SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.443 1.454 -0,80
VIOP 1.552 1.561 -0,56
USD/TRY 8,5530 8,5574 -0,05
BIST BANKA 1.241 1.231 0,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.730 15.674 0,36
ALTIN 1.858,98 1.858,85 0,01
BRENT 74,23 74,24 -0,01

Bizim Toptan Hisse Senedi | BIZIM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

TUT
  • Son Öneri Tarihi 02.06.2021
  • Hedef Fiyat 14,50
  • Getiri Pot %18

Mustafa Küçükmeral, CFA

Yatırım Teması


Yönetimin değişikliği sonrası satış büyümesini hızlandırmış ve marjlarını iyileştirmeyi başarmıştır. Müşteri miksinin ve ürün miksinin iyileşmesi marjları olumlu etkileyen en önemli faktör olarak öne çıkmıştır. Büyümenin hızlanması ve karlılığın yükselmesi ve bunun da uzun süredir sürdürebiliyor olması sayesinde hisse fiyatı son dönemde iyi performans göstermiştir. Ancak 2020 yılında enflasyon ve ticari borçlara uygulanan faiz oranlarındaki düşüş ile karlılık üzerinde daha yüksek baskı olacağını düşünüyoruz. Daha düşük marjlı sigara/şeker kategorilerinin ağırlığının azaltılmasının marj daralmasını kısmen telafi edebileceğini ancak her halükarda FAVÖK ve net kar büyümesinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca yatırım harcamalarında son dönemdeki yüksek seyrin devam edecek olması nedeni ile nakit akışının görece zayıf olacağını düşünüyoruz.


Katalizör


Toptancı pazarı hariç büyümenin güçlü seyrin ve marjlardaki iyileşmenin devam etmesi hisse performansını olumlu etkileyebilir. Biz önümüzdeki dönem büyümenin görece yavaşlamasınıve ürün ve müşteri miksindekindeki iyileşmeye rağmen operasyonel kar marjının baskı altına kalacağını düşünüyoruz.


Ayrıca Şirket İş Ortaklığı Mal Tedarik Sistemi ile (Franchise) Seç Market markası ile Bizim Toptan’ın tedarik gücünden faydalanarak sürdürülebilir büyüme ve market kanalında penetrasyonun artırılması hedeflenmiştir. 2019 yılındaki güçlü büyümenin ardından 2020 yılında da güçlü mağaza açılışları ile birlikte bu kanalın %50 büyümesini öngörüyoruz.


Riskler


Toptancı hariç büyümenin yavaşlaması, marjların yeniden kötüleşmesi, Franchise tarafta büyümenin beklenilen hızda olmaması en önemli negatif risk unsurları olarak öne çıkmaktadır.


Önceki Öneri Tarihi 26.11.2020
Önceki Hedef Fiyat 15,50
SAT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,17 16,34 4,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,0 87,3 83,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bizim Toptan
Kuruluş 23.03.2001
Faal Alanı Toptan satış mağazacılığı.
Telefon (0216)5591106
Faks (0216)4744275
Adres Kuşbakışı Cad. No:19 34662 Altunizade,Üsküdar - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar152,8152,7
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr0,438,2

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 9.134 mn TL
FAVÖK 412 mn TL
Net Kar 45 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 1,3
F/K 16,3
PD/DD 3,1
Satışlar 8.006 mn TL
FAVÖK 376 mn TL
Net Kar 43 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 1,4
F/K 17,3
PD/DD 3,5
Satışlar 6.673 mn TL
FAVÖK 321 mn TL
Net Kar 42 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 1,6
F/K 17,7
PD/DD 3,9
Satışlar 5.362 mn TL
FAVÖK 252 mn TL
Net Kar 38 mn TL
FD/Satışlar 0,1
FD/FAVÖK 2,1
F/K 19,3
PD/DD 4,8

Cari Değerler

F/K 21,1
FD/FAVÖK 1,9
PD/DD 4,8
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 1,41
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,5 / 8,1
Piyasa Değeri 736,2 mnTL
Net Borç -213,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -3,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,32 -4,07 -9,11 -20,12
USD -2,76 -3,62 -11,87 -30,67
Göreceli 0,48 -3,73 -9,19 -18,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
BIZIM 12,27
41,7
6.672,7
321,0
189,0
1.701,7
02.06.2021
02.06.2021
02.06.2021
02.06.2021
02.06.2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-8,6
415,5
46,9
-1,7
83,5
-8,6
415,5
46,9
-1,7
83,5
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
BIZIM 02.06.2021 TUT 14,50 0,00 SAT 15,50 -1,00 SAT 15,50 -1,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
BIZIM 12,27
2,90
2,83
2,61
0,87
0,3553
0,3474
0,3207
0,1378
50
50
50
25
21,3
20,8
19,2
8,3
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
BIZIM 9.133,5 45,2 412,3 Tahmin
BIZIM 8.005,9 42,6 375,9 Tahmin
BIZIM 6.672,7 41,7 321,0 Tahmin
BIZIM 5.361,8 38,2 252,1 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
BIZIM 16,3 1,3 0,1 3,1 Tahmin
BIZIM 17,3 1,4 0,1 3,5 Tahmin
BIZIM 17,7 1,6 0,1 3,9 Tahmin
BIZIM 19,3 2,1 0,1 4,8 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BIZIM08.10.20212,610,320732,0727,26 19.242.522 50
BIZIM05.10.20200,870,137813,7811,71 8.268.882 25
BIZIM02.12.20191,680,171717,1714,59 10.299.996 48
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,39 3.950.000 27
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,40 2.070.000 19
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,97 12.692.000 32
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,52 12.480.000 48
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,07 14.150.000 47
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,73 13.520.000 48
BIZIM05.10.20200,870,137813,7811,718.268.88225
BIZIM02.12.20191,680,171717,1714,5910.299.99648
BIZIM25.05.20160,590,09889,888,393.950.00027
BIZIM25.05.20150,340,05185,184,402.070.00019
BIZIM26.05.20141,620,317331,7326,9712.692.00032
BIZIM27.05.20130,950,312031,2026,5212.480.00048
BIZIM30.05.20121,440,353835,3830,0714.150.00047
BIZIM25.05.20111,280,338033,8028,7313.520.00048
BIZIM08.10.20212,610,320732,0727,2619.242.52250

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.154.801.7801.053.216.758990.819.298922.982.110
Nakit ve Nakit Benzerleri427.455.820500.788.478465.197.954444.298.450
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar129.269.17995.999.69988.712.96885.664.061
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar735.477239.758334.558334.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar578.065.779437.496.239407.677.939383.725.729
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar19.275.52518.692.58428.895.8798.959.264
(Ara Toplam)1.154.801.7801.053.216.758990.819.298922.982.110
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar466.336.243466.864.539404.463.211400.004.256
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.650.7063.176.8233.515.3172.915.990
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları189.015.833184.142.650173.439.192166.647.628
Maddi Duran Varlıklar235.097.175240.562.609192.154.108192.441.299
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.638.40434.859.52833.712.50033.512.699
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.812.1813.739.3731.224.2621.081.596
Diğer Duran Varlıklar121.944383.556417.8323.405.044
TOPLAM VARLIKLAR1.621.138.0231.520.081.2971.395.282.5091.322.986.366
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.295.357.4041.198.545.7801.084.109.0741.025.070.638
Finansal Borçlar73.749.71170.982.81263.529.72362.032.982
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.148.693.9341.055.609.416945.466.316875.642.554
Diğer Borçlar008.379.2258.505.352
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.004.2346.822.9964.348.1093.426.524
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü06.635.1601.904.7832.306.634
Borç Karşılıkları41.772.31232.767.38838.071.48545.648.522
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25.137.21325.728.00822.409.43327.508.070
(Ara Toplam)1.295.357.4041.198.545.7801.084.109.0741.025.070.638
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler173.033.689168.842.754160.888.037155.192.027
Finansal Borçlar140.111.523137.193.390133.257.411128.828.541
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)309.134441.620574.106706.592
Uzun vadeli karşılıklar32.613.03231.207.74427.056.52025.656.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar152.746.930152.692.763150.285.398142.723.701
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar152.765.465152.693.435150.284.148142.723.701
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.706.55712.706.55712.179.66912.179.669
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları115.486.14877.297.75777.824.64577.824.645
Dönem Net Kar/Zararı442.94738.188.39119.464.05011.203.609
Diğer Özsermaye Kalemleri-35.870.187-35.499.270-19.184.216-18.484.222
Azınlık Payları-18.535-6721.2500
TOPLAM KAYNAKLAR1.621.138.0231.520.081.2971.395.282.5091.322.986.366
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.446.755.6595.361.820.5973.887.276.4272.506.006.298
Satışların Maliyeti (-)-1.272.570.529-4.780.180.603-3.476.568.891-2.238.621.226
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)174.185.130581.639.994410.707.536267.385.072
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)174.185.130581.639.994410.707.536267.385.072
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-103.011.133-342.210.630-252.912.142-166.947.089
Genel Yönetim Giderleri (-)-19.927.728-63.365.580-43.065.040-29.728.121
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri11.391.65715.915.69310.004.5176.662.988
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-47.254.993-97.692.568-65.864.882-41.629.227
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.382.93394.286.90958.869.98935.743.623
Net Faaliyet Kar/Zararı51.246.269176.063.784114.730.35470.709.862
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.152.87947.328.62136.113.39726.912.872
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-241.118-2.236.573-2.236.573-1.744.760
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı27.294.694139.378.95792.746.81360.911.735
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-26.849.688-90.817.753-68.144.634-46.737.535
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11.911.76145.092.04833.876.82425.168.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)445.00648.561.20424.602.17914.174.200
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-19.922-10.378.485-5.138.129-2.970.591
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-12.747.281-5.677.952-3.542.747
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-19.9222.368.796539.823572.156
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI425.08438.182.71919.464.05011.203.609
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)425.08438.182.71919.464.05011.203.609
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-17.863-5.67200
Ana Ortaklık Payları442.94738.188.39119.464.05011.203.609
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri21.118.82376.039.60956.242.64536.393.292
Kıdem Tazminatı949.2443.476.0292.187.3361.385.960
Finansman Giderleri-26.849.688-90.817.753-68.144.634-46.737.535
Yurtiçi Satışlar1.467.087.6625.460.517.4303.917.362.0022.525.169.037
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-441.571-4.962.4421.765.976-445.836
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-441.571-4.962.4421.765.976-445.836
Net YPP (Hedge Dahil)-441.571-4.962.4421.765.976-445.836

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BIZIM 12,3 21,1 1,9 0,1 4,8 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BIZIM 12,27 1,26 1,41 15,57 0,16
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
BIZIM 12,27 17,7 -3,1 1,6 -79,8 3,9 -2,1
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BIZIM 17,7 -30,1 1,6 -76,2 3,9 -13,6
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.