SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3491 8,3479 0,01
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,24 1.813,64 -0,02
BRENT 73,23 73,09 0,19

Çimentaş Hisse Senedi | CMENT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 26,88 36,48 9,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,4 0,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Çimentaş
Kuruluş 07.08.1950
Faal Alanı Çimento ve klinker üretimi, satışı, pazarlaması ile ihracat ve ithalatı.
Telefon (0232)4721050
Faks (0232)4721055
Adres Kemalpaşa Caddesi 35070 Işıkkent - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar881,1904,2
Ödenmiş Sermaye87,187,1
Net Kâr-22,0-35,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 0,20
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,5
Piyasa Değeri 2.413,0 mnTL
Net Borç 1,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,21 -0,36 -4,35 -23,40
USD 2,58 1,89 -0,93 -32,25
Göreceli 1,72 -3,96 -5,92 -19,18

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CMENT29.05.20052,560,194419,4417,50 6.124.545 42
CMENT28.06.20047,220,393639,3637,06 12.399.431 119
CMENT09.04.20010,990,126512,6511,88 1.328.627 86
CMENT29.05.20000,590,150015,0013,54 525.000 A/D
CMENT31.03.19972,160,400040,0040,00 280.000 A/D
CMENT29.05.20052,560,194419,4417,506.124.54542
CMENT28.06.20047,220,393639,3637,0612.399.431119
CMENT09.04.20010,990,126512,6511,881.328.62786
CMENT29.05.20000,590,150015,0013,54525.000A/D
CMENT31.03.19972,160,400040,0040,00280.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar627.798.000574.967.000589.286.000566.895.000
Nakit ve Nakit Benzerleri27.786.00080.242.000110.321.000117.067.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar341.206.000338.018.000324.920.000251.937.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.329.00011.774.0006.622.0007.563.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar190.832.000124.107.000121.591.000159.510.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar40.645.00020.826.00025.832.00030.818.000
(Ara Toplam)627.798.000574.967.000589.286.000566.895.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.227.298.0001.215.191.0001.163.091.0001.158.240.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar910.000870.000870.000773.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller444.625.000458.035.000403.960.000410.260.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları27.912.00026.379.00027.893.00026.734.000
Maddi Duran Varlıklar480.543.000463.980.000465.797.000461.426.000
Şerefiye204.638.000200.631.000200.865.000196.551.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.477.0005.506.0005.474.0005.144.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı28.531.00026.551.00024.055.00022.432.000
Diğer Duran Varlıklar34.662.00033.239.00034.177.00034.920.000
TOPLAM VARLIKLAR1.855.096.0001.790.158.0001.752.377.0001.725.135.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler636.480.000545.445.000500.455.000469.930.000
Finansal Borçlar20.067.00019.580.00088.771.00086.463.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar357.899.000302.020.000249.706.000245.102.000
Diğer Borçlar177.232.000159.166.00084.623.00074.978.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.992.0009.716.00012.708.00010.022.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü848.000383.0002.363.0001.337.000
Borç Karşılıkları48.057.00041.014.00046.895.00039.512.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.385.00013.566.00015.389.00012.516.000
(Ara Toplam)636.480.000545.445.000500.455.000469.930.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler99.387.000100.253.000166.341.000155.561.000
Finansal Borçlar9.558.0008.522.00010.606.00011.064.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0075.763.00063.978.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar67.886.00064.784.00061.837.00058.307.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21.943.00026.947.00018.135.00022.212.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.119.229.0001.144.460.0001.085.581.0001.099.644.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar881.113.000904.228.000844.906.000860.495.000
Ödenmiş Sermaye87.112.00087.112.00087.112.00087.112.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-3.381.000-3.381.000-3.381.000-3.381.000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları9.134.0009.880.0009.878.00010.106.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler66.949.00063.407.00063.407.00063.407.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları484.355.000520.977.000523.073.000522.719.000
Dönem Net Kar/Zararı-22.032.000-35.250.000-97.643.000-82.282.000
Diğer Özsermaye Kalemleri258.976.000261.483.000262.460.000262.814.000
Azınlık Payları238.116.000240.232.000240.675.000239.149.000
TOPLAM KAYNAKLAR1.855.096.0001.790.158.0001.752.377.0001.725.135.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri319.688.0001.141.875.000762.211.000408.632.000
Satışların Maliyeti (-)-282.253.000-1.030.986.000-715.185.000-409.526.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)37.435.000110.889.00047.026.000-894.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)37.435.000110.889.00047.026.000-894.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.255.000-41.143.000-29.167.000-17.313.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-38.128.000-133.527.000-95.205.000-61.110.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.572.00015.267.0009.445.0005.802.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15.706.000-28.340.000-25.538.000-14.031.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-21.082.000-76.854.000-93.439.000-87.546.000
Net Faaliyet Kar/Zararı-9.948.000-63.781.000-77.346.000-79.317.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler406.00055.886.000791.0006.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-16.047.000-19.287.000-19.232.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-20.676.000-37.015.000-111.935.000-106.772.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.126.00020.586.00014.954.0008.992.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.699.000-45.004.000-35.386.000-18.904.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler406.00039.839.000-18.496.000-19.226.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-28.249.000-61.433.000-132.367.000-116.684.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)4.621.0005.023.00011.900.0009.912.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.213.000-5.197.000-4.890.000-2.304.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)5.834.00010.220.00016.790.00012.216.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-23.628.000-56.410.000-120.467.000-106.772.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-23.628.000-56.410.000-120.467.000-106.772.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.596.000-21.160.000-22.824.000-24.490.000
Ana Ortaklık Payları-22.032.000-35.250.000-97.643.000-82.282.000
Hisse Başına Kazanç00-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri17.613.00074.436.00054.630.00034.967.000
Kıdem Tazminatı745.0002.630.0001.502.000919.000
Finansman Giderleri-11.699.000-45.004.000-35.386.000-18.904.000
Yurtiçi Satışlar278.718.000957.858.000638.644.000343.682.000
Yurtdışı Satışlar43.884.000197.383.000133.393.00071.409.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-194.827.000-102.939.000-99.704.000-103.104.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-194.827.000-102.939.000-99.704.000-103.104.000
Net YPP (Hedge Dahil)-194.827.000-102.939.000-99.704.000-103.104.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CMENT 27,7 A/D A/D 1,9 2,7 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CMENT 27,70 0,20 0,20 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi