SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Birlik Mensucat Hisse Senedi | BRMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,97 2,54 0,57
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,9 0,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birlik Mensucat
Kuruluş 02.11.1966
Faal Alanı Pamuk ipliği, pamuklu dokuma, havlu, ev tekstili , yatak üretim ve satışı
Telefon (0352)3221270
Faks (0352)3221277
Adres Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 38060 Melikgazi Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-11,9-10,7
Ödenmiş Sermaye16,416,4
Net Kâr-1,4-0,2

Cari Değerler

F/K 1,9
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 8,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 33,0 mnTL
Net Borç 0,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,50 0,50 -5,19 -41,91
USD -3,61 -3,48 -14,57 -55,04
Göreceli -2,14 -4,28 -9,83 -42,04
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95 979.922 18
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00 300.000 A/D
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95979.92218
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.531.1061.491.5751.374.5031.413.253
Nakit ve Nakit Benzerleri56.61937.830103.37368.053
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.332.3291.241.8291.131.7781.094.754
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.1817.7431.1817.743
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar113.324120.52369.933154.133
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar27.65383.65068.23888.570
(Ara Toplam)2.531.1061.491.5751.374.5031.413.253
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.839.5784.032.3793.924.36955.813.272
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.0272.4659.0272.151
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar000159.117
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00040.313.793
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları83.366305.679164.729305.679
Maddi Duran Varlıklar6.92925.51210.7239.328.960
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.19135.33140.74546.234
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.058.0543.028.8653.028.8654.944.978
Diğer Duran Varlıklar652.011634.527670.280712.360
TOPLAM VARLIKLAR6.370.6845.523.9545.298.87257.226.525
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.017.74212.888.84312.575.66865.039.116
Finansal Borçlar230.693240.725217.362207.233
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar547.398238.032462.535649.185
Diğer Borçlar13.021.24811.998.78011.426.35662.836.969
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)882.51683.553107.576948.296
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları168.535187.933154.937151.870
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler167.352139.820206.902245.563
(Ara Toplam)15.017.74212.888.84312.575.66865.039.116
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.279.6163.297.4753.244.1085.250.154
Finansal Borçlar062.45135.604139.025
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar221.562206.159179.639166.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.058.0543.028.8653.028.8654.944.978
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-11.926.674-10.662.364-10.520.904-13.062.745
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-11.932.632-10.668.385-10.526.985-13.068.884
Ödenmiş Sermaye16.437.22216.437.22216.437.22216.437.222
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0025.00125.001
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843252.843252.843252.843
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-46.806.631-46.806.631-35.938.883-35.525.478
Dönem Net Kar/Zararı-1.441.758-177.440-10.867.748-32.353.871
Diğer Özsermaye Kalemleri19.625.69219.625.62119.564.58038.095.399
Azınlık Payları5.9586.0216.0816.139
TOPLAM KAYNAKLAR6.370.6845.523.9545.298.87257.226.525
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.855.3361.118.6372.998.0461.548.738
Satışların Maliyeti (-)-766.359-247.043-1.146.228-671.094
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.088.977871.5941.851.818877.644
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.088.977871.5941.851.818877.644
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-717.560-336.108-1.182.488-837.746
Genel Yönetim Giderleri (-)-529.097-237.468-2.043.134-1.135.611
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri168.299135.173187.290112.403
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-258.466-94.761-124.809-13.893
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-247.847338.430-1.311.323-997.203
Net Faaliyet Kar/Zararı-157.680298.018-1.373.804-1.095.713
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler128.130000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-341.454-379.815
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-119.717338.430-1.652.777-1.377.018
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler76.21276.21254152.561
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.398.376-592.142-9.215.444-6.910.496
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler128.1300-341.454-379.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.441.881-177.500-10.867.680-8.234.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.441.881-177.500-10.867.680-8.234.953
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)000-24.118.792
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.441.881-177.500-10.867.680-32.353.745
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-123-6068126
Ana Ortaklık Payları-1.441.758-177.440-10.867.748-32.353.871
Hisse Başına Kazanç00-1-2
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-2
Dipnot
Amortisman Giderleri95.71121.237144.26432.290
Kıdem Tazminatı47.97041.16121.48158.240
Finansman Giderleri-1.398.376-592.142-9.215.444-6.910.496
Yurtiçi Satışlar1.930.2451.190.43401.935.087
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-147.279281.288-173.584-279.192
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-147.279281.288-173.584-279.192
Net YPP (Hedge Dahil)-147.279281.288-173.584-279.192
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-50.78631.080-1.439.7635.071.304
Düzeltme Öncesi Kar-1.441.881-177.440-10.867.680-32.353.871
Düzeltmeler:319.97962.3989.685.75229.705.142
Amortisman & İtfa Payları95.71121.237144.26432.290
Karşılıklardaki Değişim79.14441.1616.07388.082
Diğer Gelir/ Gider145.12409.535.41529.584.770
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-1.121.902-115.042-1.181.928-2.648.729
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler1.058.62882.717-257.8087.753.015
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-63.274-32.325-1.439.7365.104.286
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit12.48863.405-27-32.982
Sabit Sermaye Yatırımları0-101.5800-5.114.883
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0055.015.54016.710
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0-101.58055.015.540-5.098.173
Serbest Nakit Akım-50.786-70.50053.575.777-26.869
Finansal Borçlardaki Değişim4.0324.957-56.689.87418.453
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit003.141.0010
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit4.0324.957-53.548.87318.453
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-46.754-65.54326.904-8.416
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-46.754-65.54326.904-8.416
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler103.373103.37376.46976.469
Dönem Sonu Nakit56.61937.830103.37368.053

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRMEN 2,0 1,9 A/D 8,6 A/D 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi