SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6604 8,6400 0,24
BIST BANKA 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
ALTIN 1.775,44 1.778,97 -0,20
BRENT 75,27 75,19 0,11

Boğaziçi Beton Hisse Senedi | BOBET

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,85 6,27 2,42
Hacim Hareketi (Milyon TL) 85,2 1.035,7 950,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Boğaziçi Beton
Kuruluş
Faal Alanı Çimento üretimi
Telefon (0212)2897010
Faks (0212)2896859
Adres Kemerburgaz yolu cad.no 53, 34396 Sarıyer/İstanbul, Turkey

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar371,0209,9
Ödenmiş Sermaye280,0280,0
Net Kâr29,612,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 14,7
PD/DD 5,4
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 0,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 50,4 / 50,4
Piyasa Değeri 1.998,8 mnTL
Net Borç 300,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,90 -3,31 - -
USD -5,71 -4,31 - -
Göreceli -6,40 -1,32 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BOBETAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BOBETAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar321.316.583277.955.257388.387.5040
Nakit ve Nakit Benzerleri36.793.656599.2195.230.4680
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar209.412.239214.248.420263.310.9740
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar274.21124.114.95323.634.8270
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.815.66727.231.92978.199.8330
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar55.020.81011.760.73618.011.4020
(Ara Toplam)321.316.583277.955.257388.387.5040
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar732.665.155581.701.649344.836.8440
Ticari Alacaklar3.113.14422.122.51500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar100.144102.32549.9080
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0758.70700
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları41.630.82150.610.77600
Maddi Duran Varlıklar673.734.199476.188.422307.598.3840
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.999.90915.477.68717.624.9810
Ertelenmiş Vergi Varlığı016.441.21719.559.7840
Diğer Duran Varlıklar86.93803.7870
TOPLAM VARLIKLAR1.053.981.738859.656.906733.224.3480
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler507.473.329559.559.438629.855.0030
Finansal Borçlar211.678.257320.153.981384.385.7270
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar218.996.845193.564.729163.059.4480
Diğer Borçlar19.778.70320.847.14336.561.9770
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.332.829000
Borç Karşılıkları1.399.518759.171460.0310
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.287.17724.234.41445.387.8200
(Ara Toplam)507.473.329559.559.438629.855.0030
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler175.527.88690.208.93184.123.6210
Finansal Borçlar126.037.85960.127.60672.963.0060
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar15.305.71014.835.07211.160.6150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23.862.611000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler10.321.70615.246.25300
Özkaynaklar370.980.523209.888.53719.245.7240
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar370.980.523209.888.53719.245.7240
Ödenmiş Sermaye280.000.000280.000.000100.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.751.1641.751.1641.751.1640
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-69.965.911-82.749.625-48.191.2620
Dönem Net Kar/Zararı29.620.50912.783.714-34.558.3630
Diğer Özsermaye Kalemleri129.574.761-1.896.716244.1850
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.053.981.738859.656.906733.224.3480
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri732.810.563778.325.448648.876.8860
Satışların Maliyeti (-)-664.797.517-681.753.504-585.214.6520
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)68.013.04696.571.94463.662.2340
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)68.013.04696.571.94463.662.2340
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-17.716-67.310-49.8670
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.555.162-8.560.760-7.399.0910
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri33.747.34734.494.81131.646.4530
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-21.259.466-29.117.526-43.340.5400
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)73.928.04993.321.15944.519.1890
Net Faaliyet Kar/Zararı61.440.16887.943.87456.213.2760
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32.432.88715.940.744204.7660
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-803.679-2.517.490-49.8260
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı105.557.257106.744.41344.674.1290
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.296.61613.384.23027.355.8400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-69.371.052-103.691.136-114.311.8980
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler31.629.20813.423.254154.9400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.482.82116.437.507-42.281.9300
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.862.312-3.653.7927.723.5670
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.426.354000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-7.435.958-3.653.7927.723.5670
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI29.620.50912.783.714-34.558.3630
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)29.620.50912.783.714-34.558.3630
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları29.620.50912.783.714-34.558.3630
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri95.394.92781.175.02959.314.0380
Kıdem Tazminatı2.119.1921.417.051565.5780
Finansman Giderleri-69.371.052-103.691.136-114.311.8980
Yurtiçi Satışlar639.704.461614.898.944534.131.4960
Yurtdışı Satışlar100.799.994175.540.354122.114.9010
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.743.089-15.887.567-26.540.8180
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.743.089-15.887.567-26.540.8180
Net YPP (Hedge Dahil)-4.743.089-15.887.567-26.540.8180

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BOBET 5,3 A/D 14,7 3,1 5,4 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BOBET 5,26 0,14 0,49 35,19 0,35
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi