SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.111 0,12
VIOP 1.240 1.241 -0,06
USD/TRY 7,5555 7,5467 0,12
BIST BANKS 1.098 1.100 -0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
GOLD 1.950,56 1.944,19 0,33
BRENT 43,09 43,31 -0,51

Bizim Toptan Hisse Senedi | BIZIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

SAT
  • Son Öneri Tarihi 04.09.2020
  • Hedef Fiyat 16,00
  • Getiri Pot %3

Mustafa Küçükmeral, CFA

Yatırım Teması


Yönetimin değişikliği sonrası satış büyümesini hızlandırmış ve marjlarını iyileştirmeyi başarmıştır. Müşteri miksinin ve ürün miksinin iyileşmesi marjları olumlu etkileyen en önemli faktör olarak öne çıkmıştır. Büyümenin hızlanması ve karlılığın yükselmesi ve bunun da uzun süredir sürdürebiliyor olması sayesinde hisse fiyatı son dönemde iyi performans göstermiştir. Ancak 2020 yılında enflasyon ve ticari borçlara uygulanan faiz oranlarındaki düşüş ile karlılık üzerinde daha yüksek baskı olacağını düşünüyoruz. Daha düşük marjlı sigara/şeker kategorilerinin ağırlığının azaltılmasının marj daralmasını kısmen telafi edebileceğini ancak her halükarda FAVÖK ve net kar büyümesinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca yatırım harcamalarında son dönemdeki yüksek seyrin devam edecek olması nedeni ile nakit akışının görece zayıf olacağını düşünüyoruz.


Katalizör


Toptancı pazarı hariç büyümenin güçlü seyrin ve marjlardaki iyileşmenin devam etmesi hisse performansını olumlu etkileyebilir. Biz önümüzdeki dönem büyümenin görece yavaşlamasınıve ürün ve müşteri miksindekindeki iyileşmeye rağmen operasyonel kar marjının baskı altına kalacağını düşünüyoruz.


Ayrıca Şirket İş Ortaklığı Mal Tedarik Sistemi ile (Franchise) Seç Market markası ile Bizim Toptan’ın tedarik gücünden faydalanarak sürdürülebilir büyüme ve market kanalında penetrasyonun artırılması hedeflenmiştir. 2019 yılındaki güçlü büyümenin ardından 2020 yılında da güçlü mağaza açılışları ile birlikte bu kanalın %50 büyümesini öngörüyoruz.


Riskler


Toptancı hariç büyümenin yavaşlaması, marjların yeniden kötüleşmesi, Franchise tarafta büyümenin beklenilen hızda olmaması en önemli negatif risk unsurları olarak öne çıkmaktadır.


Önceki Öneri Tarihi 24.06.2020
Önceki Hedef Fiyat 16,00
SAT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 14,01 21,14 7,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 17,2 571,4 554,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bizim Toptan
Kuruluş 23.03.2001
Faal Alanı Toptan satış mağazacılığı.
Telefon (0216)5591106
Faks (0216)4744275
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 34662 Altunizade,Üsküdar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar142,7143,8
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr11,23,8

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 6.789 mn TL
FAVÖK 297 mn TL
Net Kar 46 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 2,3
F/K 20,2
PD/DD 4,5
Satışlar 6.052 mn TL
FAVÖK 267 mn TL
Net Kar 39 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 2,5
F/K 24,0
PD/DD 5,2
Satışlar 5.295 mn TL
FAVÖK 230 mn TL
Net Kar 31 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 3,0
F/K 29,8
PD/DD 6,0
Satışlar 4.521 mn TL
FAVÖK 259 mn TL
Net Kar 33 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 2,6
F/K 28,2
PD/DD 6,6

Cari Değerler

F/K 27,6
FD/FAVÖK 2,9
PD/DD 6,5
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 8,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 14,4 / 7,9
Piyasa Değeri 931,2 mnTL
Net Borç -253,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) 58,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,06 -0,77 1,90 38,94
USD -0,21 -2,08 -0,66 9,50
Göreceli -0,06 -1,60 3,06 42,97

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
BIZIM 15,52
31,2
5.295,2
229,6
155,9
1.329,9
04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,9
8,8
-28,0
-2,9
0,5
-2,4
13,9
-59,6
-2,4
16,6
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
BIZIM 04.09.2020 SAT 16,00 0,00 SAT 16,00 0,00 SAT 11,00 5,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
BIZIM 15,52
1,92
1,54
0,89
1,68
0,2978
0,2392
0,1378
0,1717
46
46
25
48
17,9
14,4
8,3
10,3
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
BIZIM 6.789,0 46,1 296,6 Tahmin
BIZIM 6.051,8 38,8 267,1 Tahmin
BIZIM 5.295,2 31,2 229,6 Tahmin
BIZIM 4.520,7 33,1 259,2 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
BIZIM 20,2 2,3 0,1 4,5 Tahmin
BIZIM 24,0 2,5 0,1 5,2 Tahmin
BIZIM 29,8 3,0 0,1 6,0 Tahmin
BIZIM 28,2 2,6 0,1 6,6 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BIZIM05.10.20200,890,137813,7811,71 8.268.882 25
BIZIM02.12.20191,680,171717,1714,59 10.299.996 48
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,39 3.950.000 27
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,40 2.070.000 19
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,97 12.692.000 32
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,52 12.480.000 48
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,07 14.150.000 47
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,73 13.520.000 48
BIZIM02.12.20191,680,171717,1714,5910.299.99648
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,393.950.00027
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,402.070.00019
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,9712.692.00032
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,5212.480.00048
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,0714.150.00047
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,7313.520.00048
BIZIM05.10.20200,890,137813,7811,718.268.88225

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar922.982.110893.157.314767.898.691871.752.199
Nakit ve Nakit Benzerleri444.298.450405.830.457402.750.436450.333.601
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar85.664.06167.924.47962.616.15460.962.329
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar334.60641.6910702.812
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar383.725.729403.332.968296.428.554349.986.120
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.959.26416.027.7196.103.5479.767.337
(Ara Toplam)922.982.110893.157.314767.898.691871.752.199
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar400.004.256382.692.194372.747.905340.103.811
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.915.9902.665.4612.416.4052.535.159
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları166.647.628166.600.560156.955.212153.056.384
Maddi Duran Varlıklar192.441.299177.482.830174.410.656145.765.785
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.512.69935.676.61038.323.35437.588.307
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.081.5960137.795898.564
Diğer Duran Varlıklar3.405.044266.733504.483259.612
TOPLAM VARLIKLAR1.322.986.3661.275.849.5081.140.646.5961.211.856.010
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.025.070.638979.070.425860.710.332949.767.226
Finansal Borçlar62.032.98259.730.74157.312.49856.724.894
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar875.642.554848.837.471751.694.665816.222.069
Diğer Borçlar8.505.3523.817.336010.300.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.426.5243.173.1051.702.7491.341.712
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.306.6341.924.689585.7001.909.304
Borç Karşılıkları45.648.52242.172.26428.858.14545.801.885
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.508.07019.414.81920.556.57517.467.362
(Ara Toplam)1.025.070.638979.070.425860.710.332949.767.226
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler155.192.027152.993.430138.660.706130.365.887
Finansal Borçlar128.828.541127.103.708115.096.854108.793.148
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)706.592839.077971.5631.059.887
Uzun vadeli karşılıklar25.656.89424.876.82522.592.28920.512.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0173.82000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar142.723.701143.785.653141.275.558131.722.897
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar142.723.701143.785.653141.275.558131.722.897
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.179.66912.480.23012.179.66911.664.669
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları77.824.64585.792.96853.017.99453.532.994
Dönem Net Kar/Zararı11.203.6093.809.97733.075.53521.813.208
Diğer Özsermaye Kalemleri-18.484.222-18.297.522-16.997.640-15.287.974
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.322.986.3661.275.849.5081.140.646.5961.211.856.010
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.506.006.2981.177.770.9844.520.672.5113.364.219.113
Satışların Maliyeti (-)-2.238.621.226-1.046.348.457-4.005.212.864-2.976.116.261
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)267.385.072131.422.527515.459.647388.102.852
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)267.385.072131.422.527515.459.647388.102.852
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-166.947.089-84.021.675-274.164.024-203.071.309
Genel Yönetim Giderleri (-)-29.728.121-14.359.900-49.025.757-37.195.095
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.662.9883.203.12918.898.95519.838.628
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-41.629.227-20.211.291-132.238.164-114.936.221
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)35.743.62316.032.79078.930.65752.738.855
Net Faaliyet Kar/Zararı70.709.86233.040.952192.269.866147.836.448
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26.912.87213.673.19974.358.01158.462.303
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.744.760-77.826-2.556.9110
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı60.911.73529.628.163150.731.757111.201.158
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-46.737.535-24.034.740-109.171.640-82.671.275
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler25.168.11213.595.37371.801.10058.462.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.174.2005.593.42341.560.11728.529.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.970.591-1.783.446-8.484.582-6.716.675
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.542.747-1.146.860-9.112.087-8.532.366
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)572.156-636.586627.5051.815.691
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.203.6093.809.97733.075.53521.813.208
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.203.6093.809.97733.075.53521.813.208
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları11.203.6093.809.97733.075.53521.813.208
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri36.393.29218.579.58166.907.54849.682.776
Kıdem Tazminatı1.385.960685.0332.434.2281.569.067
Finansman Giderleri-46.737.535-24.034.740-109.171.640-82.671.275
Yurtiçi Satışlar2.525.169.0371.186.586.1894.593.671.1663.387.151.797
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-445.8361.038.6685.214.76413.056.014
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-445.8361.038.6685.242.11513.056.014
Net YPP (Hedge Dahil)-445.8361.038.6685.242.11513.056.014

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BIZIM 15,5 27,6 2,8 0,1 6,5 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BIZIM 15,52 8,03 8,07 4,21 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
BIZIM 15,52 29,8 58,8 3,0 -64,8 6,0 -19,7
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BIZIM 29,8 18,7 3,0 -59,8 6,0 36,7
2020 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.