SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Bantaş Bandırma Ambalaj Hisse Senedi | BNTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,01 3,61 0,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,6 34,6 29,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bantaş Bandırma Ambalaj
Kuruluş 18.04.1986
Faal Alanı Metal ambalaj ve ofset işleri
Telefon (0266)7338787
Faks (0266)7338790
Adres Balıkesir asfaltı 8.km 10201 PK77 Bandırma Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar253,1246,7
Ödenmiş Sermaye120,980,6
Net Kâr33,127,0

Cari Değerler

F/K 9,5
FD/FAVÖK 10,4
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 0,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 2,7
Piyasa Değeri 368,9 mnTL
Net Borç -49,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,33 -1,93 -1,29 0,33
USD 0,26 -3,37 -14,18 -1,73
Göreceli 1,07 -0,55 -7,89 -6,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,99 1.767.773 48
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,991.767.77348

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar136.709.162150.845.987141.975.601136.623.161
Nakit ve Nakit Benzerleri56.561.35789.748.327102.728.363102.980.843
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar15.835.46016.888.17212.266.5429.079.121
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar001.063.7240
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar60.826.17841.467.40925.623.39420.056.286
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.486.1672.742.079293.5784.506.911
(Ara Toplam)136.709.162150.845.987141.975.601136.623.161
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar140.985.508129.834.192127.017.611124.927.490
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar131.682.514121.829.328116.226.107114.869.328
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar212.956231.174250.420281.103
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.128.0811.937.9322.380.7202.164.538
Diğer Duran Varlıklar6.961.9575.835.7588.160.3647.612.521
TOPLAM VARLIKLAR277.694.670280.680.179268.993.212261.550.651
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.768.26224.573.19723.168.56229.635.514
Finansal Borçlar4.880.27313.391.25914.407.56415.527.215
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.853.9144.820.5563.254.0488.461.550
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)487.194511.562808.529412.816
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü944.144892.380826.449842.395
Borç Karşılıkları217.716374.499472.649373.187
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.385.0214.582.9413.399.3234.018.351
(Ara Toplam)15.768.26224.573.19723.168.56229.635.514
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.848.1109.388.71812.248.68711.909.607
Finansal Borçlar2.647.2873.283.4145.839.8565.797.793
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)31.19731.19731.19731.197
Uzun vadeli karşılıklar1.974.6001.879.0812.182.6081.885.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.195.0264.195.0264.195.0264.195.026
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar253.078.298246.718.264233.575.963220.005.530
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar253.078.298246.718.264233.575.963220.005.530
Ödenmiş Sermaye120.937.50080.625.00080.625.00080.625.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri08.089.4048.089.4048.097.366
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler03.437.48932.732.0970
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları22.118.08654.165.49424.870.885824.821
Dönem Net Kar/Zararı33.080.73027.010.48513.578.39625.319.958
Diğer Özsermaye Kalemleri76.941.98273.390.39273.680.181105.138.385
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR277.694.670280.680.179268.993.212261.550.651
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri159.014.565102.207.56150.792.812162.399.924
Satışların Maliyeti (-)-130.292.910-81.948.445-41.434.834-138.271.204
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)28.721.65520.259.1169.357.97824.128.720
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)28.721.65520.259.1169.357.97824.128.720
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.693.529-2.527.391-1.248.779-4.302.748
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.743.460-2.397.201-1.542.072-4.800.693
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri15.700.24714.966.7219.684.86117.609.834
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.284.171-1.905.517-1.763.842-5.689.398
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)34.700.74228.395.72814.488.14626.945.715
Net Faaliyet Kar/Zararı21.284.66615.334.5246.567.12715.025.279
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı34.700.74228.395.72814.488.14626.945.715
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-639.410-556.046-299.484-883.724
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.061.33227.839.68214.188.66226.061.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-980.602-829.197-610.266-742.033
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-944.144-892.380-826.449-842.395
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-36.45863.183216.183100.362
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI33.080.73027.010.48513.578.39625.319.958
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)33.080.73027.010.48513.578.39625.319.958
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları33.080.73027.010.48513.578.39625.319.958
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.554.5252.288.1291.096.7554.119.785
Kıdem Tazminatı325.325198.852497.632925.837
Finansman Giderleri-639.410-556.046-299.484-883.724
Yurtiçi Satışlar139.890.86989.279.93643.969.897141.127.409
Yurtdışı Satışlar20.030.06513.443.8837.301.29822.081.154
Net Yabancı Para Pozisyonu30.545.55260.997.24571.362.20652.815.376
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu30.545.55260.997.24571.362.20652.815.376
Net YPP (Hedge Dahil)30.545.55260.997.24571.362.20652.815.376
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-12.388.892815.0232.860.20822.407.706
Düzeltme Öncesi Kar33.080.73027.010.48513.578.39625.319.958
Düzeltmeler:3.626.2712.559.5221.261.1055.517.996
Amortisman & İtfa Payları3.554.5252.288.1291.096.7554.119.785
Karşılıklardaki Değişim35.28844.787380.5321.369.828
Diğer Gelir/ Gider36.458226.606-216.18228.383
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)36.707.00129.570.00714.839.50130.837.954
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-49.095.893-28.754.984-11.979.293-8.430.248
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-12.388.892815.0232.860.20822.407.706
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-20.299.563-9.198.198-2.422.850-36.508.434
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit74.37898.746395.7130
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-20.225.185-9.099.452-2.027.137-36.508.434
Serbest Nakit Akım-32.614.077-8.284.429833.071-14.100.728
Finansal Borçlardaki Değişim-13.797.447-4.650.336-1.077.5879.715.287
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0-7.962-7.9648.061.226
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-7.962-289.789047.721.217
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-13.805.409-4.948.087-1.085.55165.497.730
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-46.419.486-13.232.516-252.48051.397.002
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-46.419.486-13.232.516-252.48051.397.002
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler102.980.843102.980.843102.980.84351.583.841
Dönem Sonu Nakit56.561.35789.748.327102.728.363102.980.843

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BNTAS 3,1 9,4 10,4 1,5 1,5 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BNTAS 3,05 0,04 0,23 18,47 0,22
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi