SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.398 1.419 -1,52
VIOP 1.497 1.520 -1,51
USD/TRY 8,6527 8,6468 0,07
BIST BANKS 1.258 1.278 -1,58
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.490 15.652 -1,03
GOLD 1.756,71 1.755,04 0,10
BRENT 74,05 75,34 -1,71

BMS Çelik Hasır Hisse Senedi | BMSCH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,39 9,38 3,99
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,2 248,4 239,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı BMS Çelik Hasır
Kuruluş 17.08.2004
Faal Alanı Çelik hazır üretimi
Telefon 0(262)7249584
Faks 0(262)7248450
Adres Tavşanlı Mahallesi 4510 Sokak No:13 Gebze - KOCAELİ - TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar144,560,8
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr4,40,0

Cari Değerler

F/K 26,3
FD/FAVÖK 15,6
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 1,68
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,5 / 7,9
Piyasa Değeri 338,1 mnTL
Net Borç -40,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,11 9,85 9,08 -
USD -1,51 7,80 7,81 -
Göreceli -0,21 11,34 11,40 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BMSCHAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BMSCHAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar136.677.59968.359.51770.950.7650
Nakit ve Nakit Benzerleri58.319.82723.184.85017.258.6580
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.228.9217.684.7983.579.7480
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.550.8851.243.3842.949.3070
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar33.794.99625.460.14620.423.2960
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.782.97010.786.33926.739.7560
(Ara Toplam)136.677.59968.359.51770.950.7650
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar44.442.01644.519.18344.496.4460
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.16213.63012.1600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar16.2501.2501.2500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.204.7571.280.0541.355.3510
Maddi Duran Varlıklar43.107.49343.197.50543.097.7610
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar99.35426.74429.9240
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR181.119.615112.878.700115.447.2110
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler26.172.66739.035.96839.898.7680
Finansal Borçlar10.856.47225.080.50923.734.6630
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.709.2702.417.4965.325.5630
Diğer Borçlar270.822103.58994.3300
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.465.54710.459.44800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.155.631119.2461.195.6810
Borç Karşılıkları251.929328.320308.8330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler462.996527.3609.239.6980
(Ara Toplam)26.172.66739.035.96839.898.7680
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.408.98713.013.52414.815.7410
Finansal Borçlar7.494.5359.488.58611.220.8460
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar939.033838.909838.9500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.975.4192.686.0292.755.9450
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar144.537.96160.829.20860.732.7020
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar144.537.96160.829.20860.732.7020
Ödenmiş Sermaye20.010.00020.010.00020.010.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.185.184698.847698.8470
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları14.075.66014.561.9974.603.5110
Dönem Net Kar/Zararı4.370.8055.1489.958.4860
Diğer Özsermaye Kalemleri104.896.31225.553.21625.461.8580
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR181.119.615112.878.700115.447.2110
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri137.004.11161.765.576291.475.175122.454.998
Satışların Maliyeti (-)-125.226.874-56.447.201-261.834.150-112.326.068
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.777.2375.318.37529.641.02510.128.930
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.777.2375.318.37529.641.02510.128.930
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.283.199-1.384.999-9.927.540-4.921.003
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.754.383-1.475.327-4.207.956-1.752.634
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri911.742477.0252.906.404903.818
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.184.136-1.680.935-1.809.379-580.774
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.467.2611.254.13916.602.5543.778.337
Net Faaliyet Kar/Zararı5.739.6552.458.04915.505.5293.455.293
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.003.942662.657664.630252.005
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-280.860-90.620
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.471.2031.916.79616.986.3243.939.722
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler674.247188.6891.231.568551.551
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.408.171-2.073.847-5.242.860-2.429.160
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.003.942662.657383.770161.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.737.27931.63812.975.0322.062.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-366.474-26.490-3.016.546-611.823
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.155.631-119.246-2.819.247-553.888
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)789.15792.756-197.299-57.935
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.370.8055.1489.958.4861.450.290
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.370.8055.1489.958.4861.450.290
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.370.8055.1489.958.4861.450.290
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri670.063330.287915.573301.315
Kıdem Tazminatı-58.221-34.831125.7400
Finansman Giderleri-3.408.171-2.073.847-5.242.860-2.429.160
Yurtiçi Satışlar95.090.90943.708.308180.988.40373.071.347
Yurtdışı Satışlar41.117.47917.603.676109.224.49249.034.233
Net Yabancı Para Pozisyonu-5.527.463-5.900.9232.372.2090
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-5.527.463-5.900.9232.361.1980
Net YPP (Hedge Dahil)-5.527.463-5.900.9232.372.2090

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BMSCH 9,4 26,3 15,6 1,0 2,3 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BMSCH 9,37 1,48 1,68 19,91 0,20
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi