SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1233 8,1495 -0,32
BIST BANKA 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
ALTIN 1.744,93 1.732,88 0,70
BRENT 63,86 63,28 0,92

Birlik Mensucat Hisse Senedi | BRMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,38 3,43 1,05
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,4 3,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birlik Mensucat
Kuruluş 02.11.1966
Faal Alanı Pamuk ipliği, pamuklu dokuma, havlu, ev tekstili , yatak üretim ve satışı
Telefon (0352)3221270
Faks (0352)3221277
Adres Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 38060 Melikgazi Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-10,5-13,1
Ödenmiş Sermaye16,416,4
Net Kâr-10,9-32,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 13,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,7
Piyasa Değeri 39,4 mnTL
Net Borç 0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,88 -11,44 0,84 -30,64
USD -5,53 -11,33 -6,21 -36,77
Göreceli -6,05 -8,73 13,93 -25,69

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95 979.922 18
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00 300.000 A/D
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95979.92218
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.374.5031.413.25350.874.7581.780.085
Nakit ve Nakit Benzerleri103.37368.05322.71549.839
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.131.7781.094.7541.222.7001.502.820
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.1817.7437.7417.743
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar69.933154.133106.243148.106
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar68.23888.57065.35971.577
(Ara Toplam)1.374.5031.413.2531.424.7581.780.085
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0049.450.0000
Duran Varlıklar3.924.36955.813.2726.353.20450.929.181
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.0272.1514.5782.151
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0159.117159.117159.117
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller040.313.793040.313.793
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları164.729305.679305.679362.145
Maddi Duran Varlıklar10.7239.328.960197.8529.339.317
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.74546.23451.72357.212
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.028.8654.944.9784.944.9780
Diğer Duran Varlıklar670.280712.360689.277695.446
TOPLAM VARLIKLAR5.298.87257.226.52557.227.96252.709.266
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.575.66865.039.11662.724.04260.327.112
Finansal Borçlar217.362207.233186.640201.244
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar462.535649.185446.017398.718
Diğer Borçlar11.426.35662.836.96960.831.73358.548.247
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)107.576948.296924.824879.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları154.937151.870146.02497.956
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler206.902245.563188.804201.382
(Ara Toplam)12.575.66865.039.11662.724.04260.327.112
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.244.1085.250.1545.232.643320.292
Finansal Borçlar35.604139.025139.025197.240
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar179.639166.151148.640123.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.028.8654.944.9784.944.9780
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-10.520.904-13.062.745-10.728.723-7.938.138
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-10.526.985-13.068.884-10.734.911-7.944.101
Ödenmiş Sermaye16.437.22216.437.22216.437.22216.437.222
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri25.00125.00125.00125.001
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843252.843252.843252.843
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-35.938.883-35.525.478-35.525.478-43.265.876
Dönem Net Kar/Zararı-10.867.748-32.353.871-30.009.807-27.219.613
Diğer Özsermaye Kalemleri19.564.58038.095.39938.085.30845.826.322
Azınlık Payları6.0816.1396.1885.963
TOPLAM KAYNAKLAR5.298.87257.226.52557.227.96252.709.266
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.998.0461.548.738968.965477.050
Satışların Maliyeti (-)-1.146.228-671.094-339.112-228.568
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.851.818877.644629.853248.482
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.851.818877.644629.853248.482
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.182.488-837.746-561.262-305.130
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.043.134-1.135.611-931.090-202.044
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri187.290112.403171.756125.442
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-124.809-13.893-26.742-156.899
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.311.323-997.203-717.485-290.149
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.373.804-1.095.713-862.499-258.692
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-341.454-379.815-379.815-24.498.607
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.652.777-1.377.018-1.097.300-24.788.756
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler54152.56151.9070
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.215.444-6.910.496-4.845.447-2.430.907
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-341.454-379.815-379.815-24.498.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.867.680-8.234.953-5.890.840-27.219.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-10.867.680-8.234.953-5.890.840-27.219.663
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0-24.118.792-24.118.7920
DÖNEM KARI (ZARARI)-10.867.680-32.353.745-30.009.632-27.219.663
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları68126175-50
Ana Ortaklık Payları-10.867.748-32.353.871-30.009.807-27.219.613
Hisse Başına Kazanç-1-2-2-2
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-2-2-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-2-2-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-2-2-2
Dipnot
Amortisman Giderleri144.26432.29021.70232.911
Kıdem Tazminatı21.48158.24037.394117.236
Finansman Giderleri-9.215.444-6.910.496-4.845.447-2.430.907
Yurtiçi Satışlar01.935.0871.008.700503.932
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-173.584-279.192-279.192-362.145
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-173.584-279.192-279.192-362.145
Net YPP (Hedge Dahil)-173.584-279.192-279.192-362.145

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRMEN 2,4 A/D A/D 13,2 A/D 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi