SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.405 2.405 0,00
VIOP 2.609 2.609 0,00
USD/TRY 16,7105 16,6984 0,07
BIST BANKA 1.942 1.942 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.784 13.003 -1,69
ALTIN 1.797,26 1.807,27 -0,55
BRENT 108,59 109,03 -0,40

Bantaş Bandırma Ambalaj Hisse Senedi | BNTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,09 4,04 0,95
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,1 150,2 143,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bantaş Bandırma Ambalaj
Kuruluş 18.04.1986
Faal Alanı Metal ambalaj ve ofset işleri
Telefon (0266)7338787
Faks (0266)7338790
Adres Balıkesir asfaltı 8.km 10201 PK77 Bandırma Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar316,8287,7
Ödenmiş Sermaye120,9120,9
Net Kâr30,064,6

Cari Değerler

F/K 5,7
FD/FAVÖK 6,0
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 1,65
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 1,2
Piyasa Değeri 460,8 mnTL
Net Borç -104,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 58,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,79 -3,79 -2,56 25,33
USD 0,85 0,19 -4,13 0,25
Göreceli 0,65 1,72 3,18 -3,21

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,99 1.767.773 48
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,991.767.77348

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar209.520.840181.907.839136.709.162150.845.987
Nakit ve Nakit Benzerleri109.402.89087.478.52656.561.35789.748.327
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar37.196.33927.505.11515.835.46016.888.172
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar60.883.72347.334.20260.826.17841.467.409
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.037.88819.589.9963.486.1672.742.079
(Ara Toplam)209.520.840181.907.839136.709.162150.845.987
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar141.226.150141.417.418140.985.508129.834.192
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar136.347.596136.905.255131.682.514121.829.328
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar180.631196.793212.956231.174
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.434.3864.215.0362.128.0811.937.932
Diğer Duran Varlıklar263.537100.3346.961.9575.835.758
TOPLAM VARLIKLAR350.746.990323.325.257277.694.670280.680.179
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler24.704.68127.042.80815.768.26224.573.197
Finansal Borçlar3.318.0334.403.8764.880.27313.391.259
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.017.7347.178.7915.853.9144.820.556
Diğer Borçlar150.000150.00000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.129418.148487.194511.562
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü596.2631.071.036944.144892.380
Borç Karşılıkları242.209109.918217.716374.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.371.31313.711.0393.385.0214.582.941
(Ara Toplam)24.704.68127.042.80815.768.26224.573.197
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.205.0638.586.5388.848.1109.388.718
Finansal Borçlar1.642.4551.596.0142.647.2873.283.414
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0031.19731.197
Uzun vadeli karşılıklar2.777.0532.204.9691.974.6001.879.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.785.5554.785.5554.195.0264.195.026
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar316.837.246287.695.911253.078.298246.718.264
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar316.837.246287.695.911253.078.298246.718.264
Ödenmiş Sermaye120.937.500120.937.500120.937.50080.625.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0008.089.404
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0003.437.489
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları65.264.972666.92622.118.08654.165.494
Dönem Net Kar/Zararı30.001.50064.598.18733.080.73027.010.485
Diğer Özsermaye Kalemleri100.633.274101.493.29876.941.98273.390.392
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR350.746.990323.325.257277.694.670280.680.179
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri115.756.609254.536.139159.014.565102.207.561
Satışların Maliyeti (-)-86.192.593-208.084.337-130.292.910-81.948.445
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)29.564.01646.451.80228.721.65520.259.116
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)29.564.01646.451.80228.721.65520.259.116
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.281.460-5.280.992-3.693.529-2.527.391
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.516.457-5.200.645-3.743.460-2.397.201
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.334.03534.338.10915.700.24714.966.721
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.664.955-3.940.674-2.284.171-1.905.517
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)30.435.17966.367.60034.700.74228.395.728
Net Faaliyet Kar/Zararı25.766.09935.970.16521.284.66615.334.524
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı30.435.17966.367.60034.700.74228.395.728
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-56.907-564.552-639.410-556.046
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.378.27265.803.04834.061.33227.839.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-376.771-1.204.861-980.602-829.197
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-596.121-1.071.036-944.144-892.380
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)219.350-133.825-36.45863.183
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI30.001.50164.598.18733.080.73027.010.485
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)30.001.50164.598.18733.080.73027.010.485
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları30.001.50164.598.18733.080.73027.010.485
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri207.5004.900.5853.554.5252.288.129
Kıdem Tazminatı1.408.193640.309325.325198.852
Finansman Giderleri-56.907-564.552-639.410-556.046
Yurtiçi Satışlar92.414.612218.727.942139.890.86989.279.936
Yurtdışı Satışlar23.662.23737.292.12120.030.06513.443.883
Net Yabancı Para Pozisyonu23.514.25452.427.29230.545.55260.997.245
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu23.514.25452.427.29230.545.55260.997.245
Net YPP (Hedge Dahil)23.514.25452.427.29230.545.55260.997.245
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit23.866.62723.577.476-12.388.892815.023
Düzeltme Öncesi Kar30.001.50064.598.18733.080.73027.010.485
Düzeltmeler:217.7533.725.3683.626.2712.559.522
Amortisman & İtfa Payları207.5004.900.5853.554.5252.288.129
Karşılıklardaki Değişim229.603284.75135.28844.787
Diğer Gelir/ Gider-219.350-1.459.96836.458226.606
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)30.219.25368.323.55536.707.00129.570.007
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-6.352.626-44.746.079-49.095.893-28.754.984
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)23.866.62723.577.476-12.388.892815.023
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları366.321-26.852.203-20.299.563-9.198.198
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-409.0195.33274.37898.746
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-42.698-26.846.871-20.225.185-9.099.452
Serbest Nakit Akım23.823.929-3.269.395-32.614.077-8.284.429
Finansal Borçlardaki Değişim-1.039.402-5.166.844-13.797.447-4.650.336
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı000-7.962
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-860.163-7.066.080-7.962-289.789
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.899.565-12.232.924-13.805.409-4.948.087
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış21.924.364-15.502.319-46.419.486-13.232.516
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim21.924.364-15.502.319-46.419.486-13.232.516
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler87.478.526102.980.843102.980.843102.980.843
Dönem Sonu Nakit109.402.89087.478.52456.561.35789.748.327

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BNTAS 3,8 5,7 6,0 1,1 1,5 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BNTAS 3,81 1,44 1,65 20,90 0,25
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi