SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,5039 8,4194 1,00
BIST BANKS 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.150 15.120 0,20
GOLD 1.812,14 1.815,55 -0,19
BRENT 67,72 69,32 -2,31

Biotrend Enerji Hisse Senedi | BIOEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,27 18,11 1,84
Hacim Hareketi (Milyon TL) 16,0 1.277,4 1.261,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Biotrend Enerji
Kuruluş 02.05.2017
Faal Alanı Enerji
Telefon (0216)6800000
Faks (0216)6800070
Adres Ekinciler Caddesi Ertürk Sokak 3 Kavacık Beykoz 34810 İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar200,282,3
Ödenmiş Sermaye128,01,1
Net Kâr50,55,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 12,4
FD/Satışlar 11,5
Yabancı Oranı (%) 0,74
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 42,6 / 42,6
Piyasa Değeri 2.475,0 mnTL
Net Borç 352,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,41 -8,89 - -
USD 1,41 -8,23 - -
Göreceli 1,66 -10,24 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BIOENAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BIOENAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar236.847.42765.483.51236.857.7730
Nakit ve Nakit Benzerleri101.809.92318.340.3689.577.3660
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar30.201.57114.576.89710.249.0300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.372.33111.328.9493.478.3090
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.416.68401.108.0580
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar92.046.91821.237.29812.445.0100
(Ara Toplam)236.847.42765.483.51236.857.7730
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar577.902.805274.690.452166.065.0880
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar25.302.63012.314.7445.700.0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.291.8562.585.4681.810.1560
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları37.442.91816.008.42200
Maddi Duran Varlıklar436.083.099174.522.68083.310.7990
Şerefiye6.532.0006.532.0006.532.0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar58.376.79362.727.13868.712.1330
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar10.873.509000
TOPLAM VARLIKLAR814.750.232340.173.964202.922.8610
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler221.477.052113.854.63848.355.2690
Finansal Borçlar85.850.45632.201.46219.210.5480
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar88.427.85844.903.33313.831.2720
Diğer Borçlar27.085.82428.717.56913.693.8770
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.032.3081.297.380745.9630
Borç Karşılıkları4.693.291336.64000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.387.3156.398.254873.6090
(Ara Toplam)221.477.052113.854.63848.355.2690
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler393.287.825131.864.42472.727.2830
Finansal Borçlar368.405.893112.039.26656.730.8720
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar5.302.867000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar764.132459.249218.4560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16.330.80114.397.64615.777.9550
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.484.1324.968.26300
Özkaynaklar199.985.35594.454.90281.840.3090
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar200.158.96482.261.35677.121.1290
Ödenmiş Sermaye128.000.0001.150.0001.150.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.761.975464.9601.782.6830
Dönem Net Kar/Zararı50.474.3155.682.237-1.205.7260
Diğer Özsermaye Kalemleri15.922.67474.964.15975.394.1720
Azınlık Payları-173.60912.193.5464.719.1800
TOPLAM KAYNAKLAR814.750.232340.173.964202.922.8610
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri245.301.28192.055.03049.220.9300
Satışların Maliyeti (-)-177.515.049-64.616.858-31.459.0930
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)67.786.23227.438.17217.761.8370
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)67.786.23227.438.17217.761.8370
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.116.736-184.492-33.6000
Genel Yönetim Giderleri (-)-20.820.895-8.387.457-6.740.6770
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri67.111.49415.492.68016.399.2920
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-43.704.412-9.215.566-11.859.8940
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)69.255.68325.143.33715.526.9580
Net Faaliyet Kar/Zararı45.848.60118.866.22310.987.5600
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27.144.9902.510.70717.5230
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-684.983-1.881-340.9390
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar11.140.428-1.435.25600
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı106.856.11826.216.90715.203.5420
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler16.262.2502.721.4655.820.8040
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-63.699.371-22.505.418-21.590.0330
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler26.460.0072.508.826-323.4160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.418.9976.432.954-565.6870
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-9.497.624-3.684.848-896.9280
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7.358.470-4.974.625-2.210.4050
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.139.1541.289.7771.313.4770
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI49.921.3732.748.106-1.462.6150
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)49.921.3732.748.106-1.462.6150
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-552.942-2.934.131-256.8890
Ana Ortaklık Payları50.474.3155.682.237-1.205.7260
Hisse Başına Kazanç05-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri22.416.32913.825.97900
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-63.699.371-22.505.41800
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BIOEN 16,5 A/D A/D 11,5 12,4 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BIOEN 16,50 0,74 0,74 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi