SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.104 1.096 0,68
VIOP 1.232 1.224 0,68
USD/TRY 7,7085 7,6623 0,60
BIST BANKA 1.087 1.072 1,42
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.594 12.542 0,41
ALTIN 1.865,36 1.900,20 -1,83
BRENT 42,11 41,71 0,96

Birlik Mensucat Hisse Senedi | BRMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,56 2,94 1,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 31,6 31,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birlik Mensucat
Kuruluş 02.11.1966
Faal Alanı Pamuk ipliği, pamuklu dokuma, havlu, ev tekstili , yatak üretim ve satışı
Telefon (0352)3221270
Faks (0352)3221277
Adres Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 38060 Melikgazi Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-10,7-7,9
Ödenmiş Sermaye16,416,4
Net Kâr-30,0-27,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 17,9
Yabancı Oranı (%) 5,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 0,9
Piyasa Değeri 43,4 mnTL
Net Borç 0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,76 1,93 10,00 131,58
USD 0,10 -0,21 4,10 80,36
Göreceli -0,08 3,34 11,38 141,73

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95 979.922 18
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00 300.000 A/D
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95979.92218
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar50.874.7581.780.0851.826.8941.544.415
Nakit ve Nakit Benzerleri22.71549.83976.46991.407
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.222.7001.502.8201.581.8101.271.519
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.7417.7437.7437.743
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar106.243148.10685.629107.189
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar65.35971.57775.24366.557
(Ara Toplam)1.424.7581.780.0851.826.8941.544.415
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar49.450.000000
Duran Varlıklar6.353.20450.929.18180.393.22278.007.593
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.5782.1512.1512.151
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar159.117159.117159.117195.475
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller040.313.79364.432.58562.463.030
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları305.679362.145250.1000
Maddi Duran Varlıklar197.8529.339.31714.810.76114.370.077
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar51.72357.21262.701298.987
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.944.978000
Diğer Duran Varlıklar689.277695.446675.807677.873
TOPLAM VARLIKLAR57.227.96252.709.26682.220.11679.552.008
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler62.724.04260.327.11257.635.37855.377.003
Finansal Borçlar186.640201.244181.12780.777
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar446.017398.718479.027905.118
Diğer Borçlar60.831.73358.548.24755.804.12354.089.845
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)924.824879.565888.3903.665
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları146.02497.956102.420102.420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler188.804201.382180.291195.178
(Ara Toplam)62.724.04260.327.11257.635.37855.377.003
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.232.643320.292227.024301.150
Finansal Borçlar139.025197.240103.807189.659
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar148.640123.052123.217111.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.944.978000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-10.728.723-7.938.13824.357.71423.873.855
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-10.734.911-7.944.10124.351.70123.867.842
Ödenmiş Sermaye16.437.22216.437.22216.437.22216.437.222
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri25.00125.001025.001
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843252.843252.843252.843
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-35.525.478-43.265.876-33.015.909-33.015.909
Dönem Net Kar/Zararı-30.009.807-27.219.613-10.663.372-10.704.599
Diğer Özsermaye Kalemleri38.085.30845.826.32251.340.91750.873.284
Azınlık Payları6.1885.9636.0136.013
TOPLAM KAYNAKLAR57.227.96252.709.26682.220.11679.552.008
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri968.965477.0503.275.7092.461.096
Satışların Maliyeti (-)-339.112-228.568-1.526.959-1.108.859
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)629.853248.4821.748.7501.352.237
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)629.853248.4821.748.7501.352.237
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-561.262-305.130-1.422.924-1.015.273
Genel Yönetim Giderleri (-)-931.090-202.044-762.003-670.368
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri171.756125.442354.416352.595
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-26.742-156.899-181.278-102.306
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-717.485-290.149-263.039-83.115
Net Faaliyet Kar/Zararı-862.499-258.692-436.177-333.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler002.108.038138.600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-379.815-24.498.60700
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.097.300-24.788.7561.844.99955.485
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler51.9070250.951249.999
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.845.447-2.430.907-12.759.443-11.010.204
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-379.815-24.498.6072.108.038138.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.890.840-27.219.663-10.663.493-10.704.720
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.890.840-27.219.663-10.663.493-10.704.720
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-24.118.792000
DÖNEM KARI (ZARARI)-30.009.632-27.219.663-10.663.493-10.704.720
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları175-50-121-121
Ana Ortaklık Payları-30.009.807-27.219.613-10.663.372-10.704.599
Hisse Başına Kazanç-2-2-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-2-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-2-2-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-2-1-1
Dipnot
Amortisman Giderleri21.70232.911134.41324.605
Kıdem Tazminatı37.394117.23615.0179.812
Finansman Giderleri-4.845.447-2.430.907-12.759.443-11.010.204
Yurtiçi Satışlar1.008.700503.9323.521.8582.696.665
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-279.192-362.145-229.974.0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-279.192-362.145-229.974.0000
Net YPP (Hedge Dahil)-279.192-362.145-229.974.0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRMEN 2,6 A/D A/D 17,9 A/D 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BRMEN 2,64 5,38 5,46 8,08 0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi