SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.530 1.542 -0,76
VIOP 1.616 1.631 -0,93
USD/TRY 7,7255 7,5320 2,57
BIST BANKS 1.372 1.408 -2,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.381 13.921 3,31
GOLD 1.682,50 1.698,21 -0,93
BRENT 68,07 69,36 -1,86

Bizim Toptan Hisse Senedi | BIZIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

SAT
  • Son Öneri Tarihi 26.11.2020
  • Hedef Fiyat 15,50
  • Getiri Pot %8

Mustafa Küçükmeral, CFA

Yatırım Teması


Yönetimin değişikliği sonrası satış büyümesini hızlandırmış ve marjlarını iyileştirmeyi başarmıştır. Müşteri miksinin ve ürün miksinin iyileşmesi marjları olumlu etkileyen en önemli faktör olarak öne çıkmıştır. Büyümenin hızlanması ve karlılığın yükselmesi ve bunun da uzun süredir sürdürebiliyor olması sayesinde hisse fiyatı son dönemde iyi performans göstermiştir. Ancak 2020 yılında enflasyon ve ticari borçlara uygulanan faiz oranlarındaki düşüş ile karlılık üzerinde daha yüksek baskı olacağını düşünüyoruz. Daha düşük marjlı sigara/şeker kategorilerinin ağırlığının azaltılmasının marj daralmasını kısmen telafi edebileceğini ancak her halükarda FAVÖK ve net kar büyümesinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca yatırım harcamalarında son dönemdeki yüksek seyrin devam edecek olması nedeni ile nakit akışının görece zayıf olacağını düşünüyoruz.


Katalizör


Toptancı pazarı hariç büyümenin güçlü seyrin ve marjlardaki iyileşmenin devam etmesi hisse performansını olumlu etkileyebilir. Biz önümüzdeki dönem büyümenin görece yavaşlamasınıve ürün ve müşteri miksindekindeki iyileşmeye rağmen operasyonel kar marjının baskı altına kalacağını düşünüyoruz.


Ayrıca Şirket İş Ortaklığı Mal Tedarik Sistemi ile (Franchise) Seç Market markası ile Bizim Toptan’ın tedarik gücünden faydalanarak sürdürülebilir büyüme ve market kanalında penetrasyonun artırılması hedeflenmiştir. 2019 yılındaki güçlü büyümenin ardından 2020 yılında da güçlü mağaza açılışları ile birlikte bu kanalın %50 büyümesini öngörüyoruz.


Riskler


Toptancı hariç büyümenin yavaşlaması, marjların yeniden kötüleşmesi, Franchise tarafta büyümenin beklenilen hızda olmaması en önemli negatif risk unsurları olarak öne çıkmaktadır.


Önceki Öneri Tarihi 04.09.2020
Önceki Hedef Fiyat 15,86
SAT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,72 16,95 3,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,4 167,4 157,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bizim Toptan
Kuruluş 23.03.2001
Faal Alanı Toptan satış mağazacılığı.
Telefon (0216)5591106
Faks (0216)4744275
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 34662 Altunizade,Üsküdar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar150,3142,7
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr19,511,2

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 7.223 mn TL
FAVÖK 324 mn TL
Net Kar 61 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 1,8
F/K 14,1
PD/DD 3,8
Satışlar 6.257 mn TL
FAVÖK 274 mn TL
Net Kar 50 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 2,2
F/K 17,1
PD/DD 4,5
Satışlar 5.313 mn TL
FAVÖK 233 mn TL
Net Kar 32 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 2,5
F/K 27,3
PD/DD 5,5
Satışlar 4.521 mn TL
FAVÖK 259 mn TL
Net Kar 33 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 2,3
F/K 26,0
PD/DD 6,1

Cari Değerler

F/K 28,0
FD/FAVÖK 2,5
PD/DD 5,7
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 5,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,1 / 11,0
Piyasa Değeri 859,8 mnTL
Net Borç -268,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) 47,7

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,58 -2,18 -12,41 -6,71
USD -2,75 -5,91 -18,39 -8,91
Göreceli -0,83 -2,36 -12,58 -9,98

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
BIZIM 14,33
31,5
5.313,1
233,2
156,1
1.371,4
26.11.2020
26.11.2020
26.11.2020
26.11.2020
26.11.2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
BIZIM 26.11.2020 SAT 15,50 0,00 SAT 15,50 0,00 SAT 15,50 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
BIZIM 14,33
2,92
1,83
0,87
1,68
0,4190
0,2621
0,1378
0,1717
50
50
25
48
25,1
15,7
8,3
10,3
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
BIZIM 7.222,9 60,9 324,3 Tahmin
BIZIM 6.257,2 50,3 274,1 Tahmin
BIZIM 5.313,1 31,5 233,2 Tahmin
BIZIM 4.520,7 33,1 259,2 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
BIZIM 14,1 1,8 0,1 3,8 Tahmin
BIZIM 17,1 2,2 0,1 4,5 Tahmin
BIZIM 27,3 2,5 0,1 5,5 Tahmin
BIZIM 26,0 2,3 0,1 6,1 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BIZIM05.10.20200,870,137813,7811,71 8.268.882 25
BIZIM02.12.20191,680,171717,1714,59 10.299.996 48
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,39 3.950.000 27
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,40 2.070.000 19
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,97 12.692.000 32
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,52 12.480.000 48
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,07 14.150.000 47
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,73 13.520.000 48
BIZIM05.10.20200,870,137813,7811,718.268.88225
BIZIM02.12.20191,680,171717,1714,5910.299.99648
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,393.950.00027
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,402.070.00019
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,9712.692.00032
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,5212.480.00048
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,0714.150.00047
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,7313.520.00048

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar990.819.298922.982.110893.157.314767.898.691
Nakit ve Nakit Benzerleri465.197.954444.298.450405.830.457402.750.436
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar88.712.96885.664.06167.924.47962.616.154
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar334.558334.60641.6910
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar407.677.939383.725.729403.332.968296.428.554
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar28.895.8798.959.26416.027.7196.103.547
(Ara Toplam)990.819.298922.982.110893.157.314767.898.691
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar404.463.211400.004.256382.692.194372.747.905
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.515.3172.915.9902.665.4612.416.405
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları173.439.192166.647.628166.600.560156.955.212
Maddi Duran Varlıklar192.154.108192.441.299177.482.830174.410.656
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.712.50033.512.69935.676.61038.323.354
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.224.2621.081.5960137.795
Diğer Duran Varlıklar417.8323.405.044266.733504.483
TOPLAM VARLIKLAR1.395.282.5091.322.986.3661.275.849.5081.140.646.596
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.084.109.0741.025.070.638979.070.425860.710.332
Finansal Borçlar63.529.72362.032.98259.730.74157.312.498
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar945.466.316875.642.554848.837.471751.694.665
Diğer Borçlar8.379.2258.505.3523.817.3360
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.348.1093.426.5243.173.1051.702.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.904.7832.306.6341.924.689585.700
Borç Karşılıkları38.071.48545.648.52242.172.26428.858.145
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.409.43327.508.07019.414.81920.556.575
(Ara Toplam)1.084.109.0741.025.070.638979.070.425860.710.332
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler160.888.037155.192.027152.993.430138.660.706
Finansal Borçlar133.257.411128.828.541127.103.708115.096.854
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)574.106706.592839.077971.563
Uzun vadeli karşılıklar27.056.52025.656.89424.876.82522.592.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00173.8200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar150.285.398142.723.701143.785.653141.275.558
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar150.284.148142.723.701143.785.653141.275.558
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.179.66912.179.66912.480.23012.179.669
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları77.824.64577.824.64585.792.96853.017.994
Dönem Net Kar/Zararı19.464.05011.203.6093.809.97733.075.535
Diğer Özsermaye Kalemleri-19.184.216-18.484.222-18.297.522-16.997.640
Azınlık Payları1.250000
TOPLAM KAYNAKLAR1.395.282.5091.322.986.3661.275.849.5081.140.646.596
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.887.276.4272.506.006.2981.177.770.9844.520.672.511
Satışların Maliyeti (-)-3.476.568.891-2.238.621.226-1.046.348.457-4.005.212.864
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)410.707.536267.385.072131.422.527515.459.647
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)410.707.536267.385.072131.422.527515.459.647
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-252.912.142-166.947.089-84.021.675-274.164.024
Genel Yönetim Giderleri (-)-43.065.040-29.728.121-14.359.900-49.025.757
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.004.5176.662.9883.203.12918.898.955
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-65.864.882-41.629.227-20.211.291-132.238.164
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)58.869.98935.743.62316.032.79078.930.657
Net Faaliyet Kar/Zararı114.730.35470.709.86233.040.952192.269.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36.113.39726.912.87213.673.19974.358.011
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.236.573-1.744.760-77.826-2.556.911
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı92.746.81360.911.73529.628.163150.731.757
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-68.144.634-46.737.535-24.034.740-109.171.640
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler33.876.82425.168.11213.595.37371.801.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.602.17914.174.2005.593.42341.560.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.138.129-2.970.591-1.783.446-8.484.582
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.677.952-3.542.747-1.146.860-9.112.087
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)539.823572.156-636.586627.505
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI19.464.05011.203.6093.809.97733.075.535
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)19.464.05011.203.6093.809.97733.075.535
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları19.464.05011.203.6093.809.97733.075.535
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri56.242.64536.393.29218.579.58166.907.548
Kıdem Tazminatı2.187.3361.385.960685.0332.434.228
Finansman Giderleri-68.144.634-46.737.535-24.034.740-109.171.640
Yurtiçi Satışlar3.917.362.0022.525.169.0371.186.586.1894.593.671.166
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.765.976-445.8361.038.6685.214.764
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.765.976-445.8361.038.6685.242.115
Net YPP (Hedge Dahil)1.765.976-445.8361.038.6685.242.115

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BIZIM 14,3 28,0 2,5 0,1 5,7 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BIZIM 14,33 5,11 5,02 -9,42 -0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
BIZIM 14,33 27,3 47,7 2,5 -68,5 5,5 -36,3
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BIZIM 27,3 5,8 2,5 -63,9 5,5 22,9
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.