SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.303 1.284 1,54
VIOP 1.443 1.422 1,42
USD/TRY 7,8514 7,8256 0,33
BIST BANKA 1.438 1.407 2,23
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.291 13.336 -0,33
ALTIN 1.798,52 1.776,57 1,24
BRENT 47,79 47,88 -0,19

Bantaş Bandırma Ambalaj Hisse Senedi | BNTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,62 6,45 2,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 14,6 339,4 324,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bantaş Bandırma Ambalaj
Kuruluş 18.04.1986
Faal Alanı Metal ambalaj ve ofset işleri
Telefon (0266)7338787
Faks (0266)7338790
Adres Balıkesir asfaltı 8.km 10201 PK77 Bandırma Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar158,5148,3
Ödenmiş Sermaye64,564,5
Net Kâr19,49,2

Cari Değerler

F/K 14,3
FD/FAVÖK 18,1
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%) 3,33
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 10,6 / 8,1
Piyasa Değeri 358,6 mnTL
Net Borç -56,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,79 5,50 6,51 120,63
USD -4,67 5,09 13,61 68,30
Göreceli -1,44 8,02 -7,70 96,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,99 1.767.773 48
BNTAS31.05.20163,740,08228,226,991.767.77348

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar107.169.72491.692.06783.822.55277.050.227
Nakit ve Nakit Benzerleri78.859.89659.700.06552.203.75151.583.841
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.409.3667.402.1128.406.8076.114.786
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0066.78466.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.488.68023.767.26922.281.70817.712.132
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.411.782822.621863.5021.572.684
(Ara Toplam)107.169.72491.692.06783.822.55277.050.227
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar86.574.44083.651.53583.504.29383.589.933
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar83.153.10382.698.75382.659.57082.368.445
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar311.786333.185363.233393.338
Ertelenmiş Vergi Varlığı494.534539.283464.167462.175
Diğer Duran Varlıklar2.615.01780.31417.323365.975
TOPLAM VARLIKLAR193.744.164175.343.602167.326.845160.640.160
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.117.24411.801.02912.385.46710.622.422
Finansal Borçlar11.574.1934.592.3153.579.6764.881.443
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.650.3923.648.5917.087.2733.252.685
Diğer Borçlar085900
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)376.35849.06200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.802.2381.109.611327.0500
Borç Karşılıkları682.017377.593313.636222.110
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.032.0462.022.9981.077.8322.266.184
(Ara Toplam)20.117.24411.801.02912.385.46710.622.422
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.101.91015.231.01310.981.12810.701.793
Finansal Borçlar10.910.40411.289.1686.885.3276.728.278
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)128.521128.52100
Uzun vadeli karşılıklar1.598.7051.349.0441.631.5211.509.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.464.2802.464.2802.464.2802.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar158.525.010148.311.560143.960.250139.315.945
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar158.525.010148.311.560143.960.250139.315.945
Ödenmiş Sermaye64.500.00064.500.00064.500.00064.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri36.1390036.139
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.458.20431.458.20417.399.02317.399.023
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları824.821824.82115.039.981364.798
Dönem Net Kar/Zararı19.365.0439.151.5934.644.30414.675.182
Diğer Özsermaye Kalemleri42.340.80342.376.94242.376.94242.340.803
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR193.744.164175.343.602167.326.845160.640.160
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri113.935.61971.908.73236.374.973110.262.772
Satışların Maliyeti (-)-97.281.722-61.497.590-31.300.621-96.310.943
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.653.89710.411.1425.074.35213.951.829
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.653.89710.411.1425.074.35213.951.829
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.126.226-2.080.095-1.117.411-3.581.332
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.419.149-2.015.690-1.163.123-3.610.146
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri14.052.2116.507.8764.135.2749.424.551
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.454.972-2.420.622-1.950.851-851.370
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)21.705.76110.402.6114.978.24115.333.532
Net Faaliyet Kar/Zararı10.108.5226.315.3572.793.8186.760.351
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı21.705.76110.402.6114.978.24115.333.532
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-570.839-218.514-8.878-100.932
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.134.92210.184.0974.969.36315.232.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.769.879-1.032.503-325.059-557.418
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.802.238-1.109.611-327.050-511.242
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)32.35977.1081.991-46.176
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI19.365.0439.151.5944.644.30414.675.182
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)19.365.0439.151.5944.644.30414.675.182
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları19.365.0439.151.5944.644.30414.675.182
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.037.350229.018996.3903.715.165
Kıdem Tazminatı456.214142.324292.012378.099
Finansman Giderleri-570.839-218.514-8.878-100.932
Yurtiçi Satışlar101.108.84863.788.77832.929.258100.999.618
Yurtdışı Satışlar13.053.9498.174.5573.468.6889.466.551
Net Yabancı Para Pozisyonu56.081.30031.436.64028.179.37729.157.342
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu56.081.30031.436.64028.179.37729.150.508
Net YPP (Hedge Dahil)56.081.30031.436.64028.179.37729.150.508

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BNTAS 5,6 14,3 18,1 2,0 2,3 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BNTAS 5,56 3,38 3,33 -4,56 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi