SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.538 0,26
VIOP 1.631 1.625 0,37
USD/TRY 7,5320 7,5113 0,28
BIST BANKS 1.408 1.417 -0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
GOLD 1.698,21 1.697,41 0,05
BRENT 69,54 66,74 4,20

Balatacılar Balatacılık Hisse Senedi | BALAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,3 11,35 4,05
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 10,2 10,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Balatacılar Balatacılık
Kuruluş 20.10.1988
Faal Alanı Balata üretimi
Telefon (0232)8770395
Faks (0232)8770397
Adres İzmir Asfaltı Üzeri 3.Km N:48 Kemalpaşa-İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5,76,2
Ödenmiş Sermaye12,212,2
Net Kâr1,1-0,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 18,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 105,8 mnTL
Net Borç 0,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,12 -11,22 15,23 5,58
USD -3,76 -12,88 9,57 4,32
Göreceli -3,37 -15,29 12,95 1,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BALAT0,000,00000,000,00 0 A/D
BALAT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.523.54312.907.19112.550.58912.852.636
Nakit ve Nakit Benzerleri1.8301.1529313
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar962.771835.444854.0511.537.135
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.077.7632.061.5701.706.9731.581.644
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar9.865.1299.605.3739.589.4189.589.418
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar337.050124.652120.21645.436
(Ara Toplam)13.244.54312.628.19112.271.58912.753.636
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar279.000279.000279.00099.000
Duran Varlıklar12.610.95812.443.7177.359.6727.330.178
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar411.425384.713170.000170.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar8.576.6548.584.6793.401.5453.534.487
Şerefiye36.24836.24836.24836.248
Maddi Olmayan Duran Varlıklar127.9957070391
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.273.3882.154.7512.454.7342.308.477
Diğer Duran Varlıklar1.185.2481.283.2561.297.0751.280.575
TOPLAM VARLIKLAR26.134.50125.350.90819.910.26120.182.814
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler14.505.48514.417.00714.091.46413.984.309
Finansal Borçlar414.241766.436726.962809.396
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.522.0294.771.1203.891.3154.014.523
Diğer Borçlar8.595.1677.970.8938.558.1557.131.956
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)204.878180.925233.7051.323.808
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları6.1326.1326.1325.996
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler763.038721.501675.195698.630
(Ara Toplam)14.505.48514.417.00714.091.46413.984.309
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.586.7564.230.6583.911.0554.794.201
Finansal Borçlar418.217286.367557.825919.194
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar031.160566.264639.470
Diğer Borçlar3.972.2612.708.6782.675.7193.158.218
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar24.85417.40515.34513.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.171.4241.187.04895.90263.759
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.042.2606.703.2431.907.7421.404.304
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.662.4126.194.251343.004906.489
Ödenmiş Sermaye12.165.86212.165.86212.165.86212.165.862
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.45173.45173.45173.451
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-12.110.314-11.267.915-11.267.915-7.829.061
Dönem Net Kar/Zararı1.132.782-842.399-562.403-3.438.854
Diğer Özsermaye Kalemleri4.400.6316.065.252-65.991-64.909
Azınlık Payları379.848508.9921.564.738497.815
TOPLAM KAYNAKLAR26.134.50125.350.90819.910.26120.182.814
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri673.806610.02504.642.343
Satışların Maliyeti (-)-442.765-23.1050-3.640.734
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)231.041586.92001.001.609
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)231.041586.92001.001.609
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-708.877
Genel Yönetim Giderleri (-)-355.334-900.751-331.719-2.570.998
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri532.7651.421.972956.6413.403.451
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-438.306-613.995-1.134.952-4.806.999
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-29.834494.146-510.030-3.681.814
Net Faaliyet Kar/Zararı-124.293-313.831-331.719-2.278.266
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-29.834494.146-510.030-3.681.814
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0014.622693.158
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-94.735-170.085-125.368-1.148.017
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-124.569324.061-620.776-4.136.673
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.143.207-1.277.310113.819507.412
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0-1.277.3100507.412
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.018.638-953.249-506.957-3.629.261
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.018.638-953.249-506.957-3.629.261
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-114.144-110.85055.446-190.407
Ana Ortaklık Payları1.132.782-842.399-562.403-3.438.854
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri749.517336.404176.312262.055
Kıdem Tazminatı6.8891.479396-576.377
Finansman Giderleri-94.735-170.085-125.368-1.148.017
Yurtiçi Satışlar663.52727.18504.760.313
Yurtdışı Satışlar000337.433
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BALAT 8,7 A/D A/D A/D 18,7 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi