SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.104 1.096 0,68
VIOP 1.232 1.224 0,67
USD/TRY 7,7021 7,6623 0,52
BIST BANKS 1.088 1.072 1,46
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.594 12.542 0,41
GOLD 1.867,50 1.900,20 -1,72
BRENT 42,00 41,71 0,70

Bantaş Bandırma Ambalaj Hisse Senedi | BNTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,51 4,36 0,85
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,6 347,1 340,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bantaş Bandırma Ambalaj
Kuruluş 18.04.1986
Faal Alanı Metal ambalaj ve ofset işleri
Telefon (0266)7338787
Faks (0266)7338790
Adres Balıkesir asfaltı 8.km 10201 PK77 Bandırma Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar148,3144,0
Ödenmiş Sermaye64,564,5
Net Kâr9,24,6

Cari Değerler

F/K 14,9
FD/FAVÖK 17,6
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 5,66
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,5 / 6,1
Piyasa Değeri 254,8 mnTL
Net Borç -43,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,95 1,28 9,12 56,75
USD 3,27 -0,84 3,26 22,08
Göreceli 3,08 2,68 10,49 63,62

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,99 1.767.773 48
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,991.767.77348

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar91.692.06783.822.55277.050.22774.796.378
Nakit ve Nakit Benzerleri59.700.06552.203.75151.583.84135.322.452
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.402.1128.406.8076.114.78621.111.508
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar066.78466.7840
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar23.767.26922.281.70817.712.13217.139.496
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar822.621863.5021.572.6841.222.922
(Ara Toplam)91.692.06783.822.55277.050.22774.796.378
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar83.651.53583.504.29383.589.93382.868.767
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar82.698.75382.659.57082.368.44581.857.490
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar333.185363.233393.338245.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı539.283464.167462.175557.445
Diğer Duran Varlıklar80.31417.323365.975208.574
TOPLAM VARLIKLAR175.343.602167.326.845160.640.160157.665.145
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.801.02912.385.46710.622.42211.913.379
Finansal Borçlar4.592.3153.579.6764.881.4434.993.562
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.648.5917.087.2733.252.6852.617.297
Diğer Borçlar859000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)49.062000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.109.611327.05000
Borç Karşılıkları377.593313.636222.110337.711
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.022.9981.077.8322.266.1843.964.809
(Ara Toplam)11.801.02912.385.46710.622.42211.913.379
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.231.01310.981.12810.701.79312.096.932
Finansal Borçlar11.289.1686.885.3276.728.2788.001.354
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)128.521000
Uzun vadeli karşılıklar1.349.0441.631.5211.509.2351.631.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.464.2802.464.2802.464.2802.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar148.311.560143.960.250139.315.945133.654.834
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar148.311.560143.960.250139.315.945133.654.834
Ödenmiş Sermaye64.500.00064.500.00064.500.00064.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0036.1390
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.458.20417.399.02317.399.02317.399.023
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları824.82115.039.981364.798364.799
Dönem Net Kar/Zararı9.151.5934.644.30414.675.1829.014.070
Diğer Özsermaye Kalemleri42.376.94242.376.94242.340.80342.376.942
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR175.343.602167.326.845160.640.160157.665.145
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri71.908.73236.374.973110.262.77276.744.473
Satışların Maliyeti (-)-61.497.590-31.300.621-96.310.943-67.130.490
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.411.1425.074.35213.951.8299.613.983
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.411.1425.074.35213.951.8299.613.983
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.080.095-1.117.411-3.581.332-2.677.144
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.015.690-1.163.123-3.610.146-2.747.622
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.507.8764.135.2749.424.5516.030.756
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.420.622-1.950.851-851.370-781.318
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.402.6114.978.24115.333.5329.438.655
Net Faaliyet Kar/Zararı6.315.3572.793.8186.760.3514.189.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.402.6114.978.24115.333.5329.438.655
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-218.514-8.878-100.932-87.437
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.184.0974.969.36315.232.6009.351.218
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.032.503-325.059-557.418-337.148
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.109.611-327.050-511.242-386.240
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)77.1081.991-46.17649.092
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.151.5944.644.30414.675.1829.014.070
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.151.5944.644.30414.675.1829.014.070
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.151.5944.644.30414.675.1829.014.070
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri229.018996.3903.715.1652.699.496
Kıdem Tazminatı142.324292.012378.099501.131
Finansman Giderleri-218.514-8.878-100.932-87.437
Yurtiçi Satışlar63.788.77832.929.258100.999.61873.740.192
Yurtdışı Satışlar8.174.5573.468.6889.466.5513.194.132
Net Yabancı Para Pozisyonu31.436.64028.179.37729.157.3427.585.076
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu31.436.64028.179.37729.150.5087.585.076
Net YPP (Hedge Dahil)31.436.64028.179.37729.150.5087.585.076

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BNTAS 4,0 14,8 17,6 1,6 1,7 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BNTAS 3,95 6,36 5,66 -70,54 -0,86
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi