SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7595 8,6519 1,24
BIST BANKS 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.742,48 1.768,12 -1,45
BRENT 77,23 76,19 1,37

Biotrend Enerji Hisse Senedi | BIOEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 19,88 36,84 16,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 14,7 517,3 502,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Biotrend Enerji
Kuruluş 02.05.2017
Faal Alanı Enerji
Telefon (0216)6800000
Faks (0216)6800070
Adres Ekinciler Caddesi Ertürk Sokak 3 Kavacık Beykoz 34810 İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar633,5242,7
Ödenmiş Sermaye150,0128,0
Net Kâr18,27,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 8,7
FD/Satışlar 19,7
Yabancı Oranı (%) 4,37
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 15,5 / 15,2
Piyasa Değeri 5.526,0 mnTL
Net Borç 387,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,26 4,48 35,64 -
USD 5,02 1,95 31,88 -
Göreceli 5,71 5,72 41,88 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BIOENAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BIOENAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar519.460.090223.266.801236.847.4270
Nakit ve Nakit Benzerleri202.651.30725.906.705101.809.9230
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar40.585.43031.444.99030.201.5710
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar137.989.44014.921.9258.372.3310
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar9.488.6935.862.9834.416.6840
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar128.745.220145.130.19892.046.9180
(Ara Toplam)519.460.090223.266.801236.847.4270
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar872.252.015745.862.513577.902.8050
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar33.551.29130.286.38825.302.6300
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.291.8563.291.8563.291.8560
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları36.865.13437.180.38637.442.9180
Maddi Duran Varlıklar714.865.128595.279.935436.083.0990
Şerefiye06.532.00000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar62.488.76557.173.70964.908.7930
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar21.189.84116.118.23910.873.5090
TOPLAM VARLIKLAR1.391.712.105969.129.314814.750.2320
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler300.924.976289.353.371221.477.0520
Finansal Borçlar165.913.821106.889.17985.850.4560
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar96.005.843138.785.57688.427.8580
Diğer Borçlar22.509.59533.400.64727.085.8240
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.923.9642.955.1317.662.1580
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü386.43305.032.3080
Borç Karşılıkları4.702.7914.693.2914.693.2910
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.482.5292.629.5472.725.1570
(Ara Toplam)300.924.976289.353.371221.477.0520
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler457.391.299437.006.255393.287.8250
Finansal Borçlar424.039.024399.956.858368.405.8930
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar4.419.0564.419.0565.302.8670
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.242.0661.863.0992.484.1320
Uzun vadeli karşılıklar1.233.2281.060.165764.1320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26.457.92529.707.07716.330.8010
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar633.395.830242.769.688199.985.3550
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar633.536.371242.681.073200.158.9640
Ödenmiş Sermaye150.000.000128.000.000128.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları56.236.29056.236.2905.761.9750
Dönem Net Kar/Zararı18.197.9687.103.35350.474.3150
Diğer Özsermaye Kalemleri409.102.11351.341.43015.922.6740
Azınlık Payları-140.54188.615-173.6090
TOPLAM KAYNAKLAR1.391.712.105969.129.314814.750.2320
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri159.529.61466.915.701245.301.281104.224.005
Satışların Maliyeti (-)-120.624.877-50.093.727-177.515.049-75.405.400
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)38.904.73716.821.97467.786.23228.818.605
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)38.904.73716.821.97467.786.23228.818.605
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.001.843-983.663-1.116.736-884.861
Genel Yönetim Giderleri (-)-13.836.603-5.800.703-20.820.895-7.748.481
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri29.545.56816.709.06967.111.4945.957.757
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-28.872.757-10.117.379-43.704.412-9.182.946
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)24.739.10216.629.29869.255.68316.960.074
Net Faaliyet Kar/Zararı24.066.29110.037.60845.848.60120.185.263
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.242.066621.03327.144.99025.888.050
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-684.9830
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar8.248.6614.983.75811.140.4282.980.740
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı34.229.82922.234.089106.856.11845.828.864
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.904.9511.988.84116.262.2501.939.953
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-25.387.223-12.337.623-63.699.371-21.872.164
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.242.066621.03326.460.00725.888.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.747.55711.885.30759.418.99725.896.653
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.516.521-4.519.730-9.497.624-3.332.410
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.230.376-4.519.730-7.358.470-939.586
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.286.1450-2.139.154-2.392.824
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI18.231.0367.365.57749.921.37322.564.243
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)18.231.0367.365.57749.921.37322.564.243
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları33.068262.224-552.942-20.207
Ana Ortaklık Payları18.197.9687.103.35350.474.31522.584.450
Hisse Başına Kazanç00020
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri13.915.0516.507.76622.416.3298.613.750
Kıdem Tazminatı530.624442.56700
Finansman Giderleri-25.387.223-12.337.623-63.699.371-21.872.164
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-376.917.764-122.072.205-289.610.6730
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-401.319.026-161.709.205-339.875.1560
Net YPP (Hedge Dahil)-376.917.764-122.072.205-289.610.6730

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BIOEN 36,8 A/D A/D 19,7 8,7 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BIOEN 36,84 4,37 4,52 14,35 0,25
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi