SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Birlik Mensucat Hisse Senedi | BRMEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,83 2,33 0,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,7 0,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birlik Mensucat
Kuruluş 02.11.1966
Faal Alanı Pamuk ipliği, pamuklu dokuma, havlu, ev tekstili , yatak üretim ve satışı
Telefon (0352)3221270
Faks (0352)3221277
Adres Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 38060 Melikgazi Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-2,8-13,6
Ödenmiş Sermaye22,316,4
Net Kâr-0,6-3,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 16,4
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 42,4 mnTL
Net Borç 0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 73,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,55 2,70 0,00 0,00
USD -1,43 0,00 -9,71 -18,50
Göreceli -1,07 -0,10 -0,84 -23,83

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95 979.922 18
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00 300.000 A/D
BRMEN23.05.20052,110,04004,003,95979.92218
BRMEN19.05.19976,100,250025,0025,00300.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.590.9412.156.9962.017.4052.531.106
Nakit ve Nakit Benzerleri10.16812.078208.64556.619
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.408.0212.015.9191.460.7752.332.329
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.1167.7437.7421.181
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar138.70679.281129.367113.324
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar24.93041.975210.87627.653
(Ara Toplam)2.590.9412.156.9962.017.4052.531.106
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.855.8183.906.6253.792.7943.839.578
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.4652.4652.4659.027
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları26.35067.31455.57783.366
Maddi Duran Varlıklar14.72916.4025.3886.929
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.10521.99225.81530.191
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.140.5403.149.5233.056.1893.058.054
Diğer Duran Varlıklar652.629648.929647.360652.011
TOPLAM VARLIKLAR6.446.7596.063.6215.810.1996.370.684
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.782.54116.263.98415.270.74515.017.742
Finansal Borçlar124.814201.591183.602230.693
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar328.030519.866345.072547.398
Diğer Borçlar3.921.34414.229.08613.336.51413.021.248
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)923.702878.6031.035.102882.516
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları249.929186.787185.526168.535
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler234.722248.051184.929167.352
(Ara Toplam)5.782.54116.263.98415.270.74515.017.742
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.451.7453.404.0863.321.0033.279.616
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar311.205254.563264.814221.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.140.5403.149.5233.056.1893.058.054
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-2.787.527-13.604.449-12.781.549-11.926.674
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-2.793.284-13.610.276-12.787.441-11.932.632
Ödenmiş Sermaye22.313.51116.437.22216.437.22216.437.222
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri5.548.713025.0010
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0252.843252.843252.843
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-49.939.020-46.806.631-46.806.631-46.806.631
Dönem Net Kar/Zararı-567.414-3.132.389-2.290.932-1.441.758
Diğer Özsermaye Kalemleri19.850.92619.638.67919.595.05619.625.692
Azınlık Payları5.7575.8275.8925.958
TOPLAM KAYNAKLAR6.446.7596.063.6215.810.1996.370.684
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri589.5873.124.0902.449.4951.855.336
Satışların Maliyeti (-)-34.276-1.188.049-942.417-766.359
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)555.3111.936.0411.507.0781.088.977
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)555.3111.936.0411.507.0781.088.977
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-450.267-1.582.117-1.101.332-717.560
Genel Yönetim Giderleri (-)-384.873-1.033.901-770.112-529.097
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri69.583269.687180.739168.299
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-72.846-135.369-233.565-258.466
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-283.092-545.659-417.192-247.847
Net Faaliyet Kar/Zararı-279.829-679.977-364.366-157.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0128.183128.183128.130
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-283.092-417.476-289.009-119.717
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0076.21276.212
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-284.392-2.715.167-2.078.324-1.398.376
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0128.183128.183128.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-567.484-3.132.643-2.291.121-1.441.881
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-567.484-3.132.643-2.291.121-1.441.881
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-567.484-3.132.643-2.291.121-1.441.881
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-70-254-189-123
Ana Ortaklık Payları-567.414-3.132.389-2.290.932-1.441.758
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.560175.09220.26595.711
Kıdem Tazminatı92.61798.91775.51647.970
Finansman Giderleri-284.392-2.715.167-2.078.324-1.398.376
Yurtiçi Satışlar644.3443.235.4992.559.0741.930.245
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0111.12298.195-147.279
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0111.12298.195-147.279
Net YPP (Hedge Dahil)0111.12298.195-147.279
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-11.447.469-36.969-38.141-50.786
Düzeltme Öncesi Kar-567.414-3.132.389-2.290.932-1.441.881
Düzeltmeler:97.177324.027126.370319.979
Amortisman & İtfa Payları4.560175.09220.26595.711
Karşılıklardaki Değişim92.617111.494106.10579.144
Diğer Gelir/ Gider037.4410145.124
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-470.237-2.808.362-2.164.562-1.121.902
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-10.984.9042.734.0132.078.6671.058.628
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-11.455.141-74.349-85.895-63.274
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit7.67237.38047.75412.488
Sabit Sermaye Yatırımları25.498-65.413137.3880
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit25.498-65.413137.3880
Serbest Nakit Akım-11.421.971-102.38299.247-50.786
Finansal Borçlardaki Değişim4.46511.0876.0254.032
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı11.400.001000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit15.595000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit11.420.06111.0876.0254.032
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-1.910-91.295105.272-46.754
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-1.910-91.295105.272-46.754
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler12.078103.373103.373103.373
Dönem Sonu Nakit10.16812.078208.64556.619

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRMEN 1,9 A/D A/D 16,4 A/D 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi