SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKA 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
ALTIN 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

BMS Birleşik Metal Hisse Senedi | BMSTL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,34 20,3 1,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 20,7 400,1 379,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı BMS Birleşik Metal
Kuruluş 09.11.1999
Faal Alanı Çelik Tel Üretimi
Telefon (216)4728800
Faks (216)4728808
Adres NİDAKULE GÖZTEPE Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:2/6 Kadıköy - İSTANBUL - TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar247,0190,0
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr30,951,0

Cari Değerler

F/K 12,7
FD/FAVÖK 9,1
PD/DD 2,8
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,9 / 7,9
Piyasa Değeri 700,5 mnTL
Net Borç 335,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 30,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,98 4,52 - -
USD -0,86 1,77 - -
Göreceli -0,49 1,67 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BMSTLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BMSTLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar391.343.378318.659.3870152.290.807
Nakit ve Nakit Benzerleri10.962.55736.470.87707.384.272
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar159.085.00897.664.201049.773.229
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar28.340.39930.059.407034.708.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar168.534.875132.568.355041.349.771
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar24.420.53921.896.547019.074.708
(Ara Toplam)391.343.378318.659.3870152.290.807
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar315.813.557285.774.8460152.866.412
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.0786.07306.071
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.377.1952.992.50004.487.299
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.954.4104.431.92002.613.754
Maddi Duran Varlıklar287.702.051258.301.7080135.426.280
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.112.071626.6180490.748
Ertelenmiş Vergi Varlığı18.001.81218.846.18509.842.260
Diğer Duran Varlıklar659.940569.84200
TOPLAM VARLIKLAR707.156.935604.434.2330305.157.219
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler375.553.795321.502.6000186.492.763
Finansal Borçlar270.604.296186.300.7850144.887.691
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar74.584.278105.355.239012.185.274
Diğer Borçlar16.353.6325.463.891011.862.042
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.217.492000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.949.13511.258.7730837.228
Borç Karşılıkları890.655789.2000503.962
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.954.30712.334.712016.216.566
(Ara Toplam)375.553.795321.502.6000186.492.763
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler84.613.25492.944.803076.506.582
Finansal Borçlar75.621.50985.046.541074.605.833
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar632.962569.85500
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.335.9032.073.01301.755.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.022.8805.255.3940145.254
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar246.989.886189.986.830042.157.874
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar246.989.886189.986.830042.157.874
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00008.475.600
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları110.817.95484.853.796028.722.370
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler453.024453.0240221.471
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları34.782.827-16.227.17201.833.093
Dönem Net Kar/Zararı30.862.02151.009.99902.939.704
Diğer Özsermaye Kalemleri40.074.06039.897.1830-34.364
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR707.156.935604.434.2330305.157.219
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri239.647.652555.273.247117.547.195280.636.883
Satışların Maliyeti (-)-178.443.557-420.214.465-88.013.349-237.971.106
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)61.204.095135.058.78229.533.84642.665.777
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)61.204.095135.058.78229.533.84642.665.777
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-17.093.595-39.499.683-6.601.892-17.998.577
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.608.496-12.877.554-2.164.389-9.386.713
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.933.91892.796.721817.23146.490.383
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.474.229-82.460.300-482.888-29.657.250
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)38.961.69393.017.96621.101.90832.113.620
Net Faaliyet Kar/Zararı38.502.00482.681.54520.767.56515.280.487
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler508.3586.417.7681.441.0135.976.282
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-967.823-17.557.782-913.479-1.047.253
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı38.502.22881.877.95221.629.44237.042.649
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.681.15896.302.84514.767.48727.981.741
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.215.062-116.532.126-5.950.855-61.347.004
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-459.465-11.140.014527.5344.929.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.968.32461.648.67130.446.0743.677.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-9.106.303-10.638.672-3.928.782-737.682
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.949.135-11.258.7730-837.228
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.157.168620.101-3.928.78299.546
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI30.862.02151.009.99926.517.2922.939.704
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)30.862.02151.009.99926.517.2922.939.704
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları30.862.02151.009.99926.517.2922.939.704
Hisse Başına Kazanç10780
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.276.19010.967.4092.295.3967.989.493
Kıdem Tazminatı619.856682.839413.341692.790
Finansman Giderleri-7.215.062-116.532.126-5.950.855-61.347.004
Yurtiçi Satışlar49.854.249119.560.88033.541.85569.502.967
Yurtdışı Satışlar183.377.334422.895.09281.623.307204.181.186
Net Yabancı Para Pozisyonu-190.543.930-144.237.5680-167.866.983
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-235.830.413-192.365.2900-197.399.340
Net YPP (Hedge Dahil)-190.543.930-144.237.5680-167.866.983
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-87.913.29953.925.49730.890.82541.081.647
Düzeltme Öncesi Kar30.862.02151.009.99926.517.2922.939.704
Düzeltmeler:9.860.12157.056.14510.985.61725.721.902
Amortisman & İtfa Payları4.276.19010.967.4092.295.3967.989.493
Karşılıklardaki Değişim536.750679.969577.342346.986
Diğer Gelir/ Gider5.047.18145.408.7678.112.87917.385.423
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)40.722.142108.066.14437.502.90928.661.606
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-123.325.803-43.794.407-6.612.08413.191.360
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-82.603.66164.271.73730.890.82541.852.966
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-5.309.638-10.421.5450-837.228
Sabit Sermaye Yatırımları-838.82360.978-465.689-10.730.246
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit01.446.5900519.489
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-838.8231.507.568-465.689-10.210.757
Serbest Nakit Akım-88.752.12255.433.06530.425.13630.870.890
Finansal Borçlardaki Değişim74.878.47951.910.433-20.310.63411.937.006
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0755.98400
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-3.368.487-33.001.195-4.828.586-19.478.408
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit71.509.99219.665.222-25.139.220-7.541.402
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-17.242.13075.098.2875.285.91623.329.488
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-8.266.190-46.011.682-9.881.612-17.018.931
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-25.508.32029.086.605-4.595.6966.310.557
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler36.470.8777.384.2727.384.2721.073.715
Dönem Sonu Nakit10.962.55736.470.8772.788.5767.384.272

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BMSTL 19,2 12,7 9,1 1,5 2,8 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BMSTL 19,18 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi