SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.394 1.419 -1,78
VIOP 1.493 1.520 -1,75
USD/TRY 8,6616 8,6468 0,17
BIST BANKA 1.253 1.278 -1,97
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.490 15.652 -1,03
ALTIN 1.756,92 1.755,04 0,11
BRENT 74,16 75,34 -1,57

Boğaziçi Beton Hisse Senedi | BOBET

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,36 5,63 1,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 13,1 489,4 476,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Boğaziçi Beton
Kuruluş
Faal Alanı Çimento üretimi
Telefon (0212)2897010
Faks (0212)2896859
Adres Kemerburgaz yolu cad.no 53, 34396 Sarıyer/İstanbul, Turkey

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar745,6360,3
Ödenmiş Sermaye380,0280,0
Net Kâr26,5-9,8

Cari Değerler

F/K 31,9
FD/FAVÖK 7,9
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 2,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 11,5 / 17,5
Piyasa Değeri 1.789,8 mnTL
Net Borç 43,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,21 0,64 -
USD -1,40 -1,66 -0,53 -
Göreceli -0,10 1,57 2,78 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BOBETAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BOBETAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar559.420.860436.597.995321.316.5830
Nakit ve Nakit Benzerleri226.059.30554.752.43636.793.6560
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar246.761.249288.689.417209.412.2390
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar437.54710.194.391274.2110
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar28.138.06740.875.79219.815.6670
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar58.024.69242.085.95955.020.8100
(Ara Toplam)559.420.860436.597.995321.316.5830
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar767.086.970733.539.750732.665.1550
Ticari Alacaklar0348.7163.113.1440
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar100.144100.144100.1440
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları41.718.60443.494.64541.630.8210
Maddi Duran Varlıklar711.879.310675.402.068673.734.1990
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.538.75114.047.81513.999.9090
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar850.161146.36286.9380
TOPLAM VARLIKLAR1.326.507.8301.170.137.7451.053.981.7380
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler363.660.582657.465.877507.473.3290
Finansal Borçlar90.161.775332.309.087211.678.2570
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar156.991.928195.326.078218.996.8450
Diğer Borçlar5.317.7116.046.05019.778.7030
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)103.723.264113.895.73747.948.2480
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü654.4621.987.2921.332.8290
Borç Karşılıkları1.575.1351.537.5351.399.5180
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.236.3076.364.0986.338.9290
(Ara Toplam)363.660.582657.465.877507.473.3290
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler217.219.058152.331.856175.527.8860
Finansal Borçlar179.291.027117.588.269136.359.5650
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar20.724.77917.984.71115.305.7100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17.203.25216.758.87623.862.6110
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar745.628.190360.340.012370.980.5230
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar745.628.190360.340.012370.980.5230
Ödenmiş Sermaye380.000.000280.000.000280.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri248.962.762000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.751.1641.751.1641.751.1640
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-36.758.035-36.758.035-69.965.9110
Dönem Net Kar/Zararı26.514.695-9.810.72129.620.5090
Diğer Özsermaye Kalemleri125.157.604125.157.604129.574.7610
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.326.507.8301.170.137.7451.053.981.7380
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri438.549.746196.019.279732.810.5630
Satışların Maliyeti (-)-397.458.742-180.224.266-664.797.5170
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)41.091.00415.795.01368.013.0460
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)41.091.00415.795.01368.013.0460
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-277.864-5.809-17.7160
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.614.621-1.686.734-6.555.1620
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri33.240.9547.578.57533.747.3470
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-25.704.236-15.447.660-21.259.4660
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)43.735.2376.233.38573.928.0490
Net Faaliyet Kar/Zararı36.198.51914.102.47061.440.1680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.928.950032.432.8870
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-4.484.209-642.298-803.6790
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı55.179.9785.591.087105.557.2570
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.604.4712.023.6432.296.6160
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-41.940.454-22.333.079-69.371.0520
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11.444.741-642.29831.629.2080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.843.995-14.718.34938.482.8210
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)4.670.7004.907.628-8.862.3120
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.988.659-1.988.659-1.426.3540
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)6.659.3596.896.287-7.435.9580
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI26.514.695-9.810.72129.620.5090
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)26.514.695-9.810.72129.620.5090
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları26.514.695-9.810.72129.620.5090
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri40.247.90721.289.79595.394.9270
Kıdem Tazminatı0524.3022.119.1920
Finansman Giderleri-41.940.454-22.333.079-69.371.0520
Yurtiçi Satışlar407.984.278179.997.081639.704.4610
Yurtdışı Satışlar00100.799.9940
Net Yabancı Para Pozisyonu11.19795.316-4.743.0890
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu11.19795.316-4.743.0890
Net YPP (Hedge Dahil)11.19795.316-4.743.0890

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BOBET 4,7 31,9 7,9 1,6 2,4 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BOBET 4,71 0,98 2,08 109,19 1,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi