SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.103 1.096 0,59
VIOP 1.232 1.224 0,62
USD/TRY 7,7008 7,6623 0,50
BIST BANKA 1.087 1.072 1,36
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.594 12.542 0,41
ALTIN 1.866,49 1.900,20 -1,77
BRENT 41,75 41,71 0,10

Avrasya YO Hisse Senedi | AVGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,95 2,73 0,78
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,0 77,0 71,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya YO
Kuruluş 01.03.1996
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441288
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:7 34340 1.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar213,9203,8
Ödenmiş Sermaye72,072,0
Net Kâr21,3-1,0

Cari Değerler

F/K 3,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,6 / 3,4
Piyasa Değeri 162,0 mnTL
Net Borç -25,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,17 -1,75 5,63 49,01
USD 3,77 -4,18 1,23 15,59
Göreceli 3,56 -1,36 6,18 54,64

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59 169.429 A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,59 1.417.557 A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80 350.856 A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00 104.890 A/D
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59169.429A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,591.417.557A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80350.856A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00104.890A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar27.488.17743.432.61243.162.90743.016.225
Nakit ve Nakit Benzerleri140.3751.879.51610.15012.035
Finansal Yatırımlar25.585.62225.514.22837.496.36440.528.087
Ticari Alacaklar1.535.9841.328.579446.136697.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar149.19514.578.9525.052.3701.613.923
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar77.001131.337157.887164.370
(Ara Toplam)27.488.17743.432.61243.162.90743.016.225
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar186.936.144161.322.594150.445.744141.154.751
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.640000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller146.369.167157.105.598131.654.167122.294.167
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.143.4314.216.8854.290.4394.359.413
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar78111145178
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar36.420.828014.500.99314.500.993
TOPLAM VARLIKLAR214.424.321204.755.206193.608.651184.170.976
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler382.963878.433944.0543.494.218
Finansal Borçlar00301.877828.827
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar57.82446.428120.390583.010
Diğer Borçlar140.546552.162268.3621.757.927
Müşteri Söz. Doğan Yük.0068.500152.534
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)099.73500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları165.898158.562163.129153.411
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.69521.54621.79618.509
(Ara Toplam)382.963878.433944.0543.494.218
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler180.985102.82236.18424.735
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar90.000000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar90.985102.82236.18424.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar213.860.373203.773.951192.628.413180.652.023
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar213.860.373203.773.951192.628.413180.652.023
Ödenmiş Sermaye72.000.00072.000.00072.000.00072.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri08.485.7938.485.7938.485.793
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları06.086.25900
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.497.9191.519.8221.519.8221.519.822
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları109.313.988116.411.81176.788.97276.788.972
Dönem Net Kar/Zararı21.274.203-1.000.55733.503.11321.519.175
Diğer Özsermaye Kalemleri8.774.263270.823330.713338.261
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR214.424.321204.755.206193.608.651184.170.976
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.987.8322.541.8408.751.1656.532.662
Satışların Maliyeti (-)-135.0340-243.347-158.967
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.852.7982.541.8408.507.8186.373.695
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.852.7982.541.8408.507.8186.373.695
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-126.338-97.940-53.055-13.886
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.410.808-731.750-2.828.028-1.944.815
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri23.242.9702.760.94930.183.14717.968.593
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.277.468-5.466.670-1.735.405-973.139
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)21.281.154-993.57134.074.47721.410.448
Net Faaliyet Kar/Zararı1.315.6521.712.1505.626.7354.414.994
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000645.304
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı21.281.154-993.57134.074.47722.055.752
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.951-6.986-571.364-536.577
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000645.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.274.203-1.000.55733.503.11321.519.175
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI21.274.203-1.000.55733.503.11321.519.175
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)21.274.203-1.000.55733.503.11321.519.175
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları21.274.203-1.000.55733.503.11321.519.175
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri147.07573.588298.174224.665
Kıdem Tazminatı9.3925.3006.8223.629
Finansman Giderleri-6.951-6.986-571.364-536.577
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVGYO 2,3 3,8 A/D A/D 0,8 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVGYO 2,25 6,42 4,02 -239,68 -2,70
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi