SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,5039 8,4194 1,00
BIST BANKS 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.150 15.120 0,20
GOLD 1.812,14 1.815,55 -0,19
BRENT 67,72 69,32 -2,31

Çan2 Termik A.S Hisse Senedi | CANTE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,29 6,14 1,85
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,5 423,3 417,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Çan2 Termik A.S
Kuruluş
Faal Alanı Enerji
Telefon (0216)4741474
Faks (0216)4740474
Adres Barbaros Mahallesi. Karanfil Sokak. Varyap Meridian Sitesi No:1 1D/Villa 4 Batı Ataşehir / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar631,9792,5
Ödenmiş Sermaye252,4252,4
Net Kâr-160,637,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 13,7
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 4,9
Yabancı Oranı (%) 3,62
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 16,8 / 16,8
Piyasa Değeri 1.964,8 mnTL
Net Borç 1.625,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,84 31,48 - -
USD 9,84 32,43 - -
Göreceli 10,12 29,54 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CANTEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
CANTEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar332.470.972320.992.272449.658.953228.978.551
Nakit ve Nakit Benzerleri1.304.8971.203.1712.968.3351.107.559
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar103.064.264100.771.19770.816.42523.785.433
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.941.13042.016.966155.509.56755.800.766
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar155.053.193127.864.31985.036.27846.020.949
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar69.107.48849.136.619135.328.348102.263.844
(Ara Toplam)332.470.972320.992.272449.658.953228.978.550
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.444.906.2302.435.027.9672.247.106.7282.261.704.534
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar209.744209.74033.21432.829
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.110.5594.491.1331.881.0310
Maddi Duran Varlıklar2.160.353.5432.173.562.9402.147.845.7162.212.911.598
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.409.06533.575.60415.361.8534.885.906
Ertelenmiş Vergi Varlığı154.361.857142.739.44100
Diğer Duran Varlıklar93.461.46280.449.10981.984.91443.874.201
TOPLAM VARLIKLAR2.777.377.2022.756.020.2392.696.765.6812.490.683.085
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler669.353.511657.896.111942.912.313560.731.071
Finansal Borçlar363.597.478330.784.565396.633.69586.700.161
Diğer Finansal Yükümlülükler4.063.823000
Ticari Borçlar179.334.234183.970.829219.871.545184.867.387
Diğer Borçlar63.398.817101.568.443242.023.493263.886.835
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.095.964000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları4.638.2834.511.1621.722.375600.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler39.224.91237.061.11282.661.20524.676.167
(Ara Toplam)669.353.511657.896.111942.912.314560.731.072
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.476.152.0361.305.667.8761.003.088.0681.055.268.639
Finansal Borçlar1.467.154.3621.296.196.294949.166.908978.821.734
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar4.887.2565.550.9654.566.9180
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.139.8711.003.472590.022372.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.171.0161.996.50046.610.18976.074.471
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler799.531920.6452.154.0310
Özkaynaklar631.871.655792.456.252750.765.300874.683.375
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar631.871.655792.456.252750.765.300874.683.375
Ödenmiş Sermaye252.410.000252.410.00097.410.00044.815.160
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-112.788.485-150.141.189-2.252.61995.383.999
Dönem Net Kar/Zararı-160.608.12837.352.705-147.888.570-97.636.618
Diğer Özsermaye Kalemleri652.858.268652.834.736803.496.489832.120.834
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.777.377.2022.756.020.2392.696.765.6812.490.683.085
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri237.729.655739.549.313741.955.505234.157.733
Satışların Maliyeti (-)-186.097.006-527.296.553-575.342.199-216.495.769
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)51.632.649212.252.760166.613.30617.661.964
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)51.632.649212.252.760166.613.30617.661.964
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-7.404.935-1.669.771-2.992.659
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.593.501-21.305.394-14.883.051-5.564.512
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.263.81243.848.26121.264.58616.579.191
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.483.812-22.533.024-80.883.234-5.617.404
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)49.819.148204.857.66890.441.83620.066.580
Net Faaliyet Kar/Zararı47.039.148183.542.431150.060.4849.104.793
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler150.071389.45600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-3.358
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı49.969.219205.247.12490.441.83620.063.222
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler30.204.146346.899.862188.042.288204.899.150
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-252.239.163-702.076.801-435.365.238-298.706.313
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler150.071389.4560-3.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-172.065.798-149.929.815-156.881.114-73.743.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)11.457.670187.282.5208.992.544-23.892.677
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-956.468
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)11.457.670187.282.5208.992.544-22.936.209
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-160.608.12837.352.705-147.888.570-97.636.618
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-160.608.12837.352.705-147.888.570-97.636.618
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-160.608.12837.352.705-147.888.570-97.636.618
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri24.853.73778.695.44963.637.77129.923.651
Kıdem Tazminatı611.733415.298198.240584.513
Finansman Giderleri-252.239.163-702.076.801-435.365.238-298.706.313
Yurtiçi Satışlar237.729.656000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.618.547.169-1.406.449.386-1.326.853.422-1.116.625.360
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.650.958.594-1.435.979.559-1.335.299.926-1.119.233.035
Net YPP (Hedge Dahil)-1.618.547.169-1.406.449.386-1.326.853.422-1.116.625.360

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CANTE 6,1 A/D 14,5 5,1 3,1 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CANTE 6,14 3,62 3,62 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi