SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3486 8,3479 0,01
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,16 73,09 0,10

Avrasya YO Hisse Senedi | AVGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,23 3,37 1,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 28,5 27,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya YO
Kuruluş 01.03.1996
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441288
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:7 34340 1.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar242,8240,7
Ödenmiş Sermaye111,672,0
Net Kâr2,148,2

Cari Değerler

F/K 7,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,86
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 2,5
Piyasa Değeri 376,1 mnTL
Net Borç -14,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,12 14,24 24,35 28,63
USD 2,49 16,82 28,79 13,77
Göreceli 1,63 10,11 22,31 35,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59 169.429 A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,59 1.417.557 A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80 350.856 A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00 104.890 A/D
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59169.429A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,591.417.557A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80350.856A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00104.890A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar32.044.21030.213.42634.230.95527.488.177
Nakit ve Nakit Benzerleri186.628142.988176.841140.375
Finansal Yatırımlar14.533.81014.399.20030.909.35025.585.622
Ticari Alacaklar5.550.8314.655.1742.812.1981.535.984
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.375.1507.978.490184.512149.195
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.265.4772.845.12500
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar132.314192.449148.05477.001
(Ara Toplam)32.044.21030.213.42634.230.95527.488.177
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar211.380.458211.437.323186.870.334186.936.144
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.6402.6402.6402.640
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller171.003.611171.003.611146.369.167146.369.167
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.953.2264.010.2334.077.6544.143.431
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0114578
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar36.420.98136.420.82836.420.82836.420.828
TOPLAM VARLIKLAR243.424.668241.650.749221.101.289214.424.321
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler343.934580.709467.752382.963
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar59.782196.247188.10357.824
Diğer Borçlar102.400191.97982.480140.546
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları164.114178.088183.089165.898
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.63814.39514.08018.695
(Ara Toplam)343.934580.709467.752382.963
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler315.593361.075189.418180.985
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar103.301171.80090.00090.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0189.27599.41890.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler212.292000
Özkaynaklar242.765.141240.708.965220.444.119213.860.373
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar242.765.141240.708.965220.444.119213.860.373
Ödenmiş Sermaye111.600.00072.000.00072.000.00072.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri008.485.7930
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.497.9192.497.9192.497.9192.497.919
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları126.391.706109.313.988109.313.988109.313.988
Dönem Net Kar/Zararı2.061.50948.191.92527.859.59021.274.203
Diğer Özsermaye Kalemleri214.0078.705.133286.8298.774.263
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR243.424.668241.650.749221.101.289214.424.321
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.462.0917.620.4885.176.3682.987.832
Satışların Maliyeti (-)0-230.748-135.034-135.034
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.462.0917.389.7405.041.3342.852.798
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.462.0917.389.7405.041.3342.852.798
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-131.104-126.338
Genel Yönetim Giderleri (-)-882.604-3.042.384-2.435.776-1.410.808
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.773.53945.321.93028.508.20223.242.970
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.291.517-1.470.410-3.116.115-3.277.468
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.061.50948.198.87627.866.54121.281.154
Net Faaliyet Kar/Zararı1.579.4874.347.3562.474.4541.315.652
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.061.50948.198.87627.866.54121.281.154
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-6.951-6.951-6.951
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.061.50948.191.92527.859.59021.274.203
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.061.50948.191.92527.859.59021.274.203
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.061.50948.191.92527.859.59021.274.203
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.061.50948.191.92527.859.59021.274.203
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Amortisman Giderleri73.967294.576220.766147.075
Kıdem Tazminatı9.64035.56714.6009.392
Finansman Giderleri0-6.951-6.951-6.951
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVGYO 3,4 7,3 A/D A/D 1,5 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVGYO 3,37 3,86 3,37 -48,73 -0,56
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi