SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.087 8.026 0,76
VIOP 8.732 8.646 0,99
USD/TRY 28,9152 28,8960 0,07
BIST BANKS 8.862 8.625 2,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
GOLD 2.025,71 2.070,93 -2,18
BRENT 78,65 78,88 -0,29

Avrasya YO Hisse Senedi | AVGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,59 10,91 4,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,0 104,6 99,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya YO
Kuruluş 01.03.1996
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441288
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:7 34340 1.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar511,8495,0
Ödenmiş Sermaye111,6111,6
Net Kâr17,60,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 4,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,61
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 0,8
Piyasa Değeri 999,9 mnTL
Net Borç -64,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 52,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -8,76 -7,63 26,02 94,36
USD -8,73 -7,60 23,84 25,96
Göreceli -9,45 -7,40 20,08 32,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59 169.429 A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,59 1.417.557 A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80 350.856 A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00 104.890 A/D
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59169.429A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,591.417.557A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80350.856A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00104.890A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar71.089.97253.110.75148.097.08351.925.299
Nakit ve Nakit Benzerleri11.397.57918.019.4802.124.2912.220.044
Finansal Yatırımlar52.910.07730.155.77229.153.83735.648.964
Ticari Alacaklar2.660.5731.066.295318.824807.967
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar58.810150.55912.638.6069.592.303
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.524.5593.480.5623.436.0713.391.579
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar538.374238.083425.454264.442
(Ara Toplam)71.089.97253.110.75148.097.08351.925.299
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar458.692.819458.748.775458.804.162458.860.791
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0001.213
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller417.169.722417.169.722417.169.722417.169.722
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.062.2224.117.6064.172.9934.228.409
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar37.460.87537.461.44737.461.44737.461.447
TOPLAM VARLIKLAR529.782.791511.859.526506.901.245510.786.090
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler16.098.30615.671.62815.624.90515.572.251
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar602.913289.172226.198162.782
Diğer Borçlar283.758158.441208.643165.193
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0038.0780
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)00068.750
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları15.160.66915.181.21815.151.98615.149.662
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler50.96642.797025.864
(Ara Toplam)16.098.30615.671.62815.624.90515.572.251
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.907.7331.195.451461.212444.297
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.253.578706.489181.170176.500
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar654.155488.962280.042267.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar511.776.752494.992.447490.815.128494.769.542
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar511.776.752494.992.447490.815.128494.769.542
Ödenmiş Sermaye111.600.000111.600.000111.600.000111.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.084.7753.084.7753.084.7753.084.775
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları379.932.365379.932.365379.932.365152.038.545
Dönem Net Kar/Zararı17.563.597623.064-3.961.480227.893.820
Diğer Özsermaye Kalemleri-403.985-247.757159.468152.402
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR529.782.791511.859.526506.901.245510.786.090
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri12.259.3466.584.9953.413.82913.246.072
Satışların Maliyeti (-)-313.889-308.3130-1.363.226
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.945.4576.276.6823.413.82911.882.846
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.945.4576.276.6823.413.82911.882.846
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.884.955-2.839.788-1.340.757-4.174.998
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri18.485.7995.142.6971.872.239220.596.049
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.982.704-7.956.527-7.906.791-395.186
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)17.563.597623.064-3.961.480227.908.711
Net Faaliyet Kar/Zararı7.060.5023.436.8942.073.0727.707.848
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı17.563.597623.064-3.961.480227.908.711
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)000-14.891
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.563.597623.064-3.961.480227.893.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI17.563.597623.064-3.961.480227.893.820
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)17.563.597623.064-3.961.480227.893.820
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları17.563.597623.064-3.961.480227.893.820
Hisse Başına Kazanç0002
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0002
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0002
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0002
Amortisman Giderleri166.187110.80355.416337.430
Kıdem Tazminatı-159.022-147.43821.63543.992
Finansman Giderleri000-14.891
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu53.657.684033.293.9271.993.490
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0001.993.490
Net YPP (Hedge Dahil)0001.993.490
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit20.116.30615.801.436-95.7534.700.014
Düzeltme Öncesi Kar17.563.597623.064-3.961.480227.893.820
Düzeltmeler:-9.629.0494.025.7406.198.597-220.225.149
Amortisman & İtfa Payları166.187110.80355.416337.430
Karşılıklardaki Değişim-159.022-147.43821.635-209.732
Diğer Gelir/ Gider-9.636.2144.062.3756.121.546-220.352.847
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)7.934.5484.648.8042.237.1177.668.671
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler9.341.28610.193.215-2.707.732-4.238.663
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)17.275.83414.842.019-470.6153.430.008
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit2.840.472959.417374.8621.270.006
Sabit Sermaye Yatırımları000-819.527
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-10.938.771-2.0000-1.926.540
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-10.938.771-2.0000-2.746.067
Serbest Nakit Akım9.177.53515.799.436-95.7531.953.947
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış9.177.53515.799.436-95.7531.953.947
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim9.177.53515.799.436-95.7531.953.947
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.220.0442.220.0442.220.044266.097
Dönem Sonu Nakit11.397.57918.019.4802.124.2912.220.044

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVGYO 9,0 4,2 A/D A/D 2,0 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVGYO 8,96 1,97 1,61 -36,00 -0,69
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi