SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.968 1.945 1,17
VIOP 2.176 2.150 1,23
USD/TRY 13,4977 13,4770 0,15
BIST BANKS 1.733 1.725 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.845,23 1.847,51 -0,12
BRENT 87,49 87,18 0,36

Balatacılar Balatacılık Hisse Senedi | BALAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,57 10,64 3,07
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 10,6 10,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Balatacılar Balatacılık
Kuruluş 20.10.1988
Faal Alanı Balata üretimi
Telefon (0232)8770395
Faks (0232)8770397
Adres İzmir Asfaltı Üzeri 3.Km N:48 Kemalpaşa-İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,74,5
Ödenmiş Sermaye12,212,2
Net Kâr-0,30,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 28,8
FD/Satışlar 30,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 105,8 mnTL
Net Borç 0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,68 -1,69 1,99 -3,76
USD -1,49 -1,54 -11,36 -4,97
Göreceli -2,46 0,07 -0,83 -8,09
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BALATAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BALATAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.879.10213.855.29213.523.54312.907.191
Nakit ve Nakit Benzerleri1.9322.6541.8301.152
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.483.945999.753962.771835.444
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.277.8302.262.8812.077.7632.061.570
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar10.684.53210.124.6569.865.1299.605.373
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.430.863465.348337.050124.652
(Ara Toplam)15.879.10213.855.29213.244.54312.628.191
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00279.000279.000
Duran Varlıklar13.311.02012.692.98812.610.95812.443.717
Ticari Alacaklar000384.713
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar411.425411.425411.4250
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar8.888.5788.911.5208.576.6548.584.679
Şerefiye36.24836.24836.24836.248
Maddi Olmayan Duran Varlıklar153.297189.664127.99570
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.112.5932.514.6312.273.3882.154.751
Diğer Duran Varlıklar708.879629.5001.185.2481.283.256
TOPLAM VARLIKLAR29.190.12226.548.28026.134.50125.350.908
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.381.2018.413.29414.505.48514.417.007
Finansal Borçlar345.973592.493414.241766.436
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.564.3213.793.3544.522.0294.771.120
Diğer Borçlar2.615.9003.201.4518.595.1677.970.893
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)172.956185.523204.878180.925
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları6.1326.1326.1326.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler675.919634.341763.038721.501
(Ara Toplam)8.381.2018.413.29414.505.48514.417.007
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.063.11912.621.8405.586.7564.230.658
Finansal Borçlar00418.217286.367
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar00031.160
Diğer Borçlar14.657.10911.405.3053.972.2612.708.678
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar58.51939.83224.85417.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.347.4911.176.7031.171.4241.187.048
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.745.8025.513.1466.042.2606.703.243
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.679.9624.492.4675.662.4126.194.251
Ödenmiş Sermaye12.165.86212.165.86212.165.86212.165.862
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri441.055441.055441.0550
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.45173.45173.45173.451
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-11.783.110-12.110.314-12.110.314-11.267.915
Dönem Net Kar/Zararı-319.669327.2041.132.782-842.399
Diğer Özsermaye Kalemleri3.102.3733.595.2093.959.5766.065.252
Azınlık Payları1.065.8401.020.679379.848508.992
TOPLAM KAYNAKLAR29.190.12226.548.28026.134.50125.350.908
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.094.3342.097.386673.806610.025
Satışların Maliyeti (-)-1.946.284-1.690.560-442.765-23.105
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)148.050406.826231.041586.920
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)148.050406.826231.041586.920
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.904-2.39700
Genel Yönetim Giderleri (-)-429.209-949.058-355.334-900.751
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri391.1111.925.978532.7651.421.972
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-594.658-1.657.084-438.306-613.995
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-489.610-275.735-29.834494.146
Net Faaliyet Kar/Zararı-286.063-544.629-124.293-313.831
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-489.610-275.735-29.834494.146
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-47.184-148.927-94.735-170.085
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-536.794-424.662-124.569324.061
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)262.8181.234.7361.143.207-1.277.310
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)262.8181.234.7361.143.207-1.277.310
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-273.976810.0741.018.638-953.249
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-273.976810.0741.018.638-953.249
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları45.693482.870-114.144-110.850
Ana Ortaklık Payları-319.669327.2041.132.782-842.399
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri829.9951.612.850749.517336.404
Kıdem Tazminatı15.63120.4546.8891.479
Finansman Giderleri-47.184-148.927-94.735-170.085
Yurtiçi Satışlar2.084.6862.102.406663.52727.185
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit935.9492.054.7451.073.623-83.923
Düzeltme Öncesi Kar-273.976810.0741.018.638-953.249
Düzeltmeler:27.2552.695.307-1.056.4901.666.098
Amortisman & İtfa Payları829.9951.612.850749.517336.404
Karşılıklardaki Değişim-73.166-144.616-94.5531.219
Diğer Gelir/ Gider-729.5741.227.073-1.711.4541.328.475
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-246.7213.505.381-37.852712.849
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler1.182.670-1.450.6361.111.475-796.772
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)935.9492.054.7451.073.623-83.923
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-770.685-1.952.467-869.413-144.482
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0279.0000-180.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-770.685-1.673.467-869.413-324.482
Serbest Nakit Akım165.264381.278204.210-408.405
Finansal Borçlardaki Değişim-246.520-460.310-220.345-627.082
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit80.53480.53416.8131.036.636
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-165.986-379.776-203.532409.554
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-7221.5026781.149
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-7221.5026781.149
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.6541.1521.1523
Dönem Sonu Nakit1.9322.6541.8301.152

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BALAT 8,7 A/D A/D 30,2 28,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi