SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.644 10.320 3,14
VIOP 11.563 11.167 3,54
USD/TRY 32,2020 32,2745 -0,22
BIST BANKS 14.378 13.717 4,82
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.704 18.739 -0,18
GOLD 2.415,01 2.376,46 1,62
BRENT 84,00 83,27 0,88

BMS Birleşik Metal Hisse Senedi | BMSTL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 30,06 38,38 8,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 14,5 159,0 144,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı BMS Birleşik Metal
Kuruluş 09.11.1999
Faal Alanı Çelik Tel Üretimi
Telefon (0216)4728800
Faks (0216)4728808
Adres Merkez Ofis - Sahrayıcedit Mh. Batman Sk. No.30/ 2 Kadıköy/ İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar942,8954,6
Ödenmiş Sermaye73,036,5
Net Kâr16,996,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 20,4
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%) 1,63
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 2,2
Piyasa Değeri 2.493,9 mnTL
Net Borç 343,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 33,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,25 4,09 3,90 19,87
USD 1,16 3,97 4,58 9,61
Göreceli -1,83 -0,07 -6,79 -15,87

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BMSTL03.05.20230,620,304230,4227,38 11.111.111 9
BMSTL03.05.20230,620,304230,4227,3811.111.1119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar641.878.903791.113.233751.301.686517.910.749
Nakit ve Nakit Benzerleri81.926.776114.951.83475.447.58434.938.846
Finansal Yatırımlar0050.684.75468.459.548
Ticari Alacaklar206.381.418259.188.004263.038.383141.196.542
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar31.731.46423.382.35722.828.05915.999.987
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar276.889.822338.823.293297.913.770224.408.944
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar44.949.42354.767.74541.389.13632.906.882
(Ara Toplam)641.878.903791.113.233751.301.686517.910.749
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar997.318.131797.564.470731.045.327527.086.147
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar366.682341.4426.0686.069
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8.987.5007.113.7536.710.0604.975.036
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.930.6338.640.3608.426.1816.278.855
Maddi Duran Varlıklar878.569.095680.623.856646.491.431462.928.761
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.172.0531.322.9791.357.7781.211.176
Ertelenmiş Vergi Varlığı69.667.41494.337.01565.779.51849.187.644
Diğer Duran Varlıklar33.624.7545.185.0652.274.2912.498.606
TOPLAM VARLIKLAR1.639.197.0341.588.677.7031.482.347.0131.044.996.896
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler475.496.301529.402.370483.274.692340.838.070
Finansal Borçlar258.959.102355.076.592380.856.999251.858.374
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar177.319.937142.483.87065.755.42565.314.665
Diğer Borçlar9.229.3478.640.22311.738.2005.636.889
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.702.6565.684.03312.990.5178.596.420
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8.896.7107.279.8614.340.966793.525
Borç Karşılıkları1.376.6482.572.4242.233.7762.206.232
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.011.9017.665.3675.358.8096.431.965
(Ara Toplam)475.496.301529.402.370483.274.692340.838.070
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler220.946.145104.697.673114.884.23487.692.318
Finansal Borçlar166.779.65068.029.18489.797.79068.660.179
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar149.517199.877193.828143.231
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.232.4366.541.1705.755.0654.859.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü46.784.54229.927.44219.137.55114.029.385
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar942.754.588954.577.660884.188.087616.466.508
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar942.754.588954.577.660884.188.087616.466.508
Ödenmiş Sermaye73.050.00036.525.00036.525.00036.525.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0495.182.82600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.709.88116.709.88116.709.88114.172.345
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları130.808.466130.697.431130.697.431144.346.078
Dönem Net Kar/Zararı16.892.03096.622.39476.597.78614.339.432
Diğer Özsermaye Kalemleri705.294.211178.840.128623.657.989407.083.653
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.639.197.0341.588.677.7031.482.347.0131.044.996.896
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.380.215.793991.110.695625.581.827291.578.658
Satışların Maliyeti (-)-1.138.514.831-836.806.515-523.680.866-257.169.184
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)241.700.962154.304.180101.900.96134.409.474
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)241.700.962154.304.180101.900.96134.409.474
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-103.787.590-68.969.048-39.952.629-19.013.175
Genel Yönetim Giderleri (-)-34.911.469-25.647.108-16.784.534-6.058.251
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.907.88715.384.58512.039.7144.111.697
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.458.062-14.061.751-9.301.360-3.183.480
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)102.451.72861.010.85847.902.15210.266.265
Net Faaliyet Kar/Zararı103.001.90359.688.02445.163.7989.338.048
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.893.0978.592.6637.520.5225.214.174
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-6.368.674-1.933.83400
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı105.976.15167.669.68755.422.67415.480.439
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.241.73158.697.95747.439.26610.598.235
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-85.373.306-33.631.891-21.023.769-10.651.729
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.524.4236.658.8297.520.5225.214.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.844.57692.735.75381.838.17115.426.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-12.952.5463.886.641-5.240.385-1.087.513
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-8.896.710-7.279.861-4.340.966-793.525
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.055.83611.166.502-899.419-293.988
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI16.892.03096.622.39476.597.78614.339.432
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)16.892.03096.622.39476.597.78614.339.432
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları16.892.03096.622.39476.597.78614.339.432
Hisse Başına Kazanç0320
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri36.151.98025.180.38315.516.2496.992.462
Kıdem Tazminatı3.146.1142.025.1681.020.949873.066
Finansman Giderleri-85.373.306-33.631.891-21.023.769-10.651.729
Yurtiçi Satışlar261.754.157190.599.938137.398.15873.759.041
Yurtdışı Satışlar1.098.048.468786.093.410478.165.206213.054.086
Net Yabancı Para Pozisyonu-105.017.710-84.028.858-152.634.555-152.565.361
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-174.011.394-143.244.191-186.181.728-177.482.130
Net YPP (Hedge Dahil)-105.017.710-84.028.858-152.634.555-152.565.361
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit8.475.669-71.338.286-174.755.930-47.939.938
Düzeltme Öncesi Kar16.892.03096.622.39476.597.78614.339.432
Düzeltmeler:48.959.12620.558.16720.876.82515.572.975
Amortisman & İtfa Payları36.151.98025.180.38315.516.2496.992.462
Karşılıklardaki Değişim2.598.3123.429.3092.061.1371.111.458
Diğer Gelir/ Gider10.208.834-8.051.5253.299.4397.469.055
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)65.851.156117.180.56197.474.61129.912.407
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-51.265.436-180.791.947-246.564.746-63.639.109
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)14.585.720-63.611.386-149.090.135-33.726.702
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-6.110.051-7.726.900-25.665.795-14.213.236
Sabit Sermaye Yatırımları-224.943.387-49.712.163-40.418.101-20.390.080
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-224.943.387-49.712.163-40.418.101-20.390.080
Serbest Nakit Akım-216.467.718-121.050.449-215.174.031-68.330.018
Finansal Borçlardaki Değişim97.680.87595.047.899142.596.912-7.539.324
Temettü Ödemeleri-11.000.076-11.111.111-11.111.1110
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-46.530.598-36.008.917-28.870.910-21.805.786
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit40.150.20147.927.871102.614.891-29.345.110
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-176.317.517-73.122.578-112.559.140-97.675.128
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi126.629.67056.459.78941.392.101999.351
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-49.687.847-16.662.789-71.167.039-96.675.777
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler131.614.623131.614.623131.614.623131.614.623
Dönem Sonu Nakit81.926.776114.951.83460.447.58434.938.846

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BMSTL 34,1 A/D 20,4 2,1 2,6 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BMSTL 34,14 1,63 1,79 16,55 0,22
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi