SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKA 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
ALTIN 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

Çan2 Termik A.S Hisse Senedi | CANTE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,4 10,9 6,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,5 522,7 517,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Çan2 Termik A.S
Kuruluş
Faal Alanı Enerji
Telefon (0216)4741474
Faks (0216)4740474
Adres Barbaros Mahallesi. Karanfil Sokak. Varyap Meridian Sitesi No:1 1D/Villa 4 Batı Ataşehir / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar631,9792,5
Ödenmiş Sermaye252,4252,4
Net Kâr-160,637,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 18,5
PD/DD 5,4
FD/Satışlar 6,4
Yabancı Oranı (%) 11,68
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 13,1 / 12,9
Piyasa Değeri 3.433,6 mnTL
Net Borç 1.833,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,56 0,28 12,83 -
USD -0,63 1,47 16,72 -
Göreceli -1,65 -2,70 11,11 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CANTEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
CANTEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar332.470.972320.992.2720449.658.953
Nakit ve Nakit Benzerleri1.304.8971.203.17102.968.335
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar103.064.264100.771.197070.816.425
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.941.13042.016.9660155.509.567
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar155.053.193127.864.319085.036.278
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar69.107.48849.136.6190135.328.348
(Ara Toplam)332.470.972320.992.2720449.658.953
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.444.906.2302.435.027.96702.247.106.728
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar209.744209.740033.214
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.110.5594.491.13401.881.031
Maddi Duran Varlıklar2.160.353.5432.173.562.94002.147.845.716
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.409.06533.575.604015.361.853
Ertelenmiş Vergi Varlığı154.361.857142.739.44100
Diğer Duran Varlıklar93.461.46280.449.108081.984.914
TOPLAM VARLIKLAR2.777.377.2022.756.020.23902.696.765.681
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler669.353.511657.896.1110942.912.313
Finansal Borçlar363.597.478326.263.8190396.633.695
Diğer Finansal Yükümlülükler4.063.8234.520.74600
Ticari Borçlar179.334.234183.970.8290219.871.545
Diğer Borçlar63.398.817101.568.4430242.023.493
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.095.9647.346.25800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları4.638.2834.511.16201.722.375
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler39.224.91229.714.854082.661.205
(Ara Toplam)669.353.511657.896.1110942.912.314
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.476.152.0361.305.667.87601.003.088.068
Finansal Borçlar1.467.154.3621.296.196.2920949.166.908
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar4.887.2565.550.96504.566.918
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.139.8711.003.4720590.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.171.0161.996.500046.610.189
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler799.531920.64702.154.031
Özkaynaklar631.871.655792.456.2520750.765.300
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar631.871.655792.456.2520750.765.300
Ödenmiş Sermaye252.410.000252.410.000097.410.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-112.788.485-150.141.1890-2.252.619
Dönem Net Kar/Zararı-160.608.12837.352.7050-147.888.570
Diğer Özsermaye Kalemleri652.858.268652.834.7360803.496.489
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.777.377.2022.756.020.23902.696.765.681
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri237.729.655739.549.313151.643.506741.955.505
Satışların Maliyeti (-)-186.097.006-527.296.553-119.619.822-575.342.199
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)51.632.649212.252.76032.023.684166.613.306
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)51.632.649212.252.76032.023.684166.613.306
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-7.404.935-70.035-1.669.771
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.593.501-21.305.394-5.103.602-14.883.051
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.263.81243.848.26118.119.93321.264.586
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.483.812-22.533.024-32.868.312-80.883.234
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)49.819.148204.857.66812.101.66890.441.836
Net Faaliyet Kar/Zararı47.039.148183.542.43126.850.047150.060.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler150.071389.45651.6950
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı49.969.219205.247.12412.153.36390.441.836
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler30.204.146346.899.86249.937.233188.042.288
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-252.239.163-702.076.801-174.963.205-435.365.238
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler150.071389.45651.6950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-172.065.798-149.929.815-112.872.609-156.881.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)11.457.670187.282.520-1.331.8128.992.544
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)11.457.670187.282.520-1.331.8128.992.544
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-160.608.12837.352.705-114.204.421-147.888.570
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-160.608.12837.352.705-114.204.421-147.888.570
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-160.608.12837.352.705-114.204.421-147.888.570
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri24.853.73778.695.44922.736.97963.637.771
Kıdem Tazminatı611.733415.298769.845198.240
Finansman Giderleri-252.239.163-702.076.801-174.963.205-435.365.238
Yurtiçi Satışlar237.729.6560153.315.3170
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.618.547.169-1.406.449.3860-1.326.853.422
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.650.958.594-1.435.979.5590-1.335.299.926
Net YPP (Hedge Dahil)-1.618.547.169-1.406.449.3860-1.326.853.422

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CANTE 10,7 A/D 18,5 6,4 5,4 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CANTE 10,73 11,63 11,68 5,19 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi