SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Avrasya YO Hisse Senedi | AVGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,83 3,42 1,59
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 72,5 68,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya YO
Kuruluş 01.03.1996
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441288
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok K:7 34340 1.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar241,5242,8
Ödenmiş Sermaye111,6111,6
Net Kâr0,72,1

Cari Değerler

F/K 7,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,65
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 1,8
Piyasa Değeri 206,5 mnTL
Net Borç -18,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,54 -1,60 -17,41 -29,39
USD -2,61 -5,49 -25,58 -45,35
Göreceli -1,12 -6,28 -21,46 -29,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59 169.429 A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,59 1.417.557 A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80 350.856 A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00 104.890 A/D
AVGYO06.07.20063,940,03593,593,59169.429A/D
AVGYO20.02.200051,005,4059540,59540,591.417.557A/D
AVGYO01.04.199841,171,3380133,80133,80350.856A/D
AVGYO03.04.199714,810,400040,0040,00104.890A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.869.84932.044.21030.213.42634.230.955
Nakit ve Nakit Benzerleri196.634186.628142.988176.841
Finansal Yatırımlar18.045.57514.533.81014.399.20030.909.350
Ticari Alacaklar7.024.4185.550.8314.655.1742.812.198
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.207.5708.375.1507.978.490184.512
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.265.4773.265.4772.845.1250
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar130.175132.314192.449148.054
(Ara Toplam)30.869.84932.044.21030.213.42634.230.955
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar211.307.066211.380.458211.437.323186.870.334
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.6402.6402.6402.640
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller171.003.611171.003.611171.003.611146.369.167
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.879.8343.953.2264.010.2334.077.654
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar001145
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar36.420.98136.420.98136.420.82836.420.828
TOPLAM VARLIKLAR242.176.915243.424.668241.650.749221.101.289
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler452.661343.934580.709467.752
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar89.87859.782196.247188.103
Diğer Borçlar109.189102.400191.97982.480
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları236.063164.114178.088183.089
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.53117.63814.39514.080
(Ara Toplam)452.661343.934580.709467.752
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler258.362315.593361.075189.418
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar124.983103.301171.80090.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar133.3790189.27599.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0212.29200
Özkaynaklar241.465.892242.765.141240.708.965220.444.119
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar241.465.892242.765.141240.708.965220.444.119
Ödenmiş Sermaye111.600.000111.600.00072.000.00072.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0008.485.793
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.879.5412.497.9192.497.9192.497.919
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları126.010.084126.391.706109.313.988109.313.988
Dönem Net Kar/Zararı739.3362.061.50948.191.92527.859.590
Diğer Özsermaye Kalemleri236.931214.0078.705.133286.829
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR242.176.915243.424.668241.650.749221.101.289
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.620.5832.462.0917.620.4885.176.368
Satışların Maliyeti (-)-138.6100-230.748-135.034
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.481.9732.462.0917.389.7405.041.334
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.481.9732.462.0917.389.7405.041.334
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-131.104
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.738.199-882.604-3.042.384-2.435.776
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.396.6111.773.53945.321.93028.508.202
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.401.049-1.291.517-1.470.410-3.116.115
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)739.3362.061.50948.198.87627.866.541
Net Faaliyet Kar/Zararı2.743.7741.579.4874.347.3562.474.454
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı739.3362.061.50948.198.87627.866.541
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)00-6.951-6.951
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)739.3362.061.50948.191.92527.859.590
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI739.3362.061.50948.191.92527.859.590
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)739.3362.061.50948.191.92527.859.590
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları739.3362.061.50948.191.92527.859.590
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Amortisman Giderleri147.36173.967294.576220.766
Kıdem Tazminatı16.2119.64035.56714.600
Finansman Giderleri00-6.951-6.951
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit6.553.55760.742-2.931.0653.715.594
Düzeltme Öncesi Kar739.3362.061.50951.761.47427.859.590
Düzeltmeler:1.686.158-810.159-42.357.251-28.185.244
Amortisman & İtfa Payları147.36173.967294.576220.766
Karşılıklardaki Değişim19.6703.71056.67739.310
Diğer Gelir/ Gider1.519.127-887.836-42.708.504-28.445.320
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.425.4941.251.3509.404.223-325.654
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler2.863.896-1.873.774-14.520.9142.345.862
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)5.289.390-622.424-5.116.6912.020.208
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.264.167683.1662.185.6261.695.386
Sabit Sermaye Yatırımları-16.951-16.949-14.236-7.881
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-6.482.960-15323.368.878-3.239.145
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-6.499.911-17.10223.354.642-3.247.026
Serbest Nakit Akım53.64643.64020.423.577468.568
Finansal Borçlardaki Değişim00-301.877-301.877
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit00-21.919.8350
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit00-22.221.712-301.877
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış53.64643.640-1.798.135166.691
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi00115.6580
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim53.64643.640-1.682.477166.691
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler142.988142.9881.825.72510.150
Dönem Sonu Nakit196.634186.628143.248176.841

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVGYO 1,9 7,5 A/D A/D 0,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVGYO 1,85 0,65 0,49 -16,68 -0,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi