SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.565 1.565 0,00
VIOP 1.690 1.690 0,00
USD/TRY 7,4628 7,4647 -0,03
BIST BANKA 1.566 1.566 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.815 13.848 -0,24
ALTIN 1.849,15 1.840,26 0,48
BRENT 56,28 55,86 0,75

Birlik Mensucat Hisse Senedi | BRMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,4 3,84 1,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 17,5 17,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birlik Mensucat
Kuruluş 02.11.1966
Faal Alanı Pamuk ipliği, pamuklu dokuma, havlu, ev tekstili , yatak üretim ve satışı
Telefon (0352)3221270
Faks (0352)3221277
Adres Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 38060 Melikgazi Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-13,1-10,7
Ödenmiş Sermaye16,416,4
Net Kâr-32,4-30,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 20,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,8
Piyasa Değeri 48,5 mnTL
Net Borç 0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,34 -8,39 0,00 -14,74
USD 0,33 -8,27 3,22 -15,08
Göreceli -0,87 -9,30 -10,02 -19,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95 979.922 18
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00 300.000 A/D
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95979.92218
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.413.25350.874.7581.780.0851.826.894
Nakit ve Nakit Benzerleri68.05322.71549.83976.469
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.094.7541.222.7001.502.8201.581.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.7437.7417.7437.743
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar154.133106.243148.10685.629
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar88.57065.35971.57775.243
(Ara Toplam)1.413.2531.424.7581.780.0851.826.894
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar049.450.00000
Duran Varlıklar55.813.2726.353.20450.929.18188.133.620
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.1514.5782.1512.151
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar159.117159.117159.117159.117
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller40.313.793040.313.79364.432.585
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları305.679305.679362.145250.100
Maddi Duran Varlıklar9.328.960197.8529.339.31714.810.761
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.23451.72357.21262.701
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.944.9784.944.97807.740.398
Diğer Duran Varlıklar712.360689.277695.446675.807
TOPLAM VARLIKLAR57.226.52557.227.96252.709.26689.960.514
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler65.039.11662.724.04260.327.11257.635.378
Finansal Borçlar207.233186.640201.244181.127
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar649.185446.017398.718479.027
Diğer Borçlar62.836.96960.831.73358.548.24755.804.123
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)948.296924.824879.565888.390
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları151.870146.02497.956175.946
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler245.563188.804201.382106.765
(Ara Toplam)65.039.11662.724.04260.327.11257.635.378
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.250.1545.232.643320.2927.967.422
Finansal Borçlar139.025139.025197.240103.807
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar166.151148.640123.052123.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.944.9784.944.97807.740.398
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-13.062.745-10.728.723-7.938.13824.357.714
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-13.068.884-10.734.911-7.944.10124.351.701
Ödenmiş Sermaye16.437.22216.437.22216.437.22216.437.222
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri25.00125.00125.00125.001
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843252.843252.843252.843
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-35.525.478-35.525.478-43.265.876-25.275.511
Dönem Net Kar/Zararı-32.353.871-30.009.807-27.219.613-10.663.372
Diğer Özsermaye Kalemleri38.095.39938.085.30845.826.32243.575.518
Azınlık Payları6.1396.1885.9636.013
TOPLAM KAYNAKLAR57.226.52557.227.96252.709.26689.960.514
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.548.738968.965477.0503.275.709
Satışların Maliyeti (-)-671.094-339.112-228.568-1.526.959
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)877.644629.853248.4821.748.750
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)877.644629.853248.4821.748.750
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-837.746-561.262-305.130-1.422.924
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.135.611-931.090-202.044-762.003
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri112.403171.756125.442354.416
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.893-26.742-156.899-181.278
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-997.203-717.485-290.149-263.039
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.095.713-862.499-258.692-436.177
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0002.108.038
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-379.815-379.815-24.498.6070
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.377.018-1.097.300-24.788.7561.844.999
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler52.56151.9070250.951
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.910.496-4.845.447-2.430.907-12.759.443
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-379.815-379.815-24.498.6072.108.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.234.953-5.890.840-27.219.663-10.663.493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-8.234.953-5.890.840-27.219.663-10.663.493
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-24.118.792-24.118.79200
DÖNEM KARI (ZARARI)-32.353.745-30.009.632-27.219.663-10.663.493
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları126175-50-121
Ana Ortaklık Payları-32.353.871-30.009.807-27.219.613-10.663.372
Hisse Başına Kazanç-2-2-2-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-2-2-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-2-2-2-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-2-2-1
Dipnot
Amortisman Giderleri32.29021.70232.911134.413
Kıdem Tazminatı58.24037.394117.23615.017
Finansman Giderleri-6.910.496-4.845.447-2.430.907-12.759.443
Yurtiçi Satışlar1.935.0871.008.700503.9323.521.858
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-279.192-279.192-362.145-229.974
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-279.192-279.192-362.145-229.974
Net YPP (Hedge Dahil)-279.192-279.192-362.145-229.974

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRMEN 3,0 A/D A/D 20,6 A/D 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi