SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKA 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
ALTIN 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Avrasya YO Hisse Senedi | AVGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,49 3,84 1,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,0 49,6 43,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya YO
Kuruluş 01.03.1996
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441288
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:7 34340 1.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar266,0267,0
Ödenmiş Sermaye111,6111,6
Net Kâr-1,026,2

Cari Değerler

F/K 16,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 1,2
Piyasa Değeri 383,9 mnTL
Net Borç -19,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 55,2

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,71 4,88 18,62 16,22
USD -1,59 2,12 7,11 -5,28
Göreceli -1,23 2,02 17,62 -11,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59 169.429 A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,59 1.417.557 A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80 350.856 A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00 104.890 A/D
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59169.429A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,591.417.557A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80350.856A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00104.890A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar31.854.63132.949.44628.447.53530.869.849
Nakit ve Nakit Benzerleri373.146266.097189.929196.634
Finansal Yatırımlar19.167.31122.445.60813.537.76818.045.575
Ticari Alacaklar6.922.7105.631.4885.947.3857.024.418
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar876.197148.1735.382.3092.207.570
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.314.6723.294.7153.265.4773.265.477
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.200.5951.163.365124.667130.175
(Ara Toplam)31.854.63132.949.44628.447.53530.869.849
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar250.315.073250.236.367213.812.771211.307.066
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.2131.2132.6402.640
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller210.067.361210.067.361173.578.612171.003.611
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.825.4373.746.3123.810.5383.879.834
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar36.421.06236.421.48136.420.98136.420.981
TOPLAM VARLIKLAR282.169.704283.185.813242.260.306242.176.915
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.904.97015.966.900733.621452.661
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar91.701137.284107.92589.878
Diğer Borçlar302.484287.313186.835109.189
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)104.575144.575195.4040
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları15.382.41015.374.000226.653236.063
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.80023.72816.80417.531
(Ara Toplam)15.904.97015.966.900733.621452.661
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler265.248208.280236.301258.362
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar90.00090.00090.000124.983
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar175.248118.280146.301133.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar265.999.486267.010.633241.290.384241.465.892
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar265.999.486267.010.633241.290.384241.465.892
Ödenmiş Sermaye111.600.000111.600.000111.600.000111.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.879.5412.879.5412.879.5412.879.541
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları152.243.779126.010.084126.010.084126.010.084
Dönem Net Kar/Zararı-968.85226.233.695501.717739.336
Diğer Özsermaye Kalemleri245.018287.313299.042236.931
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR282.169.704283.185.813242.260.306242.176.915
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.654.4409.844.0797.082.1714.620.583
Satışların Maliyeti (-)0-277.221-138.610-138.610
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.654.4409.566.8586.943.5614.481.973
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.654.4409.566.8586.943.5614.481.973
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-830.571-3.202.268-2.510.596-1.738.199
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.593.86139.975.8582.908.0052.396.611
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.382.650-20.100.071-6.839.253-4.401.049
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-964.92026.240.377501.717739.336
Net Faaliyet Kar/Zararı1.823.8696.364.5904.432.9652.743.774
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-964.92026.240.377501.717739.336
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.932-6.68200
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-968.85226.233.695501.717739.336
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-968.85226.233.695501.717739.336
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-968.85226.233.695501.717739.336
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-968.85226.233.695501.717739.336
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri78.482292.879220.653147.361
Kıdem Tazminatı8.49323.34916.85416.211
Finansman Giderleri-3.932-6.68200
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit264.65613.796.4707.445.9366.553.557
Düzeltme Öncesi Kar-968.85226.233.695501.717739.336
Düzeltmeler:2.886.287-19.629.5894.180.6031.686.158
Amortisman & İtfa Payları78.482292.879220.653147.361
Karşılıklardaki Değişim23.08315.192.89085.29319.670
Diğer Gelir/ Gider2.784.722-35.115.3583.874.6571.519.127
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.917.4356.604.1064.682.3202.425.494
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.947.3244.858.6261.001.0642.863.896
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-29.88911.462.7325.683.3845.289.390
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit294.5452.333.7381.762.5521.264.167
Sabit Sermaye Yatırımları-157.607-28.947-20.947-16.951
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-13.644.414-7.378.048-6.482.960
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-157.607-13.673.361-7.398.995-6.499.911
Serbest Nakit Akım107.049123.10946.94153.646
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış107.049123.10946.94153.646
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim107.049123.10946.94153.646
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler266.097142.988142.988142.988
Dönem Sonu Nakit373.146266.097189.929196.634

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVGYO 3,4 16,5 A/D A/D 1,4 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVGYO 3,44 0,11 0,23 12,51 0,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi