SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,5012 8,4194 0,97
BIST BANKS 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.150 15.120 0,20
GOLD 1.813,61 1.815,55 -0,11
BRENT 67,64 69,32 -2,42

Atlantis YO Hisse Senedi | ATSYH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,6 8,19 4,59
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,8 3,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Atlantis YO
Kuruluş 19.08.1994
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)2842116
Faks (0212)2842117
Adres Örnek Mah. Ercüment Batanay Sok. İkon Zemin A No:16 Ataşehr. İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,32,3
Ödenmiş Sermaye8,08,0
Net Kâr1,00,2

Cari Değerler

F/K 32,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 10,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 33,0 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,99 -3,95 -22,66 -25,72
USD 2,99 -3,25 -24,06 -33,51
Göreceli 3,25 -5,37 -25,24 -23,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATSYH16.03.200812,500,100010,0010,00 600.000 A/D
ATSYH18.02.20048,450,300030,0030,00 300.000 A/D
ATSYH24.02.200010,530,300030,0030,00 135.000 A/D
ATSYH12.02.199812,350,500050,0050,00 50.000 A/D
ATSYH29.04.19979,710,250025,0025,00 25.000 A/D
ATSYH16.03.200812,500,100010,0010,00600.000A/D
ATSYH18.02.20048,450,300030,0030,00300.000A/D
ATSYH24.02.200010,530,300030,0030,00135.000A/D
ATSYH12.02.199812,350,500050,0050,0050.000A/D
ATSYH29.04.19979,710,250025,0025,0025.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.306.49210.696.86511.473.63916.661.704
Nakit ve Nakit Benzerleri35.242194.993141.899149.579
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.412.5257.431.3228.001.97512.109.330
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar806.163895.509888.2961.746.144
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar774.184780.1811.314.4601.345.017
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.278.3781.394.8601.127.0091.311.634
(Ara Toplam)13.306.49210.696.86511.473.63916.661.704
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar7.877.5178.470.8638.346.3668.406.262
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.118.7052.107.1822.118.7052.151.699
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar468.348433.182455.828530.161
Şerefiye5.001.5685.001.5685.001.5685.001.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.6205.7845.9486.548
Ertelenmiş Vergi Varlığı277.846636.284477.454283.853
Diğer Duran Varlıklar5.430286.863286.863432.433
TOPLAM VARLIKLAR21.184.00919.167.72819.820.00525.067.966
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler16.348.96315.705.10516.010.16520.388.117
Finansal Borçlar010.04310.04310.043
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.992.4638.759.2749.158.82212.154.093
Diğer Borçlar4.081.9104.682.9134.769.8406.157.094
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)62.296122.70861.997126.121
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları28.55232.33032.33032.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.183.7422.097.8371.977.1331.908.436
(Ara Toplam)16.348.96315.705.10516.010.16520.388.117
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler437.378486.220496.017631.348
Finansal Borçlar10.043000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar412.091412.091412.091410.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar15.24415.51425.245221.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü058.61558.6810
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.397.6682.976.4033.313.8234.048.501
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.295.9462.335.8212.363.0562.539.301
Ödenmiş Sermaye8.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler264.952264.952264.952278.830
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.715.116-9.720.042-9.720.042-9.281.522
Dönem Net Kar/Zararı1.024.353165.739148.75920.135
Diğer Özsermaye Kalemleri3.721.7573.625.1723.669.3873.521.858
Azınlık Payları1.101.722640.582950.7671.509.200
TOPLAM KAYNAKLAR21.184.00919.167.72819.820.00525.067.966
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri21.487.14712.683.6626.457.0272.816.121
Satışların Maliyeti (-)-19.432.684-11.333.865-5.812.011-2.397.146
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.054.4631.349.797645.016418.975
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.054.4631.349.797645.016418.975
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-457.451-156.141-156.141-156.141
Genel Yönetim Giderleri (-)-727.852-589.502-362.887-202.914
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.793.61574.42932.0020
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.308.589-1.084.524-70.198-41
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.354.186-405.94187.79259.879
Net Faaliyet Kar/Zararı869.160604.154125.98859.920
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.354.186-405.94187.79259.879
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-31.727-2.709-1.215-374
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.322.459-408.65086.57759.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-72.613381.295179.9590
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-121.327000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)48.714381.295179.9590
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.249.846-27.355266.53659.505
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.249.846-27.355266.53659.505
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları225.493-193.094117.77739.370
Ana Ortaklık Payları1.024.353165.739148.75920.135
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri154.290186.301121.6130
Kıdem Tazminatı49.11513.24427.2680
Finansman Giderleri-31.727-2.709-1.215-374
Yurtiçi Satışlar21.487.00412.885.2506.747.8642.849.446
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATSYH 4,1 32,3 A/D A/D 10,0 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi