SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7595 8,6519 1,24
BIST BANKA 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.742,48 1.768,12 -1,45
BRENT 77,23 76,19 1,37

Çan2 Termik A.S Hisse Senedi | CANTE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,65 14,06 5,41
Hacim Hareketi (Milyon TL) 13,9 209,5 195,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Çan2 Termik A.S
Kuruluş
Faal Alanı Enerji
Telefon (0216)4741474
Faks (0216)4740474
Adres Barbaros Mahallesi. Karanfil Sokak. Varyap Meridian Sitesi No:1 1D/Villa 4 Batı Ataşehir / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar869,7631,9
Ödenmiş Sermaye320,0252,4
Net Kâr-177,0-160,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 20,5
PD/DD 4,6
FD/Satışlar 6,4
Yabancı Oranı (%) 7,79
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,2 / 9,9
Piyasa Değeri 3.996,8 mnTL
Net Borç 1.593,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,73 -2,42 -2,04 -
USD 0,50 -4,78 -4,75 -
Göreceli 1,17 -1,26 2,47 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CANTEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
CANTEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar383.399.981332.470.972320.992.2720
Nakit ve Nakit Benzerleri11.137.7361.304.8971.203.1710
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar122.381.495103.064.264118.131.0720
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.225.3113.941.13024.657.0910
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar175.055.784155.053.193127.864.3190
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar71.599.65569.107.48849.136.6190
(Ara Toplam)383.399.981332.470.972320.992.2720
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.431.210.6192.444.906.2302.435.027.9680
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar209.744209.744209.7400
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.767.6944.110.5594.491.1340
Maddi Duran Varlıklar2.151.162.3532.160.353.5432.173.562.9400
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.756.06432.409.06533.575.6040
Ertelenmiş Vergi Varlığı143.993.449154.361.857142.739.4410
Diğer Duran Varlıklar101.321.31593.461.46280.449.1090
TOPLAM VARLIKLAR2.814.610.6002.777.377.2022.756.020.2400
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler581.777.986669.353.511657.896.1120
Finansal Borçlar247.085.964363.597.478326.263.8190
Diğer Finansal Yükümlülükler3.642.4594.063.8234.520.7460
Ticari Borçlar174.355.153179.334.234184.623.0460
Diğer Borçlar104.285.74263.398.817100.916.2270
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.677.05415.095.9647.346.2580
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları5.698.0594.638.2834.511.1620
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.033.55539.224.91229.714.8540
(Ara Toplam)581.777.986669.353.511657.896.1120
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.363.158.1201.476.152.0361.305.667.8760
Finansal Borçlar1.353.836.9701.467.154.3621.296.196.2920
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar4.673.8764.887.2565.550.9650
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.165.5401.139.8711.003.4720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.479.8852.171.0161.996.5000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.001.849799.531920.6470
Özkaynaklar869.674.494631.871.655792.456.2520
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar869.674.494631.871.655792.456.2520
Ödenmiş Sermaye320.000.000252.410.000252.410.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri186.569.716000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-112.788.485-112.788.485-150.141.1890
Dönem Net Kar/Zararı-176.991.037-160.608.12837.352.7050
Diğer Özsermaye Kalemleri652.884.300652.858.268652.834.7360
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.814.610.6002.777.377.2022.756.020.2400
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri500.782.637237.729.655739.549.313366.381.237
Satışların Maliyeti (-)-376.118.586-186.097.006-527.296.553-249.027.985
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)124.664.05151.632.649212.252.760117.353.252
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)124.664.05151.632.649212.252.760117.353.252
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-7.404.935-219.547
Genel Yönetim Giderleri (-)-13.695.822-4.593.501-21.305.394-11.189.193
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.010.92710.263.81243.848.26123.227.699
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.706.337-7.483.812-22.533.024-35.896.177
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)114.272.81949.819.148204.857.66893.276.034
Net Faaliyet Kar/Zararı110.968.22947.039.148183.542.431105.944.512
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler124.647150.071389.45651.695
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı114.397.46649.969.219205.247.12493.327.729
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler48.085.07230.204.146346.899.86252.726.528
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-340.263.644-252.239.163-702.076.801-304.672.112
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler124.647150.071389.45651.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-177.781.106-172.065.798-149.929.815-158.617.855
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)790.06911.457.670187.282.520-439.001
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)790.06911.457.670187.282.520-439.001
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-176.991.037-160.608.12837.352.705-159.056.856
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-176.991.037-160.608.12837.352.705-159.056.856
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-176.991.037-160.608.12837.352.705-159.056.856
Hisse Başına Kazanç000-163
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri42.429.43024.853.73778.695.44936.853.886
Kıdem Tazminatı497.792611.733415.2980
Finansman Giderleri-340.263.644-252.239.163-702.076.801-304.672.112
Yurtiçi Satışlar500.789.016237.729.6560368.045.868
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.158.571.970-1.618.547.169-1.406.449.3860
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.195.979.023-1.650.958.594-1.435.979.5590
Net YPP (Hedge Dahil)-1.158.571.970-1.618.547.169-1.406.449.3860

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CANTE 12,5 A/D 20,5 6,4 4,6 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CANTE 12,49 7,79 7,36 -43,51 -0,43
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi