574.997
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0-6.302.1350-2.107.734
Dönem Başı Nakit Değerler48.011.5962.112.5724.242.09522.795.303
Dönem Sonu Nakit19.658.61239.579.93812.855.1792.112.572

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CONSE 3,8 A/D 13,8 5,0 3,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CONSE 3,82 0,03 0,03 -0,05 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi