SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.443 1.454 -0,80
VIOP 1.552 1.561 -0,56
USD/TRY 8,5620 8,5574 0,05
BIST BANKA 1.241 1.231 0,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.730 15.674 0,36
ALTIN 1.858,87 1.858,85 0,00
BRENT 74,25 74,24 0,01

Bantaş Bandırma Ambalaj Hisse Senedi | BNTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,23 6,83 2,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,8 164,1 158,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bantaş Bandırma Ambalaj
Kuruluş 18.04.1986
Faal Alanı Metal ambalaj ve ofset işleri
Telefon (0266)7338787
Faks (0266)7338790
Adres Balıkesir asfaltı 8.km 10201 PK77 Bandırma Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar233,6220,0
Ödenmiş Sermaye80,680,6
Net Kâr13,625,3

Cari Değerler

F/K 12,9
FD/FAVÖK 15,6
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 2,53
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,8 / 7,1
Piyasa Değeri 441,0 mnTL
Net Borç -82,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,79 -3,01 -13,17 16,63
USD 2,22 -2,55 -15,81 1,23
Göreceli 5,64 -2,67 -13,25 19,39

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,99 1.767.773 48
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,991.767.77348

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar141.975.601136.623.161107.169.72491.692.067
Nakit ve Nakit Benzerleri102.728.363102.980.84378.859.89659.700.065
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.266.5429.079.1217.409.3667.402.112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.063.724000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar25.623.39420.056.28619.488.68023.767.269
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar293.5784.506.9111.411.782822.621
(Ara Toplam)141.975.601136.623.161107.169.72491.692.067
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar127.017.611124.927.49086.574.44083.651.535
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar116.226.107114.869.32883.153.10382.698.753
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar250.420281.103311.786333.185
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.380.7202.164.538494.534539.283
Diğer Duran Varlıklar8.160.3647.612.5212.615.01780.314
TOPLAM VARLIKLAR268.993.212261.550.651193.744.164175.343.602
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler23.168.56229.635.51420.117.24411.801.029
Finansal Borçlar14.407.56415.527.21511.574.1934.592.315
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.254.0488.461.5502.650.3923.648.591
Diğer Borçlar000859
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)808.529412.816376.35849.062
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü826.449842.3951.802.2381.109.611
Borç Karşılıkları472.649373.187682.017377.593
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.399.3234.018.3513.032.0462.022.998
(Ara Toplam)23.168.56229.635.51420.117.24411.801.029
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.248.68711.909.60715.101.91015.231.013
Finansal Borçlar5.839.8565.797.79310.910.40411.289.168
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)31.19731.197128.521128.521
Uzun vadeli karşılıklar2.182.6081.885.5911.598.7051.349.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.195.0264.195.0262.464.2802.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar233.575.963220.005.530158.525.010148.311.560
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar233.575.963220.005.530158.525.010148.311.560
Ödenmiş Sermaye80.625.00080.625.00064.500.00064.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.089.4048.097.36636.1390
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler32.732.09731.458.20431.458.20431.458.204
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları24.870.885824.821824.821824.821
Dönem Net Kar/Zararı13.578.39625.319.95819.365.0439.151.593
Diğer Özsermaye Kalemleri73.680.18173.680.18142.340.80342.376.942
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR268.993.212261.550.651193.744.164175.343.602
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri50.792.812162.399.924113.935.61971.908.732
Satışların Maliyeti (-)-41.434.834-138.271.204-97.281.722-61.497.590
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.357.97824.128.72016.653.89710.411.142
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.357.97824.128.72016.653.89710.411.142
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.248.779-4.302.748-3.126.226-2.080.095
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.542.072-4.800.693-3.419.149-2.015.690
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.684.86117.609.83414.052.2116.507.876
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.763.842-5.689.398-2.454.972-2.420.622
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.488.14626.945.71521.705.76110.402.611
Net Faaliyet Kar/Zararı6.567.12715.025.27910.108.5226.315.357
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.488.14626.945.71521.705.76110.402.611
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-299.484-883.724-570.839-218.514
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.188.66226.061.99121.134.92210.184.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-610.266-742.033-1.769.879-1.032.503
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-826.449-842.395-1.802.238-1.109.611
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)216.183100.36232.35977.108
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.578.39625.319.95819.365.0439.151.594
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.578.39625.319.95819.365.0439.151.594
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları13.578.39625.319.95819.365.0439.151.594
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.096.7554.119.7853.037.350229.018
Kıdem Tazminatı497.632925.837456.214142.324
Finansman Giderleri-299.484-883.724-570.839-218.514
Yurtiçi Satışlar43.969.89714.127.409101.108.84863.788.778
Yurtdışı Satışlar7.301.29822.081.15413.053.9498.174.557
Net Yabancı Para Pozisyonu71.362.206104.390.78556.081.30031.436.640
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu71.362.20652.815.37656.081.30031.436.640
Net YPP (Hedge Dahil)71.362.20652.815.37656.081.30031.436.640

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BNTAS 5,5 12,9 15,6 2,0 1,9 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BNTAS 5,47 2,50 2,53 3,45 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi