SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.530 1.530 0,00
VIOP 1.616 1.616 0,00
USD/TRY 7,7066 7,7524 -0,59
BIST BANKA 1.372 1.372 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.381 13.921 3,31
ALTIN 1.690,76 1.680,56 0,61
BRENT 68,43 68,24 0,28

Bantaş Bandırma Ambalaj Hisse Senedi | BNTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,53 5,73 1,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,9 149,0 138,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bantaş Bandırma Ambalaj
Kuruluş 18.04.1986
Faal Alanı Metal ambalaj ve ofset işleri
Telefon (0266)7338787
Faks (0266)7338790
Adres Balıkesir asfaltı 8.km 10201 PK77 Bandırma Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar220,0158,5
Ödenmiş Sermaye80,664,5
Net Kâr25,319,4

Cari Değerler

F/K 16,2
FD/FAVÖK 17,2
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 3,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,0 / 7,8
Piyasa Değeri 411,2 mnTL
Net Borç -81,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,19 0,00 -6,25 8,74
USD -0,01 -3,81 -12,65 6,17
Göreceli 1,96 -0,18 -6,44 4,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,99 1.767.773 48
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,991.767.77348

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar136.623.161107.169.72491.692.06783.822.552
Nakit ve Nakit Benzerleri102.980.84378.859.89659.700.06552.203.751
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar9.079.1217.409.3667.402.1128.406.807
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00066.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar20.056.28619.488.68023.767.26922.281.708
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.506.9111.411.782822.621863.502
(Ara Toplam)136.623.161107.169.72491.692.06783.822.552
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar124.927.49086.574.44083.651.53583.504.293
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar114.869.32883.153.10382.698.75382.659.570
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar281.103311.786333.185363.233
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.164.538494.534539.283464.167
Diğer Duran Varlıklar7.612.5212.615.01780.31417.323
TOPLAM VARLIKLAR261.550.651193.744.164175.343.602167.326.845
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler29.635.51420.117.24411.801.02912.385.467
Finansal Borçlar15.527.21511.574.1934.592.3153.579.676
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.461.5502.650.3923.648.5917.087.273
Diğer Borçlar008590
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)412.816376.35849.0620
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü842.3951.802.2381.109.611327.050
Borç Karşılıkları373.187682.017377.593313.636
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.018.3513.032.0462.022.9981.077.832
(Ara Toplam)29.635.51420.117.24411.801.02912.385.467
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.909.60715.101.91015.231.01310.981.128
Finansal Borçlar5.797.79310.910.40411.289.1686.885.327
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)31.197128.521128.5210
Uzun vadeli karşılıklar1.885.5911.598.7051.349.0441.631.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.195.0262.464.2802.464.2802.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar220.005.530158.525.010148.311.560143.960.250
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar220.005.530158.525.010148.311.560143.960.250
Ödenmiş Sermaye80.625.00064.500.00064.500.00064.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.097.36636.13900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.458.20431.458.20431.458.20417.399.023
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları824.821824.821824.82115.039.981
Dönem Net Kar/Zararı25.319.95819.365.0439.151.5934.644.304
Diğer Özsermaye Kalemleri73.680.18142.340.80342.376.94242.376.942
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR261.550.651193.744.164175.343.602167.326.845
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri162.399.924113.935.61971.908.73236.374.973
Satışların Maliyeti (-)-138.271.204-97.281.722-61.497.590-31.300.621
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)24.128.72016.653.89710.411.1425.074.352
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)24.128.72016.653.89710.411.1425.074.352
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.302.748-3.126.226-2.080.095-1.117.411
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.800.693-3.419.149-2.015.690-1.163.123
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.609.83414.052.2116.507.8764.135.274
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.689.398-2.454.972-2.420.622-1.950.851
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)26.945.71521.705.76110.402.6114.978.241
Net Faaliyet Kar/Zararı15.025.27910.108.5226.315.3572.793.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı26.945.71521.705.76110.402.6114.978.241
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-883.724-570.839-218.514-8.878
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.061.99121.134.92210.184.0974.969.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-742.033-1.769.879-1.032.503-325.059
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-842.395-1.802.238-1.109.611-327.050
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)100.36232.35977.1081.991
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI25.319.95819.365.0439.151.5944.644.304
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)25.319.95819.365.0439.151.5944.644.304
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları25.319.95819.365.0439.151.5944.644.304
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.119.7853.037.350229.018996.390
Kıdem Tazminatı925.837456.214142.324292.012
Finansman Giderleri-883.724-570.839-218.514-8.878
Yurtiçi Satışlar14.127.409101.108.84863.788.77832.929.258
Yurtdışı Satışlar22.081.15413.053.9498.174.5573.468.688
Net Yabancı Para Pozisyonu104.390.78556.081.30031.436.64028.179.377
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu52.815.37656.081.30031.436.64028.179.377
Net YPP (Hedge Dahil)52.815.37656.081.30031.436.64028.179.377

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BNTAS 5,1 16,2 17,2 2,0 1,9 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BNTAS 5,10 3,62 3,09 -53,40 -0,65
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi