SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.112 0,00
VIOP 1.240 1.240 0,00
USD/TRY 7,5696 7,5555 0,19
BIST BANKS 1.098 1.098 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
GOLD 1.951,84 1.950,56 0,07
BRENT 43,13 43,15 -0,05

Atlantis YO Hisse Senedi | ATSYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,91 2,4 0,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,0 1,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Atlantis YO
Kuruluş 19.08.1994
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)2842116
Faks (0212)2842117
Adres Örnek Mah. Ercüment Batanay Sok. İkon Zemin A No:16 Ataşehr. İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2,52,4
Ödenmiş Sermaye8,08,0
Net Kâr0,00,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 7,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 18,1 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,42 -1,74 5,61 126,00
USD -3,68 -3,04 2,95 78,11
Göreceli -3,54 -2,56 6,82 132,56

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATSYH16.03.200812,500,100010,0010,00 600.000 A/D
ATSYH18.02.20048,450,300030,0030,00 300.000 A/D
ATSYH24.02.200010,530,300030,0030,00 135.000 A/D
ATSYH12.02.199812,350,500050,0050,00 50.000 A/D
ATSYH29.04.19979,710,250025,0025,00 25.000 A/D
ATSYH16.03.200812,500,100010,0010,00600.000A/D
ATSYH18.02.20048,450,300030,0030,00300.000A/D
ATSYH24.02.200010,530,300030,0030,00135.000A/D
ATSYH12.02.199812,350,500050,0050,0050.000A/D
ATSYH29.04.19979,710,250025,0025,0025.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar16.661.70411.351.7145.122.4524.961.868
Nakit ve Nakit Benzerleri149.57910.9344.2184.218
Finansal Yatırımlar039.67200
Ticari Alacaklar12.109.3307.459.2804.150.4613.503.723
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.746.144851.29064.4571.014.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.345.0171.965.488422.9940
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.311.6341.025.050480.322439.265
(Ara Toplam)16.661.70411.351.7145.122.4524.961.868
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar8.406.2628.273.6797.990.6668.035.865
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.151.6992.151.6992.168.0012.178.504
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar530.161543.847341.764382.092
Şerefiye5.001.5685.001.5685.001.5685.001.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.5486.54800
Ertelenmiş Vergi Varlığı283.853283.853479.333473.701
Diğer Duran Varlıklar432.433286.16400
TOPLAM VARLIKLAR25.067.96619.625.39313.113.11812.997.733
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.388.11716.063.00910.220.49810.161.644
Finansal Borçlar10.04310.043495.716495.716
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.154.0938.526.0724.023.2833.062.425
Diğer Borçlar6.157.0945.601.0934.190.8025.117.472
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)126.121100.59498.47598.475
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları32.33032.33032.33032.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.908.4361.792.8771.379.8921.355.226
(Ara Toplam)20.388.11716.063.00910.220.49810.161.644
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler631.348633.43915.18413.641
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar410.000412.0912.0912.091
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar221.348221.34813.09311.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.048.5012.928.9452.877.4362.822.448
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.539.3012.369.9012.326.8672.299.649
Ödenmiş Sermaye8.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler278.830268.094269.590269.590
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.281.522-10.133.487-10.133.490-10.133.490
Dönem Net Kar/Zararı20.135713.436521.191492.826
Diğer Özsermaye Kalemleri3.521.8583.521.8583.669.5763.670.723
Azınlık Payları1.509.200559.044550.569522.799
TOPLAM KAYNAKLAR25.067.96619.625.39313.113.11812.997.733
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.816.12110.837.7425.700.7263.915.468
Satışların Maliyeti (-)-2.397.146-9.327.187-4.804.213-3.320.035
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)418.9751.510.555896.513595.433
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)418.9751.510.555896.513595.433
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-156.141-299.182-280.298-45.147
Genel Yönetim Giderleri (-)-202.914-678.941-226.559-153.023
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri0598.173368.117385.539
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-41-243.391-239.409-239.409
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)59.879887.214518.364543.393
Net Faaliyet Kar/Zararı59.920532.432389.656397.263
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0233.27879.2080
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-41.667-25.365-14.862
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı59.8791.078.825572.207528.531
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-374-1.45100
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0191.61153.843-14.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)59.5051.077.374572.207528.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0-341.664-37.217-49.676
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-86.018-21.468-28.618
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0-255.646-15.749-21.058
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI59.505735.710534.990478.855
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)59.505735.710534.990478.855
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları39.37022.27413.799-13.971
Ana Ortaklık Payları20.135713.436521.191492.826
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0-143.822146.31895.487
Kıdem Tazminatı018.7325.5135.441
Finansman Giderleri-374-1.45100
Yurtiçi Satışlar2.849.44610.495.4575.294.2903.501.682
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATSYH 2,3 A/D A/D A/D 7,1 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi