SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.057 8.087 -0,37
VIOP 8.673 8.732 -0,67
USD/TRY 28,8967 28,9143 -0,06
BIST BANKA 8.856 8.862 -0,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.533 16.405 0,78
ALTIN 2.018,89 2.026,35 -0,37
BRENT 77,21 78,03 -1,05

Bantaş Bandırma Ambalaj Hisse Senedi | BNTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,54 8,55 2,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 11,5 239,9 228,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bantaş Bandırma Ambalaj
Kuruluş 18.04.1986
Faal Alanı Metal ambalaj ve ofset işleri
Telefon (0266)7338787
Faks (0266)7338790
Adres Balıkesir asfaltı 8.km 10201 PK77 Bandırma Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar614,8558,5
Ödenmiş Sermaye120,9120,9
Net Kâr102,548,9

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 8,5
FD/FAVÖK 11,6
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 1,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,7
Piyasa Değeri 946,9 mnTL
Net Borç -181,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 58,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,26 -1,14 11,70 -2,37
USD 4,19 -1,11 9,69 -36,77
Göreceli 4,65 -0,69 6,83 -33,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,99 1.767.773 48
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,991.767.77348

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar475.586.378392.611.488346.902.375340.903.856
Nakit ve Nakit Benzerleri271.803.393247.303.909217.430.158190.230.814
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar52.862.66846.200.88130.639.13633.583.343
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.89720.89720.897122.647
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar98.862.42582.646.38877.441.482111.045.715
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar52.036.99516.439.41321.370.7025.921.337
(Ara Toplam)475.586.378392.611.488346.902.375340.903.856
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar345.613.956341.305.377341.408.069340.590.704
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar338.898.692339.004.933339.838.915339.021.680
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar141.145141.480142.225142.971
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.333.6601.333.6601.333.6601.333.660
Diğer Duran Varlıklar5.240.459825.30493.26992.393
TOPLAM VARLIKLAR821.200.334733.916.865688.310.444681.494.560
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler129.298.141102.701.35392.538.302101.882.257
Finansal Borçlar85.605.40172.871.75971.940.22566.802.907
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar13.062.6021.673.2505.237.99114.175.434
Diğer Borçlar4.137.3311.223.5672.972.81260.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)342.7243.706.5561.673.283339.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.578.9446.212.468556.178106.437
Borç Karşılıkları733.505668.791724.078560.617
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.837.63416.344.9629.433.73519.837.602
(Ara Toplam)129.298.141102.701.35392.538.302101.882.257
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler77.123.43472.734.93470.359.72769.744.208
Finansal Borçlar4.378.4693.250.2263.247.2623.729.092
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)876.958876.958876.9580
Uzun vadeli karşılıklar9.798.3257.002.6066.589.5466.632.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü62.069.68261.605.14459.645.96159.382.414
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar614.778.759558.480.578525.412.415509.868.095
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar614.778.759558.480.578525.412.415509.868.095
Ödenmiş Sermaye120.937.500120.937.500120.937.500120.937.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler177.956.62810.837.55890.149.88489.915.856
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları12.851.66412.851.66498.515.582-586.250
Dönem Net Kar/Zararı102.533.81048.934.65715.310.29299.101.832
Diğer Özsermaye Kalemleri200.499.157364.919.199200.499.157200.499.157
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR821.200.334733.916.865688.310.444681.494.560
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri526.308.130320.950.321150.242.365511.779.543
Satışların Maliyeti (-)-446.688.700-271.067.035-130.708.255-417.496.271
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)79.619.43049.883.28619.534.11094.283.272
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)79.619.43049.883.28619.534.11094.283.272
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-14.341.166-6.688.281-3.228.914-11.092.537
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.622.987-8.016.698-3.943.055-9.039.250
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri90.001.56935.371.1618.993.35041.886.103
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.629.264-9.618.918-2.945.732-7.312.824
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)127.027.58260.930.55018.409.759108.724.764
Net Faaliyet Kar/Zararı50.655.27735.178.30712.362.14174.151.485
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı127.027.58260.930.55018.409.759108.724.764
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.227.560-3.560.694-2.386.178-4.192.315
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)117.800.02257.369.85616.023.581104.532.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-15.266.212-8.435.199-713.289-5.430.617
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-12.578.944-6.212.467-449.740-2.076.684
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.687.268-2.222.732-263.549-3.353.933
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI102.533.81048.934.65715.310.29299.101.832
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)102.533.81048.934.65715.310.29299.101.832
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları102.533.81048.934.65715.310.29299.101.832
Hisse Başına Kazanç1001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.542.4773.633.3816.9976.608.967
Kıdem Tazminatı8.955.7094.742.605713.5683.167.824
Finansman Giderleri-9.227.560-3.560.694-2.386.178-4.192.315
Yurtiçi Satışlar454.257.005273.351.520129.274.323435.062.224
Yurtdışı Satışlar72.702.71847.883.05721.063.95881.395.036
Net Yabancı Para Pozisyonu29.129.53728.305.72032.490.79612.718.983
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu29.129.53728.305.72032.490.79612.718.983
Net YPP (Hedge Dahil)29.129.53728.305.72032.490.79612.718.983
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit65.161.51855.420.42521.785.29884.782.718
Düzeltme Öncesi Kar102.533.81048.934.65715.310.29299.101.832
Düzeltmeler:24.040.76512.440.221826.59728.883.466
Amortisman & İtfa Payları5.542.4773.633.381-6.9976.608.967
Karşılıklardaki Değişim15.811.0206.584.109570.0466.555.154
Diğer Gelir/ Gider2.687.2682.222.731263.54815.719.345
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)126.574.57561.374.87816.136.889127.985.298
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-61.413.057-5.954.4535.648.409-43.202.580
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)65.161.51855.420.42521.785.29884.782.718
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-5.417.663-3.615.1429.067.918-29.375.906
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit001.334.023-78.888
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-5.417.663-3.615.14210.401.941-29.454.794
Serbest Nakit Akım59.743.85551.805.28332.187.23955.327.924
Finansal Borçlardaki Değişim19.451.8705.589.9854.655.48761.890.786
Temettü Ödemeleri000-2.154.831
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit2.376.854-322.174-9.643.381-12.311.591
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit21.828.7245.267.811-4.987.89447.424.364
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış81.572.57957.073.09427.199.345102.752.288
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim81.572.57957.073.09427.199.345102.752.288
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler190.230.814190.230.814190.230.81487.478.526
Dönem Sonu Nakit271.803.393247.303.908217.430.159190.230.814

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BNTAS 7,8 8,5 11,6 1,1 1,5 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BNTAS 7,83 2,31 1,38 -92,99 -1,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi